Sunteți pe pagina 1din 32

UNIVERSUL INSTALATIILOR

MICROCENTRALE MURALE
MICRA 23E/SE
MICRA 28E/SE
CERTIFICAT TIP ”CE” - NR. 0694 BM 3735
ermann

MANUAL TEHNIC
IMPORTANT - PUNEREA IN FUNCTIUNE A MICROCENTRALEI SI VALIDAREA GARANTIEI
TREBUIE SA FIE EFECTUATE DE PERSONAL SERVICE AUTORIZAT, IN CAZ
CONTRAR SE VA ANULA GARANTIA.

CUPRINS
RECOMANDARI 3
DATE TEHNICE 4
INSTRUCTIUNI PENTRU INSTALARE 7
Pozitionarea microcentralei 7
Fixarea microcentralei 9
Sablonul de fixare 9
Racorduri hidraulice 10
Umplerea instalatiei 10
Racordarea la instalatia de gaze combustibile 11
Conexiuni electrice 11
Racordarea la cos 12
Sisteme de evacuare gaze arse ”MICRA SE” 14

INSTRUCTIUNI DE REGLARE SI INTRETINERE 16


Accesul la dispozitivele de reglare 16
Circuitul de gaze combustibile 16
Circuitul HIDRAULIC 21
Circuitul ELECTRONIC 21
Recomandari pentru intretinere 22
Parti componente ale microcentralelor ”MICRA” 23
Schema electrica a microcentralelor ”MICRA” 25

INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE 27
Recomandari pentru punerea in functiune a microcentralei 27
Recomandari utile 27
Avertismente 27
Tabloul de comanda al microcentralei 28
Semnalizari 30
Protectie antiinghet 30
Eventuale defectiuni de functionare 30
Recomandari pe timpul functionarii 31

ATENTIE: Recomandarile precedate de acest simbol TREBUIE sa fie respectate


pentru a evita accidentele in general (ex. accidentari si contuzii).

ATENTIE: Recomandarile precedate de acest simbol TREBUIE sa fie respectate


pentru a evita accidentele electrice (electrocutari).

ATENTIE: Recomandarile precedate de acest simbol TREBUIE sa fie respectate


pentru a evita accidentele termice (arsuri).

ATENTIE: Recomandarile precedate de acest simbol TREBUIE sa fie respectate


pentru a evita defectiunile de functionare sau deteriorare a microcentralei.

2
RECOMANDARI
Manualul de instructiuni face parte din furnitura microcentralei.

Cititi cu atentie recomandarile continute in manual, deoarece furnizeaza indicatii importan-


te referitoare la siguranta in instalare, exploatare si intretinere.

- Pastrati cu grija manualul pentru o eventuala consultare ulterioara.

- Instalarea trebuie efectuata in conformitate cu normele in vigoare si instructiunile date de pro-


ducator sau de personalul calificat.

- Personalul calificat trebuie sa aiba competenta tehnica in domeniul instalatiilor de incalzire si


preparare apa calda sanitara.

- Producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate contractuala sau extracontractuala pentru


eventualele defectiuni datorate instalarii sau exploatarii incorecte sau nerespectarea instruc-
tiunilor date de producator.

IMPORTANT: aceasta microcentrala incalzeste apa la o temperatura mai mica decat temperatura
de fierbere la presiune atmosferica. Microcentralat rebuie racordata la un sistem de incalzire si/sau
la o retea de distributie a apei calde, compatibila cu puterea si parametrii ei functionali.

- Nu lasati la indemana copiilor materialele rezultate din ambalajul sau montajul microcentralei
(carton, cuie, saci din plastic, etc) deoarece reprezinta potentiale surse de pericol.

- Inainte de a efectua operatiile de curatare si intretinere decuplati microcentrala de la reteaua


de alimentare electrica actionand asupra intrerupatorului general si/sau prin dispozitivele de
inchidere corespunzatoare.

- In cazul unor defectiuni de functionare, decuplati microcentrala si nu interveniti.

Service-ul si repararea microcentralei se vor executa numai de catre personalul autorizat calificat,
utilizand exclusiv piesele de schimb originale. Nerespectarea celor indicate mai sus poate afecta
functionarea sigura a aparatului.

- In cazul in care se decide sa se intrerupa functionarea aparatului, vor fi protejate acele parti
care constituie eventuale surse de pericol.

- Daca microcentrala trebuie vanduta sau transferata catre un alt proprietar sau daca trebuie sa
fie deplasata, asigurati-va intotdeauna ca manualul o insoteste astfel incat sa poata fi cosultat
de catre noul proprietar sau de catre instalator.

