Sunteți pe pagina 1din 1

UAIC, FSSP, Asistență Socială Giurgea Gabriela-Elena

Anul III, Grupa 2

ROLUL ASISTENTULUI SOCIAL ÎN ASISTENȚA MATERNALĂ

Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condițiile prezentei


hotărâri, care asigură prin activitatea pe care o desfășoară la domiciliul său creșterea, îngrijirea și
educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primește în plasament sau
încredințare.

Persoana care prestează o astfel de activitate trebuie să probeze existența unor calități
referitoare la comportamentul în societate, starea sănătății și profilul psihologic, astfel încât să
existe garanția privind îndeplinirea corectă a obligațiilor pe care și le asumă ca părinte.

Rolul asistentului social:

 asistentul social preia cazul și va efectua o anchetă socială;


 după preluarea și efectuarea anchetei, asistentul social stabilește întâlniri separate cu
asistenți maternali profesioniști pentru a le prezenta cazul și se va decide cui i se va plasa
copilul;
 participarea la procesul de potrivire a copilului cu asistentul maternal profesionist,
prezentând abilităţile şi competenţele asistentului maternal profesionist;
 se întocmește un plan de servicii pentru copil pe care îl va urma AMP după procesul de
potrivire;
 sprijinirea şi monitorizarea activităţii asistentului maternal profesionist, asigurându-se că
acesta este informat în scris, acceptă, înţelege şi acţionează în conformitate cu
standardele, procedurile şi metodologia promovate de către autoritatea competentă;
 întocmeşte rapoarte de vizite/întâlnire şi planifică următoarele vizite;
 asistentul social al asistentului maternal este responsabil de monitorizarea activităţii
acestuia; lunar, asistentul social va avea întâlniri cu asistentul maternal şi cu membrii
familiei acestuia, în vederea identifi cării problemelor şi nevoilor copilului. În acest sens,
asistentul social îi va monitoriza activitatea şi va face propuneri referitoare la instruirea
acestuia;
 închiderea cazului și continuarea monitorizării asistentului maternal și a copilului de către
asistentul social responsabil de caz.