Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞA DE LUCRU FIŞA DE LUCRU

E1. Efectuați împărțirile de mai jos: E1. Efectuați împărțirile de mai jos:
a)1230 : 3; b) 123 : 3; c) 124 : 4; a)1230 : 3; b) 123 : 3; c) 124 : 4;
d) 126 : 9; e) 1225 : 35; f) 19600 : 5; d) 126 : 9; e) 1225 : 35; f) 19600 : 5;
g) 928 : 32; h) 12975 : 15; i) 14192 : 16; g) 928 : 32; h) 12975 : 15; i) 14192 : 16;
j) 9940 : 28; k) 93060 : 66; l) 7524 : 22; j) 9940 : 28; k) 93060 : 66; l) 7524 : 22;
m) 22790 : 86; n) 358920 : 18; o) 7777 : 77; m) 22790 : 86; n) 358920 : 18; o) 7777 : 77;
p) 972 : 36; q) 280 : 4; r) 6720 : 12; p) 972 : 36; q) 280 : 4; r) 6720 : 12;
s) 7560 : 72; ş) 69275 : 25; t) 12604 : 274; s) 7560 : 72; ş) 69275 : 25; t) 12604 : 274;
ț) 53652 : 526; u) 606606 : 101; v) 545724 : 837; ț) 53652 : 526; u) 606606 : 101; v) 545724 : 837;
x) 151782 : 1234; y) 6720 : 12 w) 7560 : 72 x) 151782 : 1234; y) 6720 : 12 w) 7560 : 72
aa) 69275 : 25 ab) 12604 : 274 ac) 53652 : 526 aa) 69275 : 25 ab) 12604 : 274 ac) 53652 : 526
ad) 606606 : 101 ae) 545724 : 837 ad) 606606 : 101 ae) 545724 : 837

E2. Aflați numărul: E2. Aflați numărul:


a) de 7 ori mai mic decât 161; b) de opt ori mai mic decât treimea lui 168; a) de 7 ori mai mic decât 161; b) de opt ori mai mic decât treimea lui 168;
c) de 27 de ori mai mic decât suma numerelor 149 şi 67; c) de 27 de ori mai mic decât suma numerelor 149 şi 67;
d) de trei ori mai mic decât sfertul sumei numerelor 28 şi 116. d) de trei ori mai mic decât sfertul sumei numerelor 28 şi 116.

E3. Aflați câtul dintre suma şi diferența numerelor 12354 şi 12348. E3. Aflați câtul dintre suma şi diferența numerelor 12354 şi 12348.

E5. De câte ori este mai mare produsul numerelor 144 şi 16 decât câtul lor ? E5. De câte ori este mai mare produsul numerelor 144 şi 16 decât câtul lor ?

E9. Aflați sfertul jumătății unei treimi din 72. E9. Aflați sfertul jumătății unei treimi din 72.

E10. La o împărțire cu rest 0, împărțitorul este 156 şi câtul este jumătate din E10. La o împărțire cu rest 0, împărțitorul este 156 şi câtul este jumătate din
împărțitor. împărțitor.
a) Aflați deîmpărțitul; a) Aflați deîmpărțitul;
b) Aflați deîmpărțitul dacă câtul este un sfert din împărțitor; b) Aflați deîmpărțitul dacă câtul este un sfert din împărțitor;
c) Aflați deîmpărțitul dacă câtul este o treime din împărțitor. c) Aflați deîmpărțitul dacă câtul este o treime din împărțitor.