Sunteți pe pagina 1din 34

Integrarea

instrumentelor digitale
în educaţia preşcolară

Prezentul suport a fost elaborat în ajutorul cadrelor didactice din instituțiile de


educație timpurie.
Autori: Gavrilenco Natalia
Ciobanu Valeria
Platforme Specific Tutoriale
educaționale
www.tagul.com Nourași de cuvinte Accesează AICI

www.puzzlefactory.pl Asamblarea de puzzle Accesează AICI

www.makebeliefscomix.com Benzi desenate – dramatizare, Accesează AICI


istorioare
www.learningapps.org Exerciții interactive Accesează AICI

www.wizer.me Fișe interactive de lucru Accesează AICI

Formulare Google Accesează AICI


www.wakelet.com Conținut digital Accesează AICI

Simularea unei activități cu preșcolarii Accesează AICI


Siguranță
Entuziasm
Atitudine
pozitivă Creativitate

Dăruire Deschidere pentru


propria dezvoltare
Competențe digitale
Conținut:

👉Particularitățile procesului instructiv-


educativ în mediul online la preșcolari;

👉Structura și organizarea activităților


în regim online (cum formulăm mesaje
pentru părinți, sarcini de învățare,
adaptarea activităților la stilurile de
învățare a copiilor;

👉Durata activităților, exemple de


activități;
Resurse
informațio-
nale digitale

Proces
educațional
la distanță
Mediu Metodologia privind
educațional organizarea la distanță a
virtual procesului educațional în
condiții de carantină,
pentru instituțiile de
educație timpurie, nr. 378,
din 26.03.20

Forme de
comunicare
la distanță
• Proces educațional la distanță – formă alternativă de organizare a procesului educațional, în
cadrul căreia se asigură continuarea procesului educațional în condiții de carantină, prin
intermediul diverselor instrumente de comunicare la distanță;
• Mediu educațional virtual – ansamblul de condiții în care se defășoară procesul educațional la
distanță, asigurat cu ajutorul diferitor instrumente de comunicare la distanță, resurse
informaționale, etc.;
• Forme de comunicare la distanță:
Sincronă – desfășurată într-un mediu educațional virtual, cu participarea simultană a cadrelor
didactice și a părinților/ reprezentanților legali ai copiilor, eventual și a copiilor;
Asincronă – desfășurată într-un mediu educațional virtual, la care cadrele didactice și părinții/
reprezentanții legali ai copiilor nu sunt conectați simultan;
Mixtă – desfășurată atât sincron, cât și asincron.
• Resurse informaționale digitale – resurse educaționale aplicabile în procesul educațional la
distanță, inclusiv fișiere cu texte, secvențe video/audio, modele statice/dinamice, ș.a.
Sursa:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj7gozzlf
jqAhWGHHcKHaRhCSwQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fmecc.gov.md%2Fsites%2F
default%2Ffiles%2Fmetodologie_la_distanta_iet_378.pdf&usg=AOvVaw1H1W3ET0MSviYrJ6z
VFGMK
MEDIATOR
- Orarul stabilit; - Implicarea
- Termen limită de participanților;
livrare a
produsului; - Reguli, norme de
- Relație de comunicare;
parteneriat; - feed-back;
- Ajutor;

FACILITATOR

CONSILIER/MENTOR
- Stimulează interesul, creativitate;
- Responsabilizează;
- Portofoliu digital/hârtie;
Sincron Asincron

1. Feed-back rapid 1. Ritm diferit de învățare 1. Flexibilitatea 1. Implicare mai sporită


2. Accesibilitatea redusă a programului necesară din partea
2. Comunicare și părinților 2. Acces la materiale părinților
colaborare 3. Cerințe față de digitale în orice moment 2. Feed-back redus
3. Motivație ridicată conexiunea internet 3. Dezvoltă autonomia 3. Afectarea calității
a învățării 4. Competența cadrului copiilor învățării
didactic 4. Motivația scăzută
pentru învățare
Factorii selecția modalității de combinare a formelor
de comunicare la distanță (sincron & asincron)

Particularitățile Nivelul de
Gradul de Nivelul de
dotare cu Colaborarea
grupului de receptivitate a competență
preșcolari dispozitive între CD
părinților digitală a CD
digitale
Organizarea și desfășurarea activităților la
distanță cu preșcolarii

Crearea unui grup


cu părinții
preșcolarilor
Formularea mesajului pentru
părinți

• Limbaj accesibil
• Abordare pozitivă și
convingătoare
• Climat favorabil
• Structurare clară a sarcinilor
• Utilizarea moderată a
emoticoanelor, simbolurilor
Oferirea feed-back-ului!

