Sunteți pe pagina 1din 1

Luceafărul, Mihai Eminescu

Alegoria geniului

1. Principala sursă a poemului este basmul popular ,,Fata în grădina de aur”. Precizaţi ce
preia Eminescu la nivelul subiectului din basm. Identificaţi apoi modificările majore
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
2. Precizaţi care sunt aspectele specifice basmului pe care le regăsim în poem. Putem spune
că sursa poemului este reprezentativă pentru romantismul românesc sau nu?
Argumentaţi-vă răspunsul.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
3. Plecând de la formula din incipitul poemului, precizaţi care este rolul acestuia, prin
raportare la finaul său.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
4. Rezumaţi primul tablou al poemului, strofele 1 – 43 precizând apoi motivele cu ajutorul
cărora se conturează lumea terestră (spaţiul simbolic al condiţiei umane)
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
5. Rezumaţi a doua parte a poemului (strofele 44 – 64) urmărind aspectele în legătura cu
condiţia umană, astfel:
a. Numele identic al personajelor (Cătălin, Cătălina)
b. Locul în care se desfăşoară dialogul
c. Portretul lui Cătălin
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
6. Rezumaţi partea a treia (strofele 65 – 85). Precizaţi rolul pastelului spaţiului cosmic.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..

7. Ce relaţie între între pământeni şi fiinţele nemuritoare apare în discursul Demiurgului?


………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..

S-ar putea să vă placă și