Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Tema: Formațiile instrumentale

Forma de realizare: lecţia

Grupa / clasa: a VII-a

Tipul de activitate: mixt

Mijloace de realizare:
- video-ul
- audiţia

Obiective operaţionale:
1. să-şi dezvolte capacitatea de receptare a muzicii;
2. să enumere și să caracterizeze tipurile de instrumente;
3. să recunoască diferențele de timbru instrumental;
4. să perceapă cu ajutorul audiției elemente legate de interpretare, timbru expresivitate;
5. să participe activ, conştient.

Strategia didactică:
Metode didactice: conversaţia, observarea, explicaţia, audiția muzicală, exerciţiul (muzical), demonstraţia,
jocul de rol (competiţie);

Formă de organizare: frontală

Mijloace didactice: audiții, manual, video proiector, laptop, boxe

Tipul de învăţare: logică, prin descoperire

Formă de evaluare: formativă

Metode de evaluare: observare curentă, chestionare orală

Resurse umane: 34 elevi

Durata: 50 minute
Tehnologia realizării activităţii

Secvenţele Durata şi
Conţinutul instructiv - educativ Strategii didactice
activităţii obiectivele

Activităţi 5 min. - asigurarea condiţiilor pentru


introductive desfăşurarea activităţii (pregătirea
O 1,2,5
materialelor necesare)
- profesorul verifică prezența
Reactualizarea şi 10 min. Audiție: Franz Schubert – Simfonia nr. observarea, chestionarea
evaluarea 8 – Neterminata orală
O 3,4,5
cunoştinţelor Întrebări: - Ce ați audiat și vizualizat
anterioare în același timp? (o orchestră
simfonică)
- Ce este o orchestră simfonică? (o
formație instrumentală)
- Din ce este alcătuită o orchestră?
(instrumente muzicale)
- Ce familii de instrumente cunoașteți?
(cu coarde, de suflat din lemn și din
alamă, de percuție, cu clape)
Prezentarea 5 min. Audiție: Orchestra Lăutarii - Suită observarea, conversaţia
materialului stimul orchestrală
O 3,4,5
(moment Întrebări: - Ce diferențe sesizați
aperceptiv)
între muzica din acest exemplu și din
cel anterior? (alt gen de muzică,
caracter folcloric)
- Ce se întâmplă cu numărul de
instrumentiști? (este mai redus)
- Ați observat instrumente noi?
(țambalul, acordeonul, naiul)

Dirijarea învăţării 10 min. - În exemplul pe care tocmai l-am explicaţia, conversaţia,


O 1,2,5 audiat, Orchestra populară Lăutarii a demonstraţia,
interpretat o Suită orchestrală.
- anunțarea - Titlul lecției de astăzi este Formații
titlului instrumentale observarea
participării copiilor
- Astăzi învățăm că în funcție de genul
pentru evaluare
muzical interpretat, există mai multe
tipuri de formații instrumentale:
1. pentru muzica folclorică (numită și
populară) avem două tipuri de
formații:
- orchestra populară (sunt
introduse instrumente noi: țambalul,
acordeonul, naiul, )
- taraful (grup mai mic de lăutari, 3-8
pers., instrumete: cobza, țambalul,
trompeta, fluierul, taragotul)
Audiție: Taraful lui Constantin Lătărețu
– De n-ar fi ochi și sprâncene

2. muzica militară este interpretată de


fanfara militară (alcătuită din instr. de
suflat din lemn, alamă și instr. de
percuție)
Audiție: Fanfara militară a garnizoanei
Iași

3. pentru muzica jazz avem formații de tip


big band (instrumente: de suflat din
alamă – trompete, saxofoane, tromboane,
pian, chitară, contrabas și instrumente de
percuție)
- inițial a avut rolul de suport muzical
pentru dans
Audiție:
- The Glenn Miller Orchestra - In the
Mood
- Horia Brenciu și HB Orchestra Big Band
- Sing, Sing, Sing
Retenţia şi 5 min. Se recapitulează cunoştinţele teoretice. conversaţia, chestionarea
transferul orală, autoevaluarea-d
O5
(asigurarea feed-
back-ului)

- Cum se numeşate calitatea sunetului de a fi recunoscut după sursa de execuţie? (timbru)

- Despre ce timbru am discutat în lecţia anterioară? (vocal)

- Care sunt categoriile de vocile omeneşti? (copii, femei, bărbați)

- Prin asociere ce fel de formații se pot obține? (de voci egale, mixte)

- Ce ați audiat și vizualizat în același timp? (o orchestră)

- Din ce este alcătuită o orchestră? (instrumente muzicale)

- Ce familii de instrumente cunoașteți? (cu coarde, de suflat din lemn și din alamă, de percuție, cu clape)