Sunteți pe pagina 1din 24

Anul II Nr.

3 Semestrul I

VOIA LUI

ÎN FAMILIE
DUMNEZEU

Sarcina programată
Modernă şi... creştină
Şapte secrete ale unei femei încrezătoare
Adolescenţa - un pod între copilărie şi tinereţe
Iunie 2007

Bărbaţii şi avantajele lor


SCOP: ECHIPA DE REDACŢIE CENTRUL CREŞTIN METANOIA

Preşedinte C. C. Metanoia: Colaboratori: Adresa pentru corespondenţă:


Îmbunătăţirea
Cusman Cionca Corina Cionca C.P. 1113 O.P.8, Cod 300890, Timişoara,
relaţiilor de familie Corina Dedu România
prin publicarea de Diana Budulea
Redactor şef: Adresa bisericii Metanoia:
materiale practice Valentin Dedu Elvira Lupăştean Calea Torontalului, Nr. 61, Timişoara, România
şi prin promovarea Fabiola Murariu
principiilor biblice Foto: Ileana Rogobete Telefon:
de viaţă creştină! Damaris Barbu Marinela Barbu 004 0256 472989
Liviu Ivaşcu Mihaela Giurgiu
Voia lui Dumnezeu în Manu Huţuleac Rodica Velciov Comunicare web:
familie Viorel Iuga editura@metanoiaorg.ro
ISSN 1842 - 1385 Design: www.metanoiaorg.ro
Emem Advertising
www.emem.ro
.02
Voia lui Dumnezeu în Familie - Editorial

®
Editorial
Coloseni, dar şi în alte epistole ale sale, vorbeşte despre tabuurile
evreilor. Tabuul spune: „Să nu...” Tabuul ţine loc de cod moral,
creează adeziune şi identitate, acordă sentimentul de siguranţă
şi proprietate. Orice contestare adusă unui tabu riscă să distrugă
relaţiile dintre contestatar şi apărătorul tabuului. Apărătorul tabuului
„Nu preluaţi concepţia şi practicile acestei lumi, ci păstraţi-vă devine dezorientat, lipsit de identitatea sa, se simte hărţuit şi furat
discernământul şi prospeţimea în tot ceea ce gândiţi şi faceţi. de un bun al său. Însă singura abordare potrivită a tabuului este
Atunci veţi aplica voia lui Dumnezeu la propria experienţă şi se prospeţimea de gândire şi discernământul spiritual.
va dovedi bună, plăcută şi desăvârşită pentru voi.”
(Romani 12:2, parafrazat) Să vorbim despre modă, despre sarcina programată,
despre sex şi despre alte subiecte într-un alt mod decât am fost
Schimbarea este singura constantă a acestei lumi, iar obişnuiţi este un curaj pe care ni l-am asumat nu din aroganţă
creştinii ar trebui să fie primii agenţi ai schimbării prin modul în sau din insensibilitate, ci pentru a da glas unor practici care aveau
care gândesc şi trăiesc. Conform versetului citat, schimbarea are o nevoie de o raţionalizare.
anumită dinamică. Schimbarea există, fie că eşti participant la ea,
fie că eşti spectator. Schimbarea, în sens creştin, are ca ţel voia Tabuul înseamnă tradiţie, legalism, obicei. Tabuurile sunt
lui Dumnezeu. Schimbarea are o dublă direcţie: de la gândire la acele lucruri pe care le acceptăm în general tacit, le promovăm
comportament şi de la comportament la gândire. Principial ar fi ca fără discernământ şi facem din ele un produs care alimentează
modul de gândire să primeze, iar conduita să urmeze concepţia, sentimentul nostru de apartenenţă. Însă, în ultimă instanţă, tabuul
însă de cele mai multe ori practica o ia înaintea gândirii. Oamenii înseamnă robie. Mulţi dintre noi avem anumite tabuuri, unele
îşi însuşesc o anumită practică, apoi vin „gânditorii” care o justifică, conştiente, dar cele mai multe inconştiente. Unele sunt personale,
o raţionalizează. Dar sunt comportamente care au fost practicate iar altele ţin de sfera comunităţii în care trăim. Scopul nostru nu este
atât de mult, încât „nu au mai avut nevoie” de o justificare bazată pe să demolăm toate tabuurile, pentru că oricum este imposibil, ci să
argumente. îi ajutăm pe cei care doresc să trăiască viaţa conştient şi liber să o
facă.
Astfel, avem de-a face cu practici pe care le promovăm,
dar nu ştim de ce, iar dacă cineva încearcă să pună un semn Situaţiile concrete de viaţă te obligă să spargi tabuul.
de îndoială, nu atât de mult asupra practicii, cât mai ales asupra Tabuul este deviză, fanatism, mister. Tabuul are pretenţii absolutiste.
legitimităţii ei, devenim inflexibili, suspicioşi, ne simţim atacaţi şi Autoritatea unui tabu vine din notorietatea lui, din necunoscut sau
apărăm o practică în care nici noi nu credem. Acestea sunt semnale din sursa care îl susţine.
care ar trebui să ne conştientizeze că ne-am pierdut prospeţimea
gândirii şi discernământul. Dacă eşti în voia lui Dumnezeu, nu ai de A depăşi tabuul înseamnă relevanţă, curajul de a
ce să te justifici. Dar dacă ai o anumită nesiguranţă când se pune confrunta trecutul, curajul de a provoca viitorul, dorinţa de a vedea
în discuţie un anumit subiect, dacă cel mai confortabil lucru ar fi să lucrurile dintr-o perspectivă raţională. Concepţiile tabu sunt multe,
îl eviţi, atunci, probabil, ai de-a face cu un tabu pe care trebuie să îl ele trebuie identificate ca tabu şi confruntate cu argumente şi tact.
depăşeşti. Este un demers personal şi colectiv, pe care îl dezvoltăm într-un
proces care se numeşte ,,schimbare’’.
Tabuurile sunt acele probleme sau subiecte despre care
este interzis sau se evită să se discute, sunt acele concepţii pe
care le moştenim fără să le gândim. Caracteristica tabuurilor este
prohibitatea. Biblia vorbeşte foarte mult împotriva tabuului. Pavel, în Valentin Dedu
.03
Voia lui Dumnezeu în Familie - Interviu

parinti tineri cu copii mari


interviu Cristi şi Estera Borz
Ce s-a întâmplat?

Totul s-a petrecut foarte repede. Într-o dimineaţă a trebuit


Povestiţi-ne puţin despre familia voastră. să plecăm şi să ne întoarcem în ţară. După aceea, am văzut că
Dumnezeu a ales să împlinească dorinţa noastră de a-i ajuta pe
Anul acesta avem 16 ani de căsnicie şi nu suntem bătrâni, români nu aşa cum am vrut noi, ci cum a decis El. Biserica în care
suntem tineri cu copii mari. Avem trei copii. Cea mai mare are 15 mersesem în Germania au observat lipsa noastră şi, fiind atinşi
ani, o cheamă Esther, apoi urmează cea mai mijlocie, Laura (dacă de Dumnezeu, au decis să trimită un camion de ajutoare. La scurt
este cea mai mare şi cel mai mic trebuie să fie şi cea mai mijlocie), timp au urmat altele, şi prin noi, între biserica noastră şi biserica
a făcut 14 ani, iar cel mai mic are 13 ani. E băiat, Timotei. Ei au fost lor s-a legat o relaţie foarte strânsă şi astfel multe familii au fost
cea mai bună investiţie a vieţii noastre dintr-o perioadă când am stat binecuvântate. Această lucrare a durat câţiva ani.
în Germania, aproximativ trei ani de zile. Toţi trei s-au născut acolo. După vreo 6 luni după ce am ajuns în România, am
început o afacere împreună cu cumnatul meu. Am făcut transport
Părinţii voştri au fost credincioşi? internaţional şi Dumnezeu ne-a binecuvântat foarte mult. Lucrurile
au crescut şi afacerea s-a dezvoltat. Toate acestea s-au petrecut
Cristi: Eu sunt clujean din tată-fiu, bunic, străbunic. cam timp de şapte ani. Eu am fost unul dintre directori, apoi am
Bunicul din partea tatălui s-a pocăit primul, apoi tata. Bunicul din devenit acţionar în firmă. Era interesant: cu cât creştea firma mai
partea mamei a fost unul dintre pionierii penticostali din Cluj. În tare, cu atât eram din ce în ce mai ocupat şi nu mai aveam timp
casa lui a început una dintre primele biserici din Cluj, eu sunt a treia pentru biserică şi familie. Nu mai găseam timp să merg la biserică
generaţie de credincioşi din familie. sau la alte activităţi, însă eu mă scuzam mereu că sunt foarte
ocupat.
Cum v-aţi cunoscut?
Care este diferenţa dintre viaţa unui om de afaceri şi a unui om
Modul în care ne-am născut este o poveste lungă şi dedicat în lucrarea creştină pentru Dumnezeu?
interesantă. Ne-am întâlnit într-un cadru „foarte festiv”. Noi eram
fericiţi, dar toată lumea plângea. Eram la o înmormântare. Atunci a Estera: Nu cred că poţi fi om de afaceri 100% şi să
fost prima dată când ne-am cunoscut şi ne-am vorbit. Nu ştiam cum slujeşti în acelaşi timp în biserică cu normă întreagă. Spun acest
să ne ascundem zâmbetele când alţii erau foarte trişti. Apoi lucrurile lucru pentru că l-am văzut la noi. Nu era posibil. Ţin minte când
au continuat foarte repede. făceam târg cu Dumnezeu: „Doamne, măcar o joi pe lună să vină la
biserică!” A fost un timp de criză, de rugăciune şi de aşteptare, însă
După cât timp v-aţi căsătorit? Dumnezeu a lucrat şi când a decis să se implice mai mult în biserică
s-a şi lăsat de afaceri.
După un an şi patru luni, în 1990. Dumnezeu ne-a
binecuvântat. După un an de zile am plecat în Germania, şi după Regreţi că ai lăsat afacerile pentru lucrarea lui Dumnezeu?
alţi trei ani ne-am întors cu trei copii. Noi am sperat că o vom duce
bine în Germania, şi am plecat cu gândul să-i ajutăm pe românii de Nu regret, pentru că Dumnezeu mi-a dat o lecţie foarte
acasă, însă a trebuit să ne întoarcem. bună. Soţia ajunsese la capătul puterilor. Veneam acasă, şi copiii
dormeau deja. Firma mergea bine, însă Dumnezeu avea un alt plan
pentru mine.
.04
Voia lui Dumnezeu în Familie - Interviu
Cum ai simţit chemarea lui Dumnezeu? Care este cea mai mare satisfacţie ca slujitori ai lui Dumnezeu?

Niciodată n-am vrut să renunţ la afacere, pentru că Atunci când văd bucurie şi schimbare în vieţile oamenilor.
mergea foarte bine. Am avut ocazia să intru în politică şi să fac o
carieră din asta, dar Dumnezeu a îngăduit o criză prin care m-a Care au fost deciziile bune în relaţiile cu copiii?
dezlipit de afaceri. Altfel, nu cred că aş fi reuşit. Ruptura ar fi fost
prea mare. Dumnezeu a creat cadrul în care eu am decis să renunţ Estera: Faptul că i-am implicat în deciziile noastre. O
la partea mea de acţiuni şi nu mai vreau să fiu implicat în afaceri. prietenă de-a fetei mele mi-a spus despre modul frumos în care
Mi-a fost foarte greu să spun „Nu!”, şi încă îmi este în anumite a vorbit Estera la şcoală despre relaţia ei cu mine. Cei mai mulţi
cazuri, dar a trebuit să învăţ să-L ascult pe Dumnezeu. adolescenţi au probleme cu părinţii. Noi încercăm să rămânem
Estera: Eu mă rugam lui Dumnezeu să aducă ziua în care tineri.
Cristi să lucreze pentru El, nu pentru faraon. Am ajuns la capătul
puterilor, şi când spun asta, chiar aşa a fost, nu mai puteam suporta. Care este secretul relaţiilor cu oamenii?
I-am zis asta lui Dumnezeu, şi El a intervenit. În două ore, Cristi mi-a
spus decizia pe care a luat-o. Estera: Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât
vei vedea nevoile oamenilor şi vei simţi dorinţa de a le împlini.
Aşadar, tu ai văzut decizia lui de a renunţa la afaceri ca un Cristi: Trebuie să învăţăm de la Marele Maestru, care a
răspuns la rugăciune? ştiut să Se ocupe de oameni. El avea timp pentru fiecare. El nu-i
acuza. Ăsta cred că e secretul: nu-i acuza pe oameni. Dacă poţi,
Estera: Da, a fost un răspuns la rugăciunea mea de ani ajută-i! Ei ştiu când au greşit. Am văzut că, în momentul în care
de zile. Am decis că nu voi înceta să mă rog până când nu voi primi slujeşti, oamenii văd lucrul acesta. Hristos a slujit, slujeşte şi tu!
răspuns. Ştiam că nu merge spre bine; nu era nici în familie, nici în Slujeşte şi nu aştepta nimic în schimb! Dacă reuşeşti asta, El Îşi
biserică. Începusem să avem două vieţi paralele. El era afacerea, iar face lucrarea cum nu ştii tu.
eu eram „Marele Preot”; şi mamă şi tată în casă.
Cristi: Am fost la ordinarea unui prieten, iar acolo s-a
predicat despre dedicare în lucrarea lui Dumnezeu. Eu mai auzisem
astfel de predici, dar atunci am realizat că Dumnezeu îmi vorbeşte
mie. Eram la răscruce de drumuri. Doream să intru în lucrare,
dar mă mai gândeam şi la business. Am dorit să le îmbin, dar
sentimentul că am o lucrare de făcut era foarte puternic. Am vorbit
atunci şi cu copiii. Am luat decizia împreună cu ei. A fost mai bine
aşa. După acest episod am decis să merg la şcoală, la seminar.

