Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educa iei și UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI

Cercetării
Facultatea de Știin e E acte i Inginere ti

Departamentul de Știin e E acte


Departamentul de Știin e Inginere ti

C re

RECTORAT
V comunic m comisia de organi are i coordonare a e amenului de licen
pentru sesiunea iunie - iulie 2020, pentru programele de studii:

AUTOMATIC I INFORMATIC APLICAT 15 16 iulie 2020


INFORMATIC 21 23 iulie 2020
FIZIC 20 22 iulie 2020

1. Comisia de organi are i coordonare a e amen l i de licen pe


facultate:
Pre edinte: - Conf. univ. dr. ing. Eugenie Posd r scu
Membrii: - Prof. univ. dr. Sever Sp nulescu
- Conf. univ. dr. Neculai Chifan
- Lector univ. dr. ing. Adrian Costescu
Secretar comisie: - Lector univ. dr. M d lina Mih ilescu

2. Comisia de licen pen r program l de s dii:

A oma ic i informa ic aplica


15 16 iulie 2020
Pre edinte: - Conf. univ. dr. ing. Eugenie Posd r scu
Membrii: - Prof. univ. dr. ing. Ioana Arma
- Conf. univ. dr. ing. Oana C lin
- Lector univ. dr. ing. Adrian Costescu
- Lector univ. dr. ing. Dan tefan Gogoncea

Secretar comisie: - Lector univ. dr. ing. Eugen Cornel

Web: www.hyperion.ro
Calea Călăraşilor nr sector Tel. +4021.323.41.67
Bucureşti Fax. +4021.321.62.96
E-mail: rectorat@hyperion.ro
Ministerul Educa iei și UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
Cercetării
Facultatea de Știin e E acte i Inginere ti

3. Comisia de con es a ii pen r program l de s dii:


A oma ic i informa ic aplica

Pre edinte: - Conf.univ. dr. Sever Sp nulescu


Membrii: - Conf. univ. dr. ing. Oana C lin
- Lector uni . dr. Daniela Elena Li an
- Lector univ. dr. ing. Liviu erb nescu
Secretar comisie: - Lector univ.dr. M d lina Mih ilescu

4. Comisia de licen pen r program l de s dii:


Informa ic 21 23 iulie 2020

Pre edinte: - Conf.univ. dr. Neculai Chifan


Membrii: - Lector univ. dr. ing. Dan tefan Gogoncea
- Lector univ. dr. ing. Liviu erb nescu
- Lector univ. dr. Daniela Elena Li an
Secretar comisie: - Lector univ. dr. Mihaela Popa

5. Comisia de con es a ii pen r program l de s dii:


Informa ic

Pre edinte: - Conf.univ. dr. ing. Eugenie Posd r scu


Membrii: - Lector univ. dr. ing. Eugen Cornel
- Lector univ. dr. ing. Adrian Costescu
- Lector univ. dr. Mihaela Popa
Secretar comisie: - Lector uni . dr. Anca Pl i u

Web: www.hyperion.ro
Calea Călăraşilor nr sector Tel. +4021.323.41.67
Bucureşti Fax. +4021.321.62.96
E-mail: rectorat@hyperion.ro
Ministerul Educa iei și UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
Cercetării
Facultatea de Știin e E acte i Inginere ti

6. Comisia de licen pen r programul de studii:


Fi ic 20 22 iulie 2020

Pre edinte: - Conf.univ. dr. Florin Miclea


Membrii: - Prof.univ. dr. Constantin Pl i u
- Prof. univ.dr. Cornel Miclea
- Conf.univ. dr. Nicolae B l eanu
- Conf.univ. dr. tefan Levai
Secretar comisie: - Lector univ.dr. M d lina Mih ilescu

7. Comisia de con es a ii pen r program l de s dii:


Fi ic
Pre edinte: - Prof. univ. dr. Emil Mihai Pavelescu
Membrii: - Conf.univ.dr. Cornel Florin Miclea
- Lector univ. dr. ing. Adrian Costescu

Secretar comisie: - Lector univ. dr. Mihaela Popa

Decan,
Conf.uni .dr.ing. Eugenie Posd r scu

Web: www.hyperion.ro
Calea Călăraşilor nr sector Tel. +4021.323.41.67
Bucureşti Fax. +4021.321.62.96
E-mail: rectorat@hyperion.ro