Sunteți pe pagina 1din 3

Fişa de analiză şi aplicare a unui Joc didactic

Unitatea de învăţământ preşcolar: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1, Tg. Jiu


Profesor învăţământ preşcolar: Vlădoiu Sanda Antonela

Student practicant: Vlad Maria - Monica

Data:

Domeniul: Psihomotric

Activitatea: Educaţie fizică

Tema: Mers în echilibru pe o linie trasată pe sol

Jocul didactic: Sună clopoţelul

Caracteristici generale şi particularităţi ale jocului didactic:

Jocul didactic este un mijloc de accelerare a trecerii de la joc la învăţare, deoarece


îmbină ludicul cu asimilarea de cunoştinţe şi formarea unor capacităţi de cunoaştere. Jocul
didactic îmbină într-un tot unitar şi armonios atât sarcini şi funcţii specifice jocului, cât şi
sarcini şi funcţii specifice învăţării. Se ştie că pentru copil jocul este distractiv, este
învăţătură, este muncă, este mijloc prin care se educă, este cale eficientă de cunoaştere a
lumii înconjurătoare. Jucându-se, copilul cunoaşte culorile, formele şi multitudinea de
proprietăţi ale obiectelor cu care interacţionează, îşi însuşeşte şi îşi perfecţionează limbajul,
îşi structureză personalitatea.

Jocul didactic trebuie să ţină seama de următoarele cerinţe:

- Trezirea interesului pentru sarcinile jocului şi a regulilor, creearea dispoziţiei


emoţionale;
- Accesibilitatea sarcinilor didactice (sarcina didactică trebuie aleasă în aşa fel încât
copilul să o poată îndeplini, efortul intelectual să nu depăşească particularităţile lui);
- Asigurarea unei succesiuni şi a unei complicări treptate a sarcinilor didactice,
asigurând varietatea necesară trezirii interesului copilului pentru joc şi astfel atenţia
concentrată asupra acestuia.
Se precizează corespondenţa metodei de evaluare cu obiectivele, conţinuturile şi
strategiile utilizate în atingerea obiectivelor activităţii evaluate:

Activităţile de educaţie fizică se realizează cel mai uşor prin joc. Copiii se lasă uşor
captivaţi de joc, ceea ce duce la îndeplinirea cu succes a obiectivelor propuse.

Prezentarea jocului didactic: Se trasează pe sol o linie şerpuită. Copiii vor merge pe rând pe
această linie cu braţele întinse, în poziţie de echilibru, ţinând în mână un clopoţel. Mersul se
va face în aşa fel ca să nu sune clopoţelul. Copilul la care sună clopoţelul încearcă încă odată
pornind de la capătul liniei. La a doua greşeală se întoarce la locul său, iar jocul este
continuat de către alt copil.

Obiectivele jocului şi legătura cu celelalte elemente ale activităţii:

- Să meargă în echilibru pe o linie trasată pe sol;


- Să nu sune din clopoţel în timpul deplasării pe linie;
- Să exerseze diferite tipuri de mers.

Modul de organizare al jocului şi al grupei de preşcolari:

Preşcolarul se află în situaţia:

Profesorul se află în situaţia:

Materiale didactice şi auxiliare necesare pentru aplicarea jocului:

Observaţii ale cursantului:

Ce am învăţat referitor la utilizarea şi aplicarea jocului ............. la activitatea …………


din cadrul domeniului de dezvoltare:

Bibliografie utilizată (se precizează lucrări de specialitate de pedagogie, metodică,


psihologie relevante pentru utilizarea metodei):

De ex.: Ioan Bontas(1996): Pedagogie, Editura All, Bucureşti.


Student:

Semnătura:

Data:

S-ar putea să vă placă și