- Microcentrala trebuie utilizata numai in scopul pentru care a fost proiectata. Orice alta utilizare
este incorecta si deci periculoasa.

- Este interzisa utilizarea microcentralei in scopuri diferite decat cel specificat.

- Microcentrala trebuie sa fie instalata numai pe perete.

3
DATE TEHNICE

4
5
6
INSTRUCTIUNI PENTRU INSTALARE
Pozitionarea microcentralei
CAMERA MICROCENTRALEI

Trebuie sa corespunda Prescriptiilor Tehnice ISCIR, C31 si Normativului ”I6”

INSTALAREA IN LOCURI UNDE TEMPERATURA POATE AJUNGE LA 0°C.

MOD. MICRA 23E/SE - 28E/SE: In cazul instalarii in incaperi in care temperatura ambianta poate
ajunge la 0°C, se recomanda sa se protejeze circuitul de incalzire prin introducerea unui lichid anti-
inghet.

Microcentrala este prevazuta cu un termostat antiinghet montat pe circuitul de incalzire. In cazul


unei intreruperi a curentului,dispozitivele antiinghet nu sunt functionale si va sfatuim sa protejati cir-
cuitul de incalzire introducand in acesta un lichid antiinghet.

AERISIREA INCAPERII
Atragem atentia asupra maximei importante ce o constituie aerisirea spatiului in care este instala-
ta microcentrala. Aerisirea poate fi directa (cu priza de aer directionata catre exterior) sau indirec-
ta (cu priza de aer in spatiul interior), cu mentiunea ca trebuie respectate conditiile indicate de nor-
mativele in vigoare.
Suprafata minima echivalenta a fantelor de aerisire, trebuie sa fie de 100 cm2 daca nu exista sis-
tem automat de supraveghere a flacarii.

7
PRIZE DE AER PE PERETII EXTERIORI AI INCAPERII (OBLIGATORII PENTRU
MICROCENTRALELE CU TIRAJ NATURAL - SIMBOL ”SE”

Astfel de prize de aer trebuie sa raspunda urmatoarelor cerinte:

a) sa aiba o sectiune libera de trecere de cel putin 6 cm2 pentru fiecare kW de putere termica
instalata, dar nu mai mica de 100 cm2;

b) sa fie facute in asa fel incat, gurile de aerisire atat in interiorul cat si in exteriorul peretelui sa
nu fie obturate.

c) sa fie protejate (ex.: cu grilaje, plase metalice, etc.) astfel incat sectiunea sus mentionata sa
nu fie redusa;

d) sa fie pozitionate aproape de nivelul podelei si sa nu deranjeze evacuarea gazelor arse;

e) in scopul aerisirii indirecte asigurati-va ca spatiul alocat instalarii microcentralei, nu este des-
tinat dormitorului si nu este un spatiu ce prezinta pericole de incendiu.

8
Fixarea microcentralei
Pentru instalare procedati dupa cum urmeaza:
Sablonul de fixare este furnizat intr-o singura versiune atat pentru MICRA 23 cat si
pentru MICRA 28. Pentru instalarea modelului MICRA 23 trebuie indepartate margi-
nile "A" pentru a obtine sablonul corespunzator.
Tinand cont de gabaritul microcentralei, fixati sablonul (vezi figura de mai jos) cu doua dibluri:
- Pozitionati conductele tur-retur, apa rece, apa calda si gaz, precum si conexiunile electrice du-
pa cum se indica in sablonul de montaj.
- Indepartati sablonul;

Sablonul de montaj serveste numai pentru a pozitiona racordurile: deci poate fi


reutilizat.
- Fixati microcentrala de cele doua dibluri si scoateti dopurile din plastic prevazute pentru a
proteja racordurile microcentralei.
- Conectati microcentrala la racordurile instalatiei.

Sablonul de fixare

9
Racorduri hidraulice
RECOMANDARI SI SUGESTII PENTRU A
EVITA APARITIA VIBRATIILOR SI A ZGO-
MOTELOR IN INSTALATII
- evitati utilizarea conductelor cu diametre subdi-
mensionate;
- evitati utilizarea coturilor cu raza mica si reducti-
ile necorespunzatoare;
- in scopul eliminarii impuritatiilor provenite din con-
ducte sau radiatoare care ar putea deteriora pom-
pa de circulatie, se recomanda o spalare la cald a
instalatiei.

ALIMENTAREA CU APA CALDA MENAJERA


Presiunea hidraulica din retea trebuie sa fie de la 1 la 3 bar (in cazul in care se inregistreaza pre-
siuni mai mari, instalati un reductor).

Frecventa operatiilor de spalare a schimbatorului primar este determinata de duritatea apei de ali-
mentare. In functie de compozitia chimica a apei se va stabili daca este necesar sa se instaleze un
filtru anticalcar sau o statie de dedurizare.