Cum aţi ajuns să vă implicaţi în organizarea conferinţei ,,Voia


lui Dumnezeu în familie’’ şi, mai nou, în lucrarea bărbaţilor?

Dumnezeu a ţesut lucrurile. Am fost la mai multe


conferinţe, şi Cusman mi-a propus să mă ocup de familiile din Cluj.
La început am refuzat, pentru că eram încă în business, dar după
aceea am acceptat şi lucrurile s-au dezvoltat. La prima conferinţă de
care eu m-am ocupat au venit 10 familii din Cluj, iar acum au venit
140.
Familiile care au fost la conferinţă încep să fie din ce în
ce mai active şi acum avem deja relaţii în fiecare biserică şi oameni
care se ocupă de organizare, de strângerea banilor şi de motivare.
Nu este o lucrare pe care o fac singur, sunt mulţi care se alătură.
Se vede din ce în ce mai evident nevoia de lucrare pentru familii. O Care este scopul cu care îi slujiţi pe oameni? Care este mesajul
conferinţă, o revistă, o televiziune sunt foarte importante pentru a fi vostru?
axate pe nevoile şi problemele specifice familiei.
Conferinţa are un impact naţional. Mulţi au nevoie do o Estera: Atât de multă dragoste mi-a arătat Dumnezeu,
asemenea lucrare. Au tot felul de întrebări şi probleme, cu copiii încât nu aş putea spune vreodată.. Eu vreau să fiu un instrument al
adolescenţi de exemplu, dar mulţi nu vin pentru că nu au timp. De dragostei Lui şi să-i ajut să îşi îndrepte privirile spre El.
fapt, nu îşi fac timp. Cristi: Eu îi slujesc pe oameni pentru că am fost slujit de
Pe de altă parte, au văzut la noi schimbarea. Am avut Hristos şi de alţi oameni. Îmi doresc ca toţi să ducă o viaţă după
familii care ne-au spus: „Vrem să fim ca voi!” voia lui Dumnezeu, pentru că în acel moment toate lucrurile vin pe
făgaşul lor.
Pentru lucrarea cu bărbaţii, de asemenea, Dumnezeu a
trebuit să îmi dea un brânci. Cusman a venit la Cluj şi ne-a motivat Care este secretul unei familii împlinite?
să începem. Ne-a arătat cartea şi, împreună cu alţi bărbaţi, am
început trei grupuri. Lucrurile s-au dezvoltat. Campionii nu sunt cei care nu cad niciodată, ci aceia care
nu renunţă, se ridică şi merg mai departe.

Au consemnat Corina & Valentin Dedu


.05
Voia lui Dumnezeu în Familie - Retrospectivă Octombrie 2006

Retrospectivă Octombrie 2006

Conferinţa Voia lui Dumnezeu în Familie


,,Participarea a fost mai numeroasă ca oricând, asta
spune că interesul pentru rezolvarea problemelor de familie în
bisericile din România a crescut de când s-au iniţiat lucrări de felul
În perioada 13-15 octombrie 2006 a avut loc, la Băile acesta, şi cred că interesul va creşte şi nu numai interesul, ne
Felix, ediţia a XIX-a a conferinţei Voia lui Dumnezeu în familie. gândim că şi rezultatele.. Privind retrospectiv şi privind în viitor, am
Invitatul acestei ediţii a fost episcopul Lazăr Gog. Acesta toată speranţa că o lucrare pentru familii este o mare binecuvântare
a susţinut o serie de prelegeri intitulate Aur din viaţa unui gigant, in- pentru bisericile Domnului şi pentru familiile fraţilor.’’
spirate din viaţa de familie a împăratului David. Episcopul Lazăr Gog Episcop Lazăr Gog
a încercat să răspundă într-un mod practic la o serie de probleme
pe teme de familie: (1) Timpul dragostei în familie, (2) Care sunt ,,Mă bucur că am participat la această conferinţă şi cred
pericolele care ameninţă o familie, (3) Familie şi adversitate, (4) că ceea ce am învăţat voi pune în practică alături de soţia mea, care
Altruismul în familie, şi (5) Familia şi fiii ei rebeli. mă va ajuta. Mă bucur că entuziasmul de la această conferinţă ne-a
Pe lângă aceste expuneri, participanţii s-au bucurat de făcut să ne vedem mai valoroşi ca familie.’’
o serie de prezentări de carte utilă îmbunătăţirii vieţii de familie, de Familia Pop, Cluj-Napoca
un timp de închinare în care au fost conduşi de grupul de laudă şi
închinare al bisericii Metanoia din Timişoara şi, bineînţeles, de multe ,,Este pentru prima oară când participăm la această
momente de părtăşie şi rugăciune. Pentru vindecarea spirituală şi conferinţă. Ne-am simţit foarte bine şi cred că sunt lucruri foarte
trupească a familiilor participante, episcopul Lazăr Gog a invitat importante pentru fiecare cuplu care doreşte ca viaţa lor de familie
pastorii prezenţi la conferinţă să oficieze ungerea cu undelemn. să fie mai bună.’’
La sfârşitul sesiunilor conferinţei, Lazăr Gog a răspuns întrebărilor Familia Pop, Cluj
venite din sală.
,,Conferinţa aceasta este o provocare pentru viaţa mea
,,Suntem încântaţi că am avut 242 de familii, număr record de familie. Viaţa noastră s-a schimbat, relaţia mea cu copilul meu
pentru noi. Foarte mulţi dintre cei care au fost prezenţi în aceste zile s-a consolidat. Am învăţat foarte multe lucruri şi vrem să le aplicăm
efectiv au descoperit o nouă dimensiune a vieţii de familie. Cuvântul în viaţa noastră, cu atât mai mult cu cât conceptul de familie s-a
lui Dumnezeu vorbeşte încă şi are autoritate. Asta schimbă lucrurile. denaturat în societatea în care trăim. Vrem să fim un exemplu pen-
Întotdeauna ne-am dorit ca Metanoia să aibă un impact naţional şi îl tru familiile care nu Îl cunosc pe Dumnezeu, dar ne cunosc pe noi,
are. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru aceasta şi recunoaştem harul astfel încât aceştia să poată spune: „Da, vrem ca familia noastră să
Lui în toate lucrurile.’’ semene cu a voastră.”
Pastor Cusman Cionca, biserica Metanoia, Timişoara. Familia Ivaşcu, Timişoara
.06
Voia lui Dumnezeu în Familie - Sarcina programată!?

Sarcina programată!?1 contracepţie, fie ele abstinenţa sau „rugăciunea”, este inutilă. Mai
mult decât atât, răspunsul afirmativ plasează toate metodele de
Se poate vorbi despre acest subiect în context creştin? Practică contracepţie pe aceeaşi poziţie morală. Nu poţi spune că o metodă
familiile creştine planningul familial? Dacă da, o fac acestea cu este mai biblică decât cealaltă. Dacă sarcina programată este biblică,
libertate de conştiinţă? Pot creştinii să limiteze numărul de copii în toate metodele nu pot fi în afara Bibliei.
mod intenţionat? Mă văd obligat să adaug aici un comentariu, ca să nu fiu înţeles
La această întrebare trebuie să răspundem sincer, responsabil greşit. Sarcina programată (contracepţia) nu înseamnă avort. Avortul
şi biblic. Problema sarcinii programate dă bătaie de cap fiecărei înseamnă omorârea (eliminarea) ovulului fecundat, iar creştinii
familii. Cei mai mulţi nu au un răspuns teologic la dilema lor, însă trebuie să ia în considerare acest aspect atunci când aleg metoda
în această problemă este aproape imposibil să aştepte perspectiva de contracepţie. Infanticidele sunt contraceptivele care ucid ovulul
teologică oficială a bisericii din care face parte. Probabil că nici nu fecundat în primele ore de sarcină (în acest caz avem de-a face
există aşa ceva, iar dacă se adoptă un răspuns, de obicei nu are cu avortul). Sarcina programată înseamnă o limitare intenţionată a
argumente biblice şi ancorare în realitate. Cu toate acestea, fiecare posibilităţilor de concepere prin anumite metode.
familie trebuie să îşi asume o anumită practică. Trebuie să decidem Cele mai multe situaţii pe care le-am întâlnit fac parte dintr-un
dacă sarcina programată este interzisă sau nu de Biblie. Atât practica, registru al ignoranţei; şi anume, cele mai multe familii nu au nicio
cât şi concepţia noastră, nu pot avea decât două alternative: ,,Da!’’ opinie despre controlul naşterii, dar au o practică. Cei mai mulţi nu
sau ,,Nu!’’ Problema este de natură decizională? Eşti de acord cu abordează această discuţie într-un mod deschis, pentru că sunt
posibilitatea de a controla naşterea, sau nu? Dezbaterea care propune tributari unei tradiţii, pe care, de cele mai multe ori, o neagă prin
o anumită metodă de contracepţie nu este de natură teologică sau practică, dar o afirmă prin cuvinte. Am asistat la un moment dat la un
biblică, ci de natură medicală sau culturală? dialog în care doi „fraţi” îşi exprimau dedicarea de a lupta pentru ceea
Discuţiile despre metodele de contracepţie pot să aibă loc numai ce ei numeau „credinţa pe care am primit-o”. Unul dintre ei spunea:
după ce s-a răspuns afirmativ la întrebarea dacă sarcina programată „Frate, chiar dacă noi nu reuşim să împlinim, trebuie să păstrăm
este potrivită din punct de vedere bibic. Dacă se răspunde negativ ceea ce am primit!” Nu ştiu exact ce au „primit”, însă lupta legalistă
la această întrebare, atunci orice discuţie cu privire la metode de împotriva posibilităţii de a avea un anumit număr de copii şi alte

.07
Voia lui Dumnezeu în Familie - Sarcina programată!?

trăiesc în concubinaj, sau a soţilor care sunt prea comozi sau


egoişti pentru a avea un copil.

Poziţia Bisericii Catolice:


• Funcţia sexuală a fost lăsată de Dumnezeu cu un singur
scop: propagarea rasei umane.
• Sarcina programată nu se potriveşte cu legile naturii.
• Sarcina programată conduce la infertilitate prin
distrugerea ovulului.
• Sarcina programată exercită o influenţă negativă asupra
moralităţii şi religiozităţii.
• Sarcina programată elimină diferenţa dintre prostituate şi
femeile respectabile.
• Sarcina programată conduce la infidelitate prin distrugerea
autodisciplinei şi autocumpătării.
• Sarcina programată este un refuz de a colabora cu
Dumnezeu la realizarea planului Său productiv.
• Sarcina programată conduce la egoism prin concentrarea
mai degrabă pe plăcerea personală decât pe voia lui
Dumnezeu.
• Sarcina programată este o crimă şi nicio scuză nu poate
fi acceptabilă, este un rău intrinsec.

Perspectiva biblică:
Un creştin adevărat oferă totul lui Dumnezeu (inclusiv sexul), în
dorinţa de a căuta şi împlini voia Lui. Teologii au abordat acest subiect
de-a lungul anilor şi au avut diferite răspunsuri. Este surprinzător că
Biblia, aparent, tace cu privire la acest subiect atât de important.
Dumnezeu este atât Autorul vieţii, cât şi Susţinătorul ei. Dacă El
subiecte de genul acesta îi înrobea şi pe ei, însă duceau această dă viaţă, Îi este uşor să aibă grijă de ea. Viaţa şi personalitatea
luptă cu o convingere absurdă. umană sunt foarte preţioase înaintea lui Dumnezeu. Este clar că
Concepţia conform căreia femeia este „mântuită prin naştere Dumnezeu nu porunceşte căsătoria pentru fiecare persoană şi nici
de copii”, a dat naştere unei practici abuzive, reducând femeia la nu impune un anumit număr de copii pentru fiecare familie.
o maşină de făcut copii, fără să se ia în considerare sănătatea, În Genesa 38:9,102 este o condamnare a refuzului lui Onan de
emoţiile şi dezvoltarea ei intelectuală. Această concepţie este a împlini legea care îi poruncea să ridice neamul fratelui său, nu o
eretică în esenţa ei, pentru că mântuirea unui om se realizează condamnare pentru sarcina programată sau pentru masturbare.
numai prin jertfa lui Hristos, nu prin cât de mult se poate adăuga Am putea fi tentaţi să spunem că Genesa 1:283 nu se mai aplică
crucii lui Hristos. în ziua de azi pentru că lumea este deja populată, însă suspendarea
unei porunci divine nu este treaba noastră, ci a lui Dumnezeu.
Iată câteva argumente care susţin posibilitatea sarcinii În Psalmul 128:34, 127:3-55 este încurajată posibilitatea de a
programate: avea familii numeroase, dar tocmai această încurajare implică ideea
• Previne tragediile posibile în cazul femeilor care suferă că fiecare familie poate decide limitarea sau lărgirea sa proprie.
de o boală incurabilă. Libertatea de a avea o familie mare este similară cu libertatea de a
• Acordă soţiilor timp suficient pentru a se reface şi odihnă avea o familie mică.
între naşteri. Un alt argument în favoarea posibilităţii de contracepţie
• Previne rata mare a mortalităţii noilor-născuţi (s-a este derivat din scopul relaţiilor sexuale. Dumnezeu a plănuit ca
observat că un timp potrivit între naşteri este prielnic şi pentru sexualitatea să fie folosită în cadrul relaţiilor de căsătorie cu scop
sănătatea copiilor). întreit. Cel al procreării, cel al identificării şi al dezvoltării unităţii
• Reduce numărul copiilor născuţi cu boli ereditare familiale pe trei dimensiuni - fizică, psihologică şi spirituală - şi
(Sindromul Down). scopul recreării (pentru plăcere şi bucurie). A limita sexul doar la
• Elimină sancţiunea morală din partea societăţii faţă de concepere este o perspectivă restrictivă, nerealistă şi nebiblică.
familiile care sunt iresponsabile şi fac copii, dar nu îşi asumă Sarcina programată este o chestiune de principiu; acceptăm
creşterea lor sănătoasă în comunitate. Totuşi, referitor la sau nu ideea, şi abia apoi vorbim de metodă. Acceptarea posibilităţii
acest aspect, nu consider că trebuie să ne potrivim concepţiei sarcinii programate este corectă şi biblică pentru creştini, nicidecum
seculare, astfel încât familiile creştine să îşi reprime dorinţa de greşită şi imorală. În acest domeniu avem de-a face cu o realitate şi
a avea mai mulţi copii, însă este importantă mărturia pe care cu o practică pe care nu avem cum să o negăm, să o ascundem, ci
aceste familii o dau prin viaţa lor şi a copiilor lor. trebuie confruntată cu francheţe, eleganţă şi inteligenţă. Abordarea
• Previne explozia natalităţii în lume, controlându-se astfel noastră are rolul de a te elibera de prejudecăţi şi sentimente de
bolile, sărăcia, epidemiile... vinovăţie şi de a te ajuta să te bucuri de viaţa pe care Dumnezeu
ţi-a dat-o alături de partenerul tău. Sarcina programată nu este o
Trebuie subliniat faptul că subiectul acesta nu este abordat violare a ordinii creaţiei lui Dumnezeu. Nicăieri în Biblie nu este
pentru a justifica iresponsabilitatea şi imoralitatea cuplurilor care interzisă. Păcat este numai ceea ce Biblia numeşte păcat, nu ceea

