Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Postmodernismul - este termenul de referință aplicat unei vaste game de evoluții în


domeniile de teorie critică, filosofie, arhitectură, artă, literatură și cultură. Diversele
expresii ale postmodernismului provin, depășesc sau sunt o reacție a modernismului.
2. Valeriu Matei, Nicolae Popa, Lorina Bălteanu, Emilian Galaicu-Păun, Nicolae Leahu,
Vasile Gârneț, Eugen Cioclea, Călina Trifan, Maria Șleahtițchi, Andrei Țurcanu, Kirill
"Got" Goncrarov.
3. Trăsăturile ale postmodernismului sunt:
 narativul se combină cu lirismul în poezie;
 banalul e scos în evidență și valorificat;
 renunțarea la clișee;
 accentul cade pe spiritul ludic și parodie;
 realitatea străzii apare în poezie;
 sunt preferate jocurile de limbaj, oralitatea expresiei, pastișa, colajul;
 e permis amestecul genurilor literare;
 includerea stilurilor nonficționale și a literaturii noncanonice;
 stilul ermetic și impersonal e abandonat.

Evaluare

1. A
2. F
3. F
4. F
5. A