INSTALATIA DE INCALZIRE
- Asigurati-va ca presiunea de lucru din instalatie nu este mai mare decat presiunea de lucru indi-
cata pe placuta de timbru a microcentralei.
- Avand in vedere faptul ca pe timpul functionarii apa din instalatia de incalzire isi mareste pre-
siunea, asigurati-va ca valoarea sa maxima sa nu depaseasca presiunea maxima indicata pe
placuta de timbru a microcentralei.
- Racordati dispozitivele de evacuare de siguranta ale microcentralei la sistemul de canalizare.
Daca nu sunt racordate la sistemul de canalizare, eventuala deschidere a vanelor de siguranta
ar putea inunda incaperea microcentralei, producatorul neasumandu-si responsabilitatea pen-
tru astfel de incoveniente.

Asigurati-va ca dimensionarea instalatiei hidraulice si de incalzire este corecta, ca


de altfel si impamantarea instalatiei electrice. Acestea trebuie sa fie potrivite pentru
aceasta utilizare.

Umplerea instalatiei
Dupa ce s-au executat toate racordurile instalatiei, se trece la umplerea ei. Aceasta operatie tre-
buie efectuata cu grija respectandu-se urmatoarele faze:
- Deschideti dezaeratoarele radiatoarelor
- Deschideti gradat robinetul de umplere a instalatiei (vezi figura urmatoare) si asigurandu-va
ca eventualele dezaeratoare automate din instalatie functioneaza corect.

10
- Inchideti dezaeratoarele radiatoarelor imediat ce
incepe sa iasa apa;
- Controlati cu manometrul ca presiunea sa ajun-
ga la valoarea de 1,5 bar;
- Inchideti robinetul de umplere si eliminati din nou
aerul prin dezaeratoarele radiatoarelor;

In cazul instalarii microcentralelor


in incaperi unde temperatura ambi-
anta poate scadea sub 0°C, va reco-
mandam sa umpleti instalatia cu o
solutie antiinghet.

Racordarea la instalatia de gaze combustibile


Se vor efectua urmatoarele verificari:
a) Curatarea tuturor conductelor instalatiei de alimentare cu gaz, pentru evitarea unor even-
tuale reziduuri care ar putea compromite buna functionare a microcentralei;
b) Conductele de alimentare cu gaz sa fie conform normelor si prescriptiilor in vigoare;
c) Controlul etanseitatii interne si externe a instalatiei si a racordurilor de gaz;
d) Conductele de alimentare trebuie sa aiba un diametru mai mare sau egal cu cel de la ra-
cordul microcentralei;
e) Sa se controleze daca gazul distribuit corespunde celui pentru care a fost reglata micro-
centrala. In caz contrar, modificarile vor fi efectuate de catre personal autorizat;
f) Sa se controleze daca in amonte de aparat este montat un robinet de inchidere.

Se deschide robinetul contorului si se evacueaza aerul din instalatie, conducte si aparat.

Este obligatorie interpunerea unei garnituri pentru a etansa racordul dintre micro-
centrala si conducta de alimentare. Nu se va folosi canepa sau banda de teflon.

La functionarea pe GPL este absolut necesara instalarea unui reductor de presiune


in amonte de microcentrala.

Avand in vedere posibilitatile multiple de instalare, microcentralele din seria MICRA sunt furnizate
cu robinetul de gaz cu racordul exterior de 3/4" spre sablon. Din aceasta cauza nu este prevazu-
ta nici o conducta de legatura pentru gaz.

Conexiuni electrice
Aparatul este prevazut cu un cablu de alimentare si un cablu pentru termostatul de ambianta.

Cablul de alimentare trebuie sa fie racordat la o retea de 220V-50Hz respectand polaritatea faza -
nul si impamantarea.

MONTATI UN INTRERUPATOR BIPOLAR, IN AMONTE DE MICROCENTRALA .

11
Intrerupatorul bipolar trebuie sa aiba distanta dintre contactele deschise de cel putin 3 mm. Pentru
alimentarea generala a aparatului de la reteaua electrica, nu este permis sa se utilizeze adaptoare,
prize multiple si prelungitoare.
In cazul schimbarii cablului de alimentare utilizati unul din urmatoarele cabluri de alimentare:
H05VVF sau H05-VV2-F.
Este obligatorie realizarea impamantarii conform normativelor in vigoare.

Siguranta electrica a aparatului se realizeaza numai atunci cand acesta este


racordat corect la impamantare, conform normelor de siguranta in vigoare.
Verificati ca instalatia electrica sa poata furniza puterea maxima absorbita de microcentrala, indi-
cata pe placuta de timbru, asigurandu-va in special ca sectiunea cablurilor instalatiei este suficient
de mare pentru a corespunde puterii absorbite de aparat.

