Sunteți pe pagina 1din 64

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea de Stat ,,Aleco Russo” din Bălți


Facultatea de Științe ale Educației Psihologie și Arte
Specialitatea: Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară

PORTOFOLIU
La Didactica Matematicii

A studentei din grupa PP42R

conf. univ., dr. Zastînceanu L.


Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea de Stat ,,Aleco Russo” din Bălți
Facultatea de Științe ale Educației Psihologie și Arte
Specialitatea: Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară

PROIECT DIDACTIC
La Matematică

A elaborat studenta grupei PP42R


Burlac Valentina
conf. univ., dr. Zastînceanu L.
Clasa: a I-a
Data: 13 septembrie
Subiectul lecției: Numărul și cifra 7
Tipul lecției: de formare a capacităților de dobîndire a cunoștințelor
Subcompetențe: Identificarea, citirea şi scrierea numerelor naturale 0 - 10.
Compararea şi ordonarea numerelor naturale 0-10.
Obiective operaționale:
O1 Să recunoască cifra studiată anterior
O2 Să compare cifra 6 cu cifra 7
O3 Să determine din planșă care este cifra 7
O4 Să utilizeze cifra 7 în diverse exerciții
O5 Să participe la jocurile propuse de învățător
O6 Să realizeze fișa propusă
O7 Să însușească deprinderea de-a scrie

Tehnologii/strategii didactice:
Forme de instruire: Individual, frontal, grup
Metode și procedee:Conversația, explicația, demonstrația, jocul, fișe,
exercițiul, pauză dinamică, compararea
Materiale didactice: fișe, planșă, jetoane.

Bibliografie:
1)Curriculum național în învățământul primar, Chișinău, 2018.
2)Ursu, Ludmila, Lupu , Ilie: Manual de Matematică pentru clasa a II-a. Chișinău, 2015. 138
p.
Etapa lecției Activitatea Profesorului Activitatea elevului Metode de
Evaluare
Evocarea -Momentul organizatoric. -Pregătirea materialelor
-Asigurarea unui climat pentru lecție.
favorabil pentru lecție.

Jocul ,,Scara numerică” Elevii îndeplinesc


Șase elevi se vor deplasa în condițiile jocului Jocul
fața clasei și v-or extrage Conversația
jetoanele pe spatele cărora Explicația
sunt indicate câte-o cifră
(Anexa 1)
-Așezați-vă în ordinea
crescătoare a numerelor
-Așezațivă în ordinea
descrescătoare a numerelor
-Numerele mai mari decît trei
un pas înainte.
-Numerele mai mici decit 3
un pas în urmă.

În continuare ne vom juca Jocul


într-un joc. Calculul oral
Jocul colorează atîtea buline Elevii colorează atîtea Demonstrația
pe buburuză cît indică cifra buline cît este indicat pe
de jos. cifră.
(Aneza 2)

Elevi ieri la antrenament au


Realizarea participat 6 băieți iara astăzi Șapte Explicația
sensului mai au nevoie încă de o fată
de-a participa în joc. Cîți
participanți la joc v-or fi în
total?
Se numără cîți participanți
sunt în total.

Săptămâna trecută au ieșit din Șase


ou 6 rățuște. Cîte rățuște erau
în total?
Se numără cîte rățuște.
Pauza dinamică
Mâna este ca o floare Pauză dinamică
Și ea are cinci petale
1,2,3,4,5
Închid pumnul și-l desfac
Nu e greu deloc ce fac.(Elevii
își arată mînuțele și numără
degetele și le strîng în pumn.
Conversația
Astăzi din ou a mai ieșit o Șapte Explicația
rață, haideți să numărăm cîte
sunt în total.

Se afișează la tablă o planșă


cu cifra 7.(Anexa 3) Cu o seceră Demonstrația
Cu ce se aseamănă cifra 7? Impar Compararea
Cifra 7 este un număr par sau
impar?

