Sunteți pe pagina 1din 20

Înțelepciunea lui Iisus

Sirah, cap. XVII


1. Printr-un singur om iscusit se va umple cetatea de
locuitori, dar neamul celor nelegiuiți va fi nimicit.
2. Multe astfel de lucruri au văzut ochii mei și
lucruri încă și mai grozave au auzit urechile mele. EDITORIAL pagina 3
3. În adunarea păcătoșilor, focul se va înteți și-n Școala - povară sau plăcere? – Editorii
neamul nesupus s-a întețit urgia.
4. Nu i-a iertat [Domnul] pe uriașii de altădată care LECȚIA BIBLICĂ PENTRU CEI MICI pagina 4
s-au răzvrătit întru tăria lor.
Curcubeul – Laura Leahu
5. N-a cruțat [cetatea] pribegiei lui Lot, de care S-a
scârbit din pricina trufiei locuitori lor.
VERSETUL DE MEMORAT PENTRU CEI MICI pagina 5
6. Nu a avut milă de neamul pierzaniei, de cei ce
se mândreau cu păcatele lor. Toate acestea El le-a Prețuiește timpul! – Alexia Bășcărău
făcut neamurilor cu inima împietrită și nu a fost
mângâiat de mulțimea sfinților Săi. CĂUTAȚI ÎN CARTEA DOMNULUI pagina 6-7
7. Și tot așa le-a făcut și celor șase sute de mii de Călătorii și mijloace de transport – Emanuel & Denisa Vișovan
pedestrași care se adunaseră laolaltă în împietrirea Aplicații practice; Sfaturi practice
inimii lor. Biciuindu-i, arătându-le îndurare, Pildele lui Isus 3/3
rănindu-i și vindecându-i, i-a ținut în îndurare și Cititori și scrieri
mustrare.
8. Chiar de-ar fi fost numai unul cu grumazul COPILĂRIA pagina 8-9
întărit, ar fi fost de mirare să scape nepedepsit.
Daniela - partea a XX-a – Draga Ujeniuc
Căci îndurarea și urgia se află la El, puternic întru
iertare, dar revărsând urgia.
STATUTUL MORAL ȘI SPIRITUAL AL COPILULUI pagina 10-11
9. Pe cât de multă Îi este îndurarea, pe atât de
multă Îi este și mustrarea; El judecă omul după Scrisoare de pe front – Larius Leahu
faptele lui. Isus, ce Nume Minunat – Emanuel Micurescu
10. Păcătosul nu va scăpa cu prada sa și răbdarea Cu cerul în gând – Timotei Pasargiu
omului evlavios nu va fi înșelată.
11. De orice milostenie va ține seama, fiecare va BUNELE MANIERE pagina 12
afla [răsplată] după faptele sale.
Să învățăm să dăruim! – Rebeca Dagău
12. Domnul l-a împietrit pe Faraon ca să nu-L
recunoască, pentru ca înfăptuirile Sale să fie
ISTORIA CREDINȚEI pagina 13
cunoscute sub cer.
13. Îndurarea Lui se arată întregii făpturi, lumina Cântări vechi din inimi noi –
și întunericul Lui le-a împărțit lui Adam.
14. Să nu spui: „Mă voi ascunde de Domnul și din PREDICA PENTRU COPII pagina15
înalt cine-și va aduce aminte de mine? În mulțimea Esau – Predicatorul
fără număr nu voi fi recunoscut. Ce înseamnă
sufletul meu în nemărginita creație?” PILDE pagina 16-17
15. Iată, cerul și cerul cerului, genunea și pământul Manualul utilizatorului – traducere: Bogdan Fereștean
se cutremură sub cercetarea Lui. Lumea întreagă a
M-a întors la Domnul o muscă • Oglinda spartă
fost creată și ființează prin voința Lui.

(continuare în pagina 18) RĂSPUNSURI, ÎNTREBĂRI ȘI PREMIANȚI pagina 18


Răspunsuri, întrebări
Fondurile necesare editării si distribuirii
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con- ALTERNATIVE pagina 19
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care Risipa – Economia
doresc să sprijine această lucrare pot depune MINUNATE SUNT LUCRĂRILE DOMNULUI pagina 20
bani în contul Asociaţiei Creştine de caritate Leul – Larisa Atudoroae
Gosen, deschis la BCR Arad, având codul IBAN:
RO 62RNCB 0015 0303 1877 0001.

Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!


Colectivul redacţiei
ISSN: 1583-2589
Editorial
„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea.” (Coloseni 3:16)

Școala
povară
sau
plăcere?

Dragi copii, vă bucurați că începe școala? Unii poate alfabetul a fost preluat de greci, apoi de romani. Scrisul nu era
vor răspunde: ,,Nu, vacanța a trecut așa de repede, și când mă ceva obișnuit pentru acea vreme, fiind cunoscut doar de către
gândesc iar la trezitul de dimineață, temele pentru acasă, lecții, preoți, funcționari sau scribi. Se scria pe piatră, lemn, tăblițe de
teste, teze, deja îmi doresc o nouă vacanță’’. Alții poate ar spune: lut, papirus, foițe din lemn prelucrate dintr-un arbore (Cyperus
,,Da, abia aștept. M-am cam plictisit atâta timp doar acasă. Sunt papyrus), pergament (piele de animal prelucrată), iar mult mai
nerăbdător să îmi cunosc noii colegi, să învăț lucruri noi și să am târziu pe hârtie (apărută prima dată în China). Ți-ar fi plăcut
activitate din plin.” Desigur, această întrebare împarte orice să înveți 600 sau 5000 de semne pentru a putea scrie? Astăzi
grup de copii în două, unii care se bucură și alții care se bucură putem învăța să scriem mult mai ușor decât în acele timpuri.
mai puțin. Dacă școala pentru tine este o plăcere, probabil că Ei bine, având în vedere cele de mai sus, vă puteți da
deja ai mulțumit lui Dumnezeu pentru aceasta, dar dacă pentru seama că scrisul, și implicit cititul, erau ,,un lux”pentru vremurile
cineva școala este o povară, aș dori să te motivez să privești trecute. Nu oricine putea să scrie și să citească. Acum, oricine
școala ca o binecuvântare, înțelegând valoarea educației. merge la școală poate citi, și cine are un pix sau un creion și o
Știu, poate ai motive pentru care nu îți place la școală: poate bucată de hârtie poate scrie. Ba chiar mai mult, putem scrie
un profesor prea exigent, poate o materie pe care nu o poți în format digital, iar informația circulă în felul acesta foarte
asimila, poate câțiva colegi batjocoritori, sau cineva care ți-a repede. Pentru noi, astăzi, scrisul și cititul este o necesitate
făcut o nedreptate, poate locul în care ești poziționat în clasă, fără de care nu ne putem descurca. Cu toate acestea, potrivit
poate călătorești destul de mult până la școală și ești nevoit să statisticilor, aproximativ 40% din copiii cu vârsta de până la 15
te trezești devreme, poate…poate…poate… ani din România sunt analfabeți funcțional –ceea ce înseamnă
Eu aș vrea să vă aduc aminte că nu în toate perioadele istoriei că pot citi un text, dar nu îl pot înțelege sau reproduce cu
oamenii au avut posibilitatea să scrie și să citească, așadar, să fie cuvintele lor.
școlarizați. Se cunoaște din istorie că scrierea a apărut în Orientul La început de an școlar vă îndemnăm să citiți! Citiți Biblia!
Antic, în Egipt și Mesopotamia, zona geografică de unde avem Citiți literatură creștină de calitate! Citiți lecturile recomandate
primele cărți din Biblie. Oare este la voia întâmplării că Moise, pentru școală. Obișnuiți-vă să citiți, deoarece cărțile sunt
omul lui Dumnezeu, a învățat în școlile Egiptului? Dumnezeu ferestre prin care putem vedea lumea din jur, iar Biblia este
a folosit descoperirile în domeniul scrisului de atunci pentru a fereastra prin care vedem Cerul!
educa cel mai proeminent scriitor antic. Dumnezeu S-a revelat Sunt unii cărora nu le place să citească, altora nu le place
mai întâi lui Moise, iar apoi, pe calea scrisului, Moise a putut nici să audă ce li se citește. Tu, cât de mult poți citi sau asculta
transmite întregii umanități mesajul lui Dumnezeu. Așadar, a din Biblie fară să te plictisești? A fost un împărat, Ioiachim, care
disprețui scrisul și cititul înseamnă a disprețui modalitatea prin nu a rezistat să audă decât trei sau patru foi, după care a tăiat
care Dumnezeu S-a revelat. cartea din care i se citea și a aruncat-o în foc. (Ieremia 36:21)
În acel context antic s-au dezvoltat, pe rând, diverse Poate sunt unii copii care se plictisesc după prima sau a doua
forme de scriere. Una dintre ele este scrierea pictografică, o foaie. Chiar dacă nu toți copiii credincioși excelează la toate
modalitate de scriere ce se folosea de imagini simple care materiile de la școală, dar la citit toți ar trebui să aibă rezultate
redau evenimente, oameni ș.a. O altă formă de scriere a fost bune. Ezra, cărturarul, a citit în fața poporului de dimineață
scrierea hieroglifică, apărută în Egipt, o scriere ce cuprindea până la amiază, și chiar dacă a citit așa de mult, ni se spune că
aproximativ 5000 de semne. Scrierea cuneiformă folosea 600 de ,,tot poporul (format din cei care erau în stare să înțeleagă) a fost
semne grafice în formă de cuie, iar alfabetul fenician conținea (continuarea în pagina 5)
22 de litere și se scria de la dreapta la stânga. De la fenicieni,

„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească.” (Iov 36:24) 3
Lecția biblică pentru cei mici
„Învățăturile Tale sunt minunate...” Psalmul 119:129