.08
Voia lui Dumnezeu în Familie - Sarcina programată!?

ce numeşte o anumită teologie, şi interzis este numai ce Dumnezeu să consulte un medic, pastor, psiholog sau psihiatru, pentru a le
interzice, nu ceea ce interzice o anumită tradiţie. oferi cele mai bune răspunsuri posibile. Teologia catolică şi anumiţi
Am auzit erezii, cum că Dumnezeu are în „cerul Său” un anumit teologi protestanţi recomandă abstinenţa sau „metoda ritmului”.
număr de copii pentru fiecare familie, iar la judecată va întreba Însă abstinenţa este o cale parţial sigură. Pavel recunoaşte că
unde sunt „ceilalţi”.. Care „ceilalţi”? Cine are acces la tainele lui această metodă este dificilă şi o recomandă temporar (1 Corinteni
Dumnezeu pentru a putea spune câţi copii a hotărât Dumnezeu 7:5)6, dar abstinenţa despre care vorbeşte Pavel nu este legată de
unei familii? Orice act al nostru nu Îl surprinde pe Dumnezeu, pentru ideea contracepţiei. A vedea acel pasaj în felul acesta înseamnă
că, în preştiinţa Lui, Dumnezeu nu a „predestinat” lucrurile să se a forţa un pasaj să afirme mai mult decât spune. Metoda ,,ritmului
întâmple, ci pentru că ele se întâmplă; de aceea, ,,potriveala’’ dintre biologic’’ este departe de a fi dovedită pe bază matematică, mai
numărul de copii pe care îi avem pe pământ şi cu numărul de copii ales că multe femei nu au o perioadă sigură de sterilitate.
înscrişi în cer sunt doar scorneli izvorâte din lipsa de cunoaştere a
Scripturii. Acceptarea metodelor contraceptive nu înseamnă şi
acceptarea imoralităţii?
Nu este sarcina programată o posibilitate de a încuraja Nu. Creştinii trebuie să se lase conduşi de Scriptură, nu de
concubinajul sau infidelitatea? frică sau de tradiţie, sau de normele sociale comportamentale.
Totdeauna vor exista oameni care îşi vor folosi libertatea Noi trebuie să acţionăm fundamentaţi pe Scriptură; de aceea este
pentru a face răul, dar asta nu înseamnă că din cauza abuzurilor important să cunoaştem ce spune Biblia, nu ce spun oamenii despre
unui principiu trebuie să renunţăm la principiu în sine. Principiul şi ce scrie în ea.
învăţătura trebuie folosită într-un context corect.
Ce sfat se poate oferi cuplurilor creştine care au un
Principiile aplicabile în cazul sarcinii programate nu se pot sentiment de vinovăţie prin practicarea sarcinii programate?
aplica şi în cazul avortului? Dacă toate argumentele nu te ajută, atunci nu acţiona contrar
Răspunsul este cu fermitate: „Nu!” Avortul este crimă, o formă conştiinţei tale (Romani 14:23).7 Totuşi, în acest caz, nu avem de-a
prin care viaţa este curmată. face cu o problemă individuală, ci cu una de familie, de aceea soţul
trebuie să fie sensibil la perspectiva soţiei, dar şi soţia la părerile
În ce circumstanţe părinţii sunt liberi să folosească soţului, iar amândoi este bine să caute adevărul care îi eliberează.
contraceptivele?
Circumstanţele pot varia de la caz la caz. Poate părinţii ar trebui Căsătoria este o ordine divină, un dar preţios al Creatorului
acordat fiinţei umane. Darul preţios al căsătoriei, relaţiile
sexuale şi naşterea de copii sunt destinate căminului familial.
Căminul este locul unde părinţii se respectă şi se apreciază,
iar copiii sunt doriţi şi iubiţi. Fericirea acestui cămin depinde
în egală măsură de contribuţia ambilor soţi, dar şi a fiecărui
copil, şi mai ales mediul în care aceştia vin pe lume.

Surse:
M. Rehwin, Birth control, Concordia [Lutheran]
Publication, apud. A. Douglas, God’s Answer to Man’s
questions, 1989, CA, SUA
W. D. Kennedy, 100 Bible Lessons, 1976, CA, SUA
McDowell J. & Hosteler B., Manual de consiliere a
tinerilor, Un ghid complet pentru echiparea lucrătorilor cu
tineretul, păstorilor, învăţătorilor şi părinţilor, Volumul II,
Editura Noua Speranţă, Timişoara, 1999

Valentin Dedu

Note: orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.»“ (Geneza 1:28)


4 „Nevasta ta este ca o viţă roditoare înăuntrul casei tale; copiii tăi stau ca nişte
1 Am avut de ales între mai mulţi termeni: sarcină programată, controlul naşterii, lăstari de măslin împrejurul mesei tale.“ (Psalmi 128:3)
contracepţie, planning familial. Am ales ca termen principal sarcina programată, 5 „Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de
pentru că redă cel mai bine atât fonetic cât şi semantic ideea pe care dorim să o El. Ca săgeţile în mâna unui războinic, aşa sunt fiii făcuţi la tinereţe. Ferice de omul
dezvoltăm. Fiecare termen are avantajele şi dezavantajele lui, unul este prea tehnic, care îşi umple tolba de săgeţi cu ei! Căci ei nu vor rămâne de ruşine, când vor vorbi
altul este prea dur, altul sună prea englezesc, însă din perspectiva mea termenii îi cu vrăjmaşii lor la poartă.“ (Psalmi 127:3-5)
consider interschimbabili. 6 „Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială,
2 „Atunci Iuda a zis lui Onan: «Du-te la nevasta fratelui tău, ia-o de nevastă, ca pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să vă
cumnat, şi ridică sămânţă fratelui tău.» Onan, ştiind că sămânţa aceasta n-are să împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre.“
fie a lui, vărsa sămânţa pe pământ ori de câte ori se culca cu nevasta fratelui său, (1 Corinteni 7:5)
ca să nu dea sămânţă fratelui său.“ (Geneza 38:8-9) 7 „Tot ce nu vine din încredinţare, e păcat.“ (Romani 14:23)
3 „Dumnezeu i-a binecuvântat, şi Dumnezeu le-a zis: «Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi
pământul, şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, şi peste

.09
Voia lui Dumnezeu în Familie - Modernă şi… creştină?

Modernă şi… creştină?


Însuşi Dumnezeu ne-a creat într-un mod unic, ne-a dat o
personalitate distinctă, un stil propriu care să pună în valoare unicitatea
noastră şi tot El ne-a dat gustul pentru frumos, pentru creativitate.
Dar este El interesat de aspectul fizic? Cu siguranţă, „Da!” Eu
Îl reprezint pe El pe pământ şi trebuie să am grijă de modul în care arăt,
pentru că prin aceasta Îi aduc glorie şi cinste Lui! În 1 Corinteni 6:19-20,
Pavel ne spune că noi trebuie să-L glorificăm pe Dumnezeu cu trupurile
noastre. ,,Încă n-aţi învăţat că trupul vostru e locuinţă pentru Duhul Sfânt,
Răsfoieşti reviste de modă? Eu, da! Presupun pe care Dumnezeu vi l-a dat? Nu ştiţi că El trăieşte în voi? Trupul vostru
că majoritatea femeilor o fac, cel puţin din când în când, nu vă aparţine. Căci Dumnezeu l-a răscumpărat cu un mare preţ. Aşadar,
atunci când au ocazia. Femeia este interesată să arate folosiţi fiecare parte a trupului vostru pentru a-I reda slava lui Dumnezeu,
bine, să fie informată: Ce se poartă şi ce nu în acest căci Lui Îi aparţine.” (Traducerea Living Bible) Prin urmare, ar trebui să fim
sezon? Ce îi poate evidenţia personalitatea? Care e neglijenţi, indiferenţi sau chiar împotriva îngrijirii acestui trup? Nicidecum,
culoarea dominantă a sezonului? Mai pot purta ceva de dimpotrivă, ori de câte ori alegem un articol de îmbrăcăminte, noi căutăm de
anul trecut? Ce se potriveşte? Dar tocul gros, dungile fapt să împodobim Templul Dumnezeului viu!
orizontale, culorile stridente, geanta XXL, combinaţia alb- Înfăţişarea mea exterioară este o carte de vizită pentru mine
negru, larg sau strâmt, părul drept, lung sau scurt? înaintea lumii, dar în concordanţă cu viaţa mea interioară. Cele două trebuie
Nu, nu sunt editor de modă, chiar dacă mi-ar să se completeze permanent, zi de zi, în orice context m-aş găsi. Nu mă
plăcea, însă mă gândesc dacă aceste întrebări „are voie” las condusă de păreri despre modă ce decurg dintr-o atitudine legalistă;
să şi le pună o femeie creştină. Este acesta un subiect în schimb, vreau să mă las călăuzită de Duhul Sfânt. Acesta mă poate
tabu? Pentru multe femei, da! Am întâlnit femei care conştientiza cu privire la modul în care mă îmbrac. O poate face prin cineva
credeau că şi o cremă de faţă folosită zilnic e păcat! Şi nu apropiat mie, prin soţul meu, printr-o aluzie…
am găsit nimic amuzant sau caraghios în asta. Învăţătura O apariţie plăcută nu trebuie să fie şocantă. Poţi fi modernă,
pe care o primeau nu permitea aşa ceva. însă nu mortală! Soţul tău te poate ajuta, fiindcă, fii sigură, e foarte atent la
Dar modul de îmbrăcăminte? De fapt, multe modul în care te îmbraci. Discută cu el despre garderoba pe care o ai. Într-o
femei consideră că, odată căsătorite, nu ar mai trebui societate indiferentă, în care e la modă să-ţi expui trupul, femeia creştină
să dea importanţă înfăţişării exterioare. E mult prea devine derutată, însă noi suntem chemate să facem diferenţa!
decadent şi inutil. Dumnezeu, spun ele, nu e de acord cu Decenţa noastră nu trebuie pusă în discuţie prin ţinuta noastră,
„aşa ceva”. nici în biserică, nici pe stradă. Decolteurile adânci, transparenţa bluzelor,
Poate chiar tu eşti uimită de un subiect de fustele mult prea scurte sau lungi cu şliţuri exagerate, taliile mult prea
acest gen, însă acest articol poate ajuta doar acele joase, sunt făcute pentru a atrage privirile, pentru a crea senzaţii, şi bărbaţii
femei care au într-adevăr nevoie de o idee în ce priveşte creştini nu sunt imuni.
acest controversat domeniu: moda. De fapt, moda, în Întreabă-te doar: „Acoperindu-mă“ astfel, ce vreau să comunic?
Dicţionarul explicativ al limbii române, înseamnă gust Desigur, moda actuală nu cunoaşte termenul „ruşine”. Frumuseţea şi
sau preferinţă generalizată la un moment dat pentru un ruşinea sunt daruri de la Dumnezeu. Pentru a păstra darul frumuseţii şi
anumit mod de a se îmbrăca; aşadar, aici nu ne permitem după căderea omului, Dumnezeu i-a dăruit omului ruşinea care, după
să impunem un stil. teologul evreu Samson Raphael Hirsch, este ,,paznicul caracterului nobil

.10
Voia lui Dumnezeu în Familie - Priorităţi
al omului”. Când omul îşi dă seama de relaţia ruptă dintre el şi eşti sigură. Ştiind că dungile orizontale lăţesc, nu le purta dacă eşti
Dumnezeu, încearcă să-şi acopere trupul, să se învelească. mai plinuţă. Dacă ai gâtul scurt, nu purta pulovere pe gât, ci poartă
Solicit din când în când părerea soţului meu cu privire la ceva în V.
modul meu de a mă îmbrăca şi, uneori, constat că lucruri care mie Edwin Cole, în cartea sa Femeia, un design special, spune
mi se păreau decente, asupra soţului meu aveau alt efect - ciorapii că preocuparea pentru a arăta bine în orice moment al zilei este, de
de plasa de x -. fapt, o muncă de slujire! Tot el întreabă: Merită tot acest efort? Cu
Am citit undeva despre un ,,test al hainelor”. Dacă atunci siguranţă – pentru că menţinându-şi imaginea feminităţii, femeile îşi
când mergi la cumpărături nu eşti sigură în ce măsură este potrivită păstrează vie relaţia cu soţii lor. Ţine minte că nu doar soţul tău, ci şi
lungimea fustei pe care doreşti să o cumperi, încearc-o în cabina de copiii voştri se vor mândri sau vor fi ruşinaţi de felul în care tu arăţi,
probă. Aşezaţi-vă picior peste picior pe un scaun în faţa oglinzii. Aţi ca soţie şi mamă.
putea sta aşa, fără să roşiţi, dacă în locul oglinzii s-ar afla, ştiu eu… Dă-I slavă lui Dumnezeu că eşti femeie, pune-L pe El pe
cineva în faţa căruia trebuie să vă prezentaţi? Dacă purtaţi jeans primul loc, vei putea fi plăcută pentru cei din jur, în El ai identitate,
sau pantaloni mai jos de talie, combinaţi-i cu tricouri mai lungi. nu în stil sau lipsa acestuia, fiindcă acesta nu dezvăluie adevărata
Nu sunteţi sigură dacă o bluză nu e prea strâmtă? Faceţi identitate, este doar un aspect schimbător al vieţii.
următoarea probă: apăsaţi cu degetul materialul de la nivelul Haideţi să dezvoltăm în noi această rezistenţă lăuntrică
pieptului şi ridicaţi brusc degetul. Dacă bluza sare ca un elastic, este pentru a putea spune nu în faţa direcţiilor indecente din modă şi
probabil prea strâmtă. pentru a împodobi regeşte atât exteriorul, cât şi interiorul Templului
Nu purta ceva ce ştii că te dezavantajează. Nu purta o lui Dumnezeu.
fustă până în pământ dacă ai picioare scurte. Cere un sfat dacă nu Elvira Lupăştean

