Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞA DE LUCRU FIŞA DE LUCRU

Proprietăţile chimice ale acizilor Proprietăţile chimice ale acizilor


Numele elevului: Numele elevului:
Clasa: Clasa:

PROPRIETATEA MATERIALE ECUAŢIA REACŢIEI CONCLUZII PROPRIETATEA MATERIALE ECUAŢIA REACŢIEI CONCLUZII
NECESARE CHIMICE NECESARE CHIMICE
1. Acţiunea - soluţie de 1. Acţiunea - soluţie de
acizilor asupra HCl HCl + fenolftaleină  acizilor asupra HCl HCl + fenolftaleină 
indicatorilor - fenolftaleină indicatorilor - fenolftaleină
- turnesol HCl + turnesol  - turnesol HCl + turnesol 
- eprubete - eprubete

2. Reacţia acizilor - granule de Zn HCl + Zn  2. Reacţia acizilor - granule de Zn HCl + Zn 


cu metale - pulbere de Al cu metale - pulbere de Al
- pilitură de Fe HCl + Al  - pilitură de Fe HCl + Al 
- pulbere de Cu - pulbere de Cu
-soluţie de -soluţie de
HC1 HCl + Fe  HC1 HCl + Fe 
- soluţie de - soluţie de
H2SO4 H2SO4
- spatulă HCl + Cu  - spatulă HCl + Cu 
- chibrit - chibrit
- sursă de - sursă de
încălzire H2SO4 + Cu  încălzire H2SO4 + Cu 
- cleşte - cleşte
- eprubete - eprubete
3. Reacţia acizilor - CuO HCl + CuO  3. Reacţia acizilor - CuO HCl + CuO 
cu oxizii - soluţie de cu oxizii - soluţie de
metalici HC1 metalici HC1
- soluţie de H2SO4 + CuO  - soluţie de H2SO4 + CuO 
H2SO4 dil. H2SO4 dil.

4. Reacţia - soluţie de NaOH +fenolftaleină 4. Reacţia - soluţie de NaOH +fenolftaleină


acizilor cu NaOH acizilor cu NaOH
bazele - soluţie de bazele - soluţie de
(reacţia de HC1 NaOH + HCl (reacţia de HC1 NaOH + HCl
neutralizare) -fenolfataleină neutralizare) -fenolfataleină
- eprubetă - eprubetă

5. Reacţia - soluţie de HCl + AgNO3  5. Reacţia - soluţie de HCl + AgNO3 


acizilor cu HC1 acizilor cu HC1
sărurile - soluţie de sărurile - soluţie de
H2SO4 H2SO4 + H2SO4 H2SO4 H2SO4 + H2SO4
- soluţie de - soluţie de
AgNO3 AgNO3
- soluţie de - soluţie de
BaCl2 HCl + Na2CO3 BaCl2 HCl + Na2CO3
- Na2CO3 solid - Na2CO3 solid
- spatulă - spatulă
- eprubete - eprubete
PROPRIETATEA MATERIALE ECUAŢIA REACŢIEI CONCLUZII
NECESARE CHIMICE
1. Acţiunea acizilor asupra - soluţie de HCl
indicatorilor - fenolftaleină HCl + fenolftaleină 
- turnesol
- eprubete HCl + turnesol 
2. Reacţia acizilor cu metale - granule de Zn HCl + Zn 
- pulbere de Al HCl + Al 
- pilitură de Fe HCl + Fe 
- pulbere de Cu HCl + Cu 
-soluţie de HC1 H2SO4 + Cu 
- soluţie de H2SO4
3. Reacţia acizilor cu oxizii - CuO HCl + CuO 
metalici - soluţie de HC1
- soluţie de H2SO4 dil.
H2SO4 + CuO 
4. Reacţia - soluţie de NaOH NaOH +fenolftaleină
acizilor cu - soluţie de HC1 NaOH + HCl
bazele/ reacţia de -fenolfataleină
neutralizare - eprubetă
5. Reacţia - soluţie de HC1 HCl + AgNO3 
acizilor cu - soluţie de H2SO4 H2SO4 + H2SO4
sărurile - soluţie de AgNO3 HCl + Na2CO3
- soluţie de BaCl2 Na2CO3 solid

INDICATORI - FENOLFTALEINĂ  INCOLOR


-TURNESOL  ROŞU

METALE - PUTERNIC ELECTROPOZITIVE  SARE + H2 


ACID + - SLAB ELECTROPOZITIVE ( reacţionează cu oxiacizii)  SARE + OXID NEMETALIC + H2O

OXID METALIC  SARE + H2O

BAZĂ  SARE + H2O ( REACŢIE DE NEUTRALIZARE


SARE  SARE 2 + ACID MAI SLAB