Curcubeul
Într-una din zile, Cristian a
venit acasă foarte entuziasmat. La
ora de fizică, doamna profesoară
le-a explicat fenomenul apariției
curcubeului pe cer, și a fost uimitor
pentru el să afle că fenomenul
acesta se manifesta prin apariția
pe cer a unui arc colorat atunci
când lumina soarelui se refractă în
picăturile de apă din atmosferă.
Următoarea zi, colegul său
de bancă, Beniamin, l-a invitat să
participe împreună cu el la programul
de la școala biblică pe care o frecventa în fiecare sâmbătă. După aceste zile, izvoarele adâncului și ploaia, care
Bucuros, Crisitan a acceptat, așa că sâmbăta următoare cei doi alimentau acest potop au fost oprite, iar apele au început să
băieți au fost prezenți la întâlnirea care avea loc în cadrul școlii scadă, corabia oprindu-se pe munții Ararat (munți ce se află
biblice. pe teritoriul Turciei de astăzi). După patruzeci de zile, Noe a dat
Aici, cei doi s-au bucurat de un timp minunat petrecut drumul unui corb și unui porumbel, dar negăsind loc în care să se
alături de alți copii. Au cântat, s-au rugat, au făcut jocuri biblice, poată adăposti, aceștia s-au întors la corabie. La șapte zile după
dar ceea ce l-a surprins în cel mai plăcut mod a fost mesajul aceasta, Noe a dat drumul unui porumbel, care s-a întors având
transmis de una dintre învățătoare. Ea le-a povestit: în cioc o frunză de măslin. După alte șapte zile, Noe a dat drumul
„După ce Adam și Eva au fost izgoniți din grădina Edenului, din nou unui porumbel, dar acesta nu s-a mai întors la corabie.
urmașii acestora s-au înmulțit foarte mult pe Pământ, însă au Astfel, Noe a înțeles că apele scăzuseră pe pământ.
devenit niște ființe rele și păcătoase, având gândul îndreptat numai În luna a doua, în a douăzeci și șaptea zi a lunii, pământul
înspre rău. Mâhnit de ceea ce devenise omul, creația mâinilor Sale, era uscat de tot. Dumnezeu i-a spus lui Noe să iasă din corabie
Dumnezeu a decis să nimicească cu desăvârșire ființa umană. împreună cu familia sa și cu celelalte viețuitoare. Noe a ieșit și a
Biblia ne spune că în contextul acelei vremi, în mijlocul zidit un altar, aducând arderi de tot de un miros plăcut Domnului.
oamenilor care nu Îl căutau pe Dumnezeu, a fost un om care Mulțumit de jertfa adusă de către Noe, Dumnezeu l-a
era diferit de cei din vremea lui. Numele lui era Noe. El era un om binecuvântat pe acesta, făcând un legământ cu el, legământ
neprihănit, Îl iubea pe Dumnezeu și asculta de sfaturile Lui. prin care Dumnezeu promitea să nu mai nimicească niciodată
Într-o zi, Dumnezeu i-a vorbit lui Noe, și i-a spus planul Său omenirea printr-un potop. În urma acestui legământ, ca semn al
de nimicire a oamenilor care au umplut pământul cu răutatea promisiunii, Dumnezeu a lăsat curcubeul, acel fenomen fascinant
lor. Astfel, Dumnezeu l-a sfătuit pe Noe să construiască o corabie și multicolour. Privind la acest semn, omul poate observa două
din lemn de gofer, pe care să o tencuiască cu smoală atât pe lucruri: frumusețea cu care Dumnezeu face lucrurile, dar și
interior cât și pe exterior, deoarece va trimite un potop de ape pe bunătatea Acestuia, care este arătată prin promisiunea făcută
tot pământul prin care va nimici tot ce are viață. Dar pentrucă omului. După cum Dumnezeu a pregătit mijlocul de salvare
Noe și familia lui Îi slujeau lui Dumnezeu, au căpătat îndurare și pentru Noe și pentru toți ai lui, ca să îi scape de la potop, tot așa,
salvare de la potop. De asemenea, Dumnezeu i-a poruncit lui Noe după mii de ani, Dumnezeu a pregătit un mijloc de salvare, pe
să aducă în corabie animale din fiecare specie, pentru a fi salvate. Isus Hristos, ca să scape omenirea de mânia viitoare. Ai acceptat
Noe a ascultat și a dus la îndeplinire tot ceea ce Dumnezeu i-a pe Isus Hristos ca Salvator al sufletului tău? Ești și tu salvat? ”
cerut. Corabia avea trei etaje și cuprindea multe camere, era Învățătoare de la școala biblică și-a încheiat mesajul cu
tencuită cu smoală, și avea o singură fereastră sus. aceste întrebări provocatoare, urmând ca fiecare copil să își
Nu știm exact cât a durat construcția corabiei, dar când răspunde în mod personal în cugetul lui. Cristian rămase extrem
aceasta a fost gata, Noe împreună cu familia sa, și viețuitoarele de impresionat de cele auzite. Cunoștea acum pe deplin istoria
din fiecare soi, au intrat în ea. După șapte zile, Dumnezeu a trimis curcubeului, semnul pe care Dumnezeu l-a lăsat oamenilor, ca
pe pământ o revărsare de ape cum nu a mai existat până atunci simbol al milei și al bunătății. Cristian a aflat acum întreg adevărul
și nici de atunci până în ziua de azi. Apele au crescut așa de mult despre originea și semnificația curcubeului. Dar pe lângă
până au acoperit tot pământul. Ploaia a căzut pe pământ timp de acest adevăr a descoperit și nevoia lui de iertare și de salvare.
patruzeci de zile și patruzeci de nopți, nimicind astfel orice avea Gândindu-se la aceste lucruri, Cristian și-a exprimat dorința de
suflare de viață. Apele au acoperit până și cel mai înalt munte a continua să vină la școala biblică, cu interesul de a învăța cât
al planetei care exista pe vremea aceea, și s-au menținut la acel mai mult despre Dumnezeu. Tu ai siguranța salvării? Ai intrat în
nivel timp de o sută cincizeci de zile. corabia care te poate scăpa de mânia lui Dumnezeu?
Laura Leahu

4 „Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească." (Iov 36:24)
Versetul de memorat pentru cei mici
„Strâng Cuvântul Tău în inima mea...” Psalmul 119:11a

Prețuiește
timpul!
Copii, la ce ne poate fi de folos un ceas? Probabil majoritatea
avem același răspuns: la măsurarea timpului! Dar știți că și Biblia
ne vorbește despre timp și trecerea acestuia? De aceea, versetul
de memorat din acest articol îl putem simboliza printr-un ceas
care ticăie, ticăie și fiecare tic-tac pe care îl auzim, arată trecerea
timpului din viața noastră. Există un verset în Biblie, în cartea
Geneza 8:22, care arată foarte clar că timpul este trecător: Cât
va fi pământul, nu va înceta semănatul şi seceratul, frigul şi
căldura, vara şi iarna, ziua şi noaptea!” Acest verset nu numai
că ilustrează faptul că Dumnezeu a lăsat un timp potrivit pentru
fiecare lucru în parte (semănatul, seceratul, vara, iarna, ziua,
noaptea), dar și faptul că timpul trece (cât va fi pământul) și cu toții știm că după semănat
urmează secerat, apoi iar semănat și iar secerat, după zi vine noapte, după noapte iar zi și tot
așa. De aceea, este de mare importanță să realizăm că timpul este trecător, pământul va trece și
chiar noi nu vom fi veșnic copii sau tineri deci trebuie să facem fiecare lucru la timpul lui!
Haideți să ne imaginăm cum ar fi viața în zilele noastre, fără un ceas care să ne indice cât
este ora! Cred că nu am ține prea mult în evidență trecerea timpului. Oare nu ne-am trezi noi
prea târziu pentru școală? Oare nu am întârzia noi la programele de biserică? Oare nu ne-am
culca prea târziu? Eu spun că am avea o viață dezorganizată, dar și obositoare. În zilele noastre,
ceasul ne indică ora și calendarul ne indică zilele, lunile, chiar anotimpul în care suntem, dar cu
mult, mult timp în urmă nu era așa. Oamenii recunoșteau aproximativ ora după poziția soarelui
și care este anotimpul sau timpul de semănat și secerat, după vremea de afară.
După cum am spus și mai sus, că fiecare lucru și fiecare activitate își au timpul lor, tot așa,
pentru noi este un timp potrivit pentru a semăna. Și aici, nu mă refer la a semăna în grădina
casei noastre, ci la a semăna în grădina lui Dumnezeu. Da, pentru noi este timpul să semănăm
fapte bune și va veni o vreme când vom putea secera ceea ce am semănat. Dacă acum, în viața
noastră putem spune că este „zi” și este „cald”, și aici mă refer la binecuvântările ce ne însoțesc:
avem o familie, sănătate și multe altele, haideți să lucrăm pentru Domnul ca atunci când vor
bate vânturi reci în viața noastră, Domnul să lase îndurarea Sa, amintindu-Și de zilele bune și călduroase în care am lucrat pentru
El. Să valorificăm timpul acordat de Domnul și în această perioadă să lucrăm cu spor și cu avânt pentru El astfel ca la vremea
secerișului să putem aduna roade bogate. Dar la timpul lui Dumnezeu v-ați gândit vreodată? Bineînțeles, El nu este limitat de
timp, cum suntem noi, El este un Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, dar chiar și timpul Său, îl folosește pentru a ne veghea pe
noi și pentru a ne fi alături în zile bune și chiar și în încercări
Citește cu voce tare acest verset și memorează-l, iar el să îți amintească mereu că fiecare lucru are vremea sa și atunci
când diavolul îți aduce anumite ispite înaintea ta, pentru ca tu să irosești timpul tău cu lucruri vinovate sau pur și simplu lucruri
nefolositoare, spune tare: „Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul şi seceratul, frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua şi
noaptea!” (Geneza 8:22) Să nu uitați, copii: ori de câte ori vine un gând care vă spune că lucrurile pentru Domnul mai pot
aștepta, amintiți-vă acest verset. Timpul trece și ce trebuia să facem azi și nu am făcut, este pierdut. Lucrurile pentru Domnul nu
trebuie să aștepte, trebuie să le facem la timpul potrivit, deoarece Dumnezeu a pregătit dinainte prilejul de a face fapte bune,
noi trebuie doar să umblăm în ele.

Alexia Bășcărău

(continuarea din pagina 3)


Școala povară sau plăcere?
cu luare-aminte la citirea cărții Legii” (Neemia 8:3). Unii copii nu pot să fie atenți nici la citirea textului din biserică, care de regulă nu
este mai lung de un capitol. Mai mult decât atât, Ezra a fost perseverent, ,,a citit în cartea Legii lui Dumnezeu în fiecare zi, din cea dintâi
zi până la cea din urmă. Au prăznuit sărbătoarea şapte zile…”. Uneori, mai sunt copii care se hotărăsc să citească Biblia într-un an, dar
după ce rămân cu câteva capitole în urmă, renunță la citit. O vacanță așa de lungă era un bun prilej pentru a recupera, dacă ai rămas
în urmă.
Ceea ce îmi doresc pentru voi, cititorii revistei Betel, este să înțelegeți harul pe care îl avem de a trăi într-o societate modernă,
unde avem acces la educație și prin aceasta, la posibilitatea de a scrie și de a citi. Vă îndemn să priviți școala ca o binecuvântare
și să depuneți efort pentru a avea rezultate cât mai bune. Acest lucru este o binecuvântare în primul rând pentru că prin citirea
Cuvântului lui Dumnezeu Îl putem cunoaște pe El. Atunci când citești și aprofundezi Scriptura vei descoperi comori ascunse.
Trebuie doar să fii un cititor fidel și atent al Scipturii.
Spor la citit!
Editorii

„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească.” (Iov 36:24) 5
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi.” Isaia 34:16a

Călătorii și mijloace de transport


Identificați pentru fiecare text biblic, personajul principal călător, destinația sau traseul acestuia
și totodată mijlocul de transport folosit.

Text biblic Personaj Mijloc de transport Destinația/traseul

Geneza 22:1-3

Geneza 24:1-10

Geneza 46:4-6

Exod 2:1-5

Numeri 22: 15-39

Iosua 6:6-16

2 Regi 2:6-11

Estera 6:10-11

Iona 1

Fapte 8:27

Fapte 8:39-40

Fapte 27

Aplicație practică:
Reflectând la versetul „(Tu) cunoști toate căile mele”(Psalmul 139:3) haideți să ne întrebăm, să ne răspundem
și să facem schimbări acolo unde este nevoie, „câtă vreme se zice: ASTAZI!”
1. Unde pasesc?
„Piciorul meu s-a ținut de_____________________am ținut calea Lui si nu m-am abătut de la ea.”
2. Cu cine pășesc?
„Nu vă înșelați: Tovarasiile rele _________________________ obiceiurile bune.”
3. Cum pășesc?
„Mă voi purta cu _________________________ pe o cale neprihănită.”

Dacă se vor găsi atitudini corecte ,,Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu ți se va clătina.”

Denisa & Emanuel Vișovan

Sfaturi practice:
1. Obișnuiește-te să citesti, mai ales din Biblie, dar apoi citește și cărți, reviste creștine.
2. Pune întrebări și discută în familie sau cu prietenii despre ceea ce ai citit.
3. Ajută-ți frații mai mici, sau colegii care citesc mai greu, stai și citește cu ei, ajută-i să prindă drag pentru citit.
4. Povestește cu colegii necredincioși, lucrurile care le citești și le înțelegi din Biblie. *

*Scrie-ne la adresa redacției o situație în care ai împărtășit cu colegii tăi ceva din Biblie, din citirea ta zilnică și reacția acestora.

6 „Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească." (Iov 36:24)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi.” Isaia 34:16a

Pildele lui Isus 3/3


Complectează spațiile libere din tabel, pentru fiecare pildă. Acolo unde pilda apare în două sau mai multe
evanghelii, înceacă să scrii toate referințele.

Nr. Pilda Referința Biblică Ce pot învăța din această pildă?

21. Sămânța de muștar


Împărăția cerurilor- o valoare pentru care se merită să renuți la
22. orice

23. Luca 11:5-8

24. Bogatul numit nebun

25. Unii oameni resping invitațiile la mântuire cu scuze

27. Marcu 12:1-12

28. Fiul risipitor

29. Atunci când facem tot ceea ce trebuia ne împlinim doar datoria

30. Păstorul cel bun

*Pentru a vedea pildele de la 1-20, vezi tabelul Pildele Domnului Isus 1/3 și 2/3 din numerele precedente ale revistei.

Cititori și scrieri
Încă din vremurile biblice oamenii au învățat să scrie și să citească. Chiar dacă în acele timpuri scrisul și cititul nu
era cunoscut de toți, te invităm să faci cunoștință cu câțiva cititori din Biblie!