NOTA - Firma HERMANN isi declina orice responsabilitate pentru vatamarea persoanelor,
animalelor sau producerea de pagube materiale datorate nerespectarii normelor de tehnica
securitatii, sau a unei impamantari incorecte.

Racordarea la cos - ”MICRA E” (tiraj natural)


Se vor respecta normele locale cu privire la evacuarea gazelor arse.
Racordul de evacuare gaze arse trebuie sa fie perpendicular pe peretele cosului de fum (vezi fi-
gura de mai jos).
- Realizati cel putin o priza de analiza a gazelor arse pe canalul de fum, intre microcentrala si
cos.
- La iesirea din cazan, tubulatura de evacuare gaze arse trebuie sa aiba un tronson vertical cu
lungimea mai mare de doua diametre.
- Lungimea tronsonului orizontal nu trebuie sa fie mai mare de 2500 mm, cu o panta de 3%.

12
Racordarea la cos - ”MICRA SE” (tiraj fortat)
Se vor respecta normele locale cu privire la evacuarea
gazelor arse.

Pentru a garanta o buna functionare a microcentralei


cu un randament corespunzator trebuie sa se prevada
conducte de aspiratie si evacuare, iar pentru tronsoa-
nele orizontale sa se asigure o panta descendenta mi-
nima de 2% ,de la microcentrala spre exterior.

Conductele de aspiratie si evacuare, acolo unde nu se


prevede prin normele in vigoare, trebuie sa fie proteja-
te cu accesorii si dispozitive care impiedica patrunde-
rea agentilor atmosferici.

Racordul de evacuare gaze arse trebuie sa fie perpen-


dicular pe peretele cosului de fum.

In cazul in care nu se adopta masuri de protectie adec-


vate, distanta de la terminale la eventuale materialele
sensibile la actiunea gazelor arse trebuie sa fie mai
mare de 500 mm.

In acest caz, terminalele trebuie sa fie realizate astfel


incat fluxul de gaze arse sa fie pe cat posibil ascen-
dent, asigurandu-se protectia necesara la temperatu-
ra.

13
Sisteme de evacuare gaze arse - ”MICRA SE”
SISTEM DE EVACUARE SI ASPIRATIE
CU CONDUCTE SEPARATE

In cazul in care configuratia evacu-


arii si aspiratiei ar avea o dezvota-
re totala mai mica de 8 m liniari (un
cot suplimentar este egal cu 0,5 m
liniari), ar trebui instalata diafragma
furnizata impreuna cu microcentra-
la, dupa cum se arata in figura ala-
turata.

14
SISTEM DE EVACUARE SI ASPIRATIE
CU CONDUCTE COAXIALE

In cazul in care configuratia evacu-


arii si aspiratiei ar avea o dezoltare
totala mai mica de 8 m liniari (un
cot suplimentar este egal cu 0,5 m
liniari), ar trebui instalata diafragma
furnizata impreuna cu microcentra-
la, dupa cum se arata in figura ala-
turata.

15
INSTRUCTIUNI PENTRU REGLARE
SI INTRETINERE
Accesul la dispozitivele de reglaj
1. Lasati in jos grila inferioara si indepartati
mantaua, ridicand-o.

2. Indepartati cele doua suruburi de fixare


ale panoului de comanda.

3. Scoateti panoul din bridele de sustinere


si indepartati dispozitivele de inchidere
posterioare.

4. Odata efectuata reglarea, repetati opera-


tia in sens invers.

Circuitul de gaze combustibile


CONTROL PRELIMINAR SI REGLARE
Microcentrala iese din fabrica deja tarata si omologata cu tipul de gaz pentru care este ceruta; este
totusi oportun sa verificati daca tipul de gaz si presiunea la arzator sunt corecte. In caz contrar
urmariti procedurile descrise in acest capitol.
Pentru a efectua controlul presiunii la arzator, introduceti sondele manometrului in prizele de pre-
siune disponibile pe vana de gaz (vezi figura de mai jos).

Atentie ! Pentru a controla ca presiunea si debitul de gaz din retea sunt suficiente sa ga-
ranteze o corecta functionare a microcentralei, efectuati operatiunea cu arzato-
rul stins.

