Sunteți pe pagina 1din 2

Fiștoliu Elena-Liliana

Școala Gimnazială ,,Dr. Bernady Gyorgy”, Târgu-Mureș


Nivel I, Clasa a V-a
Creație literară
Prof. Diaconu Mariana-Cătălina

Luceafărul și marea
Stă și amorțit așteaptă,
Sub murmurul de lună, Poate apa se deșteaptă.
Florile plăpând răsună.
Sub codrul poveștilor, Iară cade, iar s-ridică,
Stă trandafirul arbuștilor. Tot așteaptă, tot dedică
Strofe-ntregi, udate-n aur,
Izvorul curge amuțit, Le adună, drag tezaur.
De parcă a și murit.
Peste ani, în manuscris,
Apa cade slab, șoptit Voi citi aici ce-am scris,
Luceafărul stă proptit, Despre-un vis etern, duios,
Taina mării o cuprinde, Când luceafărul și marea,
O îndeamnă, o surprinde. Veșnic, cuprindeau zarea.

Lunecă ușor pe vale,


Stă pe lângă-i, dă târcoale,
Lin, larg-o împrejmuiește,
Se tot uită, ea clipește.

Dăinuie și o păzește,
O privește, o topește,
Mare' aruncă-n larg un val,
Semn că nu are rival.

Luceafărul nenorocit
Apare iar în zare,
Supărat și chinuit,
De-atâta așteptare.

Ea, uitată, stă la soare,


Nu îi pasă, tot dispare.
Stă la țărm, frumos tablou,
El se uită, ea din nou.

Așa, tot mereu, mereu,


Zi de zi, lună de lună,
An de an și-i tot mai greu,