Sunteți pe pagina 1din 4

AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE INSTRUIRII ONLINE

Studii de caz, propuneri pentru soluționarea problemelor

Școala, după cum afirma și Comenius, reprezintă fabrica umanității, adică acel loc unde
copiii crează, se dezvoltă, devin persoane independente, dornice de autodepășire și de
dobândirea a cât multor cunoștințe care să le fie de folos ulterior în viață. Diferitele perioade
istorice au conturat contextul școlar în diferite ipostaze, începându-se de la forme primitive de
învățământ, în care preoții satelor adunau tinerii pentru a-i învăța să scrie și să citească, până la
forme moderne, care au presupus o structurare pe niveluri de învățământ. Aceasta a permis ca
fiecare elev, în funcție de caracteristicile vârstei în ceea ce privește gradul de concentrare și
capacitatea de înțelegere a noțiunilor, să poată participa la un număr fix de ore în care materia
predată să fie adaptată nivelului său.
O caracteristică foarte importantă a sistemului de învățământ este reprezentată de
necesitatea ca acesta să fie adaptat la criteriile de ordin social și politic dintr-o anumită perioadă
de timp. Același lucru a avut loc și în prima parte a anului 2020, când pandemia generată de
apariția noului tip de Coronavirus a determinat sistemul de învățământ românesc să cunoască o
altă formă, care a fost cu totul nouă atât pentru profoesor, cât și pentru elevi. Această perioadă a
putut fi privită ca o oglindă pentru starea educației românești, fiind identificate atât o serie
impedimente, care au afectat buna desfășurare a orelor de curs, dar și anumite avantaje, care au
adus un plus de inovație stilului clasic de predare.
Principalul dezavantaj al instruirii online a fost regăsit în mediul rural, acolo unde există
un deficit al resurselor tehnologice, dar și lipsa unei conexiuni optime la rețea, care afectează
calitatea sunetului și imagini. În plus, cel puțin în prima parte a pandemiei, a existat o stare
generală de confuzie, dezorientare care a creat numeroase dificultăți în accesarea materialelor
online. Cunosc personal câteva exemple de familii din mediul rural în care elevi din clasele
primare sunt crescuți de bunici, iar pentru aceștia domeniul tehnologic pare ceva de neatins și au
dificultăți inclusiv în utilizarea unor aplicații telefonice, precum WhatsApp sau Facebook
Messenger. În acest sens, consider că este esențial ca, în cazurile în care nu se pot organiza orele
în sălile de clasă, să nu fie învățământul online unica opțiune, ci profesorii să aibă pregătite
materiale didactice precum fișe de lucru pe care trebuie să le trimită elevilor prin serviciu poștal,
dacă nu se poate în format digital, iar evaluarea să se realizeze telefonic, cu fiecare elev în parte.
Această variantă poate fi, însă, o soluție mai mult pentru disciplinele care fac parte din filiera
umană deoarece la matematică, fizică sau chimie, este mult mai dificil ca elevul să înțeleagă
logica proceselor, calculelor sau a diverselor fenomene.
Cu toate acestea, pentru situațiile în care instruirea online poate fi susținută atât de
către profesor, cât și de elevi, această modalitate poate fi mai interactivă și mai eficientă
deoarece facilitează transmiterea unor imagini și videoclipuri care să stimuleze interesul elevilor.
În multe unități școlare, nu se poate asigura un laptop și un videoproiector pe care profesorul să
le utilizeze la oră, iar întâlnirile online pot face ca materia predată să fie mai atractivă, să încânte
din punct de vedere vizual și să stimuleze gândirea logică și imaginația. Folosirea calculatorului
ca mijloc în procesul învățării nu trebuie privit ca un handicap, ci trebuie valorificat potențialul
său de a folosi materiale media care facilitează înțelegerea anumitor noțiuni.
Este important de menținut faptul că utilizarea în exces a calculatorului poate determina
pierderea anumitor aptitudini. Spre exemplu, în cazul școlilor profesionale, abilitățile practice nu
mai pot fi exersate, în timp se uită, iar această perioadă pierdută din pregătirea lor poate influența
negativ performanțele ulterioare. În acest caz este dificilă găsirea unei variante alternative
deoarece poate fi vorba despre unelte care nu se găsesc în mod obișnuit în casă, putând fi