Ei au citit… Cine Referința biblică

A citit toată Legea lui Moise în fața poporului

A citit o scrisoare după care a întis-o înaintea Domnului și s-a rugat

A citit Cartea Legii înaintea împăratului

A citit de dimineață până la amează în Lege

A citit cartea prorocului Ieremia în auzul poporului

A citit cartea prorocului Ieremia în auzul împăratului

A citit din cartea prorocului Isaia, dar nu înțelegea

A citit din cartea prorocului Isaia, în sinagogă, într-o zi de Sabat

A citit de pe perete o scriere pe care nimeni nu putea să o citească

„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească.” (Iov 36:24) 7
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.” Proverbe 22:6

Daniela
partea a XX-a

În duminica următoare,
Daniela rămase la urmă şi după
ce plecaseră toţi din biserică, se
duse la pastor, plină de sfială, şi
i-a cerut permisiunea de a i se
oficia botezul în apă. După ce
pastorul a studiat-o din cap până
în picioare, a întrebat-o blând:
– Eşti convinsă că doreşti cu
adevărat să închei un legământ

Legământul pentru o viață nouă


cu Dumnezeu în apa botezului?
Eşti o copilă de cincisprezece
ani, mai ai timp să cercetezi
Scriptura, mai poţi amâna măcar
un an.
– Frate pastor, m-am gândit Mama şi sora ei, Lili, o aşteptau.
serios la ceea ce vreau să fac şi – Am fost acceptată! spuse Daniela, radiind de bucurie. Fratele pastor a spus că voi putea
doresc să închei un legământ cu primi botezul a treia duminică din luna iunie, după-amiază. Sunt foarte fericită, mamă!
Dumnezeu, înainte de examen. – Daniela, să nu uiţi că în luna iulie va trebui să mergi la Suceava la examen! Va trebui să
Simt că acesta este cel mai studiezi mai bine şi Biblia. Fratele pastor îţi va pune întrebări din Biblie. Te-ai cam aglomerat
important pas în viaţa mea. acum înainte de examen, căci trebuie să te pregăteşti şi pentru acest examen.
– Aşa este, copila mea, însă – Simt că am luat o hotărâre bună. Şi predica din ziua de astăzi a fost din Luca 12 de la
apostolul Ioan, când boteza în versetul 3: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi toate aceste lucruri vi se vor da pe
apa Iordanului, a zis noroadelor: deasupra.” Nimic şi nimeni nu trebuie să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu.
„Faceţi dar roade vrednice de – Dumnezeu să te ajute, fiica mea! Eşti o mângâiere pentru mine, tu ai luat o bună
pocăinţa voastră!” hotărâre pentru mântuirea sufletului tău şi pentru viaţa veşnică. Toate celelalte lucruri sunt
– Mă voi strădui şi trecătoare. În Evanghelia după Ioan, capitolul 3, un fruntaş al iudeilor, pe nume Nicodim, a
Dumnezeu mă va ajuta ca să Îl venit la Domnul Isus noaptea, vrând să afle cum se poate ajunge în împărăţia lui Dumnezeu.
slujesc până la sfârşitul vieţii. Isus i-a dat următorul răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că dacă un om nu se naşte din
– Domnul să te ajute, nou, nu poate vedea împărăţia lui Dumnezeu. „Nicodim a întrebat: Cum se poate naşte
fiică! Pastorul îşi notă pe caiet un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască?” Isus
data când Daniela dorea să i se i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu
oficieze botezul. poate să intre în împărăţia lui Dumnezeu.” Mântuirea sufletului este personală, draga mea,
– A treia duminică din iar faptul că eu m-am născut într-o familie creştină nu garantează mântuirea mea personală,
luna iunie. Mai este un tânăr ci doar dacă eu singură am făcut mărturisirea de credinţă.
care a cerut botezul în apă, îl voi – Mă bucur, mamă, că am primit o învăţătură sănătoasă de la bunica Iulia şi de la
anunţa să fie şi el pregătit pentru bunicul Ioan. Sămânţa Scripturii a rodit în inima mea, în decursul anilor, astfel ca dorinţa
această dată. mea de a încheia un legământ cu Dumnezeu şi de a-L sluji până la finalul zilelor mele, să fie
Pastorul îi întinse mâna pe primul loc în viaţa mea. Mamă, dacă tot am vorbit despre naşterea din nou, povesteşte-
zâmbind cu bunătate. mi, te rog, despre naşterea mea biologică.
– Domne ajută, soră – Venirea ta pe lume a fost un prilej de bucurie pentru mine, un semn de aducere
Daniela! aminte că Dumnezeu a fost cu mine şi mi-a dat biruinţă.
– Vă mulţumesc, frate pastor! Daniela, plină de curiozitate, se aşeză mai bine în scaunul autobuzului. Simţind
Vă mulţumesc din toată inima! dragostea mamei, îi mulţumi în gând lui Dumnezeu pentru existenţa ei.
Daniela se simţi uşoară ca – Cu cincisprezece ani în urmă, făceam de serviciu la spitalul din Hârlău, judeţul
un fulg. Alergă spre staţia de Iaşi. La secţia Ginecologie a spitalului, erau trei doctori evrei. Unul dintre ei m-a asistat la
autobuz cât putu de repede. naşterea surorii tale, Lili. A fost o naştere foarte grea. După naştere, din cauza unei puternice
8 „Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească." (Iov 36:24)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.” Proverbe 22:6
hemoragii, am intrat în comă. La un moment dat, după ce mi poate e de durată şi eu peste două ore
s-a făcut transfuzie de sânge, am început să aud ce se vorbea voi pleca acasă. Atunci tu vei rămânea
în jurul meu. Se auzea vocea medicului care striga: să naşti cu celălalt medic.
– Pacienta aceasta moare! M-am dus în sala de naşteri, pentru
Eu mă luptam să deschid ochii şi să pot vorbi. Timp de consultaţie şi în timp ce doctorul îşi punea
câteva secunde nu am reuşit, dar dintr-o dată am reuşit să mânuşile, eu m-am aşezat pe masa de
articulez nişte sunete, pe urmă am deschis ochii şi am reuşit să consultaţie. Atunci am început să simt durerile
spun, destul de clar: naşterii.
– Domnule doctor, eu nu voi muri, o să îmi revin şi o – Vai, femeie! mi-a spus medicul, tu eşti pregătită să naşti!
să îmi pot creşte copiii. După zece zile am părăsit spitalul şi Travaliul a durat puţin şi în jumătate de oră, doctorul
mă simţeam bine. După trei ani de la naşterea surorii tale, ţinea în braţe o fetiţă de patru kilograme. Copilul îşi ştergea
am rămas însărcinată cu tine. Făceam naveta până la serviciu ochişorii cu ambele mâini, apoi s-a uitat la medic, după care
pe jos, erau şase kilometri. După ce am depăşit cinci luni de cerceta curios cu privirea sala de naşteri. Doctorul a început
sarcină, se putea observa uşor că sunt însărcinată. Într-o zi, să râdă şi mi-a dat copilul să îl văd, iar eu râdeam în hohote
unul din medicii evrei m-a oprit şi mi-a spus: de gesturile micii mele fiice. Când s-au întors ceilalţi medici şi
– Doamne fereşte să mai ai de trecut printr-o naştere, tu asistentele de la masa de prânz, au auzit că în sala de naştere
nu vei mai putea rezista. Ai uitat atât de repede că ai fost la un este râs şi voie bună şi au intrat să prindă şi ei gluma. Medicul
pas de moarte? evreu a spus:
– Domnule doctor, i-am răspuns eu, sunt în situaţia de – Aşa copil, aşa mamă şi aşa naştere, eu nu am mai văzut
a alege între două mari pericole: dacă accept să fac avort, risc şi nu am mai întâlnit! E drept că Olteniţa mi-a spus că va naşte
să pierd viaţa copilului, dar cel mai îngrozitor lucru ar fi că va şi va râde, dar nu am putut crede aceasta, până nu am văzut cu
trebui să îndur pedeapsa veşnică a lui Dumnezeu, care este bun, ochii mei. Dumnezeul tău chiar este mare şi puternic, Olteniţo!
dar este şi drept. Dar să ştiţi că Dumnezeu dă viaţa şi tot El o ia. Mulţumeşte-I Lui!
M-am rugat pentru acest copil şi Dumnezeu, în bunătatea Lui, – Domnule doctor, e Dumnezeul tuturor oamenilor de pe
mi-a vorbit că va da putere trupului meu, să pot purta sarcina, şi pământ şi El ascultă rugăciunea oamenilor cu inima zdrobită!
acest copil va fi o mângâiere pentru mine, până la sfârşitul vieţii – Roagă-te şi pentru mine. Vreau să plec în ţara mea, în Israel.
mele. Să ştiţi, domnule doctor, că eu voi naşte cu bine, şi ca să De cinci ori am depus cerere să pot pleca şi am fost respins.
cunoaşteţi că nu vă spun poveşti, veţi vedea şi dumneavoastră: – Domnule doctor, de data aceasta veţi primi aprobare!
voi naşte, voi râde şi inima mea va fi plină de bucurie! – Să te audă Dumnezeu, Olteniţo!
– Treaba ta, Olteniţa! mi-a spus doctorul. Eu nu vreau să fiu Doctorul a plecat. După trei săptămâni mi-a trimis vorbă,
de serviciu, când tu va trebui să naşti acest copil. Nu ştiu pe ce te că a primit aprobare să plece în Israel. Am primit o vedere
bazezi tu în ceea ce crezi, dar eu am asistat la naşterea anterioară cu Ierusalimul în care mi-a transmis mesaj de mulţumire că
şi atunci am hotărât că nu mai ai voie să rămâi însărcinată. Dumnezeu a fost bun cu el. După o perioadă au plecat şi ceilalţi
– Veţi vedea, domnule doctor, că am dreptate! doi medici evrei, dar tu ai primit din partea lor o binecuvântare
Timpul a trecut şi, la şapte luni de sarcină, am plecat în aleasă, rostită de ei în limba ebraică.
concediu. După ce am împlinit nouă luni de sarcină, într-o – Mamă, îmi doresc să vizitez şi eu Ierusalimul!
dimineaţă, am simţit că ceva nu e la fel ca şi în celelalte – Toate la vremea lor, fiica mea! La vremea potrivită se va
dimineţi. Am zis soţului meu Gheorghiţă să rămână cu Elena împlini şi dorinţa ta!
şi Lili, pentru ca eu să merg la un control la spital. El m-a rugat – Am o mamă curajoasă, căreia nu i-a fost frică de
să stau şi să mă mai odihnesc puţin, că poate îmi voi reveni, întâlnirea cu mine, dar şi tare credincioasă! Aş dori să urmez
totuşi m-am pregătit de plecare şi i-am spus că dacă totul va exemplul tău de credinţă, mamă!
fi bine, mă voi întoarce repede. Am îmbrăţişat fetele şi am luat – Bunica mea şi mama Iulia au fost la rândul lor un bun
bagajul pregătit pentru maternitate, m-am rugat împreună cu exemplu de urmat în viaţa lor de credinţă.
tatăl tău şi pe urmă am plecat. Cei şase kilometri, până la spital, – Aş dori să ştiu ce au făcut surorile mele, când m-ai adus
m-am rugat într-una, căutând cerul cu privirea. Era ziua de 7 acasă de la maternitate, mamă!
februarie. Crengile copacilor erau îmbrăcate în alb, fulgii mari – Bine, Daniela! Să coborâm din autobuz, apoi, înainte de
de zăpadă mi se lipeau de gene, transformându-se în lacrimi culcare, vom avea timp de povestit.
de rugă. Gerul îmi biciuia faţa, dar inima îmi cânta de bucurie – Îmi place să te ascult cum povesteşti, mamă!
că voi primi în curând un nou copil. Doream să fie băieţel, Au coborât din autobuz, iar Lili s-a grăbit să ajungă prima.
dar am spus să fie cum va voi Dumnezeu. Când am păşit pe Foamea îşi spunea cuvântul. Dimineaţa când plecau la biserică
treptele spitalului, am simţit că mi s-au rupt membranele. La nu mâncau nimic şi nici nu beau apă, până nu ajungeau acasă.
internare, am întrebat care doctor este de serviciu şi mi s-a Mama însă postea uneori până seara. După ce masa a fost
spus numele medicului. Ştiam despre el că este un medic servită, Daniela îşi verifică orarul pentru ziua de luni. Completă
foarte bun şi priceput, dar mai ştiam că el şi-ar fi dorit să nu ce mai avea de scris, parcurse încă o dată lecţiile, îşi pregăti
fie tura lui, la naşterea copilului meu. Am fost dusă în salon şi servieta, care i-a rămas în dar de la sora ei, Elena, uniforma a
medicul m-a zărit. aşezat-o frumos pe spătarul scaunului şi după ce şi-a lustruit
– Ai venit deci în tura mea! Ai dureri? pantofii, i-a aşezat sub scaunul pe care era aşezată uniforma.
– Nu, domnule doctor, sunt bine! – Daniela, ce grăbită eşti! De parcă mergi în seara aceasta
Doctorul îşi privi ceasul şi a adăugat: la şcoală! se miră sora ei, Lili.
– Este ora treisprezece fără un sfert, trebuie să merg la
(continuarea în pagina 11)
masă, dar înainte îţi voi face sumar o consultaţie, să vedem,

