Sunteți pe pagina 1din 2

24.11.

2020

AUTORITATEA EXECUTIVĂ

Guvernul reprezintă autoritatea executivă.Este alcătuit din:

1.) prim-ministru
2.) miniștri secretari de stat.
Primul-ministru are următoarele atribuții:
-conduce Guvernul;
-este desemnat de Președintele României,din rândul partidului
care a obținut cele mai multe voturi parlamentare;
-este învestit de Parlament împreună cu lista de miniștri și
programul de guvernare.
Miniștri și alți alți membri secretari de stat sunt numiți din rândul
partidului care formează majoritatea în Parlament.

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ:
1.)CENTRALĂ: -ministere și alte organe de specialitate
2.)LOCALĂ: a):Consiliul Local și Primarul:rezolvă treburile
publice din comune și orașe
b):Consiliul Județean și Președintele Consiliului
Județean:rezolvă treburile la nivel județean.
Primarii,consilierii locali și județeni,senatorii și deputații
sunt aleși de către cetățenii cu drept de vot pentru un mandat
de 4 ani.
La nivelul fiecărui județ și al Municipiului București,
Guvernul are un reprezentant numit prefect,cu rolul de a
asigura punerea în aplicare a legilor.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI este ales pe un mandat de 5 ani


prin vot secret ,universal,direct, egal și liber exprimat de către
cetățeni.Poate avea maxim 2 mandate.Pe durata
mandatului,nu poate deține nicio altă funcție publică și nu
poate face parte fi membru al unui partid politic.Se bucură de
imunitateîn timpul exercitării mandatului.Poate fi suspendat
din funcție de către Parlament dacă a săvârșit fapte grave care
încalcă prevederile constituționale.
RESPONSABILITĂȚILE PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI:
-reprezintă statul român în relațiile interne și externe
-este garantul independenței naționale,al unității și integrității
teritoriale a țării
-veghează la respectarea Constituției
-asigură echilibru între stat și cetățeni
-emite decrete,promulgă legi,care se publică apoi în Monitorul
Oficial al României
-este comandantul armatei române
-declară stare de urgență
-oferă grațiere individuală
-oferă titluri de onoare și
decorații:mareșal,general,amiral”României”