Sunteți pe pagina 1din 2

SC TOP DECON SRL – SC ACETI SRL

PROPUNERE TEHNICA

Investitia: Extindere, reabilitare si modernizare sistem public de


alimentare cu apa in comuna Cetateni, judetul Arges
Opis