„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească.” (Iov 36:24) 9
Statutul moral şi spiritual al copilului
„Caută să fii evlavios.” 1 Timotei 4:7b

Scrisoare de pe frontul credinței


Precum pictorii folosesc pensula, matematicienii cifrele, aspect: trecerea timpului. Din momentul în care Avraam a aflat
bucătarii cuțitul si exemplele pot continua, tot așa și creștinii că va avea un copil prin preafrumoasa lui soție Sara, și până în
își exercită credința. Dar există riscul ca, folosind prea des vremea cînd copilul Isac s-a născut, au trecut 25 ani. Ce trebuia
noțiunea de credință, să-i pierdem înțelesul. să facă el în tot acest timp? Să aștepte. Cum? Cu răbdare!
Se poate naște natural întrebarea: eu cred sau nu cred? Credința autentică se poate recunoaște prin capacitatea
Cum mă pot verifica dacă eu cred sau nu? Sau verificarea minții de a aștepta cu răbdare ceea ce Dumnezeu a promis că
credinței este treaba exclusivă a lui Dumnezeu? Prin Scripturi, se va întâmpla în viitor. Avem toate aceste aspecte prezentate
Dumnezeu chiar recomandă o autoverificare a credinței mai sus frumos în carte Evrei. ,,Ca unii care ştiţi că aveţi în ceruri
personale. (2 Corinteni 13:5) o avuţie mai bună, care dăinuie. Să nu vă părăsiţi, dar, încrederea
Eu propun în cele ce urmează o verificare a înțelegerii voastră pe care o aşteaptă o mare răsplătire! Căci aveţi nevoie
corecte a conceptului de credință biblică de același preț de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi
(calitate, valoare) cu cea a apostolilor (2 Petru 1:1). Nu voi trata căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puţină, foarte puţină vreme şi
aici în mod exhaustiv subiectul, căci este imposibil, ci doresc Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi. Şi cel neprihănit va trăi prin
doar să evidențiez anumite aspecte legate de conceptul biblic credinţă” (Evrei 10:34-38) Remarcați, vă rog, sintagma ,,ca unii
al credinței. care știți că aveți în ceruri”, dar până la a intra în posesia avuției
Credința se manifestă pe tărâmul minții, al gândurilor cerești, este nevoie de așteptare cu răbdare.
omului, fiind un bun nematerial, necorporal precum sunt și Dacă crezi că la finalul anului școlar vei fi răsplătit pentru
gândurile. Ea este un fel de binoclu prin care mintea omului rezultatele bune la învățătură, sunt șanse să depui efortul de
poate vedea ceea ce nu pot vedea ochii de carne, ceva ce a învăța. Dacă însă tu nu crezi că administrația școlii va avea
există în viitor și care, cu vremea, va devein prezent. Ea nu vede resurse să îți pregătească un premiu, atunci nu vei fi gata să
însă ceva ce nu există! Voi încerca să explic cum este aceasta: depui efortul pentru a învăța. Așadar credința se bazează pe
cu ochiul fizic eu nu pot vedea un obiect aflat la foarte mare cunoașterea persoanei care îți promite ceva.
depărtare; dacă mă uit cu un binoclu, eu pot vedea obiectul O credință nu poate fi exercitată dacă nu cunoști persoana
în detalii, chiar dacă se află mare distanță. Pe măsură ce mă care ți-a promis ceva. Pentru ca să poți crede că făgăduințele
apropii de acel obiect, nu voi mai avea nevoie de binoclu. Dar lui Dumnezeu pentru tine vor deveni realitate, este necesar să
nu eu decid ce voi vedea prin acel binoclu. Voi vedea ceea ajungi să Îl cunoști mai bine pe El și să ai încredere deplină în
ce există în depărtare, nu ceea ce ași dori eu să văd. Credința El. Nu poți crede cuvintele oricărei persoane care îți promite
nu este un mijloc prin care ni se împlinesc dorințele ce par ceva, dacă nu o cunoști. Dar crezi în cuvintele părinților tăi,
imposibile. Eu nu cred ceea ce vreau eu, ceea ce îmi doresc deoarece îi cunoști bine și ai observat de-a lungul vieții că nu
să mi se întâmple. Dacă o persoană de încredere îmi relatează te-au înșelat vreodată.
că undeva departe este o cascadă frumoasă, eu accept În concluzie, caută să Îl cunoști pe
acest adevăr și îl cred, având în vedere caracterul respectivei Dumnezeu pentru ca să poți crede în El, crezând
persoane, chiar dacă nu am fost fizic să văd acea cascadă. să poți aștepta cu răbdare, și în final, să intri în
Cascada nu există deoarece eu cred în existența ei, ci eu cred, viitorul luminos pe care Dumnezeu deja îl vede!
deoarece cascada respective există. Putem înțelege că nu este Privește prin binoclul credinței, realitățile lui
biblic să credem orice, și să confundăm credința cu dorința. Dumnezeu sunt pregătite pentru tine!
Dacă de exemplu, dacă ai o anumită nevoie și îți dorești, crezi
că respectiva nevoie va fi satisfăcută într-un fel și totuși nevoia Marius Leahu
respectivă rămâne nesatisfăcută vei rămâne dezamăgit.
Cine, în afară de Dumnezeu, vede în viitor ceea ce noi nu
putem vedea? Noi credem ce ne promite Dumnezeu, deoarece
El vede deja lucrarea pe care noi nu o vedem și despre care El
ne vorbește înainte să se întâmple. Avraam nu a crezut că va
ajunge un mare împărat (chiar dacă era posibil să își fi dorit
vreodată asta), ci a crezut ceea ce Dumnezeu vedea deja:
faptul că Avraam va avea un copil (chiar dacă el încă nu putea
să vadă acest copil cu ochii fizici), că urmașii lui vor fi foarte
numeroși, că aceștia vor avea în proprietate un teritoriu întins
și bogat (chiar dacă înca Avraam nu era proprietar al vreunui
teren măcar).
Înainte de a crede, trebuie să aflăm cum vede Dumnezeu
viitorul nostru, chiar dacă acest viitor pentru noi pare imposibil
acum. Odată ce Dumnezeu ne-a descris în linii mari cum va
arăta viitorul nostru, și ne-a făcut o promisiune, intervine un

10 „Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească." (Iov 36:24)
Statutul moral şi spiritual al copilului
„Caută să fii evlavios.” 1 Timotei 4:7b

Isus, Cu cerul în gând


ce Nume Minunat!
Printr-un înger s-a vestit E jale mare și durere
Că pe pământ El a venit Poporu-i dus în grea robie
Într-o iesle S-a născut De bani, de aur și avere
(continuarea din pagina 9)
Şi-n Nazaret a crescut. Și de un duh de lăcomie.

În Templu s-a prezentat, De funcții, case și palate


Ca să adune ne-ncetat
Daniela
Pe cei mari i-a învăţat
De părinţi a ascultat Iar pentru cer? Pustietate! – Mă grăbesc pentru a-mi rămâne
În toate un exemplu a dat! Acolo nici un nestemat. mai mult timp de povestit cu mama. Îmi
place mult să o ascult cum îmi povesteşte,
A fost pus la încercare Se-adună paiele și fânul mai ales că tocmai mi-a povestit despre
Fără apă şi mâncare Şi lemnul parcă tot mai mult venirea mea pe lume.
De Satan fost-a ispitit „Dar focul” va spune Stăpânul – Ooo! Toată călătoria aţi vorbit
Dar Isus a biruit! pe autobuz, şi încă mai aveţi? Mai bine
Va dovedi ce ai făcut citesc o carte decât să aflu cum făceam
Pe bolnavi i-a vindecat pe când eram bebeluş. Sunt sigură că
Lumină orbilor le-a dat Şi focul care arde zgura mai mult de „Oaa, uaaa, uaaa!” nu am
Pâini şi peşti a înmulţit Va da o strălucire mare ştiut să fac altceva. Acum le înţeleg pe
Şi mulţimea a hrănit. La cei ce-au adunat pe cale cele două vecine în vârstă care stau toată
Prin lacrimi, aur si cristale ziua la taclale. Şi voi sunteţi ca două
Când El a fost judecat babe: nu vă mai săturaţi de povestit!
A fost găsit fără păcat. Nu cei robiti de lăcomie Ţuguindu-şi buzele, Lili flutura sub ochii
Norodul L-a răstignit Nu cei fara de cer in gand Danielei romanul „Quo Vadis” de Henryk
Pentru noi toţi a murit! Vor putea sta ca mărturie Sienkiewicz, scris în secolul XIX. Însuşi
Când focul va trece pe rând autorul a fost în Bucureşti, în anul 1886.
A treia zi a înviat Autorul era de origine poloneză.
Şi la mulţi s-a arătat La o lucrare şi la alta – Lectură plăcută, domnişoară! Eu
De păcate ne-a iertat am citit acest roman pe la treisprezece
Azi e Domn şi Împărat! Dând o mai mare strălucire ani. E drept că l-am luat pe ascuns de la
Sau poate va lăsa cenuşă Elena, cât timp era plecată, tu de la cine
Emanuela Micurescu (13 ani) La cei ce-au stat în ațipire. l-ai împrumutat?
– Ce îţi pasă ţie? Important este că
Să fim atenți la compoziție această carte îmi aparţine, adică este a
La felul cum clădim mereu, mea! Am primit-o în dar!
Că temelia-i gata pusă – Ah, bănuiesc eu! „Îngerul bun” are
Şi e Fiul Lui Dumnezeu. tot felul de surprize pentru tine.
Daniela oftă. Ar fi dorit ca Dumnezeu
Să adunăm dar pietre scumpe să îi aducă soţia şi copiii înapoi, cât
Să strălucească ca o lună mai repede posibil, totuşi, din motive
In noaptea neagra, noaptea rece neînţelese, soţia lui nu s-a mai întors, ci
Pe capul nostrum, o cunună. doar copiii veneau în fiecare vacanţă.
El însă, a sperat cu răbdare, până ce
Timotei Pasargiu (17 ani) Dumnezeu l-a strămutat în cer. Se vede
că îngerii buni nu stau mult printre noi,
el însă a căpătat milă de la Dumnezeu,
trăindu-şi viaţa în sfinţenie, până în ultima
zi a vieţii sale...
Daniela îşi aduse aminte de scopul
ei şi se strecură în camera mamei, în
patul ei, aşteptând în linişte până ce ea a
terminat lucrul şi i s-a aşezat alături.
– Credeam că ai adormit, Daniela!
– Curiozitatea de a afla mai mult
din trecutul dumneatale, nu mă lasă să
dorm. În vacanţă, dacă începeam o carte
(continuarea în pagina 14)

„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească.” (Iov 36:24) 11
Bunele maniere
„...pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire;”
Proverbe 1:3

Să învățăm cum să dăruim!