16
REGLARE PUTERE MAXIMA SI PREPARARE MINIMA APA CALDA SANITARA
- Verificati daca presiunea ce intra in microcentrala este corecta pentru tipul de gaz distribuit.
- Pozitionati intrerupatorul ”Vara / Iarna” in pozitia
- Deschideti robinetul de apa calda la debitul maxim, asteptati 10 secunde apoi verificati daca
presiunea corespunde valorii maxime indicate in tabelul "PUTERE / PRESIUNE". In cazul in
care este necesar sa modificati reglarea, facand referire la figura din subsolul pag. 16, actio-
nati dupa cum urmeaza:
a) Verificati daca bobina de modulare este alimentata.
b) Indepartati capacul de protectie "C" si la modelul ”SE” scoateti tubul de silicon din pri-
za de aerisire ”VENT” a vanei de gaz (vezi figura de la pagina 16).
c) Reglati presiunea maxima actionand piulita "B" cu ajutorul unei chei de 10 mm. Rotind
in sens orar presiunea creste, in sens antiorar scade.
d) Indepartati conectorul de alimentare al bobinei de alimentare.
e) Mentinand blocata piulita "B", reglati presiunea minima desuruband in mod progresiv
surubul "A" cu ajutorul unei surubelnite de 4 mm.
f) Introduceti conectorul de alimentare al modulatorului si verificati daca valorile dorite
sunt corecte.
In cazul in care valorile indicate de manometrul diferential sunt diferite de:
- 3 mbar (30 mm C.A.) pentru functionarea pe gaz metan (MICRA E si MICRA SE)
- 8 mbar (80 mm C.A.) pentru functionarea pe G.P.L. (MICRA E)
- 14 mbar (143 mm C.A.) pentru functionarea pe G.P.L. (MICRA SE)
reintroduceti tubul de silicon in priza de aerisire "VENT" a vanei de gaz. (vezi fig.de la pag. 16).

ATENTIE: Dupa reintroducerea tubului, valoarea indicata de manometru s-ar


putea sa scada din cauza compensarii de presiune. Acest fenomen este nor-
mal si nu este nevoie de nici o reglare.
IMPORTANT: Sigilati sistemul de reglare al vanei de gaz dupa fiecare tarare.

REGLARE APRINDERE LENTA

Pentru efectuarea aprinderii lente, actionati dupa cum ur-


meaza:
- Opriti alimentarea electrica a microcentralei;
- Indepartati partea posterioara a tabloului de comanda
(vezi fig.);
- Indepartati puntea mobila S1;
- Alimentati electric microcentrala si deschideti robinetul
de apa calda; arzatorul se va aprinde permitandu-va
sa controlati presiunea aprinderii lente.

In cazul in care valorile indicate de manometru diferantial


sunt diferite de 3 mbar (30 mm C.A.)pentru functionarea pe
gaz metan (MICRA E si MICRA SE), 8 mbar (80 mm C.A.)
pentru functionarea pe G.P.L. (MICRA E), respectiv 14 mbar
(143 mm C.A.) pentru functionarea pe G.P.L. (MICRA SE),
rotiti potentiometul P3 (in sens orar pentru a mari presiunea
si in sens antiorar pentru a o reduce) pana la obtinerea val-
orii dorite. Reintroduceti puntea mobila S1.

17
REGLAREA PUTERII DE INCALZIRE

Puterea maxima de incalzire trebuie reglata in baza necesarului instalatiei termice (definita in
proiect). Valoarea presiunii gazului ce corespunde puterii termice este indicata in tabelul "Putere /
Presiune".

Pentru a regla presiunea gazului la arzator actionati dupa cum urmeaza:


- Indepartati partea posterioara a tabloului de comanda;
- Pozitionati selectorul ”Vara / Iarna” in pozitia ”Iarna” si reglati termostatul de ambient la o
temperatura mai mare decat cea existenta;
- Aprindeti arzatorul si controlati valoarea presiunii maxime a gazului cu ajutorul manometrului;
- Reglati presiunea rotind potentiometrul P1 pana la obtinerea valorii dorite;
- Inchideti tabloul de comanda.

18
19
TRANSFORMARI NECESARE PENTRU UTILIZAREA ALTOR COMBUSTIBILI

ATENTIE! Operatiile descrise mai jos trebuie efectuate doar de personal spe-
cializat.

TRECEREA DE PE GAZ METAN PE G.P.L.

1. Demontati dispozitivul de inchidere al came-


rei etanse si scoateti conducta ce leaga va-
na de gaz de rampa ce contine duzele.
2. Indepartati rampa si inlocuiti duzele cu cele
potrivite pentru G.P.L. folosind o cheie de 7
mm. (vezi figura).
3. Remontati apoi camera etansa, rampa si con-
ducta inlocuind garnitura.