Se propune elevilor jocul cu


bețișoarele. Jocul
Fiecare elev v-a forma o
mulțime de 6 bețișoare la care
v-a mai adăuga încă un
bețișor.
Compararea
Se compară mulțimele. Are mai multe
Care mulțime are mai multe bețișoarea ce acu
bețișoare cea cu 6 sau cu 1? mulțimea 6
Iată elevi înseamnă că cifra 6
este mai mare decît 1 iar 1
este mai mic decît 6.
6>1 1<6
6 1
Conversația
7

La cifra 6 dacă mai adăugăm Șapte


o mulțime cît fac în total?

Dar dacă am patru bomboane 3


cîte-mi mai trebuie să fie 7?
Înseamnă că cifra 7 o putem
descompune în 4 și 3.
Se scrie acestea la tablă.
4 3

Batem de 7 ori din palme. 6


-Ce cifră am înainte de 7? 8 Explicația
-Ce cifră am după cifra 7? Șapte zile în săptămână,
culorile curcubeului.
-Ce pot fi 7 și numai 7?

În continuare deschideți
caietele și ne vom învăța să
scriem cifra dar mai întîi de
toate vom realiza exerciții de
încălzire a mâinii. Elevii realizează
exercițiile de încălzire a Exercițiul
Bate palmele ușor, mâinii.
Bate palmele de zor!
Unu, doi,trei!
Unu, doi, trei!

2. Eu strâng pumnii și-i


desfac
Degetelor fac pe plac.
Unu-doi, unu-doi,
Toți suntem acum vioi!

3. La pian acum cântăm,


Liniște, să ascultăm:
Plic-plac, plic-plac,
Melodiile îmi plac!

Se explică elevilor cum scrie


correct
Începem din stînga sus cu o
liniuță șerpuită și apoi
continuăm cu o linie puțin
aplecată spre stînga. La urmă
îi punem o liniuță scurtă la
mijloc. Elevii scriu cifra 7
Scriu de mai multe ori în aer Exerciții de scriere
pe urmă pe foaie cu degetul
apoi cu creionul pe caiet.
(Vezi anexa 4)

Se propune individual o fișă Elevii lucrează


de lucru pentru fiecare elev. individual la fișă. Exercițiul
(Anexa 5) Lucrul individual
-Numărul și cifra 7
Elevi ce-am învățat astăzi? -Cifra 7 este un număr
-Ce fel de număr este cifra 7? impar
Reflecția -Din cite moduri se -Din mai multe. Conversația
descompune cifra 7?

Pentru acasă să rezolvați


exercițiul1 și 2 de la pagina
Extinderea 27
Anexa 1

Anexa 2
4

3
Anexa 3

Anexa 4
Anexa 5
Competențele specifice la matematică

1.Identificarea şi utilizarea
conceptelor matematice şi a
limbajului matematic în situaţii
diverse.
2. Aplicarea operaţiilor aritmetice şi
a proprietăţilor acestora în contexte
variate.
3. Rezolvarea şi formularea de
probleme, utilizând achiziţiile
matematice.
4. Explorarea / investigarea unor
situaţii-problemă reale sau
modelate, integrând achiziţiile
matematice şi cele din alte domenii.

Tipul de lecție: De formarea capacităților de dobândire a cunoștințelor


Tema: Povestea cifrelor
Clasa: a-I
Obiective operaționale:
O1 Să identifice numerele în orice context
O2 Să utilizeze termeni cu conținut numeric
O3 Să însușească noțiunea de număr
O4 Să utilizeze numerele în diverse exerciții.

Tipul de lecție: De formarea a capacităților de înțelegere a cunoștințelor


Tema: Jocuri de construcție cu corpuri geometrice
Clasa: a-II
Obiective operaționale:
O1 Să explice noțiunea de corp geometric
O2 Să descrie corpurile geometrice după diverse criterii
O3 Să construiască din corpuri geometrice o căsuță
O4 Să formeze mulțimi de aceeași culoare și formă.

