Sunteți pe pagina 1din 8

APLICAȚII

Problema 1
Considerăm triunghiul ABC dreptunghic în A, D un punct pe latura BC, iar
M şi N sunt mijloacele segmentelor [AD], respectiv [CD ]. Dacă ∠ABM ≡
CAN, arătați că AD ⊥ BC.

Demonstraţie
MN linie mijlocie în triunghiul ADC
Din MN || AC rezultă MN ⊥ AB
Dacă BM ∩ AN = {P}, din ipoteză
m ABP + m BAP = 90
În triunghiul ABN, M este ortocentru
Concluzia AM ⊥ BN

Problema 2
Se consideră triunghiul echilateral ABC și punctul D pe semidreapta opusă
semidreptei (BC , astfel încât DB≡BC. Considerăm punctul E în
semiplanul determinat de dreapta AD ce nu conține punctul B , astfel încât
d(E,AB) = EA , d(E,DC)=ED și EA=ED , iar punctul F astfel ca D(BF) și
FD≡BC.
a) Demonstrați că FDE≡BAE.
b) Arătați că EB este bisectoarea unghiului AED.

Demonstraţie
a) [FD] ≡ [AB] (ambele sunt
congruente cu [BC])
[\DE] ≡ [AE] (din ipoteză)
F DE ≡ BAE \(fiecare are 900
Din cele trei relat¸ii rezult˘a 4F DE ≡ 4BAE
b) 4BAE ≡ 4BDE conform cazului L.L.L.
Din această congruenta obținem AEB \≡ DEB
De aici concluzia [EB este bisectoarea AED

Problema 3

În triunghiul ABC , fie M mijlocul laturii AB , iar P mijlocul laturii


AC . Perpendiculara în M pe AB intersectează perpendiculara în P pe AC în
T . Arătați că (TB)  (TC).

Demonstrație
Din ipoteză, M este mijlocul laturii AB și TM AB TM este mediatoarea
laturii AB.
P este mijlocul laturii AC și TP  AC  TP este mediatoarea laturii AC.
Evident TM  TP =  T  T este centrul cercului circumscris ABC 
d(T,B)=d(T,C)  (TB)  (TC).

Problema 4
Mediatoarele laturilor AB și AC
ale -lui ABC se intersectează în O
situat pe BC. Fie M și N mijloacele
laturilor AB și AC. Demonstrați
că : BC=2AO și m(A)=m(B)
+m(C).

Demonstraţie
MO şi NO mediatoare, OBC
O este centrul cercului circumscris
ABC
d(O,B)=d(O,C)=d(O,A) BC=2AO
OAB este isoscel de bază AB
BAOOBA
OAC este isoscel de bază AC
OACOCA
mA)=m(BAO)+m(CAO) dar BAOOBA şi OACOCA
 m(A)=m(B)+m(C).

Problema 5

Fie ABC dreptunghic în A. Fie D(BC) astfel încât perpendiculara în E pe


BC intersectează (AC) în E şi BA în F. Arătaţi că
CFBE.

Demonstraţie
Din ipoteză , ABC dreptunghic în A.
m(A)=90CAAB
CABF CA este înălţime în BCF (1)
FDBC FD este înălţime în BCF (2)
CAFD=E (3)
Din relaţiile (1),(2) şi (3) E este ortocentrul lui BCF
BE este înălţime în BCF BECF

Problema 6

Fie ABC dreptunghic în B şi AM bisectoarea unghiului BAC , unde


MBC.
a)Dacă MPAC , PAC , arătaţi că
TBTP , pentru orice TAM.
b)Dacă MPAB=Q , arătaţi că
AMQC.

Demonstraţie
a)AM este bisectoarea lui BAC
M(BC)
d(M,AB)=MB=d(M,AC)=MP
d(A,B)=d(A,P)
d(M,B)=d(M,P)
AP este mediatoarea segmentului BP
d(T,B)=d(T,P) TB=TP TBTP
b)
În AQC , CBAQ
CB este înălţime

QPAC
QP este înălţime
M este ortocentrul triunghiului AQC
AM este înălţime
AMQC

Problema 7
În ABC , E ,F sunt mijloacele laturilor AC , respectiv AB. Fie
BECF=T şi ATBC=D. Arătaţi că BDCD.

Demonstraţie
Observăm că E este mijlocul AC  BE este mediană în ABC (1)
Observăm că F este mijlocul AB  CF este mediană în ABC (2)
BECF=T (3)
Din (1),(2) şi (3)T este centrul de greutate al ABC
AD mediană în ABC
D este mijlocul laturii BC
BDCD

Problema 8
În triunghiul ABC , cu AB>AC , înălţimea AN se prelungeşte cu
NDAN şi mediana AM se prelungeşte cu MEAM. Arătaţi că
BCDBCE.

Demonstraţie
BC este mediatoarea
ADACDC
ABDB
BDCBAC(L.L.L.)
BMECMA(L.U.L) BEAC
CMEBMA(L.U.L)CEAB
BECCAB(L.L.L.)
Deci BCDCBE.

Problema 9
Fie I un punct în interiorul triunghiului ABC , astfel încât BI şi CI
sunt bisectoare. Pe prelungirlie laturilor AB şi AC se iau punctele D şi
respectiv E. Bisectoarele unghiurilor DBC şi ECB se intersectează în T.
Arătaţi că punctele A,I,T sunt coliniare .

Demonstraţie
În triunghiul ABC semidreptele BI și Ci sunt bisectore  I este centrul
cercului înscris în triunghuiul ABC  AI este bisectoare.
BT este bisectoarea lui DBC  d(T,BD)= d(T,BC)

CT este bisectoarea lui ECB  d(T,CE)= d(T,BC)

 d(T,CE)= d(T,BD)  d(T,AC)= d(T,AB)


 AT este bisectoarea unghiului BAC  atunci semidreptele AI și At
coincid  punctele A,I,T coincid.

Problema 10
Fie triunghiul isoscel ABC., I centrul cercului său inscris și AI
BC=D. O dreaptă perpendiculară pe AI intersectează AB și AC în
punctele P și Q, iar M și N sunt simetricele punctelor P și Q față de dreptele
BI și CI un de M aparține lui BD și N aparține lui CD.. Demonstrați că
MD=ND
BIBLIOGRAFIE

 Ștefan Smărăndoiu-Matematică pentru clasa a VI a –Clubul


Matematicienilor
 Dan Zaharia , Maria Zaharia-Matematică pentru clasa a VI-a -Editura
Paralela 45
 www.olimpiade.ro

S-ar putea să vă placă și