Dragi copii, încă de


mici suntem obișnuiți să
primim daruri, din partea
familiei sau a celor apropiați
din jurul nostru. Primim
hrană, îmbrăcăminte,
jucării, dragoste, afecțiune,
etc., și suntem bucuroși
și încântați atunci când le
primim pe toate acestea,
dar știți voi că există o
bucurie mai mare decât
bucuria de a primi? Biblia
„Poți dărui fără să
spune că este mai ferice să
dai decât primești (Fapte
iubești,
20:35). Cu toții suntem
obișnuiți să primim diverse
dar nu poți iubi fără să
lucruri, daruri, iar adesea
chiar ni se pare că acestea
dăruiești!”
ni se cuvin și e ceva normal
să le primim, dar mult mai
important decât a primi, este a dărui. Omul care știe să dăruiască știe
într-adevăr ce înseamnă bucuria de a dărui și bucuria de a primi.

Nu-ți fie greu să dăruiești!


Încearcă să fii cât mai generos în a dărui, și chiar este indicat dăruiești. Dacă vrei să dăruiești o haină prietenului tău, nu îi dărui o
să îți faci o rutină zilnică din aceasta. Ne este greu să dăruim atunci haină cu 3 numere mai mică sau mai mare, ci alege mărimea potrivită.
când suntem egoiști, când credem că totul ni se cuvine nouă, sunt Copiilor le poți dărui cărți, jucării, haine sau dulciuri, adulților le poți
bunurile noastre și punem pe primul loc interesele, confortul și oferi manualități lucrate de tine: o felicitare, un tablou, sau diverse
pretențiile noastre, dar dacă îți vei face un obicei din a dărui, chiar obiecte care să se potrivească persoanei respective. Atunci când
lucruri mici, simbolice, vei vedea că te vei face iubit de cei din jurul dăruiești o carte este indicat să nu scrii pe ea, dacă dorești să scrii o
tău și aceasta îți va aduce satisfacție. Nimeni nu își dorește o persoană dedicație, o poți face pe o felicitare sau pe o hârtie potrivită și o vei
egoistă în preajma sa, iar egoismul trage după sine stări de răutate, introduce în carte. Oferă doar cărți pe care le-ai citit și le cunoaști
lăcomie, zgârcenie, invidie și chiar ură. De fapt, a fi darnic, a fi generos conținutul. Cadoul oferit trebuie să fie frumos ambalat și/sau așezat
e un sacrificiu. Aceasta înseamnă să renunți la anumite beneficii într-o plăsuță frumoasă. Atunci când oferi buchete de flori, să nu uiți
pe care le ai, pentru a-i face fericiți pe ceilalți, înseamnă a dărui din că numărul de flori din buchet trebuie să fie impar.
resursele tale, din timpul tău, din confortul tale spre bucuria altora,
fără a aștepta nimic în schimb. Vei fi într-adevăr bucuros și încântat că Cum să primești un cadou…
ai făcut ziua cuiva mai frumoasă prin ceea ce ai dăruit. Amintește-ți Este foarte important și modul în care primești un cadou ce
că tot ceea ce ai, e primit din mâna Dumnezeului nostru. El este un ți se oferă. Chiar dacă nu îți place cadoul primit, nu e frumos să îl
Dumnezeu darnic și ne dă din darurile Sale fără părere de rău, iar noi refuzi, să îl returnezi sau să faci obiecții precum: „Vai, dar nu trebuia!”,
trebuie să semănăm cu El și în acest domeniu! „Mda…, e drăguț dar mi-ar fi plăcut altceva!”, „Ce mai e și asta?”, „Nu
îmi place ce mi-ai adus, nu e potrivit pentru mine!”, etc. Atunci când
Când poți dărui și ce poți dărui! primești un cadou, trebuie să îl desfaci în fața celui care ți l-a acordat
Poate te întrebi: ce aș putea eu dărui? Poți dărui începând de la și fie că îți place cadoul primit, fie că nu, e frumos să zâmbești și să
un zâmbet, un cuvânt frumos, o apreciere, un obiect, un lucru manual mulțumești celui care ți l-a oferit, dar nici să nu exagerezi și să lauzi
lucrat de tine, poți dărui chiar din lucrurile, hăinuțele, cărțile tale, din ore în șir cadoul primit.
banii tăi, din mâncarea ta, din bomboanele tale sau chiar un ajutor
fizic. Dăruind, vei realiza că te simți și tu fericit, cel puțin atât de fericit Un creștin știe să dăruiască!
precum persoana care a primit darul tău. Aș putea spune că a dărui nu e opțional, ci chiar o poruncă.
Care este ocaza cea mai potrivită pentru a face un dar? Ei bine, Biblia ne spune „Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia, căci lui
nu există o ocazie potrivită neaparat. Bineînțeles că sunt anumite Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.”(Evrei 13:16). Un creștin care îl
evenimente când e frumos să facem un dar, dar să nu fie acestea iubește pe Dumnezeu și dorește să îl slujească, trebuie să aibă mereu
singurele ocazii când să dăruim. Noi trebuie să dăruim zilnic, chiar în vedere acest aspect: binefacerea și dărnicia, iar dărnicia înseamnă
și atunci când îți ajuți frățiorii la teme, e un dar, pentru că oferi din a dărui, a face daruri celor din jurul nostru și mai ales celor în nevoi.
timpul tău pentru a-i ajuta. A dărui, este un simbol al dragostei și al aprecierii! Doar cei care
Atenție la modul în care dăruiești și la ceea ce dăruiești! Sunt știu să dăruiască își arată într-adevăr dragostea și aprecierea față de
unele aspecte de care trebuie să ții cont când faci un dar, de exemplu: aproapele său!
niciodată nu trebuie să lauzi cu prețul produsului dăruit, cât de scump
sau de ieftin a fost, de asemenea evită obiecțiile nepotrivite: „Nu am „Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici,
știut ce să îți dăruiesc altceva!”, „Știu că e puțin dar…!” „Dacă nu îți gata să simtă împreună cu alţii.”
place dă-l mai departe!”, etc. Nu dărui niciodată lucruri uzate, rupte 1 Timotei 6:18
sau murdare. Ceea ce nu mai folosești pentru că e mult prea uzat, este Rebeca Dagău
pentru a fi aruncat, nu pentru a fi dăruit. De asemenea, atunci când
oferi un cadou trebuie să alegei cadoul conform persoanei căruia îl

12 „Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească." (Iov 36:24)
Istoria credinţei
„...suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori...” Evrei 12:1

Cântări vechi din inimi noi


Mereu a existat o tensiune între acceptarea
noutății și păstrarea lucrurilor vechi. Când vine vorba
de cântare, mulți tineri argumentează nevoia de
noutate și doresc abandonarea cântărilor vechi. Există
o chemare repetată a psalmistului referitoare la cântare:
,,Cântați Domnului o cântare nouă” (Psalmii 33:3; 40:3
96:1; 98:1; 144:9; 149:1). Împăratul David, compozitor
al multor psalmi, îndemna poporul din vremea lui să
Îl laude pe Dumnezeu cu cântări noi. Acest îndemn
nu era alimentat de dorința de popularitate, faimă,
comercializare, cum se întâmplă în zilele noastre, ci mai
degrabă de o nouă experiență cu Dumnezeu. El spune
în Psalmul 40:3, că Domnul i-a pus în gură o cântare
nouă în urma izbăvirii minunate de care a avut parte.
Această dorință de noutate este legitimă, atâta timp cât
cântarea nouă este și înțeleaptă (Psalmul 47:7), adică
mesajul este unul biblic, iar melodia, armonia, ritmul
conduc la o stare de reverență în raport cu Dumnezeu.
Credem că este important un discernământ spiritual
în alegerea cântărilor noi și trebuie despus un efort
în păstrarea și valorificarea cântărilor vechi. În cartea
Apocalipsei ne este prezentat un moment în care se
cântă atât cântarea lui Moise, o cântare veche, cât și
cântarea Mielului, o cântare nouă. (Apocalipsa 15:3)
În acest articol aș dori să privim la câteva cântări
vechi a căror proveniență merită cunoscută. Avem
imnuri autohtone scrise de compozitori precum Nicolae Bunica Eunice a petrecut multe ore citindu-i din Biblie și
Moldoveanu1 și alții, cu un conținut biblic profund, învățând-o importanța rugăciunii și a unei relații apropiate cu
născute dintr-o relație strânsă cu Dumnezeu în mijlocul Dumnezeu. Curând a observat capacitatea ei extraordinară de a
suferinței. De asemenea sunt imnuri vechi traduse din memora capitole întregi din Scriptura. Astfel a ajuns să memoreze
alte limbi de o valoare și profunzime deosebită. Vă invit porțiuni mari din Evanghelii, cărțile poetice și din Pentateuh.
să călătorim în trecut pentru a descoperi istoria a doi La doar 15 ani a plecat la New York pentru a studia într-un
compozitori creștini care au lăsat în urmă sute sau chiar institut special pentru orbi. În 1843 a ajuns să predea ca și profesor la
mii de cântece deosebite. facultate în cadrul aceluiaș insitut, unde s-a și căsătorit. În acest timp
a fost recunoscută ca poet și a recitat poeziile sale în fața senatorilor
Frances (Fanny) Jane Crosby (1820-1915) și a președintului Statelor Unite.
S-a născut într-o familie de credincioși în anul Fanny a scris de-a lungul vieții sale în jur de 9.000 de imnuri.
1820 în America. Pe când avea doar șase săptămâni, în Cele mai multe au fost publicate după vârsta de patruzeci de ani.
urma unei intervenții medicale greșite, a rămas oarbă. Era cunoscut faptul că niciodată nu scria până nu cerea în rugăciune
La doar un an după ce a rămas oarbă, a rămas și orfană inspirație divină. Dar obișnuia să se inspire și din situațiile din viață.
de tată, acesta murind în urma unei răceli puternice Odată fiind în vizită la un penitenciar, a accentuat nevoia deținuților
după ce a lucrat în ploaie în luna noiembrie. Dacă de a-L primi pe Isus în viața lor. Un deținut a întrerupt-o cu un strigăt:
cineva avea motive să fie mânioasă pe Dumnezeu, ,,O Doamne te rog să nu pleci de la mine!’’. Marcată de acest strigăt a
aceasta era Fanny Crosby. La doar douăzeci și unu de scris cântarea:,,Nu mergi de la mine, Isus,/Strigă inima./Spre alţii verşi
ani, mama ei Mercy Crosby a fost nevoită să își crească milă de sus,/Fă-mi şi mie-aşa.”
singură fiica. S-a angajat ca servitoare și astfel Fanny Sunt multe alte cântări de laudă pe care Fanny le-a compus, multe
a ajuns în grija bunicii sale Eunice. Bunica Eunice a dintre ele fiind traduse și în română și cântate în adunările noastre:
ajutat-o să ,,vadă” lumea din jurul ei. Petreceau multe • „Slăvit fii, Isuse, că lucruri mari faci!”
ore împreună în luncă, unde bunica îi descria cât mai • „Partea mea vei fi, o, Doamne”
viu lucrurile complicate din jurul ei: florile, păsările, • „El m-a ocrotit”
pădurea, frumusețea răsăritului și a apusului. • „Vino la apa vieții”
De mică a învățat să își accepte orbirea și nu a Cel mai cunoscut imn al ei este cântarea ,,O, ce simțire L-am
considerat-o niciodată un handicap. Și-a păstrat această pe Isus” (,,Blessed Assurance”) în care prezintă viața din belșug cu
perspectivă pozitivă toată viața ei, privind orbirea ca pe Dumnezeu. Fanny a trăit nouăzeci și cinci de ani și a fost numită în
o binecuvântare. Ea a spus în legătură cu aceasta: ,,Mi America ,,regina imnurilor creștine”.
s-a părut intenționată și binecuvântată providența lui
Dumnezeu de a fi oarbă toată viața mea și îi multumesc 1. O, ce simţire, L-am pe Isus;
pentru aceasta. Dacă mi s-ar oferi posibilitatea să văd, Asta mă face aşa voios,
nu aș accepta. S-ar putea să nu mai cânt imnuri care să Că sunt moştean al cerului `nalt,
Îl laude pe Dumnezeu dacă aș fi distrasă de frumuseșea Şi mântuire că am aflat.
lucrurile din jur.” (continuarea în pagina 17)

„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească.” (Iov 36:24) 13
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi.” Isaia 34:16a

(continuarea din pagina 11)