20
3. Verificati ca presiunea in amonte a microcentralei sa fie: butan = min. 25 - max. 35 mbar sau
propan = min. 25 - max. 37 mbar; controlati sa nu fie scurgeri de gaz.
4. Repetati reglarea puterii maxime si minime a apei calde sanitare, presiunea aprinderii lente
si puterea pe incalzire, urmarind cu atentie instructiunile descrise in paginile anterioare.

TRANSFORMAREA DE PE G.P.L. PE GAZ METAN


1. Demontati dispozitivul de inchidere al camerei etanse si scoateti conducta ce leaga vana de
gaz de rampa ce contine duzele.
2. Indepartati rampa si inlocuiti duzele cu cele potrivite pentru gaz metan utilizand o cheie de
7 mm (vezi fig. - arzator desfacut ). Remontati apoi camera etansa, rampa si conducta, in-
locuind garnitura.
3. Verificati daca presiunea in amonte de microcentrala este: metan = min. 17 - max. 25 mbar
si controlati sa nu existe scurgeri de gaz.
4. Repetati reglarea puterii maxime si minime a apei calde sanitare, presiunea aprinderii lente
si puterea pe incalzire, urmarind cu atentie instructiunile descrise in paginile anterioare.

Circuitul HIDRAULIC
REGLAREA DEBITULUI DE APA CALDA MENAJERA
Microcentrala iese omologata din fabrica, dar va sfatuim sa efectuati reglarea debitului de apa calda
menajera dupa cum urmeaza:
- Deschideti un robinet de apa calda menajera la debit maxim;
- Puneti la iesirea din robinet un debitmetru;
- Actionati surubul de reglaj pozitionat pe presostatul de prioritate, pentru a regla debitul la
valoarea dorita.

Circuitul ELECTRONIC
REGLAJE ULTERIOARE PE SCHEMA DE MODULARE
Modelul "MICRA" este echipat cu o schema de
modulare analogica pe care se pot efectua ope-
ratiuni de personalizare a functionarii microcen-
tralei:

Puntea PPA - decupland puntea, se exclude


functionarea pompei de circulatie numai pentru
incalzire (ex. pentru instalatii cu pompa de circu-
latie de zona);

Puntea mobila S3 - decupland-o, se anuleaza


temporizarea de 3 minute inainte de reaprindere,
dupa depasirea temperaturii de setare a insta-
latiei de incalzire (pentru instalatii cu ventilo-con-
vectoare).

21
Recomandari pentru intretinere
La sfarsitul fiecarui ciclu de incalzire este necesar ca personalul autorizat sa verifice microcentrala,
cu scopul de a avea o instalatie in perfecta stare de functionare.

Intretinerea cu grija a instalatiei este un motiv de siguranta si economie. In mod normal trebuie
efectuate urmatoarele operatii:
- Curatarea eventualei oxidari a arzatorului;

- Curatarea eventualelor cruste a schimbatoarelor si electrozilor;

- Controlul aprinderii si opririi microcentralei;

- Controlul de etanseitate al racordurilor si conductelor de gaz si apa;

- Controlul consumului de gaz la puterea maxima si minima;

- Verificarea dispozitivelor de siguranta;

- Verificarea reglajului dispozitivelor de comanda;

- Verificarea periodica a bunei functionari si a starii in care se afla conducta de evacuare a


gazelor arse;

- Nu lasati materiale inflamabile in incaperea in care este montata microcentrala.;

- Nu efectuati curatirea incaperii in care este instalata microcentrala, cand aceasta este in
functiune;

- Curatarea exterioara a microcentralei trebuie efectuata doar cu apa si sapun. Nu curatati


panourile, alte parti vopsite si parti din plastic cu diluanti;

- In cazul in care microcentrala necesita piese de schimb, nu le folositi decat pe cele origi-
nale furnizate de firma producatoare HERMANN.

Firma HERMANN isi declina orice responsabilitate in cazul instalarii altor componente
decat cele originale.

22
Parti componente ale microcentralei
MICRA 23E - 28E

23
Parti componente ale microcentralei
MICRA 23SE - 28SE

24
Schema electrica MICRA 23E - 28E

25
Schema electrica MICRA 23SE - 28SE

26
INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE
Recomandari pentru punerea in functiune
PRIMA PUNERE IN FUNCTIUNE A MICROCENTRALEI VA FI EFECTUATA DOAR
DE PERSONAL SPECIALIZAT.
Trecerea de pe gaze naturale pe GPL sau invers, trebuie efectuata doar de personal specializat.
Acesta din urma va trebui sa verifice:
a) ca datele din manualul de instructiuni sa corespunda cu cele din reteaua de alimentare
(electrica, hidro, gaz);
b) ca duzele arzatorului sa fie compatibile cu gazul furnizat;
c) ca aerul de combustie si instalarea racordului de evacuare a gazelor arse sa respecte
normele in vigoare;
d) sa fie garantate conditiile de aerisire.