PRI RITĂŢI
În unele familii, după plecarea copiilor, casa rămâne
Suntem încolţiţi de lucruri urgente în fiecare zi, goală. Părinţii, acum la o vârstă onorabilă, după 20-30 de
şi astfel, de multe ori pe cele importante nu ajungem ani de căsnicie, nu se mai regăsesc. Ei au investit totul în
să le facem. Einstein Albert spunea: „O perfecţiune a copii. Necazul mare este că aceşti părinţi păcătuiesc a doua
mijloacelor şi o confuzie a ţelurilor par să caracterizeze oară şi, pe lângă faptul că nu şi-au cunoscut şi recunoscut
epoca noastră.” Trebuie să recunoaştem că mulţi dintre priorităţile până acum, străini fiind unul de altul, se duc în
noi avem probleme cu priorităţile. Da, pe primul loc familia nou-înfiinţată şi nu-i lasă să se „lipească” pe cei doi
rămâne relaţia personală cu Dumnezeu, apoi relaţia cu proaspăt căsătoriţi. Este greşit, sau poate ar fi mai bine să
familia, apoi serviciul, lucrarea lui Dumnezeu şi celelalte. scriem: este păcat, să-ţi schimbi priorităţile. De multe ori aud
De multe ori în familie intervin urgenţele, şi pe cele că, după venirea unui bebeluş în casă, unul dintre părinţi
importante le tot amânăm. Edwin Louis Cole, un pionier al lucrării cu părăseşte dormitorul pentru noul-născut. E trist că această
bărbaţii (Editura Apollo a publicat mai multe cărţi scrise de acest autor, situaţie persistă în unele cazuri ani de zile, şi relaţia soţilor
cărţi ce se studiază în prezent în mai multe grupuri de bărbaţi din Timişoara, se răceşte fără ca aceştia să-şi dea măcar seama. Uneori,
Cluj, Sibiu, Baia Mare, Satu Mare şi multe alte localităţi din ţară), spunea unitatea de care vorbeşte Scriptura nu se mai realizează
că este bine ca, o dată la două, trei luni, să „evadezi” cu partenerul de viaţă niciodată într-o astfel de familie.
două, trei zile din rutina şi graba zilnică, pentru un timp special acordat Este greşită concepţia că un copil uneşte o familie.
celuilalt. El recomanda această practică când ajunsese deja la circa cincizeci Dacă eu stau cu soţia mea împreună şi o rabd doar pentru că
de ani de căsnicie. Probabil că a înţeles acest principiu la o vârstă apropiată am copii cu ea, sau nu divorţez pentru că nu vreau să-mi fac
de momentul în care l-a recomandat, sau poate l-a practicat toată viaţa!? de ruşine copiii, atunci liantul căsătoriei noastre este fragil.
Ştiu că suntem maeştri în a inventa scuze şi vom spune că este posibil să Eu stau cu ea pentru că o iubesc, şi această iubire creşte
faci aceste ieşiri dacă îţi permite bugetul sau dacă n-ai copii. Problema nu cu trecerea anilor, ea devenind tot mai valoroasă pentru
o constituie lipsa finanţelor, ci incapacitatea de a hotărî priorităţile. Ceea mine. Copiii sunt lumina ochilor noştri; îi creştem, îi iubim, le
ce vreau să subliniez este faptul că relaţia dintre soţi este prioritară relaţiei transmitem moştenirea noastră spirituală şi relaţia noastră
părinţi-copii. Da, aşa trebuie să fie, aşa a rânduit Dumnezeu. Copiii sunt cu Dumnezeu şi îi vom ajuta, într-o zi, să se
darul lui Dumnezeu - moştenirea Lui încredinţată nouă, părinţilor, însă doar desprindă de noi, pentru a se lipi de viitorul soţ
pentru o vreme. După douăzeci de ani în care investim în copii, îi educăm sau soţie.
şi îi iniţiem, conform Proverbe 22:6 , ei pleacă. Fetele găsesc un „Făt- O altă concepţie greşită în cultura
Frumos”, şi băieţii o „Ileana Cosânziana”, apoi îşi formează un nou cămin. românească este aceea că mama creşte
Aşa este biblic: „De aceea, va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se copiii, iar tatăl aduce banii acasă. Scriptura
va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup.“ (Genesa 2:24). pune accent pe rolul fiecărui părinte de a

.11
Voia lui Dumnezeu în Familie - Sărbătoarea vieţii
creşte copiii pentru slava lui Dumnezeu. Tatăl nu este responsabil doar să câştige bani, doar să ofere un adăpost, doar să întreţină şi să
disciplineze, ci, în acelaşi timp, are rolul ca, împreună cu mama, să gândească din perspectiva copilului pentru a-l înţelege, pentru a iniţia
cu el activităţi prin care exemplul personal să fie demn de urmat.
Acest lucru este mai important cu cât ştim că ei îşi vor aminti mai mult de experienţele şi activităţile pe care le-am făcut împreună,
decât de ideile noastre. Copiii nu vor pune în practică cuvintele părinţilor, ci faptele lor, sau mai degrabă experienţele avute împreună. Rolul
părintelui este acela de a-i iubi necondiţionat, de a-i încuraja, de a le alunga orice teamă (nu de a-i speria cu baba-cloanţa, bau-bau, lupul,
etc), de a le inspira adevărul pe care îl trăiesc la rândul lor, de a le vindeca răni, de a le acorda timp –cel mai bun timp–, de a le transmite
acel spirit ce îşi are sursa în Dumnezeu. Aceasta este cea mai mare moştenire şi investiţie pe care o putem lăsa copiilor noştri.
Aşadar, copiii sunt moştenirea lui Dumnezeu încredinţată nouă. Psalmul 127:3 afirmă: „Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul
pântecelui este o răsplată dată de El.“, însă relaţia partenerilor de viaţă este prima prioritate a familiei; eu şi Dumnezeu -în primul rând-, apoi
eu şi partenerul meu de viaţă, cu care am făcut legământ înaintea lui Dumnezeu. De-abia apoi copiii noştri, care ne-au fost încredinţaţi să îi
creştem în frică şi ascultare de Dumnezeu.
Ordonaţi-vă priorităţile după tiparul divin!

Cusman Cionca

Şi dacă în Cer este atâta freamăt pentru un astfel de


eveniment, de ce nu ar fi şi pe pământ? De aceea, am dori să
împărtăşim câteva gânduri despre o sărbătoare-surpriză, pe care o
puteţi pregăti unei viitoare mămici: „Sărbătoarea Vieţii”.
O perioadă potrivită pentru acest eveniment este cu 4–6
săptămâni înainte de momentul naşterii atât de aşteptat de mămică.
Este bine să se păstreze multă discreţie în organizarea acestui
eveniment, ca mama să fie cu adevărat surprinsă.... Surprizele
frumoase sunt întotdeauna plăcute. Persoanele invitate pot fi
mamele cuplului (mămicile viitorilor părinţi), prietenele mămicii,
colege apropiate, etc.
Invitaţiile se pot face în scris sau verbal, după cum se
„În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii…” doreşte, şi cred că este bine să se stabilească o taxă de participare
(Efeseni 1:4a) pentru a putea achiziţiona câteva dintre lucruşoarele necesare
viitorului bebeluş (pentru aceasta, puteţi cere sprijinul viitorului tată
Într-o împrejurare, o adolescentă a fost provocată să în a vă fi complice).
împărtăşească modul în care înţelege această afirmaţie... şi a fost Este important să fiţi alături de viitoarele mămici în
foarte originală în răspunsul ei: „Cred că Dumnezeu şi Fiul, stând această perioadă în care au atâtea temeri şi sunt atât de sensibile…
împreună în splendorile cereşti, Îşi spuneau Unul Altuia cu freamăt De aceea, rugăciuni specifice, cu voce tare, pentru binecuvântare
şi bucurie: ,,Abia aştept să vină perioada dintre milenii în care să se şi protecţie din partea lui Dumnezeu, îi vor da siguranţă. Să nu
nască fiica Mea Lavinia....” uitaţi nici un domeniu din perioada pe care o va parcurge, de la
Da, Însuşi Dumnezeu ne-a ţesut într-un loc tainic, în binecuvântarea personalului medical… până în cel mai mic detaliu
pântecul mamei, şi ne-a făcut făpturi atât de minunate.... şi în Cartea al acestui eveniment.
Lui sunt scrise toate zilele care ne-au fost rânduite, mai înainte de-a Vă recomand să invitaţi o doamnă care are competenţa
fi fost vreuna dintre ele... să dea câteva sfaturi viitoarei mămici pentru evenimentele care se
.12
Voia lui Dumnezeu în Familie - Sărbătoarea vieţii

vor derula în următoarea perioadă a vieţii ei. Apoi, fiecare pe rând


poate împărtăşi câte o calitate pe care a descoperit-o la viitoarea
mămică - cu siguranţă o vor încuraja - un gând „de la inimă la
inimă”, sau pur şi simplu rostiţi o binecuvântare pentru ea, un
verset din Biblie cu semnificaţie pentru acest eveniment.
În Psalmul 78:3-4 scrie: „Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au
povestit părinţii noştri, nu vom ascunde de copiii lor; ci vom vesti
neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui
şi minunile pe care le-a făcut.” Viitoarelor bunici le-am făcut cadou
câte o Biblie cu ilustraţii – pentru ochişorii mici cu o dedicaţie
pe ea – pentru a le încuraja să împărtăşească cu cei mici atât
experienţele lor personale din umblarea lor cu Dumnezeu, cât şi a
oamenilor prezentaţi în Cartea Cărţilor – Biblia.
O idee ar fi să înşiri într-un loc o sfoară pe care să prinzi
cu clame, asemeni scutecelor, tot felul de felicitări şi scrisorele
scrise de invitate, gânduri prin care să binecuvânteze şi să
încurajeze viitorii părinţi.
Apoi, mai spre sfârşitul întâlnirii, invitaţi-l pe tatăl viitorului
bebeluş să-şi surprindă soţia cu un buchet de flori, de ce nu chiar
cu florile ei preferate.
Pentru destindere, vă propun un joc în care o păpuşă
care imită bine un bebeluş adevărat, şi care are un scutec
„îmbogăţit cu puţină ciocolată sau muştar”, să fie schimbat cu una
dintre mâinile mamei şi cu o mână a tatălui. Şi pentru că nu se
vor descurca excelent cu siguranţă, pentru a mai exersa, oferiţi-le
un tort cu etaj din scutece, a cărui tavă poate fi un album specific Doamne, ce minunat ai putut fi
pentru bebeluş; pe tort puteţi atârna jucării, suzete, agrafe, cravate când Te-ai gândit să-Ţi faci o mică Împărăţie
mici (depinde de ce va fi: băieţel sau fetiţă). din părinţi, bunici şi nişte copii.
În final, dacă soţul este prezent, cred că este persoana Sărbătoare a vieţii -
cea mai potrivită să mulţumească lui Dumnezeu pentru aceste I-ai adunat pe toţi în jurul unei vetre,
minunate făpturi: mama şi bebeluşul. i-ai strâns pe toţi în jurul unei pâini.
Şi nu uitaţi: fiecare sărbătoare se încheie cu un timp de E lucrul cel mai frumos
părtăşie şi o mică gustare… un timp de discuţii libere între viitorii ce Ţi-a ieşit din mâini!
părinţi şi invitate.
Nu pretind că am epuizat toate ideile, dar cred că am Dumnezeu a pus în vieţile noastre adevărate
conturat ceva din modul în care s-ar putea organiza o astfel de binecuvântări. Să le acordăm atenţia necesară. Chiar dacă aparent
„sărbătoare a vieţii”. sunt lucruri minore, Dumnezeu ne cheamă să încurajăm şi să ne
Mi-am adus aminte de aceste versuri minunate, cu care binecuvântăm reciproc.
doresc să şi închei: Să ne preţuim familia şi binecuvântările…

