Sunteți pe pagina 1din 5

ÎNVĂȚĂM CHIMIA PRIN JOC

„Este limpede că trebuie să înzestrăm copilul cu cunoştințele de bază, dar să-l determinăm
să şi le însuşească astfel încât să-i trezim dorinţa de a le aprofunda el însuşi.(Robert
Dottrens)

1. Tema lecției: ,,Masa moleculară relativă”


Obiectiv: Calcularea masei molecular relative a substanțelor compuse.
Clasa VII-a.
Nivel: mediu.
Joc didactic ,,Litera ascunsă”.
Forme de organizare: perechi sau în grupe
Materiale didactice: fișe de lucru, sistem periodic, calculator.
Descrierea jocului didactic:
Calculaţi masa moleculară relativă a substanţelor: CaO, Al2O3, H2O, CuSO4, NaOH, HCl,
HNO3, K2CO3, CO2, MgBr2, astfel încât cifrele obţinute să coincidă cu cele din tabelul propus,
iar haşurând căsuţa ve-ţi descoperi o literă.
Sarcina 1. Care este litera obţinută?
Sarcina 2. Propuneţi câteva denumiri de elemente chimice care au iniţiala dată.
84 96 63 44 23 143,
9 5
81 56 30 11 36, 131
9 5 5
99 18 42 36 75 200
13 40 12 17 11 72
6 6 4 6
22 16 80 53, 10 98
5 0 5 2
31 87 13 18 62 144
9 8 4

2. Tema lecției: ,,Clasele de compuși anorganici”


Obiectiv: Recunoașterea principalelor clase de compuși anorganici.
Clasa VIII-a.
Nivel: mediu.
Joc didactic ,,Găsește-ți prietenii”.
Forme de organizare: individual și pe grupe.
Materiale didactice: Bilețele cu diverse formule chimice. Descrierea jocului didactic:
Elevii aleg câte un bilețel având notat pe el câte o substanță chimică. Există câte 4 exemple
pentru fiecare clasă de compuși anorganici: acizi, oxizi, baze, săruri. (Se ține cont de
numărul de elevi la clasă). Exemplu: pentru acid este scris ,,H 2SO4”. Elevii își caută
,,prietenii”. Dacă au acid, trebuie să găsească încă 3 colegi care au și ei alți acizi. Discută
pentru a vedea dacă au aceeași clasă de compuși anorganici. Echipa câștigătoare este
echipa, a cărei membri s-au găsit primii. Argumentează alegerea făcând atribuție la definiție și
denumirea substanțelor.

3. Tema lecției: ,,Tipuri de reacții chimice”


Obiectiv: Recunoașterea principalelor tipuri de reacții chimice în dependență de
natura reactanților.
Clasa VIII-a.
Nivel: mediu.
Joc didactic ,,În căutarea reacțiilor”.
Forme de organizare: individual și pe grupe.
Materiale didactice: Bilețele cu diverse tipuri de reacții chimice, fișe de lucru, pixuri.
Descrierea jocului didactic:
Elevii aleg câte un bilețel având notat pe el câte o reacție chimică chimică. Elevii
notează pe fișa de lucru primită tipul reacției căzută la sorți. Fiecare elev a primit câte
un tip diferit de reacție. Pornesc în căutarea celorlalte tipuri de reacții pentru a completa
fișa.
Tipul de reacție Exemplu Semnătura
,,proprietarului”
De combinare
De substituție
De descompunere
De schimb

4. Joc didactic ,,Polenizarea chimică”


cl.VIII-a la tema: Proprieţile chimice ale acizilor
Câte flori va poleniza albina? Argumentaţi răspunsul prin alcătuirea ecuaţiei reacţiilor
chimice. (Notă: o polenizare înseamnă o reacţie chimică posibilă dintre substanţa-albină (HCl)
şi substanţele flori, conform legăturii genetice ale claselor de compuşi anorganici).

5. Joc didactic ,,Intersecția chimică”


Obiectiv: Sistematizarea materiei studiată în clasa VIII-a.
Nivel: dificil.
Forme de organizare: perechi sau în grupe.
Materiale didactice: fișe de lucru, sistem periodic, tăbelul solubilității, manual. Descrierea
jocului didactic:
Analizați tabelul de mai jos și răspundeți la întrebări:
1 2 3 4 5
A H2O Al CaS Na2CO3 CaO
O
4

B NaO KCl H2S Al(OH)3 CO2


H O
4

C ZnCl2 CuS KNO BaI2 Cu


O 3
4

D Cl2 K2S Al2O O2 H3P


3 O
4

E CaC FeCl3 HCl Na2O NH3


O3
F SO2 LiO Zn Al(NO3)3 BaO
H
G P2O5 HNO SO3 Zn(OH)2 H2S
3

1. Numiți substanța C3.


2. Calculează masa moleculară relativă a substanței E1.
3. Determină valența elementelor în substanța G5.
4. Determină solubilitatea în apă a substanței A4.
5. Alcătuiți ecuația reacției dintre substanța C2 și B1.
6. Scrie o metodă de obținere a substanței D3.
7. Scrie ecuația de descompunere a substanței B4.
8. Numește produșii de reacție obținuți în ecuația reacției dintreG2 și A5.
9. Numește clasa din care face parte substanța F4.
10.Determină masa a 2 mol de substanța E5.
11.Clasifică substanța B3 după: solubilitate, prezența sau lipsa atomilor de oxigen,
bazicitate, tărie.
12.Calculează cantitatea de substanță a substanței D5 dacă masa ei este egală cu 294 g.

6. Joc didactic ,,Alege corect”


Obiective: Dezvoltarea atenției și acompetenței de aplicare a schemei legăturii genetice a
compușilor anorganici, în modelarea ecuațiilor chimice.
Clasa VIII-a.
Nivel: dificil.
Forme de organizare: în grupe.
Materiale didactice: fișă de lucru, jetoane cu formule chimice.
Descrierea jocului didactic:
Analizați cu atenție formulele substanțelor înscrise pe jetoane.
Alcătuiți ecuațiile reacțiilor posibile dintre substanțele menționate
Alege:
1. O reacție în urma căreia se obține apă
2. O reacție în urma căreia se obține precipitat cu Mr=100
3. O reacție în urma căreia se obține un gaz incolor
4. O reacție de substituție
5. O reacție de neutralizare
6. O reacție în urma căreia se obține o bază insolubilă
7. O reacție în urma căreia se obține un oxid acid
8. O reacție de descompunere
9. O reacție în urma căreia se obține un acid oxigenat

CaCl2 Ba Na2C
O3
Cu(NO3)2 KOH HCl
Zn H2SO4 Ag
Al(OH)3 SO3 H2O