VERIFICAREA ARDERII
Verificarea arderii consta in a controla eficacitatea microcentralei. Aceasta va fi efectuata de catre
personal specializat.
Microcentralele care in urma controlului prezinta valori de randament mai mici decat cele minime
prevazute si nu pot fi aduse la valoarea minima prin reglaje corespunzatoare, trebuie inlocuite.

Recomandari utile - ”MICRA E” - cu tiraj natural


Atentie ! - Microcentrala este dotata cu termostat de siguranta gaze arse, care
intervine in cazul in care gazele arse se intorc in incaperea unde este instalata.
Dispozitivul nu trebuie sa-si inceteze functionarea. Daca gazele arse sunt eva-
cuate in incapere, pot produce intoxicari cronice sau acute sau chiar moartea. In cazul in
care termostatul va trebui schimbat, se va folosi doar unul original. Daca termostatul de
gaze arse cupleaza in mod repetat, verificati daca evacuarea gazelor arse este corecta.

Avertismente
In cazul in care instalatia nu este folosita un timp mai indelungat, aceasta va fi golita.
Daca se simte miros de gaz:
a) Nu actionati intrerupatoarele electrice, telefonul sau orice altceva ce ar
putea provoca scantei;
b) Deschideti imediat usile si ferestrele, pentru a crea curenti de aer in inca-
pere;
c) Inchideti robinetele de gaz
d) Solicitati interventia personalului specializat.

Nu obturati deschiderile de aerisire ale incaperii in care este instalata micro-


centrala, in scopul de a preveni acumularea substantelor toxice sau explozive.

ATENTIE ! - In cazul in care microcentrala este montata in incaperi in care tem-


peratura poate ajunge sub 0°C, este de preferat sa umpleti instalatia cu lichid anti-
inghet (cu ajutorul personalului specializat).

27
Tabloul de comanda al microcentralei
ACCESUL LA PANOUL DE COMANDA
Pentru a avea acces la panoul de comanda al microcen-
tralei, este necesar sa ridicati usita rabatabila (vezi figu-
ra alaturata).

INSTRUCTIUNI DE APRINDERE / OPRIRE


SI FUNCTIONARE

Aprinderea

Deschideti robinetul de gaz si rotiti selectorul (2) in pozitia dorita (”Vara” sau ”Iarna” ).

Se va aprinde lampa verde, de control, ce indica aprinderea.

Oprirea

Rotiti selectorul (2) in pozitia oprit (din centru).

Daca, microcentrala nu va fi utilizata un timp indelungat, inchideti si robinetul


de gaz.

Functionarea in regim ”VARA”

Rotiti selectorul (2) aducandu-l in pozitia ”Vara” .

Reglati termostatul de A.C.M. (4), pozitionandu-l la temperatura apei calde dori- te. Arzatorul

se va aprinde automat la orice debit cerut de apa calda menajera. In cazul in care arzatorul nu se

aprinde, verificati ca lampa de control (1) sa nu fie stinsa: daca este stinsa, rotiti selectorul

(2) pentru o clipa in pozitia de deblocare, pentru reaprindere, acesta revenind apoi auto-

mat in pozitia initiala.

Functionarea in regim ”IARNA”

Rotiti selectorul (2) aducandu-l in pozitia ”Iarna” .

Reglati termostatul de A.C.M. al microcentralei (3) la temperatura dorita. In cazul in care in


instalatie exista instalat un termostat de ambient, reglarea acestuia va mentine temperatura de
ambient fixata.

28
Reglati termostatul de A.C.M. (4), pozitionandu-l la temperatura apei calde pe care o doriti.
Arzatorul se va aprinde automat ori de cate ori este nevoie.
Daca aprinderea nu are loc, verificati daca lampa de control (1) este stinsa; daca este stin-
sa, rotiti selectorul (2) in pozitia de deblocare , pentru reaprindere acesta revenind automat
in pozitia initiala.

Important: Temperatura apei in microcentrala este relevata de termometrul (5) si presiunea de


manometrul (6).

Atentie ! - Daca presiunea circuitului scade la mai putin de 0,5 bar, microcen
trala se va bloca. Pentru a o reporni, instalatia se va completa cu apa.

UMPLEREA INSTALATIEI

Asigurati-va ca presiunea microcentralei este


cuprinsa intre 1 - 1,5 bar; in cazul in care pre-
siunea este mai mica de 1 bar, deschideti ro-
binetul de umplere (vezi fig.) pana la obtine-
rea unei valori maxime de 1,5 bar.

Aceasta valoare se citeste cu ajutorul mano-


metrului de pe panoul de comanda.