Aplicații simple – colaje de poze - Kizoa


SONDAJ DE OPINII

• Luarea deciziilor în
mod participativ
• Obținerea unui
feed-back rapid
• Economie de timp,
aplicare pe un
eșantion mare
Formulare Google: creați și analizați sondaje gratuit

• Datele sunt sistematizate automat


• Obținerea în scurt timp a unei informații
valoroase
• Accesare ușoară în bază de link
Fixarea instrumentelor de lucru sincron și
asincron

Diversitate • Captează atenția


Explorare preșcolarilor
Comunitate Flexibilitate • Menține interesul pe tot
de învățare Feed-back
parcursul activității
în timp real Răspund
intereselor și • Crește motivația de
posibilităților
educabililor învățare a preșcolarilor
Stabilirea duratei, orarului activităților

Vârsta Utilizarea dispozitivului digital Specificul achizițiilor


10-15 minute pe zi Descoperirea formelor, sunetelor,
2-3 ani culorilor;
15-20 minute pe zi Recunoașterea animalelor, culturilor,
4-5 ani instrumentelor muzicale; descoperirea
lecturii și cifrelor;
40-60 minute pe zi, Învățarea limbilor străine, pregătirea
6-7 ani cu pauze de 15-20 minute pentru încadrarea în cadrul școlii;
CD îndeamnă și solicită părinților să aplice un regim al zilei similar celui de la grădiniță, pentru a-l
ajuta să-și dezvolte în continuare competențele, dar și pentru a avea un proces de activitate organizat.
Planificarea structurii activităților și
elaborarea materialelor digitale
Exemplul 1: grup mare, Exemplul 2: disponibilitate Exemplul 3: menține
necesitate de flexibilitate și redusă din partea interesul preșcolarului
eficiență părinților și asigură eficiența

Stabilim două grupe și predăm Luni-joi – asincron Luni – vineri: sincron &
pe ”schimburi”: vineri – sincron asincron
Luni: grup 1 – sincron
grup 2 – asincron
Marți: grup 1 – asincron
grup 2 – sincron
……………..
Vineri: grup 1 & grup 2 -
sincron
Tema zilei: ”Scufița roșie”

Sincron
Zoom Learnig-

Sincron
apps
Salutul
(video cu Puzzle-

Asincron
Din sarcini) factory
fericire/din 1. Vizionați
1. Flipgrid/

Asincron
nefericire povestea
… ”Scufița Asamblați wizer me
roșie”. puzzle-ul
Calendarul propus. Modificați
naturii 2. sfârșitul
Răspundeți 2. poveștii,
la întrebările Verbalizați
oferite, în în cel
secvența
momentul descoperită
puțin 2-3
întreruperii . enunțuri.
video-ului.
“Şi ca totul să ţi se imprime mai uşor trebuie apelat, ori de câte ori este
posibil, la simţuri... să fie unite auzul cu vederea şi gustul, cu mâna ...,
materia care trebuie învăţată să nu fie doar expusă, ca să pătrundă
numai în urechi, ci ea trebuie prezentată şi prin imagini, ca astfel
reprezentarea să se imprime ochiului, urechii, intelectului şi memoriei
(...). Prin intuiţia reală se începe învăţarea şi nu prin descrierea verbală
a lucrurilor.”
J.A. Comenius, ”Didactica Magna”
Stilul de învățare auditiv
Stilul de învățare vizual
Stilul de învățare kinestezic
Teoria inteligențelor multiple lui Howard Gardner
Exemple de activități ce solicită/antrenează variate
stiluri de învățare și tipuri de inteligențe ale
preșcolarilor...
Imagini interactive....
Cărți digitale:

• Storyjumper
• BookCreator
• Bookem

https://www.youtube.com/watch?v=5L73G
-EVJ3I (tutorial Storyjumper)
Wakelet – platformă oportună pentru crerea conținuturilor digitale și depozitarea
materialelor relevante
Inspirație...
• http://dppd.ulbsibiu.ro/ro/ccocd/consiliere/documente/teoria_inteligentelor_multipl
e.pdf
• http://www.dc4f.lv/faili/O1%20Methodology%20Manual%20for%20Pedagogues_
ROM.pdf
• http://www.hellokids.com/r_401/kids-crafts-and-activities
• https://www.youtube.com/channel/UCFldHF5aHGiaMRy-2hFygjQ
• https://www.youtube.com/channel/UCxaTNzQMUuTWKmGKYdwVPXA
• https://www.twinkl.ro/resource/insecte-cartonae-cu-imagini-i-cuvinte-ro1-mem-25
• https://wke.lt/w/s/_cmegH
• https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/a-z-activity-sheets.pdf
• https://europa.eu/learning-corner/learning-
materials_ro?keyword=&topic=All&age_group%5B%5D=81&=Envoyer

S-ar putea să vă placă și