Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa P.G. - 824/2 /Annex P.G.

- 824/2

TEST FINAL

PROGRAM/ PROGRAMME: BT - BFF NUME/ SURNAME :ROMÂNEANU


EXPERT : Vasiliu George PRENUME/ FIRST :MARIUS
FUNCŢIA/ RANK:OF MEC SECUND
DATA/ DATE:05/01/2021
SEMNĂTURA : ROMÂNEANU MARIUS

1. Aparatul izolant funcţionează cu :


a. aer pompat din exterior ;
X b. aer din butelii;
c. oxigen din butelii;
2. Pentru protecţia contra fumului, aerosolilor şi noxelor se foloseşte:
X a. masca cu cartuş filtrant polivalent;
X b. respirarea prin filtru umed;
X c. introducerea de aer din exterior.
3. Pulvogenul este :
a. pulberi stingătoare de tip ,,AB,,;
b. pulbere stingătoare de tip ,,0,,;
X c.pulbere stingătoare de tip ,,BC,,.
4. Focul provocat de motorină se stinge cu :
a. pulberi stingătoare;
X b. spumă chimică sau mecanică;
c. apă.
5. Presiunea CO2 într-un stingător portativ de tip G este :2
a. 8-12 daN/cmp;
b. 60-75 daN/cmp;
X c. 120-150 daN/cmp.
6. Aparatul autonom funcţionează cu:
a. oxigen pompat din exterior;
X b. oxigen din butelii;
c. aer din butelii sau din exterior.
7. Verificarea etanşeităţii circuitului de aer de presiune ridicată la aparatul de respirat cu aer
comprimat se va face:
X a. acustic;
X b. vizual;
X c. cu butelia închisă se urmăreşte dacă indicatorul manometrului coboară
8. Conform SOLAS semnalul pentru alarme în caz de urgenţă (incendiu) este:
X a. 7 semnale scurte şi 1 lung;
b. 6 semnale scurte repetate de 3 ori;
c. 1 semnal lung repetat de 4 ori.

1
9. Cunoaşterea triunghiului focului este necesară pentru:
a. cunoaşterea pericolelor datorate incendiului;
X b. alegerea celei mai bune tactici în stingerea incendiului;
c. determinarea cauzelor producerii incendiului.
10. Incendiile din clasa ,,B,, implică:
X a. lichide şi gaze combustibile şi inflamabile;
b. materiale combustibile solide;
c. metale combustibile.
11. Detectorul cu fuzibil face parte din categoria :
a. de flacără;
X b. termică;
c. cu camera de ionizare.
12. Autoaprinderea este :
a. declanşarea aprinderii în prezenţa unei surse de căldură ?
X b. aprinderea fără o sursă de căldură?
c. reacţie rapidă fizico-chimică de oxidare însoţită de lucru mecanic, lumină şi căldură?
13. Pentru a exista procesul de ardere este obligatoriu existenţa a 3 elemente ( triunghiul
focului) :
a. azot, substanţă combustibilă, sursă de aprindere;
b. carbon, sursă de aprindere, substanţă combustibilă;
X c. substanţă combustibilă, oxigen, sursă de aprindere.
14. Agenţii de stingere sunt:
a. apa, spuma, bioxidul de carbon, prelate şi pături?
b. stingătoarele cu spumă, cu pulberi şi CO2, instalaţia de gaz inert?
X c. apa, spumele, pulberi stingătoare, CO2, aburul, inlocuitorii halonilor?
15. Cauzele incendiilor sunt:
a. încălzire excesivă;
X b. pur tehnice, foc deschis, neglijenţă;
c. lipsa dotărilor şi neinstruirea echipajului.
16. Incendiile din clasa ,,D,, implică:
a. gaze combustibile;
b. materiale solide;
X c. metale combustibile.
17. Stingătoarele cu CO2 se verifică:
a. la doi ani prin activare parţială;
b. periodic prin cântărire;
X c. la un an prin cântărire.
18. Incendiile din clasa,,A,, implică :
a. lichide;
b. gaze inflamabile;
X c. solide.
19. Aprinderea este :
X a. fenomen chimic produs în fază gazoasă a substanţelor;
b. ardere provocată de scurtcircuite electrice;
c. aprinderea fără o sursă exterioară de căldură.
20. Persoana care observă un început de incendiu acţionează astfel :
X a. dă alarma;
b. acţionează imediat după care anunţă;
c. da alarma si anunţă comandantul sau ofiţerul de cart.

F. 824-02/rev.4