Sunteți pe pagina 1din 1

II.

Schița scenariului lecției de Educație muzicală, clasa a II-a – „Tabloul muzical”

Etapelelecției
Obiectivele operaţionale Unități de conținut și tehnologii didactice Timp Evaluare
(min.) (ce şi cum va fi evaluat)

Să participe emoţional în Elevii intră în clasă sub muzica piesei “Călăreţul 1 Activismul Observaţie
EVOCARE perceperea/audiţia muzicii curajos” de R. Schumann.
(moment Să recunoasă la auz temele din Încălzirea vocilor: solfegierea temelor muzicale 4 Cunoaşterea Apreciere
organizatoric, creaţiile audiate şi interpretate afişate; determinarea din ce creaţie fac parte (titlul, temelor verbală
reactualizarea autorul); ce se exprimă şi ce se descrie în creaţiile muzicale
temei, verificarea Să elaboreze melodie cu elemente amintite? 5
temei pe acasă de descriptivitate pe textul poeziei Improvizaţie muzicală: a) melodică pe sunetele şi Aptitudini de Notare
etc.) “Ceasul” notele do, re, mi, sol, pe textul versurilor poezie creativitate
„Ceasul” de Gr. Vieru; b) ritmică în baza desenului
ritmic al melodiei;
Să interpreteze expresiv aspectele Cânt vocal-coral: 8
REALIZAREA expresive şi descriptive din Solfegierea şi însuşirea cîntecului didactic “Ninge”; Cultura cîntului Control
SENSULUI cîntece Analiza mersului melodiei în raport cu textul poetic;
(cunoştinţe Însuşirea cîntecului “Hora albă” de D.Gheorghiţă.
noi/tema nouă, Să analizeze posibilităţile Discuţie dirijată: Posibilităţile descriptive ale 4 Cunoaşterea Control
aprofundare în descriptivităţii muzicii în redarea muzicii într-un tablou muzical termenilor
temă, unui tablou muzical
consolidarea Să analizeze posibilităţile Audiţie problematizată: 10
materiei etc.) descriptivităţii muzicii în redarea Achille-Claude Debussy, piesa “Dansul fulgilor de Cultura audiţiei Apreciere
unui tablou muzical nea” verbală
Să utilizeze gestul melodios al Analiza-discuţie: analiza expresivităţii şi
mîinii în ce-crearea imaginii descriptivităţii limbajului în baza partiturii piesei 4
muzicale “Dansul fulgilor de nea”; Participativitate observaţie
Re-audiţie: re-crearea evenimetului muzicii cu
gestul melodios al mîinii, mişcări muzical-ritmice;
Să manifeste interes pentru creaţie Dramatizare: elaborarea acompaniamentului 6
REFLECŢIE muzical-artistică (în elaborarea ritmico-timbral la cîntecul “Ninge”; Artistismul Notare
(Generealizare, acompaniamentului cu efecte Elaborarea mişcărilor plastice în redarea momentelor
evaluarea descriptive) expresive şi descriptive din cîntecul “Ninge” Interes Apreciere
rezultatelor etc.) Să participe emoţional în Interpretarea dramatizată a cîntecului “Ninge” verbală
perceperea/audiţia muzicii Evaluare finală: apreciere, notare, anunţarea şi 3
explicarea temei pe acasă.