Marinela Barbu

.13
Voia lui Dumnezeu în Familie - Adolescenţa

un pod între copilărie şi tinereţe


de fapt dezvoltarea personalităţii, are loc procesul de instruire
şcolară şi modelarea viitorului caracter. Se disting două perioade,
aceea de şcolar mic între 7 şi 10 ani şi adolescenţa cuprinsă între
Dr. Budulea Mary-Diana 10 - 14 ani la fete şi 12 – 16 ani la băieţi.
Medic primar - Medicină generală - Pediatrie Despre această perioadă aşa de frumoasă, plină de
atâtea „furtuni”, dar şi cu atâta cer senin, vom încerca să vorbim azi
sub forma unei scheme.
Adolescenţa este considerată cea mai sensibilă perioadă
a vieţii unui om. Modificările fizice:
Deşi la prima vedere am putea considera că viaţa • creşterea în greutate de la 26 la 43 kg la fete şi de la 27 la 63 kg
intrauterină ar fi cea mai fragilă şi importantă perioadă, şi este la băieţi,
adevărat că fără un produs de concepţie viabil nu vom putea avea • creşterea taliei cu aproximativ 25 – 30 cm,
un copil şi mai târziu un adult sănătos, totuşi, chiar dacă în această • (este un ritm de creştere asemănător cu perioada intrauterină)
perioadă oul, embrionul şi fetusul par foarte vulnerabili, Dumnezeu • dezvoltarea caracterelor sexuale primare şi secundare:
a creat un mecanism complex de protecţie. Începând cu placenta, • la fete – dezvoltarea sânilor, creşterea volumului uterului, al
care asigură oxigenul şi nutriţia produsului de concepţie, lichidul ovarelor, modificarea regiunii perineale (clitoris, labii, vagin), apariţia
amniotic cu rol de lubrifiere, termoreglare şi rol antişoc, cavitatea ciclului menstrual (menarha), apariţia pilozităţii perineale şi axilare,
uterină din abdomenul mamei, sistemul imunitar cu rol de apărare dispoziţia specifică a ţesutului adipos pe şolduri şi coapse;
antiinfecţioasă, toate acestea sunt bariere în faţa factorilor care ar • la băieţi – creşterea în volum a scrotului, testiculelor, penisului,
putea agresa viitorul nou-născut. apariţia pilozităţii faciale, axilare şi perineale, modificarea vocii
La naştere copilul este din nou în pericol, de felul în care datorată îngroşării corzilor vocale şi lărgirii glotei, dezvoltarea
decurg dilataţia şi expulsia, apoi de perioada postnatală timpurie specifică a scheletului şi a masei musculare, apariţia secreţiei
depinde în mare măsură dezvoltarea ulterioară a sugarului. În epoca seminale (poluţiile nocturne);
modernă, chiar în ţări ca România, lucrurile s-au schimbat mult • creşterea capacităţii fizice şi a performanţelor sportive,
în bine. Puţine femei mai nasc neasistate sau la domiciliu. Există • problema pentru ambele sexe – acneea juvenilă.
astăzi o mare grijă pentru mamă şi nou-născut.
Urmează perioada de sugar, cuprinsă între 30 zile şi 1 Modificările intelectuale:
an, timp în care chiar dacă mama are mai mulţi copii, atenţia ei se • independenţă mentală,
îndreaptă cu precădere către cel mai mic. El este în centrul atenţiei • creşterea capacităţii de concentrare şi analiză, folosirea
tuturor, el este cel mai protejat de părinţi, bunici sau fraţi. noţiunilor abstracte,
Copilul aflat între 1 an şi 3 ani este denumit copilul mic, • capacitate mare de memorare logică, memorie vizuală
începe să meargă, să se alimenteze singur, încearcă să aibă performantă,
control sfinterian, devine mai independent, învaţă să vorbească, • capacitate de calcul matematic şi înţelegerea fenomenelor fizice
interacţionează cu cei din jur. Este încă sub atenta supraveghere a şi chimice.
mamei şi sub protecţia ei.
Perioada preşcolarului, între 3 şi 7 ani, este caracterizată Modificările psihice:
prin acumularea de noi cunoştinţe, prin însuşirea bunelor maniere, • capacitatea de a avea responsabilităţi şi de a lua decizii,
printr-o independenţă mai mare, dar şi printr-o anumită detaşare a • independenţă faţă de adulţi – uneori chiar agresivă,
părinţilor vizavi de copil. • nevoia de a fi ajutat şi întrebat,
Începe şcoala, mulţi părinţi au impresia că au scăpat de • nevoia de intimitate – camera proprie, telefon personal;
griji, ceea ce nu este adevărat. În această perioadă de viaţă începe
.14
Voia lui Dumnezeu în Familie - Adolescenţa

• Scolioza – tendinţa de aplecare înainte a fetelor cărora la cresc


sânii, poziţia greşită în timpul scrisului sau lucrului la calculator,
• creşterea gradului de socializare – grup de prieteni, „gaşca” sau deformării rezultate după practicarea excesivă a unor sporturi (tenis,
frăţia; baschet).
• se îmbracă la fel, vorbesc şi gândesc la fel – îi ajută să-şi • Tatuajele sau body piercing-ul – nevoia de a fi diferit, dar trebuie
găsească identitatea, să aparţină unui grup de fete sau băieţi explicat riscul folosirii acelor, asemănător cu o injecţie i.v.
excluzând uneori pe cei care nu sunt ca ei; • Oboseala – program şcolar prea încărcat, somn deficitar,
• instabilitatea emoţională – iniţial există o relaţie strânsă între alimentaţie inadecvată, risc de anemie hipocromă.
adolescenţii de acelaşi sex, este nevoia de a se simţi în siguranţă • Tulburările de ciclu menstrual – obişnuite în primii ani, nu
înainte de apariţia atracţiei faţă de sexul opus, fără implicarea necesită tratament, atenţie la bolile endocrine (hipotiroidismul).
actului sexual în fapt; • Acneea – boală a glandelor sebacee şi a foliculului pilos –
• căutarea de răspunsuri – nevoia de a învăţa din experienţa creşterea secreţiei de sebum, apariţia comedoanelor, cheratinizarea
altora; excesivă a epidermei, acumularea de melanină şi oxidarea acizilor
• încearcă lucruri noi – chiar interzise: tutun, alcool, droguri, graşi din piele, prezenţa bacteriilor, formarea de papule şi colecţii
pornografie. purulente, apariţia de cicatrice indelebile în formele severe.
• Obezitatea – boală a epocii moderne, sugari alimentaţi artificial,
Respectul de sine este pus la încercare de modificările copii cu dietă neadecvată, adolescenţi care se hrănesc la fast-food
apărute la nivel fizic şi psihologic, la nivelul sensibilităţii şi şi care stau la televizor sau computer toată ziua.
afectivităţii, în relaţiile sociale (familie, prieteni), în cerinţele de la • Accidentele – le place riscul, pilotează motorete, motociclete,
şcoală. escaladează stânci, practică sporturi extreme, fără a avea încă
Fetele adolescente par mai vulnerabile, sunt preocupate simţul pericolului.
de aspectul lor fizic, se compară cu celelalte, au nevoie să fie
încurajate să-şi păstreze sinceritatea şi puritatea. Băieţii sunt deja Copiii sunt un dar de la Domnul, nu sunt proprietatea
învăţaţi să fie competitivi, independenţi, mai puţin sensibili. noastră, nici slugile noastre, dar nici idolii noştri. În trecut a avea
Decizia asupra viitoarei cariere profesionale – influenţată mulţi copii era o necesitate, nu toţi nou-născuţii trăiau, nu toţi copiii
de tradiţia familiei, de dorinţa de a deveni un adult instruit, cu ajungeau la maturitate. Mulţi cădeau pradă bolilor infecţioase pentru
posibilităţi materiale. care nu existau vaccinuri, aşa că o familie avea nevoie de 8 – 10
naşteri pentru a putea avea 3 – 4 moştenitori. De asemenea, copiii
Modificările spirituale: erau mână de lucru încă de la o vârstă fragedă, la 5 - 6 ani erau
• Îl caută pe Dumnezeu în biserică, în familie, în cărţi; trimişi cu caprele sau oile la păscut, la 10 ani plecau cu vacile, la 12
• depinde de orientarea celor din jur; – 14 ani tăiau lemne în pădure, iar la 18 ani erau consideraţi adulţi,
• are nevoie de protecţie divină; aşa că trebuia să se descurce singuri. Nu era timp de educaţie, de
• este perioada cu cea mai mare credulitate – cele mai sincere învăţătură, ce să mai zicem de liceu sau facultate.
predări au loc la această vârstă şi este procentajul cel mai mare de Lucrurile s-au schimbat în ultimele decenii. Familia a
dedicare pe viaţă; început să preţuiască copiii, să-i îngrijească mai bine, să-i protejeze
• nevoia de a fi lăsat să încerce chiar dacă greşeşte şi suferă, de a prin vaccinare, să-i trimită la şcoală, să le dorească şi să le ofere
învăţa prin propria experienţă, chiar dacă regretă; un viitor mai bun. Condiţiile de viaţă s-au schimbat, au locuinţe cu
• nevoia de a avea un model, un mentor – poate fi un personaj căldură şi curent electric, apă şi canalizare. Familia se pregăteşte
pozitiv sau negativ, un om real sau o persoană imaginară; din timp pentru venirea pe lume a unui copil, uneori se pregăteşte
• necesitatea integrării în biserică, în grupuri de tineri credincioşi, prea mult timp şi nu mai au posibilitatea biologică de a-l avea. Vor
chiar dacă este mai mic sau în schimbare de voce. mai întâi să aibă o locuinţă, o maşină bună, să-şi termine studiile, să
facă carieră şi pe urmă...
Probleme medicale în adolescenţă: Dumnezeu ştie mai bine ce şi când trebuie să dăruiască,
• Hipertensiunea arterială – o boală legată de moştenirea numai noi să fim deschişi la voia Lui şi vom avea parte de
genetică, obiceiurile alimentare, obezitate. binecuvântare.
• Aspectul de adolescent slab – scheletul dezvoltat înaintea masei Aveţi grijă de darul lui Dumnezeu şi veţi fi fericiţi!
musculare şi a ţesutului adipos.
.15
Voia lui Dumnezeu în Familie - 7 secrete

Şapte secrete Ce înseamnă să fii o femeie plină de încredere, o femeie


care să considere fiecare provocare o oportunitate de a creşte şi
de a se bucura de viaţă? Cred că nu există femeie care să nu-şi
ale unei femei dorească această calitate. Dar să ne uităm puţin la câteva „secrete”
ale unei astfel de femei:

încrezătoare Secretul 1 - O femeie încrezătoare ştie că este iubită


Acestei femei nu-i este teamă atunci când în viaţă se
loveşte şi de persoane care nu o acceptă şi nu o plac. De ce?
Fiindcă ştie că Dumnezeu o iubeşte necondiţionat, aşa cum este ea.
Atunci când accepţi această dragoste, de fapt îţi alegi cel mai solid
fundament al vieţii tale în Hristos. Noi nu ne putem iubi pe noi înşine
atâta vreme cât nu realizăm cât de mult ne iubeşte Dumnezeu. Iar,
dacă nu ne putem iubi pe noi înşine, cum vom putea să-i iubim pe
cei de lângă noi? Foarte multe căsnicii se destramă din cauza aces-
tui motiv. Atunci când ai o părere proastă despre tine, nu ai nimic
de oferit în relaţie, ci doar aştepţi să primeşti. Aştepţi de la partener
ceea ce numai Dumnezeu îţi poate da.
Dumnezeu te iubeşte într-un mod perfect, chiar dacă tu nu
eşti perfectă şi nici nu vei fi atâta timp cât trăieşti pe acest pământ.
Ceea ce poţi face însă, este să accepţi acest dar al dragostei şi să fii
mulţumitoare pentru el.
Să ştii că eşti iubit de cineva de încredere este proba-
bil unul dintre cele mai plăcute sentimente pe care le poţi trăi.
Dumnezeu nu numai că te iubeşte astfel, dar El va aşeza lângă tine
şi acei oameni de care ai nevoie, care te iubesc şi te acceptă aşa
cum eşti. Este foarte important cercul tău de prieteni. Nu uita să
rămâi recunoscătoare pentru aceşti oameni. Atunci când frica nu
ne mai controlează, suntem libere să stăm cu capul sus, pline de
încredere.

Secretul 2 - O femeie încrezătoare refuză să trăiască în frică


„Nu mă voi teme!”; aceasta este cea mai potrivită atitudine
pe care ar trebui să o ai în faţa fricii. Asta nu înseamnă că niciodată
nu vei simţi frica, însă nu te lăsa influenţată de ea atunci când
trebuie să iei decizii.
Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică (2 Timotei 1:7).
Frica nu este de la Dumnezeu, ci de la Satan, care încearcă să-i
ţină robi pe oameni. În Evrei 10:38, găsim scris că Dumnezeu Îşi
găseşte plăcerea în cel ce trăieşte prin credinţă. Asta nu înseamnă
că El nu ne iubeşte, ci doar că este dezamăgit de alegerea noastră
de a nu ne bucura de lucrurile bune pe care El le-a pregătit pentru
noi. În momentul în care o persoană începe să umble prin credinţă,
ea înaintează, încearcă lucruri noi, va fi mai agresivă (în sensul bun
al cuvântului), îşi va folosi autoritatea de drept pe care o are. Diavo-
lului, bineînţeles, nu-i place aşa ceva şi va încerca să o împiedice,
iar frica este cea mai des folosită armă a lui. Frica îi face pe oameni
să-şi îngroape talentele din pricina eşecului sau criticii.
Te încurajez să păşeşti înainte şi să-ţi rezolvi problemele
cu curaj, chiar dacă simţi teamă. Satan este un mincinos. El
încearcă să creeze în mintea ta o imagine de sine slabă, de eşec.
Cel mai bun lucru pe care îl poţi face este să cunoşti promisiunile
lui Dumnezeu (Cuvântul Său), pentru a te putea împotrivi acestor
uneltiri mincinoase.
Învaţă să trăieşti deasupra sentimentelor. Ele sunt
schimbătoare. Cele mai rele ies la iveală atunci când nu ai vrea, şi
cele bune dispar atunci când ai cea mai mare nevoie de ele.
Dumnezeu îţi porunceşte „Nu te teme!”. Îl crezi pe Dumnezeu? El
este cu tine.