Tipul lecției: De formare a capacităților și de aplicare a cunoștințelor


Tema: Adunarea și scăderea numerelor naturale
Clasa: a-III
Obiective operaționale:
O1 Să realizeze un calcul oral în baza unui exercițiu
O2 Să calculeze exerciții în coloniță
O3 Să determine ordinea efectuării operațiilor într-un exercițiu
O4 Să exemplifice exercițiile de adunare de scădere

Tipul lecției: De formarea capacităților de analiză-sinteza a cunoștințelor


Tema: Relații de comparație a numerelor
Clasa: a- IV
Obiective operaționale:
O1 Să compare un numerele de o cifră cu numerele de două cifre
O2 Să analizeze problemele cu mai multe operații
O3 Să compună exerciții de comparare a numerelor
O4 Să aplice numerele studiate anterior într-un exercițiu

Tipul lecției: De formare a capacităților de evaluare a cunoștințelor


Tema: Probleme de adunare și scădere rezolvabile prin 1-3 operații
Clasa: a-IV
Obiective operaționale:
O1 Să rezolve probleme de adunare și scădere fără ajutorul nimanui
O2 Să compună singuri probleme de adunare și scădere
O3 Să determine valorile de adevăr ale unei probleme
O4 Să evalueze nivelul de cunoaștere a problemei

Tipul lecției: Mixtă


Tema: Unitățile de măsură
Clasa: a-IV
Obiective operaționale:
O1 Să enumere care sunt unitățile de măsură
O2 Să distingă care sunt asemănările și deosebirile dintre unitățile de măsură
O3 Să experimenteze unitățile de măsură
O4 Să evalueze nivelul de cunoaștere a unităților de măsură

