Sunteți pe pagina 1din 2

UAIC, FSSP, Asistență Socială Giurgea Gabriela-Elena

Anul III, Grupa 2

ROLUL ASISTENTULUI SOCIAL ÎN CAZ DE DIVORȚ

Divorțul reprezintă actul de desfacere a unei căsătorii în mod legal. În România, aceasta
se poate realiza printr-un proces, urmând dispozițiile codului civil al României.

Există patru motive de divorț:

 prin acordul soților, la cererea ambilor soți sau a unuia dintre soți acceptată de celălalt
soț;
 atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav vătămate și
continuarea căsătoriei nu mai este posibilă;
 la cererea unuia dintre soți, după o separare în fapt care a durat cel puțin 2 ani;
 la cererea aceluia dintre soți a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea
căsătoriei.

Rolul asistentului social:

 asistentul social preia cazul și va efectua o anchetă socială;


 în urma informațiilor adunate, asistentul social responsabil de caz, stabilește o
întâlnire cu membrii familiei;
 asistentul social împreună cu managerul de caz întocmesc un plan de servicii;
 asistentul social stabilește o întâlnire cu cei doi soți și propune discuții simultane cu
aceștia oferindu-le posibilitatea fiecăruia nu numai să vorbească cu celălalt, dar și să
se asculte reciproc;
 avându-i pe amandoi prezenți, asistentul social poate clarifica care sunt de fapt
cauzele care duc la divorț;
 în discuție se poate ivi o posibilitate de rezolvare care nu a fost observată până atunci;
UAIC, FSSP, Asistență Socială Giurgea Gabriela-Elena
Anul III, Grupa 2

 interesul asistentului social este ca prin consigliere să se ivească o posibilă împăcare a


soților, în caz contrar, o relationare amicală;
 dacă în urma mariajului au rezultat copii, asistentul social trebuie să evidențieze
necesitatea cugetării asupra existentei lor;
 asistentul social va stabili o întâlnire cu copiii / copilul familiei pentru a-l consilia;
 dezbaterea frontală a problemelor de cuplu din familia ce dorește să se despartă poate
duce la rezolvarea problemei pe cale amiabilă;
 asistentul social va stabili o întâlnire cu toți membrii familiei pentru a trasa
obiectivele rezolvării problemelor de cuplu ce pot duce la destrămarea familiei;
 după finalizarea medierii, asistentul social trebuie să efectueze vizite periodice pentru
a identifica schimbări în mediul familial;
 dacă după un număr semnificativ de vizite se observă că familia a redevenit
închegată, se declară închiderea cazului.