realizată doar o pregătire teoretică pentru acești elevi. De asemenea, se poate vorbi și despre o
pierdere a capacității de prezentare a ideilor, a formării de argumente și contra-argumente, lucru
care poate fi considerat paradoxal, deoarece inovațiile tehnologice au oferit, totodată, noi
orizonturi pentru limitele cunoașterii, asigurând noi instrumente și tehnici pentru socializarea
interumană, precum posibilitatea de a comunica audio sau video cu persoane aflate la sute, mii
de kilometri depărtare.
Instruirea on-line prezintă dezavantajul faptului că nu mai există un program bine definit,
ci este nevoie de automotivare și implicit autodisciplină pentru ca elevii să reușească să își
împartă programul astfel încât să poată realiza activități de învățare, de realizare a temelor și de
relaxare.
Lipsa prezenței la orele desfășurate în clasă poate determina și o atitudine pasivă a
elevilor, prin faptul că nu există contact vizual direct, iar profesorul nu se poate asigura că elevii
sunt atenți și participă activ la desfășurarea lecției. Astfel, aceștia pot fi neatenți și pot desfășura
alte activități în timpul unei predări.
Orele desfășurate online au potențialul de a favoriza sau chiar defavoriza anumiți elevi.
Cei care sunt mai emotivi și au dificultăți de exprimare în fața altor oameni se pot simți mai
confortabil în spatele ecranului deoarece au timpul și mediul necesar pentru a-și organiza ideile
și simt o siguranță de sine în exprimare. Pe de altă parte, elevii care preferă să aibă o atitudine
pasivă și să trateze această experiență cu indiferență pot suferi, în timp, o reducere a capacității
de exprimare, a sintetizării ideilor și de formare a unor idei complexe. Un alt dezavantaj al școlii
online poate fi reprezentat și de lipsa interacțiunilor sociale, de sărăcirea relațiilor inter-umane
prin faptul că socializarea în mediul online este mai sărăcăcioasă din punct de vedere emoțional
și poate determina răcirea anumitor relații de prietenie, absența unor experiențe care să asigure
crearea unor amintiri care să unească oamenii.
Albert Einstein afirma faptul că Școala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să
părăsească băncile ei nu ca specialist, ci ca o personalitate armonioasă. Consider că această
perioadă poate facilita accesul la studiu în special pentru populația din mediul urban, nu doar în
ceea ce privește învățământul pre-universitar și universitar, dar și anumite cursuri
extracurriculare, precum învățarea unei limbi străine sau diferite cursuri de perfecționare la nivel
teoretic. Acestea s-ar desfășura, în mod normal, în marile orașe ale țării și ar dezavantaja
persoanele interesate care ar dori să participe, dar sunt restricționate de distanță, timp sau
nepotrivirea programelor.
Instruirea online avantajează în principal persoanele cu dizabilități, pentru care
deplasarea la unitățile școlare poate fi o problemă. În plus, se poate vorbi la modul general
despre o economisire a timpului pierdut pe drum, dar și de un mediu mai plăcut de lucru în zilele
cu vreme urâtă, când ploaia și frigul îngreunează transportul. Sunt perioade în care virusurile
gripale se răspândesc cu ușurință, iar elevii bolnavi trebuie să rămână acasă și astfel se pierd
anumite noțiuni. În cazul posibilității de a participa la curs online, acești elevi ar putea fi prezenți
la lecție și pot asculta explicațiile profesorului pentru ca informația științifică să fie înțeleasă mai
ușor.
Ion Heliade Rădulescu afirma faptul că Fără școală, să nu se aștepte nimeni nici la
părinți buni, nici fii buni și, prin urmare, nici stat bine organizat și bine cârmuit și păstorit.
Această idee surprinde importanța educației în evoluția unui popor. Este important, însă, de
subliniat faptul că este nevoie de o putere mare de adaptabilitate a sistemului de învățământ în
funcție de condițiile sociale și politice ale unei anumite perioade, deoarece copiii nu trebuie să fie
privați de accesul la educație indiferent de zona unde locuiesc sau de vârsta pe care o au. Toată
această experiență surprinde lipsurile sistemului de învățământ românesc și, din păcate, mulți
elevi au avut de suferit în urma acestei pandemi. Cu toate acestea, niciodată nu este târziu pentru
a adopta anumite măsuri care să aducă beneficii școlii.

S-ar putea să vă placă și