Daniela
seara, mă prindea dimineaţa şi până nu o un bebeluş mai frumos să îmi dai?” După ce ne-am ridicat de
terminam de citit, nu simţeam nici foame, nici pe genunchi, m-a privit zâmbind, apoi mi-a spus:
somn, apoi, la finalul cărţii îmi dădeam seama că nu – Oltiţo, de ce ţi-e tristă inima cu privire la fetiţa pe care
toate cărţile merită citite. Unele sunt doar minciuni inventate ţi-a dăruit-o Dumnezeu? La rugăciune, am avut din partea lui
şi au şi învăţături rele, dar altele sunt de valoare, te învaţă să fii Dumnezeu un cuvânt pentru tine: această fetiţă va fi cea mai
mai înţelept, să preţuieşti timpul şi să îl trăieşti cu folos. Te rog, mare mângâiere pentru sufletul tău şi ea îţi va închide ochii, la
mamă, povesteşte-mi mai departe despre întâlnirea cu surorile plecarea ta de pe pământ.
mele, când m-ai adus acasă de la maternitate. Am păstrat tot timpul în inima mea acele cuvinte şi de
– Poate nu o să îţi placă totul, dar trebuie să îţi povestesc atunci, pentru mine ai fost cea mai frumoasă fetiţă. Scumpa
adevărul. Ajunsă acasă cu tine, tatăl tău s-a bucurat nespus. mea bunică a plecat la Dumnezeu, tot atât de frumos precum
Boala lui se agravase, nu a putut tăia lemne, în casă era frig a trăit. Eram în vizită la ea şi a venit de la treaba de pe afară,
şi nu aveam mâncare. Când am ajuns acasă, Lili, care avea pe îngrijirea florilor sau a zarzavaturilor. A intrat în casă, s-a aşezat
atunci trei ani, şi Elena, care avea şase ani, erau în pat, învelite pe pat şi m-a rugat să îi cânt. Bunicii mele îi plăcea nespus să
cu o plapumă, pe care am primit-o de la bunica ta Iulia. Te-am mă audă cântând. I-am cântat în timp ce ea s-a întins pe pat
aşezat pe patul fetelor şi am ieşit afară să tai lemne. Magazia şi am crezut că vrea să doarmă. La un moment dat a cântat şi
cu lemne era lipită de casă, aşa că eram adăpostită de frig şi ea cu mine, apoi nu am mai auzit-o. Am crezut că a adormit.
zăpadă. Am aprins focul și am pus un ceaun cu apă să fiarbă, Ochii ei erau închişi şi pe buze i-a rămas un zâmbet blând, dar
pentru a face mămăligă. Deoarece nu aveam pâine, am curăţat nu mai avea suflare. Am chemat părinţii şi am regretat mult
cartofi şi i-am prăjit. Aveam castraveţi muraţi, din toamnă, şi despărţirea de bunica mea, un suflet scump...
am pus masa. Între timp, a venit şi mama tatălui tău, bunica – Oh, mamă dragă! Deci ţi-am dat bătaie de cap, odată
Zamfira. S-a bucurat că am venit acasă, ea locuia aproape de cu venirea mea pe lume! zise Daniela tristă.
noi, ne-a adus într-o farfurie de tablă prune fierte, erau prune – Ce m-aş fi făcut fără tine, draga mea fiică? Prezenţa ta
afumate, aşa se obişnuia toamna, să se facă din prune magiun îmi aduce aminte de tatăl tău. Gheorgiţă avea o inimă bună şi
şi să fie puse la afumat, în felul acesta puteau fi păstrate iarna. era un om generos. În sertarul de la dulapul meu mai păstrez
După ce bunica Zamfira a pus farfuria pe masă, te-a luat în poezii scrise de el, pentru mine. Tatăl tău te-a iubit mult,
braţe şi s-a uitat atent la tine, apoi la surorile tale şi mi-a spus: Daniela, el te dezmierda: „Pufuleţ” sau „Ţuchi”. Dacă se întâmpla
– Cred că ţi-au schimbat copilul la maternitate! Tu nu ai să plângi, te striga „Vavalaua”. Era convins că îi semeni lui. Tatăl
văzut? Lili are părul blond, Elena are faţa albă, dar fata aceasta tău şi-a dorit mult să vă poarte în şcoală, să aveţi o meserie. El
aşa închisă la culoare şi aşa păroasă e pe mâini şi pe cap, ce vei era plutonier major, avea o minte sclipitoare. Regret mult că
face cu ea când va trebui să o măriţi? Doamne fereşte! Oare nu L-a cunoscut pe Dumnezeu, decât înainte de a muri. S-a căit
Gheorghiţă va crede că e copilul lui? înaintea lui Dumnezeu că i-a plăcut să bea alcool şi mai folosea
– Mamă, am stat cinci zile bolnav şi flămând şi nu te-ai cuvinte nepotrivite şi înjurături. Nădăjduiesc că Dumnezeu, în
gândit să îmi dai o mână de ajutor, acum aceasta nu e grija bunătatea Sa, l-a iertat, căci m-am rugat mult pentru el.
dumneatale. Fetiţa aceasta îmi seamănă mie, celelalte două Daniela privi ochii trişti şi obosiţi ai mamei. Vorbea cu
seamănă cu Oltiţa, de aceea sunt mai frumoase. multă durere, despre lucrurile trăite de ea.
Bunica Zamfira a plecat mânioasă şi nu s-a mai întors – Îmi pare rău că te-am ţinut prea mult de vorbă,
prea curând. Totuşi, cuvintele ei m-au rănit la inimă, ca o sabie mamă. Odihneşte-te şi să ştii că atunci când voi avea propria
ascuţită. Într-o zi, pe când era primăvară, prin luna mai, mi- mea familie, vreau să nu mai trebuiască să lucrezi tu. Îţi voi
am cerut voie să îmi vizitez părinţii. Tatăl tău se simţea mai împodobi o cameră cu catifea albastră ca cerul şi te voi lua
bine şi am plecat de dimineaţă. Atunci părinţii mei locuiau la acasă la mine.
Muşeniţa, aproape de Dorneşti. – Daniela, tu visezi cu ochii deschişi! spuse mama, uitând
Pe atunci trăia şi mama bunicii tale, Iulia. Ea era o femeie de tristeţile trecute. Bine, în seara aceasta voi dormi în camera
tare evlavioasă, rămasă văduvă din pricina războiului. Mi-am de catifea, pregătită special pentru mine!
îmbrăţişat părinţii care m-au primit cu mare dragoste, am lăsat – Noapte bună, mamă!
în grija mamei bebeluşul, adică pe tine, şi am zis că plec să o – Noapte bună, Daniela!
văd pe bunica mea. Am găsit-o în grădină, pregătind câteva Afară se dezlănţui o ploaie torenţială. Picuri grei de
straturi pentru a semăna pătrunjel, mărar, ceapă şi usturoi. ploaie loveau ferestrele şi se auzeau şi pe acoperiş, ca un ropot
Am strigat-o, plină de dragoste, căci doream să mă rog lui cadenţat al unei armate de soldăţei, ce nu aveau de gând a se
Dumnezeu împreună cu ea. Bunica, din când în când avea o opri prea curând.
anumită călăuzire prin Duhul Sfânt. Inima mea era încă tristă Draga Ujeniuc
cu privire la bebeluşul pe care l-am primit de la Dumnezeu şi
cuvintele bunicii Zamfira mă urmăreau, răpindu-mi bucuria.
Nu i-am spus nimic cu privire la durerea sufletului meu, dar am
rugat-o să se roage împreună cu mine. Ţin minte că i-am spus
lui Dumnezeu astfel: „Doamne, nu ai găsit, în nemărginitul cer,

14 „Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească." (Iov 36:24)
Predica pentru copii
„Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea.” Proverbe 5:1

Esau
Context: În familia lui Isaac şi Rebeca, după o aşteptare 3. Esau – A te căsători sau nu după principii sfinte: „La
de douăzeci de ani, s-au născut gemenii Esau şi Iacov. Cei vârsta de patruzeci de ani, Esau a luat de neveste pe Iudita, fata
doi au crescut în atmosfera închinării înaintea adevăratului hetitului Beeri şi pe Basmat, fata hetitului Elon.” (Geneza 26:34)
Dumnezeu, avându-l până la vârsta de cincisprezece ani Posibil că prietenii de vânătoare ai lui Esau l-au pus în contact
alături de ei şi pe bunicul Avraam, cel despre care Dumnezeu cu fete canaanite, deşi între rudeniile lor erau fete cu care
a spus că îşi învăţa copiii să ţină „Calea Domnului”. Deşi Esau putea să se căsătorească, după principiile familiei sale. Aşa i s-a
şi Iacov au crescut în aceeaşi casă, pe măsură ce anii treceau, întâmplat şi lui Samson, care avea prieteni dintre filisteni (pe
s-a observat că cei doi gemeni erau foarte diferiţi. Astfel s-au cei pe care i-a invitat la nunta lui), iar mai apoi a ajuns să aibă
croit destine diferite pentru ei şi copiii lor. În timp, s-a văzut de prietene fete filistence. Ele l-au dus la distrugere spirituală.
ce Dumnezeu a zis: „Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. În acelaşi mod s-a pierdut definitiv şi Esau. Oare numai după
(Romani 9:13) ce s-a căsătorit şi a văzut cum a fost sfătuit fratele său să se
1. Esau - A preţui sau nu dreptul de întâi-născut: căsătorească, a aflat Esau cum trebuia să procedeze?
„Cel dintâi a ieşit roşu de tot: ca o manta de păr; şi de aceea i-au Prieteniile duc în final la căsătorii, de aceea este indicat
pus numele Esau. Apoi a ieşit fratele său, care îl ţinea cu mâna să aveţi prieteni numai dintre cei ce-L cunosc pe Dumnezeu.
de călcâi pe Esau; şi de aceea i-au pus numele Iacov.” (Geneza Dacă dintre cei din lume, doreşte un băiat sau o fată să se
25:25-26) În vremea aceea era foarte important dreptul de lipească de voi, să se ataşeze de întreg grupul din care faceţi
întâi-născut. Onoarea şi moştenirea lui era mai mare decât parte şi să fie familiarizat cu cele sfinte. Numai dacă s-a integrat
a fratelui său, dar acest drept l-a pierdut într-o zi. „Odată, pe definitiv în rândurile credincioşilor, poate fi luată în calcul o
când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rupt de relaţie maritală cu el sau ea. Orice relaţie de căsătorie cu un om
oboseală. Şi Esau i-a zis lui Iacov: «Dă-mi, te rog, să mănânc din nenăscut din nou este o greşeală pe viaţă.
ciorba aceasta roşiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală.» Esau a Pentru că Esau este un exemplu nefericit, atât prin
răspuns: «Iată-mă, sunt pe moarte; la ce-mi slujeşte dreptul îndepărtarea de cele sfinte cât şi prin apropierea de lumea fără
acesta de întâi-născut?»”Şi Iacov a zis: „ «»Jură-mi întâi.” Esau Dumnezeu, vă spun tuturor: „Vegheaţi să nu fie între voi nimeni
i-a jurat şi astfel şi-a vândut dreptul de întâi-născut lui Iacov. ca Esau.” (Evrei 12:16)
Atunci Iacov a dat lui Esau pâine şi ciorbă de linte. El a mâncat
şi a băut; apoi s-a sculat şi a plecat. Astfel şi-a nesocotit Esau Iosif Anca
dreptul de întâi-născut.” (Geneza 25:29-34) Esau a dovedit, în
această împrejurare, că nu ştia să evalueze corect valorile şi că
nu avea control peste poftele trupului. Din faptul că imediat
ce a mâncat a şi plecat, putem înţelege că nu era chiar atât de
obosit. Schimbul acesta a fost foarte păgubos pentru el, căci
a dat un drept ce i-ar fi conferit toată viaţa avantaje unice, în
schimbul unei împliniri fizice de moment. Mai târziu, când a
văzut efectele binecuvântării rezervate prin providenţa divină
celui ce deţinea dreptul de întâi născut, a dat vina pe fratele
său. Corect era să recunoască faptul că el i-a vândut dreptul
de întâi născut. Esau a zis: „Iacov... m-a înşelat de două ori. Mi-a
luat dreptul de întâi-născut şi iată-l acum că a venit de mi-a luat
şi binecuvântarea!” (Geneza 27:36)
Ispita aceasta se poate consuma în viaţa oricărui copil
din familie de credincioşi, care nu valorifică moştenirea lui
spirituală, ci este atras de ofertele lumii, precum Esau de
relaţiile lui cu canaaniţii şi pasiunea vânătorii. Fiţi atenţi ca nu
cumva să ajungeţi în situaţia lui Esau, care „mai pe urmă, când
a vrut să capete binecuvântarea n-a fost primit; pentru că, cu
toate că o cerea cu lacrimi, n-a putut s-o schimbe.” (Evrei 12:17)
Esau – A rămâne într-o familie credincioasă sau a te
depărta de ea: „Băieţii aceştia s-au făcut mari. Esau a ajuns un
vânător îndemânatic, un om care îşi petrecea vremea mai mult pe
câmp; dar Iacov era un om liniştit, care stătea acasă în corturi.” (
Geneza 25:27) Despre Esau este scris că era „curvar” şi „lumesc”
(Evrei 12:16) Se pare că nu-i plăcea atmosfera de acasă, ci se
simţea mult mai bine între alţi tovarăşi de vânătoare, cu care
putea să practice lucruri pe care acasă nu le putea face.
În vremea noastră, anturajul vânătoresc în care trăia
Esau, poate fi nu numai la vânătoare, ci şi prin diferite localuri
din oraş sau, mai nou, prin intermediul internetului. Zilele
copilăriei arată dacă un copil va fi un Iacov, fiind părtaş
activităţilor sfinte şi familiale, sau un Esau, fiind mereu plecat
cu prietenii sau în lumea internauţilor.
„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească.” (Iov 36:24) 15
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri.” Psalmul 78:3

