Sunteți pe pagina 1din 3

Informație cu privire la implementarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea,

evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului
(HG 270/2014) pentru anul 2020 în raionul Glodeni, com. Camenca
 
Nr.
d/o Indicatori Numărul
Numărul total al SESIZĂRILOR înregistrate conform HG 270/2014
1 1
  dintre care parvenite din partea:
1.1. instituțiilor educaționale 0
1.2. instituțiilor de ordine publică 1
1.3. instituțiilor medico-sanitare 0
inclusiv:  
urban 0
rural 1

fete 1
băieţi 0

0-2 ani 0
3-6 ani  1
  7-17 ani 0
Numărul total al AUTOSESIZĂRILOR înregistrate conform HG 270/2014
2 0
  inclusiv:  
urban 0
rural 0
 
fete 0
băieţi 0

0-2 ani 0
3-6 ani 0
7-17 ani 0
3 Numărul sesizărilor confirmate din totalul celor înregistrate 0
4 Numărul autosesizărilor confirmate din totalul celor înregistrate 0
  Sesizările/autosesizările înregistrate au fost cu privire la:  
5 Copii supuși violenței*, total, inclusiv: 1
6 fizice 1
7 sexuale 0
8 psihologice 0
9 spirituale 0
10 economice 0

Notă: Se va indica cea mai gravă formă de violență, iar suma rîndurilor 6 - 10 va coincide cu numărul total
  al copiilor supuși violenței de la rîndul 5.  
11 Copii neglijați* 0
12 Copii exploatați prin muncă* 0
13 Copii victime ale traficului* 0
14 Copil, prezumată victimă a traficului* 0
Note:
* violenţă împotriva copilului – forme de rele tratamente aplicate de către părinţi/reprezentanţii legali/persoana în grija căreia se află copilul sau de
către orice altă persoană, care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, dezvoltarea, demnitatea sau
moralitatea
* neglijarea copilului – omisiunea sau ignorarea voluntară sau involuntară a responsabilităţilor privind creşterea şi educarea copilului, fapt care pune
în pericol dezvoltarea lui fizică, mintală, spirituală, morală sau socială, integritatea lui corporală, sănătatea lui fizică sau psihică
*exploatarea prin muncă a copilului – munca ce prin natura sa sau prin condiţiile în care se exercită este susceptibilă de a dăuna sănătăţii, securităţii
sau moralităţii copilului
* trafic de copii – recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unui copil în scop de exploatare, chiar dacă aceste acţiuni nu se
realizează cu aplicarea vreunuia din mijloacele de constrîngere, prin răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de putere sau de situaţie de vulnerabilitate ori
prin darea sau primirea de bani ori de beneficii de orice gen pentru a obţine consimţămîntul unei persoane care deţine controlul asupra unei alte
persoane, în scopul exploatării acesteia
* prezumată victimă a traficului de fiinţe umane – persoană fizică care prezintă anumite semne că ar putea fi victimă a traficului de fiinţe umane,
dar nu a fost oficial recunoscută în calitate de victimă sau parte vătămată ori refuză să colaboreze cu autorităţile competente pentru a fi identificată