Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞA DE LUCRU FIŞA DE LUCRU

Împărţirea cu rest a numerelor naturale. Împărţirea cu rest a numerelor naturale.


Teorema împărţirii cu rest în  . Aplicaţii Teorema împărţirii cu rest în  . Aplicaţii

E1. La o împărţire cu restul 28, împărţitorul este 211, iar câtul este 7. Cât este E1. La o împărţire cu restul 28, împărţitorul este 211, iar câtul este 7. Cât este

deîmpărţitul ? deîmpărţitul ?

E2. La o împărţire cu restul 29, împărţitorul este 106, iar câtul este jumătate din E2. La o împărţire cu restul 29, împărţitorul este 106, iar câtul este jumătate din

împărţitor. Cât este deîmpărţitul ? împărţitor. Cât este deîmpărţitul ?

E3. La o împărţire cu restul 10, deîmpărţitorul este de 5 ori mai mare decât E3. La o împărţire cu restul 10, deîmpărţitorul este de 5 ori mai mare decât

câtul. Cât este împărţitul ? câtul. Cât este împărţitul ?

E4. Să se afle toate numerele naturale care împărţite la 6 au câtul 9. E4. Să se afle toate numerele naturale care împărţite la 6 au câtul 9.

E5. Aflaţi toate numerele naturale care împărţite la 7 dau câtul egal cu restul. E5. Aflaţi toate numerele naturale care împărţite la 7 dau câtul egal cu restul.

E6. Aflaţi toate numerele naturale nenule care împărţite la 8 dau câtul egal cu E6. Aflaţi toate numerele naturale nenule care împărţite la 8 dau câtul egal cu

dublul restului. dublul restului.

E7. La împărţirea a două numere naturale se obţine câtul 5 şi restul 3. Care sunt E7. La împărţirea a două numere naturale se obţine câtul 5 şi restul 3. Care sunt

numerele dacă suma lor este 123 ? numerele dacă suma lor este 123 ?

E8. Diferenţa a două numere naturale este 222. Prin împărţirea primului număr E8. Diferenţa a două numere naturale este 222. Prin împărţirea primului număr

la al doilea se obţine câtul 3 şi restul 2. Aflaţi cele două numere. la al doilea se obţine câtul 3 şi restul 2. Aflaţi cele două numere.