Manualul utilizatorului Michael a întrebat: „Hei, Scott, crezi că îmi poți da o mână
de ajutor cu centura de siguranță?”
A fost odată un om pe nume Michael. Într-o zi anume, Scott s-a apropiat și l-a ajutat pe Michael să își fixeze
Michael era foarte entuziasmat. Aceasta era ziua când urma să-i centura, avertizându-l totuși: „Sper că știi ce faci.”
fie adusă mașina lui nou-nouță. Michael nu avusese niciodată o După asta, Michael a plecat în marșarier din alee.Spre
mașină, dar el știa că deținerea unei mașini îl va ajuta în multe marea surprindere a lui Michael, mașina a continuat să meargă
feluri. El muncise din greu și își economisise bani timp de câțiva în marșarier. El a întors de volan și a apăsat niște butoane, dar
ani, doar pentru a-și putea cumpăra mașina cea nouă. În sfârșit, mașina continua să meargă cu spatele. Cu o mare groază,
clipa așteptată a sosit. Distribuitorul de la reprezentanța auto a Scott a privit cum Michael și-a „proptit” mașina lui nou-nouță
parcat mașina nou-nouță și strălucitoare a lui Michael pe aleea fix într-un copac. Mașina era distrusă.
din fața casei lui. Michael era atât de bucuros! Scott a alergat la Michael și l-a întrebat: „De ce nu ai oprit?”
Distribuitorul a întrebat: „Ați dori să vă prezint câteva din Michael a răspuns bâlbâindu-se: „Nu am știu cum...”
caracteristicile mașinii?”
Michael a răspuns: „Nu, e în regulă. Sunt sigur că îmi voi Mulți oameni trec prin viață fără să apeleze la manualul
da seama și singur despre ce este vorba. Mulțumesc oricum.” utilizatorului pe care ni l-a lăsat Dumnezeu. Acest manual
Distribuitorul a spus: „În regulă, dar dacă totuși veți al utilizatorului, Biblia, ne poate ajuta să avem o viață mai
observa că aveți nevoie de ajutor, manualul utilizatorului este bogată și mai împlinită într-o mulțime de feluri. E un lucru
în bordul mașinii. Distribuitorul i-a dat lui Michael cheile, i-a înțelept să citim des din Biblie și să urmăm instrucțiunile pe
urat de bine și a plecat. care Dumnezeu le-a așternut acolo pentru noi. Atât de mulți
Michael a alergat cu emoție spre mașină și a tras de oameni sunt „pe dinafară” și încearcă să găsească o modalitate
ușă, dar ea nu voia defel să se deschidă. Michael s-a gândit în de a intra, la fel ca Michael, când încerca să deblocheze ușile
sinea lui: „Asta-i ciudat, ușile mașinii de la reprezentanța auto mașinii. Oamenii ar putea încerca diverse chei sau metode de
s-au deschis fără nicio problemă.” Michael s-a plimbat în jurul a ajunge în Cer, dar Isus ne-a spus că El e singura Cale. Trebuie
mașinii uitându-se pe geam și gândindu-se ce moi păreau să ne punem încrederea în Isus și să Îl rugăm să ne ierte pentru
scaunele. În acel moment a sosit Scott, prietenul lui Michael. lucrurile rele pe care le-am făcut. După aceea, ar trebui să citim
„Frumoasă mașină, Michael”, a spus Scott. „Dar de ce te Biblia și să ne rugăm lui Dumnezeu. Dacă vom face aceste
plimbi în jurul ei și te uiți înăuntru?” lucruri, vom avea o viață mult mai fericită!
Michael a răspuns: „Tocmai am cumpărat această mașină
și ușile ei sunt înțepenite.” Folosit cu permisiunea Kid’s Sunday School Place Inc.
Scott a râs și a spus: „Înțepenite? Ai încercat să le (c) Kid’s Sunday School Place, Inc. Toate drepturile rezervate
deblochezi mai întâi?”
Michael a răspuns timid: „Ei bine, nu, nu încă, dar tocmai Traducere: Bogdan Fereșteanu
mă pregăteam să fac asta.”
Michael a băgat una din chei în ușa de la mașină, dar M-a întos la Domnul o muscă
aceasta nu se deschidea, oricât de tare încerca Michael să
învârtă cheia. Istoria trezirii şi mântuirii sufleteşti e plină cu tot felul de
Scott a spus: „Ai face bine să ai grijă, altfel vei rupe cheia întâmplări minunate.
în ușă. Acea cheie e de la portbagajul mașinii. Încearc-o pe Un întors la Domnul din Anglia spunea în gura mare că
cealaltă.” pe el l-a întors din calea pierzării o muscă.
Michael a replicat iute: „Tocmai asta urma să fac.” – Cum aşa?
Michael a descuiat într-un final ușile mașinii și s-a așezat – Iată cum! – răspundea el întrebărilor. Eu eram un mare
la volan. A respirat adânc și a spus: „Așa-i ce minunat e mirosul iubitor de muzică, dar, în schimb, uram Cuvântul lui Dumnezeu
acesta de mașină nouă?” şi lucrurile sufleteşti.
Scott a spus: „Da, e un miros grozav. Hai să auzim cum Odată, am mers la biserică, dar nu să ascult slujba şi
sună radioul.” predica, ci să ascult corul şi orga (auzisem că ar cânta minunat).
După câteva tentative și ceva îndrumări din partea lui Le-am ascultat cu plăcere, de mai multe ori, însă, la predică,
Scott, Michael a reușit în sfârșit să pornească radioul. „Super! mă aşezam în bancă şi îmi înfundam urechile cu degetele, să
Am un radio care prinde postul greșit, iar sunetul e mult prea n-aud Cuvântul lui Dumnezeu.
slab!” s-a plâns Michael. Dar într-o duminică, cum stam aşa cu urechile astupate, a
Scott a oftat și a spus: „Michael, trebuie doar să apeși venit o muscă, s-a aşezat pe nasul meu şi am fost silit să destup
aceste butoane pentru a schimba postul de radio și să învârți urechile ca să alung musca. Tocmai în clipa aceea, predicatorul
acel buton pentru a regla volumul. Nu ai citit încă manualul rostea cuvintele: ,,Cine are urechi de auzit să audă!…”
utilizatorului? Eu asta am făcut prima dată când mi-am Aceste cuvinte mi-au străpuns inima. Am văzut că
cumpărat o mașină nouă.” întâmplarea aceasta este un semn al Cerului. Am început
Michael a răspuns: „Nu, încă nu. Am fost prea ocupat, să citesc Scriptura şi să mă ocup cu cele sufleteşti şi azi
dar intenționez să fac și lucrul ăsta cândva în curând. În acest mulţumesc lui Dumnezeu că am scăpat de orbia şi surzenia
moment vreau să scot frumusețea asta la o mică plimbare!” cea sufletească.
Scott l-a avertizat: „Ai grijă, Michael și, te rog, pune-ți Şi iată, aşa, pe mine m-a întors la Domnul o… muscă!
centura de siguranță.”

16 „Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească." (Iov 36:24)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri.” Psalmul 78:3

(continuarea din pagina 13)

Cântări vechi din


inimi noi

R: În veci cânta-voi că-s fericit;


Acum prin Isus sunt mântuit;
În veci aceasta voi cânta eu;
Laud pe Isus că e al meu.

2. Inima mea cu bucurie, 3. Ce fericire, pace sfântă,


Cu Isus una vrea să fie, Pe braţele Lui am odihnă.
Pacea-I în mine locuieşte, A şti, e bine, o ştiu şi eu,
Harul Lui mă înveseleşte. Isus, Viaţa-mi este al meu
William

W.Walford (1772-1850) – in caz ca nu mai este loc


parteac aceasta cu galben nu o mai punem
A fost tot un poet orb, dar acest lucru nu l-a împiedicat sa
Îl slujească pe Dumnezeu. S-a născut și a trăit în Marea Britanie.
William era chemat uneori să predice în anumite biserici de
țară din Anglia. Acesta își compunea predicile în minte și era
capabil să le expună cuvânt cu cuvânt așa cum le-a compus.
Memora pasaje foarte lungi din Scriptură, și unii au spus despre
el că ar fi cunoscut toată Biblia pe de rost2. Pe lângă dragostea
pentru Cuvânt William petrecea și mult timp în rugăciune. Un
ziarist american l-a cunoscut în Anglia, unde William l-a rugat
să scrie câteva versuri pe care le primise recent. Acestea au fost
publicate în ziarul din New York în 13 Septembrie 1845 și a
devenit binecunoscuta cântare:

1. Ce dulce eşti al rugii ceas


Când cu lacrime în obraz
Stau la tronul lui Dumnezeu
Oglinda spartă Şi-mi pot plânge necazul meu...
Oricând durerea e mare
Într-o zi, regina Elisabeta a Angliei – această suverană Isus îmi dă iar scăpare;
autoritară care a poruncit să fie omorâtă pe eșafod Maria /: La mine, slab, ia aminte,
Stuart – a cerut să i se aducă o oglindă, spunând că de multă Când Lui mă rog eu fierbinte. :/
vreme nu se mai privise în oglindă. Curtenii, care nu încetau să
aducă laudă reginei, de data aceasta s-au arătat puțin dispuși 2. Al rugii ceas ce dulce eşti
să-i împlinească dorința. Totuși, a trebuit să i se îndeplinească Când Domnului mărturiseşti,
cererea. Oglinda cerută, ținută în mâini de regină, în loc să Necazu-ntreg, amarul tot
îi arate frumusețea feței cea atât de mult lăudată de cei din Şi spui: “Isuse, nu mai pot !”
jur, a făcut-o să-și vadă zbârciturile, care-i arătau bătrânețea, El zice: “Mie vă rugaţi.
precum și trăsăturile aspre ale feței, care reflectau o inimă Cu-al Meu cuvânt vă mângâiaţi.”
neîndurătoare. De aceea, supărată, a aruncat oglinda cât colo /: Tot ce m-apasă-I voi spune
și a spart-o. În timpul de rugăciune. :/
Și Cuvântul lui Dumnezeu scris sau vestit ne arată
fiecăruia firea noastră păcătoasă precum și fărădelegile pe care 3. Al rugii ceas ce dulce-mi eşti,
le-am făcut în viață. Nu te lipsi de El din pricina aceasta, căci În orice zi mă linişteşti;
tot acest Cuvânt ne aduce la cunoștință și vestea cea bună, Cât timp aici călătoresc
că oricât am fi de vinovați, Dumnezeu este gata să ne ierte și Eu către cer cu drag privesc.
să ne îndrepte. Nu sparge oglinda Cuvântului, ci privește-ți Când acest corp de pe pământ
chipul în ea și corectează-te! Îl voi depune în mormânt,
„Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându- /: Atunci în veci voi fi voios
vă singuri. Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte Că m-am rugat aicea jos. :/
cu fapta, seamănă cu un om care îşi priveşte faţa firească într-o Note de subsol
oglindă,şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era.Dar cine 1. Există chiar un volum cu cântări scrise pentru copii ,,Cântări pentru copii
îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, -Nicolae Moldoveanu” (GBV 1994)
şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu 2. Amos R.A.Wells A Treasure of Hymns: Brief Biographies of One Hundred
fapta, va fi fericit în lucrarea lui.” (Iacov 1:22-25) and Twenty Leading Hymn-writers with Their Best Hymns