.16
Voia lui Dumnezeu în Familie - 7 secrete

Secretul 3 - O femeie încrezătoare gândeşte unică. Altcineva poate fi un exemplu pentru noi,
pozitiv însă nu trebuie niciodată să ajungă un standard.
A fi optimistă sau pesimistă este o Dumnezeu nu te va ajuta niciodată să fii altcineva.
alegere - este un mod de a gândi, de a vorbi şi Bucură-te de unicitatea ta!
de a acţiona. De ce să nu te gândeşti că ţi se va
întâmpla ceva bun, în loc de ceva rău? De ce să Secretul 6 - O femeie încrezătoare ia atitu-
priveşti la nori, şi nu la soare? De ce să priveşti dine
la jumătatea goală a paharului, şi să nu priveşti la În lume există două feluri de oameni:
cea plină? În ziua de azi, lumea spune că a gândi unii care aşteaptă ca lucrurile să se întâmple şi
pozitiv nu este realistic. alţii care fac lucrurile să se întâmple. Bineînţeles,
Adevărul, însă, este acela că o gândire pozitivă unele suntem mai timide, altele mai îndrăzneţe,
poate schimba realitatea. Dumnezeu „gândeşte” dar fiecare dintre noi avem de luptat cu ceva. Cele
pozitiv - asta e realitatea Lui. Biblia ne spune că introvertite au de luptat cu timiditatea, tentaţia de
El îşi înnoieşte binecuvântările în fiecare zi. Aşa a nu răspunde provocărilor şi neîncrederea. Cele
este El şi aşa ne încurajează şi pe noi să fim. S-a îndrăzneţe au probleme cu mândria exagerată, cu
dovedit că 90% din îngrijorări nu ajung niciodată agresivitatea sau cu o falsă încredere în forţele
să se întâmple. Care este sursa de hrană pentru proprii.
gândurile tale? Sunt ele în conformitate cu O atitudine timidă te va face să stai tot
Scriptura? timpul deoparte, iar întrebarea ce te va chinui
toată viaţa va fi aceea: „Oare cum ar fi fost
Secretul 4 - O femeie încrezătoare ştie cum dacă…?” O atitudine prea îndrăzneaţă te va face
să trateze eşecurile să greşeşti de multe ori. Să faci greşeli nu este
A eşua nu înseamnă a falimenta! Nu se sfârşitul lumii! De fapt, cea mai mare greşeală
poate spune despre o persoană că a falimentat pe care o poţi face este aceea de a nu greşi
doar fiindcă a încercat să facă un anumit lucru şi niciodată. Intră în acţiune!
nu a reuşit. Ea falimentează doar atunci când se Gândeşte-te ce crezi că ar vrea
opreşte din a mai încerca. Dumnezeu să faci, apoi fă! Dumnezeu îţi va pune
Multe femei sunt confuze în ceea ce la dispoziţie tot ce ai nevoie atunci când cauţi voia
priveşte planul lui Dumnezeu cu vieţile lor. Nu au Lui. Gândeşte-te la extraordinarul ce ar putea să
nicio direcţie. Dacă nu faci nimic cu viaţa ta doar rezulte. Ceea ce face de fapt toată diferenţa, este
fiindcă nu eşti sigură de ceea ce ar trebui să faci, atitudinea ta.
iţi recomand să începi cu rugăciune şi apoi să
încerci să te implici în unele activităţi. Pe parcurs Secretul 7 - O femeie încrezătoare nu
îţi vei descoperi direcţia. O maşină se conduce foloseşte prea mult cuvântul „dacă”
mai uşor dacă este în mişcare, decât dacă stă Lumea e plină de oameni nemulţumiţi
pe loc. Încearcă să faci paşi mărunţi. Chiar dacă pentru că nu au anumite lucruri, în loc să se
greşeşti, nu descuraja. Dumnezeu este expert în bucure de ceea ce au. Nu-l lua pe „dacă” în
noi începuturi. braţe! „Dacă aş avea mai multă şcoală…!”,
Să nu spui niciodată: „Pur şi simplu, „Dacă aş avea mai mulţi bani…!”, „Dacă aş fi mai
nu pot!”. În schimb, spune: „Pot totul în Hristos frumoasă…!”, „Dacă aş fi mai slabă…!” Dacă,
care mă întăreşte. Nu mă dau bătută fiindcă dacă, dacă...
Dumnezeu este de partea mea!” Isus a hrănit 5.000 de oameni cu cinci
pâini şi doi peşti. Dă-I lui Dumnezeu ceea ce
Secretul 5 - O femeie încrezătoare evită ai, şi El îţi va da înapoi infinit mai mult! El vrea
comparaţiile să vedem oportunităţile, nu problemele. „Dacă”
Încrederea este imposibilă atâta vreme este un hoţ care fură tot ceea ce tu ai putea să
cât te compari cu alte persoane. De obicei, nu faci. Înaintează prin credinţă şi vei fi uimită de
contează cât de bine arătăm, cât de talentate rezultate. Ai grijă de gândurile tale şi alege să le
suntem, cât de inteligente, fiindcă întotdeauna foloseşti doar pe cele ce te ajută să înaintezi, nu
va exista cineva mai bun ca noi. A fi tot timpul pe pe cele ce te opresc.
primul loc este foarte dificil; de fapt, imposibil. Gândeşte cu încredere şi vei fi plină de
Atunci când te compari cu altcineva şi încredere!
eşti nemulţumită de tine, nu faci altceva decât Aceste şapte secrete se pot aplica în
să-I spui lui Dumnezeu că nu îţi place ceea ce orice domeniu al vieţii noastre de femei.
El a creat. Iar Dumnezeu nu face greşeli. El ne-a Dumnezeu are lucruri mari pregătite
creat pe toţi diferiţi, iar a fi diferit nu înseamnă pentru viaţa ta. Este alegerea ta dacă vrei să-ţi
a fi eronat. În Psalmul 139 putem vedea modul foloseşti talantul sau să-l îngropi. Îndrăzneşte să-l
minunat în care Dumnezeu S-a îngrijit de noi, foloseşti! Îndrăzneşte să-l crezi pe Dumnezeu pe
modelându-ne încă din pântecele mamei. cuvânt şi vei fi surprinsă de bucuria ce o vei avea.
Încrederea începe prin acceptarea a ceea ce Această viaţă ne-a fost dată pentru a ne bucura
eşti. Apreciază celelalte persoane pentru ceea de ea, nu pentru a ne fi o povară.
ce sunt şi bucură-te de fiinţa ta minunată şi
Mihaela Giurgiu
.17
Voia lui Dumnezeu în Familie - Bărbaţii şi avantajele lor

Bărbaţii şi avantajele lor

Eliade, Nicolae Iorga, Albert Einstein, James Watt,


Ce am răspunde noi, bărbaţii, dacă am fi Richard Trevithick, John Fowler, Nicolaus Otto, etc.
întrebaţi care sunt plusurile şi minusurile noastre? Sigur că, pe lângă aceste plusuri, istoria vorbeşte şi
Sigur că am pomeni foarte multe plusuri. Astfel am despre minusurile bărbaţilor: unii şi-au vândut operele
vorbi despre un plus de energie, un plus de maturitate, pe nimic, alţii au fost influenţaţi şi conduşi de femei,
un plus de sinceritate, un plus de înţelepciune, un etc.
plus de kilograme, un plus de responsabilităţi, etc. Ce spun sociologii vizavi de plusurile şi
Dacă s-ar insista să nu părem desăvârşiţi, am aminti minusurile bărbaţilor?
un singur minus: suntem modeşti şi nu vrem să ne Trebuie să precizez că nu prea te poţi lua
prezentăm în totalitate, adică să ne afişăm toate după ei, deoarece ei vorbesc despre epavele de astăzi,
valorile! nu despre bărbatul autentic, pe care nu prea au avut
Ce spune medicina vizavi de plusurile şi unde şi nici dorinţa să-l studieze.
minusurile bărbaţilor? Ce ar spune femeile despre plusurile şi
Vom aminti câteva plusuri prezentate minusurile bărbaţilor?
precum: creierul mai mare, deci mai inteligenţi, muşchi Cred că ele ar răspunde ceva mai simplu.
mai mulţi, forţă fizică mai mare, mai multe globule Din perspectiva celor mai multe femei, bărbaţii au un
roşii, mai bine orientaţi în spaţiu. Ca să fim cinstiţi, plus în partea din faţă a pantalonilor şi un minus în
vom aminti şi unele minusuri. Astfel, medicina spune partea dreaptă a creierului. (Să spunem şi noi cum
că bărbaţii sunt mai puţin rezistenţi la dureri fizice, mai spun copiii noştri. Ha, ha, ha! Deşi suntem de acord cu
puţin rezistenţi la infecţii, mai puţini dibaci în folosirea plusurile, nu putem accepta enunţul din partea a doua.
părţii drepte a creierului, mai absorbiţi de muncă... Noi avem sentimente şi decidem cum să le folosim.
Ce spune istoria vizavi de plusurile şi Sâc!)
minusurile bărbaţilor? Ce spune Biblia cu privire la acest
Printre plusuri sunt pomenite realizările subiect?
bărbaţilor. Istoria recunoaşte că bărbaţii au avut Este foarte important să ştim ce spune
realizări deosebite în anumite domenii. De fapt, dacă Scriptura, deoarece ea vorbeşte cinstit, în cunoştinţă
facem abstracţie de ultima perioadă, trebuie să vorbim de cauză şi din dragoste. Biblia nu vorbeşte subiectiv
mai mult de realizările bărbaţilor decât de cele ale şi nici sub influenţe omeneşti. Ea prezintă adevărul
femeilor. Astfel, istoria muzicii vorbeşte despre Bach, pentru toţi şi în fiecare situaţie. Biblia ne spune ce ne
Beethowen, Händel, Porumbescu, Enescu, etc. Istoria avantajează şi ce ne dezavantajează. Este adevărat
sculpturii ne aminteşte de Brâncuşi, de Michelangeklor. că nu se vorbeşte despre subiectul acesta într-un
Istoria picturii ni-i prezintă pe Leonardo da Vinci, singur loc, dar putem învăţa din toată Biblia. Dacă
Rubens, Michelangelo, Luchian, Grigorescu. Istoria facem referire la plusurile bărbatului, ştim că bărbatul
construcţiilor îi evidenţiază pe Apolodor din Damasc, are plusuri faţă de animal, faţă de lumea creată şi
Anghel Saligny.... Istoria aviaţiei este reprezentativă chiar faţă de îngeri. Aceştia sunt slujitorii lui Dumnezeu
prin Henry Coandă, Traian Vuia, Aurel Vlaicu, Iuri pentru noi. Îngerii căzuţi nu Îl pot avea pe Isus ca
Gagarin, Dumitru Prunariu. Istoria marinei prin Mântuitor. Pe noi, însă, de ce să nu o spunem deschis,
Magelan, Columb, Americo Vespuci. Istoria apiculturii ne interesează plusurile bărbatului faţă de femeie. Ea
ne aminteşte de Reverend L.L. Langstroth „părintele este colaboratorul nostru cu care, de la început, din
apiculturii moderne”. Dintr-odată, la aceste nume nefericire, am intrat în competiţie. Dumnezeu nu a
ar trebui să adăugăm pe Ford, Alfred Nobel, Mircea planificat să fie aşa, dar păcatul a adus acest aspect
.18
Voia lui Dumnezeu în Familie - Creşterea spirituală a copiilor
neplăcut. Dar trebuie să facem următoarea precizare. Chiar dacă păcatului. Mai trebuie să precizăm că bărbatul nu are minusuri în
nu am fi experimentat păcatul, bărbatul avea multe plusuri faţă de raport cu altcineva, decât în relaţia cu femeia. Între minusuri trebuie
femeie. să amintim: bărbatul se exprimă mai rar şi nici atunci nu îşi exprimă
Lui i-a fost oferită cinstea primului creat. Faptul că bărbatul suficient de mult sentimentele. Când vine vorba de vorbe, bărbatul
a fost creat primul nu a fost un accident, ci rezultatul unui decret este „scump la vorbă”.
divin. Aspectul acesta nu vrea să ne spună că soţia ar fi second- În timp, bărbatul a devenit comod şi a ajuns să folosească
hand, însă îi acordă o anumită prioritate. ce este mai la îndemână. Din nefericire pentru toţi, multora le este
În bărbat au fost aşezate calităţi de lider. Dumnezeu a mai la îndemână să folosească forţa decât mintea. Ei folosesc forţa
vrut şi vrea ca el să fie liderul familiei, al grupului, al societăţii, al fizică, forţa vorbelor, etc. Uneori aceasta este un rezultat al unei
bisericii şi al naţiunii. În sensul acesta i-a dat bărbatului un trup şi o învăţături greşite, alteori al vieţii aglomerate şi nu de puţine ori al
minte deosebită. Fie că le place femeilor, fie că nu, mintea îl ajută să lipsei de respect faţă de învăţătura Bibliei care ne îndeamnă să
ştie ce vrea şi să urmărească realizarea obiectivului propus. Acest iubim.
aspect este spre binele tuturor. Bărbatul are un loc special în planul Bărbaţii sunt, în general, oamenii lucrurilor mari. Ei sunt
lui Dumnezeu. El este alesul din care se va naşte naţiunea sfântă, gata să se aventureze în lucrări de anvergură, dar nu prea sunt
eliberatorul din Egipt, conducătorul spre Canaan, profetul care atenţi la detalii. Lucrul acesta este valabil şi în cele cotidiene, dar
transmite mesajul, slujitorul de la Templu, judecătorul de la poarta mai ales în relaţia cu soţia.
cetăţii, luptătorul de pe câmpul de bătălie, Bărbatul care readuce Fără a spune că nu au capacitatea de a reţine, în general,
imaginea bărbăţiei desăvârşite, ucenicul care evanghelizează bărbaţilor le este greu să îşi amintească zilele de naştere. Aceasta
lumea, scriitorul Bibliei, conducătorul Bisericii lui Hristos. Tot lui, le poate cauza mari dezavantaje.
bărbatului, Domnul Isus i-a încredinţat în mod special predicarea Din iubire, Domnul a hotărât ca bărbatul să se excite
Evangheliei şi aducerea oamenilor la ascultarea de adevăr. repede. Aspectul acesta este important în relaţia de familie unde, de
Noi nu suntem privilegiaţi datorită alegerii noastre sau cele mai multe ori, ele sunt iniţiatorul relaţiei intime. Dacă nu este
datorită deciziilor altora. Alegerea noastră a fost o decizie divină însă stăpânit bine, aspectul acesta le afectează bărbaţilor gândirea,
la care Domnul nu a renunţat. Indiferent de cât de rău ne-am vorbirea, deciziile, acţiunile şi veşnicia. Influenţat de ceea ce văd, ei
comportat, nu am fost abandonaţi de Dumnezeu. aleg ce nu trebuie, cedează, cheltuiesc, promit, etc. Să luăm câteva
Deşi nu a fost creat cu minusuri, Biblia prezintă şi exemple: Samson, David, Irod, Solomon, Amnon, băiatul prezentat
aspectele care îl pot dezavantaja pe bărbat. Acestea, repet, sunt de Solomon în Proverbe 7.
prezente nu din cauza voinţei divine, ci din cauza alegerii personale.
Ele au apărut pe parcursul vieţii omului şi din cauza influenţei Viorel Iuga

