Sunteți pe pagina 1din 2

Probă de evaluare la finele anului școlar 2020 scrisă de

________________________________elev____ cl.a III-a ”A” IPLT”P.Rareș”

Data_____________

1. Citește textul.Intitulează-l. L01


_____________________________________________

La streașina casei noastre se afla un cuib de rândunici.În fiecare an,


după ce au ieșit mugurii din găucelele lor ,cuibul prinde viață:sosește
stăpâna lui-o rândunică foaret drăguță.
Într-o seară i-am spus mamei:
-Ce mult aș vrea să știu ce este viața acestei rândunici,pe unde umblă ea.Aș
vrea să pot zbura cu ea!
Dar mama a zâmbit și a început sa-mi povestească lucruri interesante
despre rîndunele.Am adormit.
Deodată,rândunica a coborât lângă mine și mi-a spus........

2. Continuă gândul textului. L012


____________________________________________________________
___
____________________________________________________________
___

3. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. L012


 Acțiunea are loc:
A)în grădină B)lângă un pom C)la streașina casei
 Personajele textului sunt:
A)rândunica B)copilul C)mama,copilul și
rândunica

4. a)Scrie două întrebări pentru următoarea propoziție: L01234


Mama a zâmbit când a început sa-mi povestească lucruri interesante
despre rândunele.
1..............................................................................................................
2..............................................................................................................

b)Transformă propoziția dată într-o propoziție simplă


L012
___________________________________________________________

5. Extrage din text câte două: L0123

substantive verbe adjective


6. Completează propozițiile folosind cuvintele din text. L01234
Un cuib de rândunici se afla la
_____________________________________.
În fiecare an cuibul prinde_________________________
Mama a început să povestească lucruri __________________
despre_______.

7. Stabilește corespondența. L01234


rândunica a aspus
 Personificare muguri mici ca furnicile
 Comparație rândunica foarte drăguță
 Epitet cuibul prinde viață
8. Selectați din text cuvinte pentru: L0123
Sinonime Antonime
se găsește-________________ dimineță-____________________
poposește-_________________ a plâns-_____________________ L0123
deosebite-_________________ a urcat-______________________

9. Alcătuiește câmpil lexical al cuvântului ”cuib”. L012345


6

Cuib

10. Subliniază în următorul enunț părțile principale ale propoziției. L012


Deodată,rândunica a coborât lângă mine.......
11. Alcătuiește două propoziții în care cuvântul rndunica să fie pe rând
subiect apoi parte secundară de propoziție.
1.________________________________________________________ L012
2.________________________________________________________ L012

12. Completează propozițiile cu ortogramele s-a/sa,ia/i-a,ea. L012345

 Doinița _____ mărturisit mamei de ce era tristă.


 Doamna învățătoare______ catalogul de pe masa ______.
 Bunica_____ reîntors dintr-o lungă călătorie. ______a devenit mai
fericită.
13. Descrie rândunica din textul propus prin 3-4 enunțuri utilizând
expresii plastice.
____________________________________________________________ L012
____________________________________________________________ L012
____________________________________________________________ L012
____________________________________________________________ L012
____________________________________________________________ L01
___________________________________________________________

Ai acumulat_____ puncte din 55 puncte(1 punct pentru acuratețe).

S-ar putea să vă placă și