Sunteți pe pagina 1din 1

Cancerele gastrice ale curburii mici a stomacului, se complică cel mai frecvent cu hemoragie de

diferit grad. Analizând datele literaturii cât și datele obținute în studiul dat, formele de creștere
care mai des se complică cu hemoragie sunt : exofită și infiltrativ-ulceroasă, pe când cancerul
infiltrativ-difuz practic niciodată nu se complică cu hemoragie .
De regulă hemoragiile gastrice cauzate de cancer se întîlnesc în stadiile avansate ale maladiei,
st. III-IV, dar nu este exclusă apariția lor și în stadiile II și I atunci cînd are loc descompunerea
tumorii.
Conform unui studiu realizat în baza foilor de observație, fișele ambulatorii, protocoalele de
investigații și operații a bolnavilor de cancer cu diferite complicații pe parcursul a 15 ani,
complicațiile survenite în cancerul gastric depistate au fost: pilorostenoza la 332 (73,77%)
cazuri, perforaţia tumorii la 25 (5,55%) de bolnavi, iar hemoragiile gastrice la 93 (20,66%) din
450 bolnavi, dintre care 62 (66,66%)- barbați și 31 (33,33%) -femei.
La pacienții incluși în studiu s-a observat că incidența complicțiilor este cea mai mare, atît în
cazul hemoragiei cît și în cazul pilorostenozelor, la pacienții cu formele histologice:
adenocarcinom cu diferit grad de diferențiere sau cel nediferențiat.
De asemenea în urma acestui studiu, s-a observat că în ceea ce priveşte stadiul procesului
tumoral, hemoragia gastrică s-a produs în stadiile: st. T1-2N0M0 – 20 (21,5%); st. T3N0- 2M0 –
16 (17,2%); T3-4N0-2M0 – 18 (19,35%) şi T3-4N0-2M1 – 39 (41,93%). Din aceste date putem
concluziona că apariția hemoragiei este mai frecvent înregistrată la pacienții cu procesul tumoral
depășit ca stadiu, aceștia reprezentând 61,29 % din toți pacienții cu hemoragie din cancerul
gastric. În tumorile depășite loco-regional (T3-4N0-2M1 ) cel mai frecvent apar hemoragiile ,
deoarece în aceste stadii procesul de necroză este mai des întîlnit decît în stadii mai precoce.
La pacienții la care diagnosticul a fost confirmat histologic repartizarea procentuală a formelor
histologice întîlnite este următoarea:
- adenocarcinom fără indicarea gradului de diferenţiere (42,62%)
- adenocarcinom slab diferenţiat (19,67 % )
- adenocarcinom diferenţiat (16,39 % )
- anaplazic (9,83 % )
- leiomiom (4,91%)
- pavimentos (1,07% )