Jocuri didactice matematice


Construirea unei figuri –siluetă în formă de iepuraș
Scopul: Analiza modului de amplasare a părţilor, construirea figurii-siluetă, orientându-se
după model. Materiale: Copiii au o garnitură de figuri pentru jocul „Tangram‖, un model.
Desfăşurarea activităţii: Am arătat copiilor un model de figură-siluetă în formă de iepuraş
şi am spus: „Priviţi atent iepuraşul şi spuneți, cum e construit? Din ce figuri geometrice e
compus: corpul, capul, picioarele iepuraşului? Numiţi figura şi mărimea ei, deoarece
triunghiurile, din care e alcătuit iepuraşul (arată) sunt de diferite dimensiuni‖. Am propus la
câţiva copii să răspundă:
Primul copil: Capul iepuraşului e alcătuit dintr-un pătrat, urechea – dintr-un patrulater,
corpul – din două triunghiuri, iar lăbuţele – tot din triunghiuri. E corect răspunsul? Dacă nu,
corectaţi-l! Am rugat pe alt copil să răspundă.
Al doilea copil: Corpul trebuie alcătuit din 2 triunghiuri mari, laba (iată aceasta) – dintr-un
triunghi mijlociu şi unul mic, iar cealaltă labă dintr-un triunghi mic. Spuneţi ce figură
geometrică reprezintă aceste 2 triunghiuri mari. Arătaţi laturile, unghiurile acestei figuri.
Al treilea copil: Reprezintă un patrulater (arată conturul lui, numără unghiurile şi laturile).
Dar ce figură reprezintă triunghiul mijlociu şi cel mic luate împreună?
Al patrulea copil: Un dreptunghi.
Al cincilea copil: Nu, un patrulater, iată aici (arată) nu se aseamănă cu un dreptunghi. În
sfârşit, am analizat cum e construit iepuraşul, din ce figuri e compus corpul, capul, labele.
Acum compuneţi şi voi o astfel de figură şi verificaţi după model, dacă aţi construit corect.
După ce au construit figura, am rugat doi copii să povestească cum au construit, să numească
în ordine amplasarea părţilor componente.
Al șaselea copil: Eu am construit în felul următor: capul şi o ureche le-am făcut dintrun
pătrat şi un patrulater, corpul – din 2 triunghiuri mari, lăbuţele – dintr-un triunghi mijlociu şi
unul mic şi lăbuţa de sus – dintr-un triunghi mic.
Al șaptelea copil: Eu am făcut urechile dintr-un patrulater, capul – dintr-un pătrat, o lăbuţă –
dintr-un triunghi, corpul – din două triunghiuri mari, lăbuţele – iată acestea – din 2
triunghiuri.
O activitate mai complicată şi mai interesantă pentru copii este reproducerea figurilor după
modelele de contur (nedivizate). Reproducerea figurilor după modele de contur necesită
separarea vizuală a formei unei sau altei figuri plane în părţi componente, adică în figurile
geometrice din care e compusă. Ea e posibilă în condiţiile unei amplasări corecte a unor părţi
componente faţă de altele, a respectării raportului lor proporţional după mărime.
Reproducerea se efectuează pe parcursul alegerii (căutărilor) modului de construire pe baza
analizei preliminare şi a acţiunilor practice ulterioare, îndreptate spre verificarea diferitelor
moduri de amplasare a părţilor. La această etapă de instruire una din sarcinile principale
constă în dezvoltarea la copii a priceperilor de a analiza forma unei figuri plane după
imaginea de contur, adică a capacităţilor de a combina. La trecerea de la construirea
figurilor-siluetă după modele divizate la construirea după modele de contur fără indicarea
părţilor e important să se demonstreze copiilor că fără o analiză preliminară a modelului e
greu să construieşti o figură pe plan. Copiilor le-am propus să construiască 1-2 figuri-siluetă
după modele de contur din numărul celor pe care le-au construit mai înainte după modele
divizate. Procesul de construire a figurii în acest caz are loc pe baza imaginii de acum
formate şi a efectuării analizei vizua- le la începutul activităţii. Astfel de exerciţii asigură
trecerea la reproducerea figurilor după modele mai complicate. Organizarea jocurilor de
reproducere a figurilor-siluetă se face cu participarea după posibilităţi a copiilor, ceea ce le
creează o atitudine pozitivă faţă de materiale, interesul şi dorinţa de a se juca.
Jocul cu numerele

Sarcina didactică:
                   Deosebirea numerelor naturale scrise cu o cifră, cu două  cifre, trei cifre.
                   Material didactic:  cartonaşe cu numere naturale cuprinse înntre  0-1000;
                   Regulile jocului:
                   Fiecare elev primeşte câte un cartonaş cu un număr natural de la 0 la 1000. Învăţătoarea
le cere elevilor să se aranjeze în grupe după numărul cifrelor din care este alcătuit numărul primit de
ei.
                   Jocul este mai dificil dacă învăţătoarea nu le spune criteriul grupării, doar le cere
elevilor să se aranjeze în grupă cu cei care cred ei că se potrivesc. În fiecare grupă voi găsi un copil
care poate jusstifica de ce stau ei în aceeaşi grupă.

Papagalul isteţ”
                   Sarcina didactică:
                   Reproducerea unui şir de numere formate din trei cifre.
                   Regulile jocului:
                   Este un joc de concentrare în care un elev este conducătorul jocului, restul copiilor sunt
papagalii. Conducătorul jocului înşiră numere naturale formate din trei cifre cu mici pauze între ele,
apoi papagalii (elevii) trebuie să repete toate numerele exact în ordinea spusă de conducător. Cel
care greşeşte iese din joc.
Telefonul fără fir
Sarcina didactică:
Recunoaşterea numerelor naturale pare sau impare formate din trei cifre.
Regulile jocului:
Elevii stau în cerc şi se ţin de mână. Învăţătoarea numeşte un elev care şopteşte în urechea vecinului
un număr natural format din trei cifre şi îl strânge de mână o dată dacă este impar şi de două ori
dacă este par. Numărul merge din şoaptă în şoaptă până ajunge înapoi de unde a plecat. La sfârşit se
constată dacă numărul este acelaşi şi dacă este par sau impar.

