Sunteți pe pagina 1din 15

Analiza resurselor umane la SC Gama Romania - companie de retail

(activitate de comert)

2. Analiza dinamica a (fluctuatiei) personalului

Tabelul 5. Intrările și ieșirile de personal în 2018-2019


2018 2019
Intrări 5,570 6,071
Ieșiri 3,992 4,496
Numar mediu de personal 10,324 11,329

A Să se determine coeficientul mediu al intrărilor de personal (I)


B Să se determine coeficientul mediu al ieşirilor de personal (E)
C Să se determine coeficientul mişcării totale (Mt)
D Să se determine gradul de stabilitate al personalului (Gst)
mpanie de retail

Tabel 5.1
Indicatori 2018 2019
I
E
Mt
Gst
Analiza resurselor umane la SC Gama Romania - companie de retail (activitate de
comert)

1. Analiza structurii personalului

Tabelul 1. Structura personalului pe grupe de vârstă


Nr. Angajati - pers Str. %
grupa de vârstă
2018 2019 2018
sub 25 ani 2,436 2,402
26-35 ani 3,169 3,693
36-45 ani 1,683 1,971
46-55 ani 2,488 2,436
peste 55 ani 547 827
Total 10,324 11,329 0%

Tabelul 2 Structura personalului în funcție de vechimea în companie


Nr. Angajați Str. %
Vechime
2018 2019 2018
sub 1 an 3,457 4,112
2-5 ani 2,116 2,187
5-10 ani 3,264 3,366
peste 10 ani 1,487 1,664
Total 10,324 11,329 0%

Tabelul 3. Structura personalului după gen


Nr angajaţi Str. %
Sex
2018 2019 2018
Femei 4,543 5,551
Barbaţi 5,782 5,778
Total 10,325 11,329 0%

Tabelul 4. Structura angajaților după nivelul de educație


Nr. Angajați Str. %
Nivel de educație
2019
Muncitori necalificați 6,396
Muncitori calificati 1,575
Personal de specialitate
(studii medii) 1,867
Personal tehnic -
administrativ (studii
superioare) 1,354
Management 137
Total 11,329 0%

A Ţinând cont de criteriile de grupare, să se determine ponderea diferi


B Să se realizeze o analiza comparativa, in timp, a structurii personalu
grupare - Interpretarea datelor
Pr CA Pr Pr
  sau  W a ( CA )  pr ,
N s N s CA Ns

Wh 
 gi * whi
100
Wh 
 gi * whi
100
de retail (activitate de

Str. %
2019

0%

în companie
Str. %
2019

0%

Str. %
2019

0%
să se determine ponderea diferitelor grupe de angajaţi în totalul personalului salariat
a, in timp, a structurii personalului în funcţie de criteriile de
Wh 
 gi * whi
100
Analiza resurselor umane la SC Gama Romania -
companie de retail (activitate de comert)

3. Analiza productivităţii medii lunare

Tabelul 4. Evoluţia lunară a personalului si vanzarilorProductivitatea


la SC GAMA
Nr angajati CA - mii lei Nr angajati CA - mii lei muncii - mii
Luna lei/pers
2018 2019 2018 2019
Ian 9,673 355,175 11,308 382,801
Feb 9,643 329,066 11,110 374,543
Mar 9,632 352,816 11,351 399,611
Apr 9,620 426,289 11,308 467,773
Mai 9,611 335,278 11,262 389,197
Iunie 9,567 365,864 11,115 403,368
Iulie 10,309 387,195 11,213 433,610
August 10,641 396,327 11,225 457,300
Sept 10,765 382,100 11,235 438,396
Oct 11,318 380,081 11,521 416,733
Noi 11,598 418,084 11,679 458,390
Dec 11,513 630,775 11,619 686,523
Total 123,890 4,759,050 135,946 5,308,245
Medie 10,324 11,329

A Să se determine mărimea productivităţii medii lunare, aferenta celor doi ani ai analizei
B Să se desprindă câteva concluzii cu relevanţă economică (sezonalitate, inflaţie, cauze
ale modificării productivităţii medii lunare în 2018 comparativ cu 2019)
doi ani ai analizei
e, inflaţie, cauze
v cu 2019)
Analiza resurselor umane la SC Gama Romania - companie de retail (activ

4. Analiza factorială a productivităţii muncii

Tabel 1. Date de intrare


Indicatori Simbol 2018 (0)
Cifra de afaceri - mii lei CA 4,759,051
Număr mediu salariaţi - persoane Ns 123,890
Fond total de timp de muncă - zile Tz 29,238,040
Fond total de timp de muncă - ore To 219,285,300
Profitul aferent cifrei de afaceri - mii lei Pr 249,659
Productivitatea medie orară recalculată -
lei/ora/sal Whrec

Tabel 2. date derivate


Indicatori Simbol Relatie de calcul
Numarul mediu de zile lucrate de un salariat
-zile Nz Nz=Tz/Ns
Durata medie a zilei de lucru - ore Nh/zi sau Dz Nh (Dz)=To/Ns*Nz
Timpul mediu lucrat de o persoana- ore t t=Nz*Nh/zi
Productivitatea medie anuală Wa Wa=CA/Ns
Wz=CA/Tz sau
Productivitatea medie zilnică Wz Wz=Wa/Nz
Wh=CA/To sau
Productivitatea medie orară Wh Wh=Wz/Nh/zi
Profitul mediu la 1 leu cifra de afaceri pr pr=Pr/CA
Profitul mediu pe salariat* Pr/Ns Pr/Ns
Nota* : Deoarece in activitatea de comert nu exista indicatorul Qf (productie marfa fabricata) analiza factor
se va realiza pe baza relatiei:

Pr CA Pr Pr
  sau  W a ( CA )  pr , t
N s N s CA Ns ( CA )
Wa gi
( CA )

Wh 
 gi * whi Pr
Wh

100 whi
Ns

pr
Analiza factoriala a productivitii muncii anuale; interpretarea economica a rezulatelor o
substitutiilor in lant si propuneri de masuri pentru crestere eficientei muncii in activitatea
Analiza factoriala a profitului mediu pe salariat; interpretarea economica a rezulatelor ob
substitutiilor in lant si propuneri de masuri pentru crestere eficientei muncii in activitatea
a - companie de retail (activitate de comert)

2019 (1) Indici dinamică %


5,308,245
135,946
32,355,148
226,486,036
195,345

22,25

2018 (0) 2019 (1) Indici variatie %

Wh 
 gi * whi
100

tie marfa fabricata) analiza factoriala a profitului mediu pe salariat

t
( CA )
Wa gi
( CA )
Wh
r
whi
s

pr
a economica a rezulatelor obtinute prin aplicarea metodei
icientei muncii in activitatea de comert.
a economica a rezulatelor obtinute prin aplicarea metodei
icientei muncii in activitatea de comert.

S-ar putea să vă placă și