Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞA DE LUCRU FIŞA DE LUCRU

Împărţirea cu rest a numerelor naturale. Împărţirea cu rest a numerelor naturale.


Teorema împărţirii cu rest în N. Aplicaţii Teorema împărţirii cu rest în N. Aplicaţii

E1. Precizaţi câtul şi restul următoarelor împărţiri: E1. Precizaţi câtul şi restul următoarelor împărţiri:
a)1234 : 3; b) 112 : 13; c) 129 : 4; d) 125 : 9; e) 1225 : 15; a)1234 : 3; b) 112 : 13; c) 129 : 4; d) 125 : 9; e) 1225 : 15;
f) 1950 : 8; g) 61042 : 19; h) 3251 : 28; i) 1820 : 71; j) 70055 : 92; f) 1950 : 8; g) 61042 : 19; h) 3251 : 28; i) 1820 : 71; j) 70055 : 92;
k) 8375 : 18; l) 6123 : 85; m) 91103 : 49; n) 1500 : 11; o) 7980 : 37. k) 8375 : 18; l) 6123 : 85; m) 91103 : 49; n) 1500 : 11; o) 7980 : 37.
E2. Se dă n : 7 = 7 rest 5. Să se afle n. Calculaţi-l pe n în cazurile: E2. Se dă n : 7 = 7 rest 5. Să se afle n. Calculaţi-l pe n în cazurile:
a) n : 68 = 32 rest 7; a) n : 68 = 32 rest 7;
b) n : 123 = 9 rest 5. b) n : 123 = 9 rest 5.
E3. La o împărţire cu restul 78, împărţitorul este 1203, iar câtul este 17. Cât este E3. La o împărţire cu restul 78, împărţitorul este 1203, iar câtul este 17. Cât este
deîmpărţitul ? deîmpărţitul ?
E4. La o împărţire cu restul 19, împărţitorul este 126, iar câtul este jumătate din E4. La o împărţire cu restul 19, împărţitorul este 126, iar câtul este jumătate din
împărţitor. împărţitor.
Cât este deîmpărţitul ? Cât este deîmpărţitul ?
E5. La o împărţire cu restul 11, deîmpărţitul este de 57 de ori mai mare decât E5. La o împărţire cu restul 11, deîmpărţitul este de 57 de ori mai mare decât
câtul. câtul.
Cât este împărţitorul ? Cât este împărţitorul ?
E6. Aflaţi deîmpărţitul, ştiind că împărţitorul este 22, câtul este 23 iar restul este E6. Aflaţi deîmpărţitul, ştiind că împărţitorul este 22, câtul este 23 iar restul este
21. 21.
E7. Să se afle toate numerele naturale care împărţite la 7 au câtul 5. E7. Să se afle toate numerele naturale care împărţite la 7 au câtul 5.
E8. Aflaţi toate numerele naturale care împărţite la 5 dau câtul egal cu restul. E8. Aflaţi toate numerele naturale care împărţite la 5 dau câtul egal cu restul.
E9. Aflaţi toate numerele naturale nenule care împărţite la 9 dau câtul egal cu E9. Aflaţi toate numerele naturale nenule care împărţite la 9 dau câtul egal cu
dublul restului. dublul restului.
E10. La împărţirea a două numere naturale se obţine câtul 7 şi restul 3. Care sunt E10. La împărţirea a două numere naturale se obţine câtul 7 şi restul 3. Care sunt
numerele dacă suma lor este 155 ? numerele dacă suma lor este 155 ?
E11. Diferenţa a două numere naturale este 222. Prin împărţirea primului număr E11. Diferenţa a două numere naturale este 222. Prin împărţirea primului număr
la al doilea se obţine câtul 3 şi restul 2. Aflaţi cele două numere. la al doilea se obţine câtul 3 şi restul 2. Aflaţi cele două numere.