Traista veselă
Sarcina didactică:
            Numărarea în ordine crescătoare sau descrescătoare a numerelor cuprinse între 0 şi 1000 şi
compararea acestora. ( citirea datelor din tabele ).
            Material didactic: fişe de lucru cu tabele;
            Regulile jocului:
            Se alcătuiesc patru grupe de elevi. Învăţătoarea împarte fiecărei grupe câte o fişă cu câteva
cerinţe. Grupa care termină cel mai repede şi corect câştigă.

Numele
Ana Corina Andrei David Laura
Copilului
Număr de
172 456 391 632 515
Timbre

·        Cine are cele mai puţine timbre?


·        Cine are cele mai multe timbre?
·        Scrieţi numele copiilor în ordinea crescătoare a numărului de timbre pe care îl au.
Fișă de lucru

1. Colorează prima și a doua albină

2. Trasează linii de la albină la floarea corespunzătoare în funcție de cifră.

3 1 2

1 2 3
Calculul mintal are un rol deosebit în viaţa practică, unde se
simte nevoia lui.
Este incontestabilă contribuţia calculului mintal în dezvoltarea
facultăţilor mintale ale elevilor,atenţiei şi judecăţii.

Formarea deprinderilor de calcul mintal


oral şi în scris

Prin calcul mintal înţelegem calculul care se efectuează în


minte, în gând, cu excluderea întrebuinţării mijloacelor şi
procedeelor tehnice ale calculului scris.
Formarea deprinderilor şi priceperilor de calcul mintal la elevi
din clasele I-IV constituie un obiectiv important ce trebuie
realizat în predarea lecţiilor de matematică .

Noţiunea de calcul mintal cuprinde :


Calculul mintal propriu-zis, adică acel calcul în care se dă
operaţia cu indicarea elementelor şi se cere doar rezultatul,
operaţia refăcându-se în minte, fără utilizarea materialului
didactic, fără repetarea operaţiei şi fără scrierea ei.
Exemplu :
Întrebare : 7 + 6 = ?; Cum ai socotit ?
Răspuns :-Am întregit numărul 7 la 10, apoi am adunat
unităţile rămase.
7 + 6 = 7 + 3 +3 = 10 + 3 = 13
Între calculul scris şi calculul mintal există o strânsă
interdependenţă.
Calculul mintal constituie o etapă premergătoare şi necesară
pentru calculul scris.
Nu se poate concepe efectuarea calculului scris fără efectuarea
calculului mintal.
Din activitatea la clasă am observat că elevii care nu efectuează
cu uşurinţă calculul mintal întâmpină dificultăţi şi la
calculul scris. Ei găsesc mai greu şi calea de rezolvare a unor
probleme, atenţia lor este concentrată asupra efectuării
calculelor. Dimpotrivă, cei care au formată deprinderea de calcul
mintal şi scris îşi îndreaptă atenţia asupra structurii
problemei, asupra judecăţii ei.
Calculul mintal are un rol deosebit în viaţa practică, unde se
simte nevoia lui.
Este incontestabilă contribuţia calculului mintal în dezvoltarea
facultăţilor mintale ale elevilor, în special al memoriei,
atenţiei şi judecăţii, în disciplinarea proceselor de analiză
şi sinteză ale gândirii. Elevul este pus în situaţia nu numai
de a efectua calcule explicând procedeele învăţate, ci şi de a
alege procedeul de calcul cel mai potrivit cazului dat, pentru a
afla mai repede şi mai uşor răspunsul.
Exemplu :
60 + 80 +20 + 40 = (6o + 4o) + (80 + 20)
= 100+ 100
= 200
sau 2 x 9 x 15 = (2 x 15) x 9
= 3o x 9
= 270
Calculul mintal dezvoltă puterea de a înţelege spiritul de
iniţiativă, perspicacitatea. De aceea, se spune despre calculul
mintal că este cea mai simplă formă a muncii creatoare a
elevului.