29
Semnalizari
LAMPA DE CONTROL PENTRU DEBLOCAREA MICROCENTRALEI
Aprinderea acestei lampi (de pe panoul de control al microcentralei, indica prezenta uneia dintre
urmatoarele anomalii:

- microcentrala este supraincalzita si a intrat in


functiune termostatul de siguranta;

- arzatorul nu s-a aprins in mod corect sau fla-


cara s-a stins instantaneu;

- a intervenit termostatul de gaze arse din cauza unei incorecte evacuari a acestora (numai
pentru modelul ”MICRA E”);

Asteptati cateva minute, dupa care repuneti in functiune instalatia, rotind selectorul ”Vara / Iarna” in
pozitia de deblocare (selectorul va reveni automat in pozitia initiala imediat ce ii dati dru-
mul). In cazul unor blocari frecvente apelati centrul de service.

Protectia antiinghet
LA CERERE, este disponibil, un kit antiinghet (cu rezistenta electrica) ce se monteaza pe
schimbatorul de apa calda menajera si care protejeaza microcentrala chiar in lipsa gazului.

Eventuale defectiuni de functionare


NU SE APRINDE ARZATORUL
- daca este montat termostatul de ambient, verificati ca acesta sa fie reglat la o temperatura
mai mare decat cea existenta in incaperea unde este instalat;
- verificati prin intermediul lampii de semnalizare daca alimentarea electrica este func-
tionala;
- verificati daca lampa de control blocaj este aprinsa; daca aceasta este aprinsa ci-
titi capitolul "Semnalizari";
- verificati ca presiunea din microcentrala sa nu fie mai mica de 0,5 bar.

PREPARAREA INSUFICIENTA DE APA CALDA MENAJERA


- controlati ca selectorul de temperatura sa nu fie reglat la o valoare prea scazuta;
- controlati reglarea vanei de gaz;
- controlati schimbatorul de A.C.M. si eventual curatati-l.

30
In zonele unde apa are duritate mare va sfatuim sa instalati pe circuitul tur al
apei un dispozitiv anticalcar, evitand astfel curatarea frecventa a schimbatoru-
lui de A.C.M.

Atentie ! Nu interveniti personal.

Pentru orice interventie asupra circuitului de gaz, circuitului hidraulic sau cir-
cuitului electric, trebuie neaparat anuntat personalul specializat.

Microcentralele trebuie echipate doar cu piese de schimb originale.

Firma HERMANN isi declina orice responsabilitate pentru eventualele daune de


orice natura, cauzate dintr-o incorecta exploatare a microcentralei sau de folo-
sire a altor piese de schimb decat cele originale.

Recomandari pe timpul functionarii


- Controlati frecvent presiunea microcentralei indicata de manometrul ce se afla pe panoul de
comanda, si verificati cu microcentrala oprita, daca aceasta este cuprinsa in limitele precrise
de producator.

- Daca apar frecvente pierderi de presiune apelati la personalul specializat pentru remedierea
acestora.

- Decuplati microcentrala, daca aceasta nu va fi folosita pe o perioada de timp indelungata;


inchideti robinetul de gaz si decuplati intrerupatorul general de alimentare electrica.

Nu atingeti partile calde ale microcentralei, cum ar fi racordul la cos, conducta de


evacuare a gazelor arse, care pe timpul functionarii si dupa oprire raman pentru un
timp calde. Orice contact cu acestea poate provoca grave arsuri. Este interzisa
prezenta in timpul functionarii microcentralei, in jurul acesteia, a copiilor sau a altor
persoane neautorizate.

- Nu udati microcentrala cu jeturi de apa sau alte lichide;


- Nu puneti nici un obiect pe microcentrala;
- Nu lasati ca persoane neautorizate sa umble la microcentrala;
- Atunci cand se hotaraste demontarea totala a microcentralei, aceasta va fi efectuata doar de
personal specializat; se va decupla mai intai alimentarea cu gaz, apa si tensiune.

MANUALUL DE INSTRUCTIUNI
Controlati ca manualul de instructiuni sa se afle mereu in dotarea microcentralei, cu scopul de a
putea fi studiat de beneficiar si de personalul care instaleaza si intretine microcentrala.

CONDITII DE GARANTIE
Garantia microcentralei va intra in vigoare odata cu punerea in functiune.
Garantia este de 1 an de la data punerii in functiune, dar nu mai mult de 18 luni de la facturare.

31
UNIVERSUL INSTALATIILOR

ROMSTAL, Bucuresti, Sos. Vitan-Barzesti 11A, sector 4


tel/fax: (021)332.09.01, (021)334.94.63
E-mail: office@romstalb.ro Internet: www.romstal.ro

32