Sunteți pe pagina 1din 2

Acizi –consolidarea

cunostintelor cls a VIII-a

fisa de lucru cu autoevaluare

I1). Clasificaţi acizii de mai jos în funcţie de compoziţia


chimică:HCl, H2S, H2SO4, HNO2, HBr,
HNO3, H2CO3, H2SO3, HI, HF. (1 punct)
I2). Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos şi încercuieşte din
cele două variante de răspuns pe cea pe care o consideri
corectă.
Acidul sulfuric este o substanţă simplă / compusă, ce se
prezintă în stare de agregare gazoasă / lichidă. Acidul
carbonic este un acid tare / slab, din categoria hidracizilor /
oxiacizilor, şi este un acid dibazic /
monobazic. (1 punct)
I3). Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice dintre acidul clorhidric şi
o bază.( 1 punct)
I4). Din şirul de reacţii de mai jos, alege reacţiile posibile şi
scrieţi corect ecuaţiile corespunzătoare:
a) KCl + H2SO4 →
b) KNO3 + H2SO4 →
c) Zn(OH) 2 + HCl →
d) Cu + HCl →
(2 puncte)
I5). Subliniaţi dintre substanţele chimice de mai jos pe acelea
care în reacţia cu apa formează acizi:
MgO, SO3 , CaO, Ca(OH) 2 , MgCl2 , CO2, H3PO4
(1 punct)
I6).Să se calculeze compoziţia procentuală a acidului
clorhidric.
( 1 punct)
I7). Să se calculeze cantitatea de hidroxid de
magneziu consumată în urma reacţiei cu 112 g HCl.
Exprimaţi rezultatul în grame şi moli. (AMg = 24,
ACl = 35,5, AH = 1, AO = 16)
(2 puncte )
Notă: Se acordă 1 punct din oficiu.