Creşterea spirituală
a copiilor
Ţinta educaţiei copiilor în primii lor ani de viaţă este punerea
unei temelii solide de dragoste. Ei trebuie să ştie că sunt iubiţi,
acceptaţi şi doriţi. De asemenea, această perioadă este cea mai
potrivită pentru sădirea în inimile copiilor a imaginii unui Dumnezeu
real, atotputernic şi plin de grijă.
Copiii îşi încep călătoria în această lume într-o stare
de completă neajutorare şi totală dependenţă, având o nevoie
uriaşă de dragoste. Mai târziu, având aspiraţii înalte, ei pornesc
cu naivitate, şi uneori cu inconştienţă, spre întunericul acestei lumi
decăzute. Vor fi obligaţi să înfrunte singuri întunericul şi răceala, să
înfrunte păcatul care stăpâneşte lumea, deşi sunt foarte încrezători
în ei înşişi şi în vitalitatea tinereţii lor. Ca şi părinţi creştini, avem un
rol foarte important în educarea copiilor noştri.
Cum putem începe? Roagă-te pentru ei. Este cea mai
dificilă slujbă; poate să-ţi aducă cea mai mare bucurie, dar şi
cea mai mare durere. Este extraordinar să vezi împlinindu-se
rugăciunile tale în viaţa copiilor tăi. Încercăm să ne creştem copiii
cât de bine putem şi, tocmai când am înţeles ce înseamnă să fii
părinte, ne trezim din nou pe un teritoriu necunoscut, deoarece
fiecare etapă a vieţii copilului nostru aduce noi provocări. Uneori
plutim lin şi uşor, alteori trecem prin furtuni năprasnice şi valuri
uriaşe, iar alteori suntem gata să renunţăm.

.19
Voia lui Dumnezeu în Familie - Maniere retroactive

Când putem începe? Putem începe chiar acum: să acum înainte va avea o influenţă şi asupra copilului tău. Chiar şi
schimbăm total lucrurile în sens pozitiv în ceea ce priveşte viitorul alegerile tale de fiecare zi influenţează pe termen lung viitorul lui.
copiilor noştri. Niciodată nu este prea devreme sau prea târziu. De-a lungul unei bune perioade de timp, de la scutece la
Nu contează dacă copilul tău are trei zile şi este perfect sănătos, diplome de absolvire, te vei lovi de un lucru care îl interesează pe
sau dacă are treizeci şi trei de ani şi este departe de ceea ce ţi-ai fiecare părinte creştin: creşterea spirituală a copilului.
dorit tu pentru el. În fiecare etapă a vieţii lor, copiii au nevoie de În Proverbe 22:6, Biblia spune: „Învaţă pe copil calea pe
rugăciunile părinţilor şi pot beneficia într-un mod deosebit de pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la
urma lor. Aceasta nu o putem face singuri şi totul dintr-odată, ci ar ea.” Responsabilitatea noastră de părinţi este aceea de a fi primii
fi necesar să cerem ajutorul de la cel mai mare Părinte al tuturor educatori spirituali ai lor, indiferent dacă avem studii în domeniu
timpurilor, Dumnezeu, Tatăl nostru. sau nu.
Am descoperit că, fără Dumnezeu, suntem tentaţi să În Deuteronom 6:5-9, avem scris: „Să iubeşti pe Domnul
repetăm greşelile şi să imităm ceea ce am văzut. Este foarte Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată
important să ne rugăm pentru fiecare detaliu din viaţa copiilor puterea ta. Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în
noştri, să nu impunem voinţa noastră cu privire la viaţa lui. Aceasta inima ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele
poate duce mai târziu la frustrare şi dezamăgire. „Doamne, arată- când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi
mi cum să mă rog pentru acest copil. Ajută-mă să-l cresc aşa cum când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere-aminte la mâni
Tu doreşti şi facă-se voia Ta în viaţa lui!” şi să-ţi fie ca nişte fruntarii între ochi. Să le scrii pe uşiorii casei
Există o scurtă perioadă în timpul copilăriei când copilul tale şi pe porţile tale.” Să-l înveţi pe copil să-L iubească pe Isus,
este deschis învăţăturilor religioase. Concepţiile lor despre bine să-L cunoască pe Isus şi să-L slujească pe Isus, nu presupune
şi rău se formează în această perioadă şi concepţia lor despre a face o şcoală în acest sens. Trebuie doar să decizi să porneşti
Dumnezeu începe să se întărească. Absenţa sau aplicarea greşită pe acest drum şi să fii perseverent în alegerea făcută. Nu putem
a învăţăturii în această primă parte a vieţii va limita devotamentul transmite atitudinile creştine doar prin rugăciuni înainte de culcare
viitor al copilului faţă de Dumnezeu. Ar trebui să fim sinceri şi să şi perioade regulate de pregătire spirituală. Trebuie să le trăim de
recunoaştem faptul că fiecare dintre noi are dorinţa de a face mai dimineaţa până seara, trebuie reluate în timpul discuţiilor obişnuite,
mult pentru a transmite credinţa creştină copiilor noştri, dar puţini folosind ilustraţiile, demonstraţiile, încurajările.
dintre noi ne simţim suficient de bine pregătiţi pentru o sarcină Educaţia spirituală nu se întâmplă pur şi simplu. Ea
atât de importantă. Din fericire, sau „din păcate”, responsabilităţile are loc pentru că tu ai decis să păşeşti pe acest drum în propria
tale faţă de familia ta sunt mult mai mari decât cele pe care ţi-ai ta familie, hotărât să-ţi ajuţi copiii să crească în dragoste faţă de
imaginat că le vei avea atunci când te-ai decis să-ţi formezi o Dumnezeu şi, la rândul lor, să transmită aceeaşi credinţă adevărată
familie. Odată cu venirea pe lume a copilului vin şi o sumedenie copiilor pe care îi vor avea.
de îndatoriri pe care nu le aveai înainte. Tot ce vei face în viaţă de Rodica Velciov

maniere
retroactive
Absenţa unuia dintre părinţi generează, la adolescenţă
Încă de la început, aş vrea să enunţ un principiu de şi nu numai, o adaptare comportamentală mai grea în relaţiile cu
creştere a copiilor. De fapt, nu este altceva decât reformularea persoanele de sex opus. De aceea, este important ca şi părinte să
regulii de aur a Bibliei, din Matei 7:121. fim conştienţi de modul în care decidem să ne educăm copiii.
• Poartă-te cu copiii tăi aşa cum ţi-ai dori să se Încă din primele zile ale vieţii, copiii recepţionează şi
poarte ei cu tine la bătrâneţe. captează foarte multe informaţii din jurul lor, dar mai ales de la
Părinţii îşi iubesc copiii, dar în funcţie de cum îşi manifestă părinţi. Părinţii sunt elementul-cheie şi cei responsabili de modul
fiecare dragostea faţă de copil, sunt mai multe tipuri de părinţi: în care cresc şi se dezvoltă odraslele lor. În primii ani de viaţă,
hiperprotectivi, libertini, autoritari, democraţi... Pentru ca un copil să obiceiurile bune sau rele ale familiei se imprimă cu o uşurinţă
se poată dezvolta armonios din punct de vedere fizic şi psihic, este nebănuită. Copilul are o capacitate de înţelegere şi imitare foarte
important ca ambii părinţi să-i fie alături şi să se iubească, să creeze mare, de aceea nu este niciodată prea mic ca să priceapă politeţea.
un climat plăcut în cadrul familiei. Politeţea nu cuprinde în mod obligatoriu nuanţe subtile sau

.20
Voia lui Dumnezeu în Familie - Maniere retroactive
vor avea trăiri negative şi sentimente de îndoială.
Aceste lucruri fac parte din viaţă şi îl ajută să
crească.
Atenţie! Copiii au o mare capacitate de
a înţelege lucrurile anapoda, de aceea trebuie
echilibrat ceea ce se vorbeşte cu ceea ce se
acţionează în jurul lor. Părinţii, pentru copii,
reprezintă un univers idealist. Ei reprezintă
totul. Îi răsplătesc şi îi sprijină, îi încurajează şi îi
corectează atunci când greşesc sau nu îşi dau
seama de ceea ce fac. Politeţea este cea care
interzice brutalitatea; nu avem voie să-i jignim sau
să folosim un limbaj răutăcios. Adulţii sunt maeştri
în a-şi pune masca şi a arăta politeţe altor adulţi,
însă sunt corigenţi la a arăta preţuire unui copil.
Dacă un copil înţelege politeţea, şi o înţelege, iar
tu, în calitate de părinte i-o impui, de ce nu crezi că
el se aşteaptă să vadă acelaşi lucru din partea ta?
Am văzut mulţi copii jigniţi de părinţii lor în public,
în faţa prietenilor lor, nu cu scop educativ, cum se
justifică, ci cu maliţiozitate, cu gândul de a-i pune la
respect. Vocea, intonaţia glasului părintesc ar trebui
să rămână în amintirea viitorului adult un izvor al
formule de protocol, ci pur şi simplu, politeţea presupune un mod de nostalgiei copilăriei.
gândire care produce un comportament de pe urma căruia ceilalţi Copiii au personalitatea lor, gusturile lor, tabieturile lor,
nu au de suferit. Politeţea nu a fost canonizată de niciun sinod, nicio preferinţele lor, iar toate acestea sunt bune, atât timp cât nu este
lege a vreunei ţări nu o impune, prezenţa ei rareori este băgată în vorba de defecte de caracter. Orice lipsă de politeţe are un efect
seamă, însă când ea lipseşte stânjeneala care se produce impune o asupra educaţiei copilului. Epitetele sau diminutivele pe care le
sancţiune de ordin moral. Sancţiunea este subtilă, de genul „arătării adresăm trebuie să fie pe un ton de glumă şi dragoste, nicidecum de
obrazului”, sau ascunsă, prin ignorarea şi evitarea persoanei fără reproş, de invidie sau de vinovăţie, deoarece toate acestea vor ştirbi
bună cuviinţă. din imaginea şi siguranţa de sine a copilului.
În acest context, este bine ca părinţii să petreacă cât mai De cele mai multe ori, atunci când întâlnim un om
mult timp cu copiii, iar în acest timp să îşi manifeste politeţea. Ar nepoliticos, fără morală sau fără maniere, vina este adresată tehnicii
fi ideal dacă mama sau tatăl nu se vor lăsa duşi de valul trăirilor de creştere, de educare, şi nu părinţilor, care din lipsa lor de efort,
interioare, exteriorizându-se cu afirmaţii şi epitete jignitoare, cu atât comoditate sau ignoranţă, preferă să spună: „Copiii de azi...!” şi să
mai puţin faţă de copil. Dacă soţii s-au confruntat cu diverse lucruri se complacă în diferite situaţii neplăcute care puteau fi evitate.
pe parcursul unei zile, e natural şi normal să le discute împreună,
de faţă cu copiii, ca aceştia să înveţe la rândul lor să fie deschişi, Corina Dedu
iar dacă sunt aspecte delicate, negative sau neplăcute, care le-ar Note:
putea afecta spiritul lor, atunci evitaţi să-i expuneţi pericolului. Este
bine să-i lăsaţi pe copii să audă cum gândiţi, astfel încât şi ei să fie 1 „Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le voi mai întâi“
conştienţi de sentimentele voastre şi să nu se complexeze dacă (Matei 7:12)

CREŞTEREA SPIRITUALĂ A COPIILOR


Formarea unei credinţe personale de la o vârstă fragedă
de John Trent, Kurt Bruner, Rick Osborne

Transmiterea credinţei copiilor este un privilegiu extraordinar şi o


responsabilitate dată de Dumnezeu părinţilor. Cartea oferă sfaturi simple şi
modalităţi practice de a defini şi de a trăi credinţa.

Ce dar mai frumos poţi oferi copilului tău, decât unul care va dăinui o veşnicie?

450 pagini, format 19x28 cm, coperta policromie, laminată

Pentru detalii şi comenzi:


Misiunea Creştină NOUA SPERANŢĂ
O. P. 14, C.P. 1129
300940 Timisoara
La telefon: 0256 214487 sau 0744 471214
E-mail: nosp@mail.dnttm.ro

.21
Voia lui Dumnezeu în Familie - Pentru o mai bună comunicare

„Ceea ce spui, mă face să mă simt...”


