Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE ACTIVITATE DIDACTICĂ 1

Unitatea de învăţământ preşcolar: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1, Tg. Jiu


Profesor mentor: Vlădoiu Sanda Antonela
Nivel - grupa: Nivel I, Grupa mijlocie
Data:
Proiect de didactică pentru activitatea cu tema: Te rog să-mi dai
Domeniul experenţial: Ştiinţe

Obiectivele activității Conținuturi asociate Strategia didactică Evaluare


conform programei Metode şi Mijloace de
analitice în vigoare (comportamente vizate) procedee învăţământ
(dimensiuni)

E.2 Cunoștințe și 2.2. Demonstrează Conversaţia Joc Logi Observarea


deprinderi elementare familiarizarea cu informații Explicaţia Dienes sistematică a
matematice pentru despre mărime, formă, Exerciţiul Fişă de lucru comportamentului
rezolvarea de probleme greutate, înălţime, lungime, individual copiilor
și cunoașterea mediului volum Aprecieri verbale
apropiat 2.3. Identifică şi numește Chestionare orală
formele obiectelor din
mediul înconjurător
Evenimentul Durata recomandată Desfășurarea - Prezentarea
instrucțional observat detaliată
Momentul Măsuţele sunt aşezate câte 3, copiii stau de jur
organizatoric: împrejurul meselor.
Salutul…
Comunicarea titlului Pe o măsuţă doamna educatoare are aşezate figuri
activității, a geometrice de diferite forme, culori, dimensiuni,
obiectivelor, grosimi. Acestea sunt acoperite cu un prosop.
organizarea grupului Doamna educatoare îi întreabă pe copii dacă ştiu
educațional și ce are sub prosop. Copiii îşi spun părerea.
distribuirea Doamna educatoare descoperă figurile
materialelor și geometrice şi le spune copiilor că astăzi vor juca
auxiliarelor didactice un joc care se numeşte Te rog să-mi dai. Clasa
necesare este organizată frontal.
Desfăşurarea activității Doamna educatoare cheamă pe rând câte un copil
(cel mai cuminte) şi îi cere să identifice o figură
geometrică după indicaţiile primite. Spre
exemplu, să aleagă un cerc roşu, mare şi gros.
După identificarea figurii, copilul o arată grupei
şi spune ce are în mână.
Feed-back Măsuţele sunt aşezate una în spatele celeilalte,
copii stau câte 2 la o măsuţă.
Doamna educatoare le împarte copiilor o fişă de
lucru individual. Fişa conţine diferite forme
geometrice necolorate şi de diferite dimensiuni.
Copiii trebuie să coloreze cercurile mari şi subţiri
şi să încercuiască pătratele mici şi groase. Copiii
rezolvă cerinţele fişei.
Evaluare Se realizează prin aprecieri verbale şi prin
observarea sistematică a comportamentului
copiilor. Doamna laudă lucrările realizate corect
şi încurajează copiii care nu au respectat toţi
itemii.
Încheierea activității - Doamna le mulţumeşte pentru atenţia acordată şi
Salutul pentru implicarea în activitate.

Observaţii:

Observații privind componența și structura grupei de preșcolari:

 Pedagogic: Copiii au vârste cuprinse între 4 şi 5 ani.


 Psihologic: Copiii nu au cu toţii aceeaşi capacitate cognitivă. Unii sunt mai agili la
răspuns, alţii sunt mai lenţi, unii se pot concentra pe o perioadă mai lungă de timp, în
timp ce alţii nu reuşesc să stea atenţi prea mult timp.
 Metodic:
Observaţii:
Precizaţi ce aţi învăţat în cadrul observării activităţii din punct de vedere:
 Pedagogic:
 Psihologic:
 Metodic: