Sunteți pe pagina 1din 3

ACTIVITATE PE CENTRE

Povestea florii-soarelui
după Tudor Pamfile

1. Uneşte fiecare cuvânt/expresie cu explicaţia corespunzătoare:

o fără capăt masă mare, îmbelşugată;


o pâclă îndelungat, fără sfârşit;
o promoroacă nămeţi, mormane, grămezi de zăpadă;
o tărâm ceaţă deasă (negură);
o ospăţ chiciură, strat subţire de gheaţă care se formează iarna pe arbori şi
pe case;
o troiene ţinut, regiune, meleag.

2. Scrie cuvinte:
a) cu sens asemănător:
cale = codru = ostenită =
lighioană = păţanie = nădejde =

b) cu sens opus:
a îndrăgi # a căuta # sfârşit #
târziu # întunecos # frică #

3. Precizează sensul cuvântului subliniat în enunţurile următoare (numerotează la fel):


a) Vârful ascuţit al creionului s-a rupt. ___ 1. înalt
Un ţipăt ascuţit se aude din pădure. ___ 2. tăios
Lama ascuţită a cuţitului este periculoasă. ___ 3. care străpunge

b) Fata a fost prinsă şi prefăcută în sămânţă. 1. descoperită


Fetiţa avea o fundiţă prinsă în păr. 2. capturată
Fiind prinsă cu minciuna şi-a recunoscut vina. 3. legată

4. Citeşte enunţurile următoare şi descoperă personajul:


a) „...îl îndrăgea atât de mult pe Soarele cerului nostru, încât
a pornit în căutarea lui ...” _________________________

b) „ - Mama e împărăteasa ceţurilor, negurilor şi a pâclelor.” __________________________

c) „ ... a azvârlit sămânţa pe pământ, să crească şi să înflorească.” __________________________

d) „ – Voi merge cu tine dacă o laşi pe împărăteasa norilor să mă


plimbe pe cer.” __________________________
5. Ordonează ideile – titlu:
o Salvarea puiului de balaur;
o Dorinţa fetei de împărat;
o Transformarea fetei de împărat într-o floare;
o Promisiunea împărătesei norilor;
o Necazul puiului de balaur;
o Fata de împărat la scara cerului.

6. Povesteşte, în scris, fragmentul în care se arată cum a fost transformată fata de împărat într-o floare.

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

7. Imaginează-ţi cum arătau personajele din lectură. Desenează două dintre acestea şi scrie în dreptul lor
numele acestora.