Sunteți pe pagina 1din 2

Fișa de autor

ION LUCA CARAGIALE


(1852-1912)

Ion Luca Caragiale s-a născut pe data de


29 spre 30 ianuarie 1852 în satul Mărgineni
(Haimanale), astăzi numit Ion Luca
Caragiale din județul Prahova, într-o
familie cu rădăcini grecești.

Activitatea jurnalistică
În 1873 a fost începutul activității jurnalistice a lui Caragiale la ziarul Telegraful, din
București, unde a publicat o rubrica de anecdote intitulată Curiozități. Apoi a continuat cu
revista Ghimpele, unde a publicat cu pseudonimele:  Car și Policar.
 Un moment esențial l-a constituit colaborarea la Revista contemporană, la 4
octombrie 1874, cu trei pagini de poezie semnate I. L. Caragiale.
 În 1877, Caragiale a redactat singur șase numere din „foița hazlie și populară”
în Claponul și a fost corector la Unirea democratică.
 În august 1877, la izbucnirea Războiului de Independență, a fost conducător al
ziarului Națiunea română, iar în decembrie 1877 a început colaborarea la România
liberă, publicând cercetări critice asupra teatrului românesc.
 A colaborat la Timpul, alături de Eminescu, Ronetti-Roman și Slavici, la revista
Convorbiri literare, a publicat articolele literare și politice la Voința națională,
Lumea veche, Adevărul, etc.
I.L Caragiale publica sub aspectul ironiei încercând să îndrepte relele din societate.

Opera lui Ion Luca Caragiale cuprinde teatru (opt comedii și o dramă -Năpasta (1890)


-textul original, nuvele și povestiri, momente și schițe, publicistică, parodii, poezii.
Caragiale nu este numai întemeietorul teatrului comic din România, ci și unul dintre
principalii fondatori ai teatrului național.

Comedii
Volume
 O noapte furtunoasă (1879)
 „Schițe (Traduceri și originale)”,
 Conu Leonida față cu reacțiunea (1880)
1897
 „Momente”, 1901  O scrisoare pierdută (1884)
 D-ale carnavalului (1885)
 „1907, din primăvară până-n toamnă
-Cîteva note”, 1907  O soacră 
 „Novele, povestiri”, 1908  Hatmanul Baltag 
 „Teatru. Opere complecte”, 1908  Începem 
 „Momente, schițe, amintiri”, 1908  1 Aprilie (monolog)
„Schițe nouă”, 1910

I.L Caragiale a fost un dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, scriitor, director de


teatru, comentator politic și ziarist român. George Călinescu îl considera a fi cel mai
mare dramaturg român și unul dintre cei mai importanți scriitori români. 
mortem al Academiei Române.
.