Pentru o mai bună comunicare
exprimăm sentimentele? Şi astfel, comunicarea sentimentelor (mai
„De ce nu mi-ai spus asta până ales a celor negative) devine un subiect şi mai dificil. De cele mai
acum?” multe ori, în loc să comunicăm ce simţim cu adevărat, reacţionăm
„Am crezut că, dacă suntem într-o manieră de tipul „dinte pentru dinte”. Această atitudine, la
împreună de atâţia ani, ştii ce rândul ei, atrage după sine o altă reacţie din partea celuilalt, care
gândesc.” este departe de a exprima grijă şi dragoste. Astfel intrăm într-un
cerc vicios, care se autoalimentează cu sentimentele şi atitudinile
Acesta este un dialog bine cunoscut. Fie l-am auzit în filme sau negative ale celor implicaţi. Acestea escaladează până la punctul în
în propriile noastre familii, acest schimb de fraze sugerează percepţii care devin de necontrolat. În acest context, nu este de mirare că în
şi aşteptări diferite cu privire la modul în care ne raportăm unii la societatea vestică cinci din zece cupluri divorţează, iar statisticile din
alţii în cadrul cuplului sau al familiei. Ni se pare de neconceput Biserică nu sunt nici ele departe de aceste cifre.
ca persoanele cu care împărţim viaţa de ceva timp să nu poată În terapia familială, acest cerc vicios este numit tipar
intui ceea ce simţim, ceea ce ne lipseşte sau ceea ce gândim. Din disfuncţional. De asemenea, în Efeseni capitolul 5 apostolul Pavel,
nefericire (sau poate din fericire) aşa am fost creaţi, ca această prin analogia cu relaţia dintre Hristos şi Biserică, ne prezintă
zonă a gândirii lăuntrice să fie inaccesibilă unei alte persoane fundamentul pe care se clădeşte o dinamică de cuplu echilibrată:
dacă subiectul în cauză nu decide să deschidă acest domeniu prin soţul trebuie să-şi iubească soţia precum Hristos iubeşte Biserica,
intermediul comunicării. Dialogul de mai sus sugerează un conflict iar soţia să-şi respecte soţul în rolul lui de cap al familiei. În cazul
la nivelul împlinirii nevoilor, conflict datorat lipsei de comunicare în care soţia nu se simte iubită şi ocrotită de către soţul ei, ea va
explicite a acestor nevoi. Mulţi specialişti în domeniul studiilor de reacţiona într-o manieră lipsită de apreciere şi respect faţă de soţ.
gen susţin că bărbatul şi femeia au nevoi şi percepţii foarte diferite Acesta, la rândul lui, frustrat de atitudinea soţiei şi simţind că a
cu privire la realitate. Femeia, în general, este motivată în ceea eşuat în încercarea lui de a fi un soţ bun, se va retrage, neputând
ce face de nevoia de relaţionare, de a fi iubită şi ocrotită, pe când astfel să-şi exprime grija şi dragostea faţă de soţie. Şi astfel cercul
pentru bărbat este important să se simtă respectat şi apreciat. De vicios continuă, iar cazurile de cupluri care experimentează repetat
ce ne este totuşi aşa de greu să vorbim despre nevoile noastre acest gen de probleme se înmulţesc. Şi când ne gândim că, de
în cadrul familiei? Sau chiar dacă vorbim, mesajul transmis este cele mai multe ori, totul începe cu o singură frază. Pentru a înţelege
mai degrabă acela că aceste nevoi nu ne sunt satisfăcute datorită mai concret cât de uşor putem cădea în capcanele comunicării, vă
insensibilităţii celuilalt. De cele mai multe ori nu suntem conştienţi propun să observăm următorul dialog între doi soţi:
de aceste nevoi, iar atunci când le conştientizăm ne este dificil să
vorbim despre ele, ca şi cum ne-ar fi ruşine de ceea ce descoperim Ea (din nevoia de relaţionare): ,,Nici
în noi înşine. De ce comunicarea acestor nevoi (şi nu numai) devine nu mai ţin minte de când n-am mai
un subiect tabu în familie, deşi fiecare persoană se aşteaptă ca ieşit împreună undeva.’’
cealaltă să acţioneze ca şi cum totul ar fi clar şi explicit? El (simţindu-se acuzat): ,,Păi, dacă
Scopul acestei discuţii nu se referă neapărat la comunicarea trebuie să muncesc 12 ore pe zi ca
acestor nevoi, ci mai degrabă la reechilibrarea comunicării atunci să putem trăi decent, când vrei să
când aceasta intră într-un cerc vicios ameninţător pentru cei mai am timp şi de plimbări?’’
implicaţi. Trebuie să admitem însă, de la început, că acesta este Ea (simţindu-se neînţeleasă): ,,Dacă
un subiect vast şi deosebit de complex, ca orice situaţie în care te-ai uita mai puţin la televizor, ai
vorbim despre fiinţe umane unice în felul lor, care nu pot fi puse avea timp să stai şi cu mine.’’
în cutii procustiene şi asupra cărora nu putem avea pretenţia că El (tot mai iritat de atitudinea de
ştim direcţia în care ar trebui să meargă viaţa lor. Totuşi, în spirit desconsiderare a soţiei): ,,După
comunitar şi participativ, putem îndrăzni să abordăm acest subiect, atâtea ore de muncă, crezi că mai
încercând să contribuim împreună la procesul de creştere a omului îmi arde de poveşti?’’
dinăuntru, astfel încât acesta să aibă impact şi asupra comunităţii în
care trăim. Şi, în acest mod, dialogul escaladează, rezultatul fiind
În primul rând, comunicarea unei nevoi implică vulnerabilizare, acela că soţia se simte tot mai singură şi neînţeleasă, iar soţul
iar în cazul în care ne simţim ameninţaţi sau nesiguri cu privire la tot mai acuzat şi neapreciat în rolul lui de cap al familiei. Care
sine şi la relaţiile cu ceilalţi, ne este dificil să facem acest lucru. În este totuşi semnificaţia acestor reacţii? În mod natural, atunci
cazul în care simţim că aceste nevoi nu ne sunt împlinite, cum ne când suntem implicaţi într-un astfel de dialog, avem tendinţa să

.22
Voia lui Dumnezeu în Familie - Pentru o mai bună comunicare

etichetăm atitudinea şi comportamentul celuilalt. Putem oare afirma i-a permis soţiei să infirme mesajul acuzator pe care l-a simţit
reducţionist că el n-o iubeşte şi ea nu-l apreciază? Dacă nu, ce s-a soţul ei şi i-a dat posibilitatea să-şi arate aprecierea pentru efortul
întâmplat la nivelul cuvintelor şi de ce mesajul transmis nu a fost lui în familie, determinându-l astfel să se simtă respectat ca soţ
acelaşi cu mesajul primit? Haideţi să ne imaginăm că acelaşi dialog şi tată. Prin urmare, clarificarea mesajului primit, exprimarea
ar decurge altfel: sentimentelor produse de acest mesaj, precum şi reformularea
sau ajustarea răspunsului, reprezintă câteva ingrediente menite să
Ea (din nevoia de relaţionare): ,,Nici îmbunătăţească comunicarea în cadrul cuplului sau familiei.
nu mai ţin minte de când n-am mai Dificultăţile în comunicare sunt şi mai mari atunci când
ieşit împreună undeva.’’ familia trece printr-o etapă nouă în dezvoltarea ei, când această
El: ,,Ceea ce spui, mă face să mă etapă durează mai mult, iar factorii de stres acţionează mai intens.
simt vinovat că n-am timp să stau Fie că este vorba de venirea pe lume a unui copil, un adolescent în
destul cu tine şi sunt frustrat din familie, o boală terminală a unui membru al familiei sau pierderea
cauza asta..’’. unui părinte, toate acestea reprezintă etape care necesită
Ea: ,,Nu vreau să te simţi vinovat. restructurarea familiei şi dobândirea de abilităţi noi de relaţionare
Ştiu cât de mult te chinui să care, automat, implică moduri noi de comunicare. În aceste
munceşti, ca să putem oferi copiilor o situaţii, conflictele sunt aproape inevitabile. O familie sănătoasă,
viaţă cât mai bună. Ceea ce-am vrut însă, nu este aceea care nu experimentează conflicte deloc, ci
să spun este că mi-ar plăcea să ne acea familie care învaţă să le rezolve şi să meargă mai departe
facem timp şi pentru noi doi.’’ împreună. General vorbind, atunci când avem probleme în familie
El: ,,Şi eu îmi doresc de mult timp prima tendinţă este să le ascundem cât mai mult, învăluind situaţia
acest lucru şi ....’’, etc. într-un fel de mister. Astfel iau naştere unele secrete de familie,
care erodează şi mai mult dinamica relaţiilor din familie, creând
Să observăm ce este diferit în acest tip de comunicare o atmosferă ambiguă şi distructivă pentru toţi membrii familiei,
şi de ce rezultatul este diferit de cel precedent. Un prim-pas spre o indiferent de poziţia sau vârsta lor. Din păcate, doar simpla trecere
comunicare eficientă constă în clarificarea mesajului primit. Înainte a timpului nu rezolvă un conflict, ci mai degrabă îl adânceşte. În
de a da un răspuns sau de a reacţiona negativ la o afirmaţie, aceste situaţii, este important să ne amintim că avem resurse
este bine să ne asigurăm că am înţeles corect ceea ce partenerul pentru a ieşi din impas. Principiile şi valorile creştine, comunitatea
de comunicare a dorit să ne transmită. De cele mai multe ori, de credincioşi, precum şi profesioniştii de încredere instruiţi în
reacţionăm negativ la un mesaj tocmai datorită unei percepţii greşite consilierea cuplului şi a familiei sunt alternative viabile prin care
cu privire la ceea ce a vrut să spună persoana cu care dialogăm. putem găsi soluţii nu numai pentru a supravieţui, ci şi pentru a ieşi
Mai mult, uneori mergem mai departe şi auzim chiar lucruri pe care îmbogăţiţi din aceste experienţe. Renunţând să gândim despre
celălalt nici nu a intenţionat să le comunice. problemele din familie în termeni tabu şi adoptând o atitudine
În al doilea rând, dacă în urma unui schimb de replici deschisă în comunicare, putem progresa mult în găsirea de soluţii
ne simţim atacaţi sau frustraţi, putem să ne exprimăm aceste noi, aducătoare de echilibru şi armonie. Rezultatul poate fi uimitor,
sentimente într-un mod constructiv. Această atitudine nu denotă poate chiar de tipul: „Ceea ce spui, mă face să mă simt iubit(ă)/
numai onestitate şi vulnerabilizare, ci şi un mod în care partenerul apreciat(ă)/important(ă), etc.” Decizia, însă, ne aparţine...
de dialog poate vedea efectele spuselor lui. În cazul dialogului
de mai sus, fraza: „Ceea ce spui, mă face să mă simt vinovat!”, Ileana Rogobete

Conferinţa Voia lui Dumnezeu în Familie


Ediţia XXI
12 - 14 octombrie 2007
Conferenţiar: Episcop Lazăr Gog
Conferinţa întregii familii

Detalii şi înregistrare:
Tel. 0256 742989
E-mail: office@metanoiaorg.ro
Biserica Metanoia, Timişoara

Înscrierile se fac până la data de


7 octombrie 2007

.23
DESCOPERĂ-ŢI DARURILE
CU CARE TE-A ÎNZESTRAT DUMNEZEU

În Noul Testament, apostolul Pavel ne vorbeşte despre trei


categorii de daruri spirituale. Printre acestea, se includ şi darurile
motivaţionale sau ale personalităţii: discernământul, încurajarea,
slujirea, învăţătura, dărnicia, administrarea şi compasiunea. Împlinirea
sau frustrarea depind de modul în care îţi foloseşti, sau neglijezi,
darurile motivaţionale cu care ai fost înzestrat. De aceea, este
important (şi plăcut, în acelaşi timp) să-ţi cunoşti darurile cu care ai
fost binecuvântat. Prin tabele, teste şi informaţii, Don şi Katie Fortune
te vor ajuta să-ţi recunoşti darurile.

Mai mult, cartea de faţă, Descoperă-ţi darurile cu care


te-a înzestrat Dumnezeu, îţi va arăta:
• De ce te relaţionezi la oameni în modul în care o faci.
• Care sunt darurile tale principale şi secundare.
• Trăsăturile de caracter asociate fiecărui dar.
• Domenii tipice în care apar probleme pentru fiecare dar.
• Personaje biblice care au demonstrat funcţionarea şi manifestarea
fiecărui dar.
Vei experimenta o bucurie copleşitoare pe măsură ce îţi
Descoperi darurile cu care te-a înzestrat Dumnezeu şi înveţi să le
foloseşti, aşa cum a intenţionat El.

Pentru detalii şi comenzi:


Telefon: 0256 472989,
E-mail: editura@metanoiaorg.ro
Adresă poştală: C.P. 1113, O.P. 8,
România, Timişoara, cod 300890

Alfabetul succesului
relaţiei dintre un părinte şi copiii săi.
A rată-le calea mântuirii. U şurează-le sarcinile care nu sunt pregătiţi să le poarte.
B inecuvântă-i prin exemplul trăirii tale.
C onfruntă răul pe care îl fac.
D ăruieşte-le dragostea ta necondiţionată.
E valuează-ţi afirmaţiile pe care le faci cu privire la caracterul lor.
F elicită-i pentru realizările lor.
G hidează-i cu gelozie în adevărul biblic.
Z âmbeşte atunci când îşi cer iertare.
V alorifică potenţialul pe care îl au.

H otărăşte limite clare.


I dentifică nevoile lor specifice.
Î nalţă-L pe Domnul în prezenţa lor.
J udecă problemele pe care le au.
L ecuieşte-i de anturajul negativ.
Ţ inteşte veşnicia cu ei.

M otivează-i să muncească.
N u ignora niciodată nesfârşitele lor întrebări.
O bişnuieşte-i cu mersul la biserică.
P rovoacă-i cu ţeluri înalte.
R oagă-te pentru fiecare pe nume.
S eamănă încrederea în ei înşişi.
„ Ş opteşte-le” mândria ta pentru spiritualitatea lor.
T ânjeşte ca ei să aibă parte de ce este mai bun din partea lui Dumnezeu.