„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească.” (Iov 36:24) 17
Răspunsuri, întrebări şi premianţi
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu... ascultându-i şi punându-le întrebări”
Luca 2.42,46

Răspunsuri Întrebări
Răspunsuri 1. Cine a omorât într-o singură noapte o sută optzeci
(la întrebările din numărul 66/trim. II /2019): și cinci de mii de oameni?
2. De ce credeți că nu i s-a întâmplat nici un rău lui
1. Iov ( Iov 42:10). Pavel după ce i s-a lipit năpârca de mână?
3. Slujitorii lui Sanherib (2 Cronici 32:18,19). 3. Enumerați păcatele de care a fost biruit Haman.
4. Cine a spus despre sine: „Orbului îi eram ochi, și
5. Iona (Iona 2:1-3).
șchiopului picior”?
6. Judecători 6:21.
5. De ce au adus mamele copiii la Domnul Isus?
8. Exod 7:22; 8:7.
6. Enumerați textele biblice din Noul Testament în
9. Apocalipsa 21. care sunt menționate vindecări ale ologilor.
10. Prin preoți, proroci, vise și sorți (Iosua 7:14; 7. În ce împrejurare oamenii din Israel au fugit ca să
1 Samuel 14:36,37; 28:6). nu-i înghită pământul?
8. Cum se numea mama căruia i-au fost spânzurați
cinci copii?
9. De ce credeți că Estera a căpătat trecere înaintea
Împăratului?
10. Care animal își așează locuința în stânci?

(continuarea din pagina 2)

Înțelepciunea lui Iisus Sirah, cap. XVII


16. Și tot așa munții și temeliile pământului, când le privește sunt cuprinse de cutremur.
17. Dar la acestea nu se gândește inima [omului]; și la căile Lui cine va lua aminte?
18. Asemenea furtunii pe care nu o vede omul, cele mai multe din faptele Lui rămân ascunse.
19. „Faptele dreptății Sale cine le va vesti? Sau cine le va aștepta? Căci Legământul este departe”, iar la sfârșit va
fi cercetarea tuturor!
20. Astfel gândește omul cu mintea scurtă, iar bărbatul necugetat și rătăcit se gândește la lucruri nebunești.
21. Ascultă-mă, fiule, dobândește știința și ia aminte în inima ta la cuvintele mele!
22. Cu măsură îți voi dezvălui învățătura și cu grijă voi vesti știința.
23. Întru judecata Domnului [s-au aflat] lucrările Lui dintru început și, alcătuindu-le, a deosebit părțile lor.
24. El și-a întocmit pentru veșnicie lucrările Sale, de la începuturile și până în devenirile lor; nici nu flămânzesc,
nici nu ostenesc și nu se abat de la drumul lor.
25. Niciuna nu s-a ciocnit de vecina ei și până în veac nu se va răzvrăti împotriva Cuvântului Lui.
26. A privit apoi Domnul spre pământ și l-a umplut cu binefacerile Sale.
27. A acoperit fața pământului cu toate felurile de viețuitoare și acestea în pământ se vor întoarce.

Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 30.11.2019


pe adresa redacţiei
Notă: Paginile care intră în concurs sunt: 6, 7 și 18.
La concursurile biblice sunt rugaţi să participe copiii şi adolescenţii până la 18 ani. Vă mulţumim pentru înţelegere.

18 „Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească." (Iov 36:24)
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga
Matei 25:31-33
Risipa Economia
Cine cheltuie peste ce câștigă Cine mânâncă și mai păstrează ceva, poate să stea
de două ori la masă.
N-are-n casă mămăligă.
Nu trebuie să arzi dintr-o dată toate lemnele.
Când risipești bani, rămâi fără bani.

Când risipești timp, rămâi fără o parte din viață. Economisește cât e butoiul plin; când e gol,
economia nu mai folosește.
Cine cumpără ce n-are nevoie, va ajunge curând
să aibă nevoie de ceea ce nu poate cumpăra. A fi econom înseamnă a câștiga deja lupta vieții pe
jumătate. Nu este așa de greu să câștigi bani cât
Cei zgârciți îngrămădesc la avere ca și cum n-ar
trebui să moară niciodată, cei risipitori, ca și este de greu să-i cheltuiești bine.
cum ar muri imediat.
Cel mai potrivit timp pentru a economisi bani este
Atenție la cheltuielile mici! O gaură mică poate atunci când îi ai.
duce la scufundarea unei corăbii mari.
Sute de oameni n-ar ști ce este nevoia, dacă mai
Cheltuielile exagerate și risipa sunt rezultatul
încercărilor de a ține tot timpul pasul cu moda. înainte n-ar fi știut ce este risipa!

Lucrurile materiale sunt trecătoare dar felul în Mulți oameni nu au grijă de banii lor până ajung
care ne raportăm la ele are un efect veșnic. aproape să li se termine, iar alții fac la fel cu
timpul lor.
Risipa este legată de păcate și de pofte.
(Iacov 4:1-3)
Nu cheltui niciodată banii înainte de a-i avea.
„Comori de preţ şi untdelemn sunt în locuinţa
celui înţelept, dar omul fără minte le risipeşte.” Nu economisi ce rămâne după cheltuieli.
(Proverbele 21:20)
Cheltuiește ce rămâne după economisire.
„Cine iubeşte înţelepciunea înveseleşte pe tatăl
său, dar cine umblă cu curvele risipeşte averea.”
(Proverbele 29:3) Obiceiul de a economisi este un mod de a te
educa: încurajează virtuțile, te învață înfrânarea,
„Cine iubeşte petrecerile va duce lipsă şi cine chibzuința și să-ți alegi prioritățile.
iubeşte vinul şi untdelemnul dresurilor nu se
îmbogăţeşte.” (Proverbele 21:17) „Bogăţia câştigată fără trudă scade, dar ce se
strânge încetul cu încetul creşte.”
„Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns
totul şi a plecat într-o ţară depărtată, unde şi-a (Proverbele 13:11)
risipit averea, ducând o viaţă destrăbălată.”
(Luca 15:13) „Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele.”
(Efeseni 5:16)

caprele la stânga oile la dreapta...Minunate sunt lucrările Domnului...
Leul
cel mai îndrăzneț animal

Dacă privim la creaţia minunată a lui Dumnezeu,


putem observa că fiecare animal este conceput şi creat
într-un mod unic, cu abilităţi şi caracteristici diferite.
El se îngrijeşte de fiecare în parte. De această dată
vom studia în puţine rânduri despre „LEUL - REGELE
ANIMALELOR”.
Cu siguranţă, fiecare dintre voi aţi văzut un leu,
într-o fotografie sau chiar în realitate, la o Grădină
Zoologică. Nu e aşa că, prin trăsăturile lui, îţi inspiră toate părţile, căutând tactici de urmărire până o poate
forţă şi putere? prinde. Leii sufocă victimele lor, iar o pradă mai mare
Leul este un mamifer din familia Felidae. Numele este presată la pământ pentru a bloca respiraţia prin
ştiinţific este: Panthera Leo, iar un grup format din mai aşezarea labei pe nas, pe gură sau pe gâtul pradei, până
mulţi lei se numeşte ,,mândria ” . Este unul dintre cele aceasta din urmă moare.
mai mari feline şi unul dintre cei mai mari răpitori tereştri, În Biblie, acest animal îl găsim menționat de
după ursul polar, ursul brun şi tigru. Trăieşte în savane şi aproximativ 130 de ori. Unele dintre personajele biblice
câmpii deschise şi poate fi găsit prin toată Africa. Există au avut puterea să omoare un leu (ex: Samson - Judecători
trei subspecii de lei: leul african, leul indian şi leul alb, 14:5,6, David - 1 Samuel 17:34,35, Benaia - 2 Samuel
care este foarte rar întâlnit în zilele noastre. Acum 23:20), iar alţii au fost ucişi de lei (1 Împăraţi 13:24, 2
100 de ani, existau peste 200.000 de lei, dar din cauza Împăraţi 17:25). Dumnezeu a înzestrat acest animal cu o
impactului negativ a oamenilor asupra naturii, numărul capacitate extraordinară de forţă, tărie şi curaj. Este un
lor a scăzut foarte mult. În zilele noastre există doar animal impunător şi neînfricat.
20.000 de lei care mai supravieţuiesc. În Biblie, apostolul Petru ne spune în 1 Petru
Culoarea blănii variază de la galben deschis până la 5:8,9 următorul lucru: „Fiţi treji şi vegheaţi, pentru că
maro sau chiar roşcat. Pe abdomen blana e mai deschisă potrivnicul vostru, Diavolul, dă târcoale ca un leu care
la culoare. Smocul din vârful cozii este spre negru, dar răcneşte şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui
nu apare la naştere, ci se dezvoltă abia în jurul vârstei de tari în credinţă.” Un alt mod de atac al leului este prin
5 luni. Iar ceea ce îi dăruieşte farmecul şi recunoaşterea mersul foarte furişat. Pe labele picioarelor sunt perniţe
faţă de leoaică este coama bogată de culoare închisă moi care permit să se apropie foarte mult de pradă
care îi încadrează faţa. Viteza pe care o poate atinge un înainte ca victima să îşi dea seama că este în pericol.
leu când aleargă este de 90 Km/h. Un leu poate cântări În momentul când este gata să sară asupra prăzii,
150-230 kg. Lungimea masculului variază între 170 cm leul scoate un răcnet atât de tare, încât victima este
şi 250 cm. În sălbăticie poate ajunge să trăiască 8-10 paralizată de frică şi astfel este foarte uşor prinsă. Tot
ani, dar în captivitate poate ajunge la vârsta de 35 de aşa, cu cât ne vom îndrepta spre locurile fără restricţii,
ani. Răcnetul unui leu poate fi auzit la o distanţă de 8 largi şi lipsite de protecţia lui Dumnezeu, vom fi o pradă
km ceea ce dă de înţeles că teritoriul este ocupat. Leii uşoară pentru Satan. El foloseşte orice ocazie împotriva
sunt prădători carnivori, foarte puternici, care vânează noastră, aşteptând şi căutând să ucidă suflete. Te-ai
mamifere mari: antilope, mistreţi sălbatici, bivoli, zebre speria dacă un leu ţi-ar apărea în cale, nu-i aşa? Ar trebui
etc. Uneori, leii vânează în grup, chiar elefanţi tineri, să te sperii mult mai tare de o minciună, o neascultare,
rinoceri şi hipopotami. o răzbunare, un lucru luat care nu este al tău, o glumă
Leul, când îşi urmăreşte prada, poate acoperi o care nu e potrivită pentru un creştin, pe care Satan le
lungime ca distanţa unui teren de fotbal în doar şase foloseşte ca să te atace. De aceea trebuie să ne temem
secunde. Ochii unui leu au celule reflexive care măresc de păcat şi să nu ne apropiem de el. Păcatul în inima unui
imaginea de mai multe ori şi le permit să monitorizeze om este cel mai periculos ,,animal” care există!
cu atenţie prada chiar şi în întuneric. În general ei devin
activi seara pentru vânat. Ei petrec cea mai mare parte Larisa Atudoroae
a timpului lor odihnindu-se aproximativ 20 de ore pe
zi, pentru a economisi energie şi a supravieţui căldurii. Bibliografie:
Leoaicele sunt cele care au un succes mare la vânătoare, 1. https://www.toateanimalele.ro/salbatice/leul-animal-panthera-
dar leul este primul care mănâncă din pradă, leoaica şi leo/
2. https://kids.nationalgeographic.com/animals/mammals/lion
puii obţin ce a mai rămas. Modul prin care o leoaică îşi
3. https://www.britannica.com/animal/lion
acaparează prada este de a o înconjura cât mai mult, din

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,


răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080,
site: www.dragostepentruadevar.ro sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”

S-ar putea să vă placă și