Având în vedere importanţa calculului mintal atât în


însuşirea matematică, cât şi în dezvoltarea gândirii m-a
preocupat această temă. Am căutat să transmit elevilor cele mai
eficiente procedee de însuşire a priceperilor şi deprinderilor de
calcul mintal în aşa fel încât ei să
le poată folosi în viaţă la orice pas.
Locul calculului mintal în lecţiile de matematică nu poate fi
delimitat.
El se foloseşte în mod curent, atât pentru dezvoltarea
exerciţiilor şi problemelor, cât şi pentru stabilirea
diferitelor procedee de calcul sau pentru repetarea şi aplicarea
acestora.
În lecţiile de transmitere de noi cunoştinţe, în toate etapele
bazate pe exerciţii, am utilizat calculul mintal sub diferite forme
pentru învăţarea diferitelor procedee de calcul.
În timpul orei de matematică, calculul mintal poate fi plasat în
mod diferit :
 în cadrul primei părţi a lecţiei, uneori se face înainte de
momentul verificării pentru a forma la elevi
deprinderi temeinice de calcul rapid şi corect cu scopul de a
verifica în ce mod şi-au însuşit cunoştinţele anterioare
folosite în tema pentru acasă;
 după momentul verificării temei, pentru a supune gândirea
elevilor la efort;
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea de Stat ,,Aleco Russo” din Bălți
Facultatea de Științe ale Educației Psihologie și Arte
Specialitatea: Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară

PROIECT DIDACTIC
La Matematică

A elaborat studenta grupei PP42R


Burlac Valentina
conf. univ., dr. Zastînceanu L.
Clasa: a-II
Data: 10 octombrie
Subiectul lecției: Înmulțim cu hărnicie
Tipul lecției: de formare a capacităților de dobîndire a cunoștințelor
Subcompetențe:
2.1. Efectuarea înmulţirii prin adunare repetată şi pe baza tablei înmulţirii, a împărţirii
exacte prin scădere repetată şi ca probă a înmulţirii.
2.2. Utilizarea elementelor de limbaj matematic aferent conceptelor de înmulţire
Obiective operaționale:
O1 Să opereze cu termenii de înmulțire
O2 Să distingă relația dintre adunare repetată și înmulțire
O3 Să însușească termenii la înmulțire
O4 Să utilizeze operația de înmulțire în diverse exerciții
O5 Să participe la jocurile propuse de învățător
O6 Să realizeze exerciții de înmulțire oral
O7 Să însușească deprinderea de-a scrie

Tehnologii/strategii didactice:
Forme de instruire: Individual, frontal, grup
Metode și procedee:Conversația, explicația, demonstrația, pauza
dinamică, problematizarea, exercițiul, observația, descoperirea, calculul oral.
Materiale didactice: manualul, imagini, poster.

Bibliografie:
1)Curriculum național în învățământul primar, Chișinău, 2018.
2)Ursu, Ludmila, Lupu , Ilie: Manual de Matematică pentru clasa a II-a. Chișinău, 2015. 138
p.

Etapele lecției Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode de


Evaluare
Evocarea Momentul organizatoric Elevii își pregătesc
Asigurarea unui climat materialele pentru lecție.
favorabil pentru lecție.
Captarea atenției Descoperirea
Le adun în coş pe toate,
Merele din pom s-au copt.
Patru mere şi cu patru
Câte sunt de tot? Sunt opt.
Adunare
 Că le-adun ce-nseamnă oare?

La tablă se afișează trei Demonstrația


imagini buburuză în partea Imagini
stîngă iar în partea dreaptă 2
albinuțe.

6 6 6 4 4
(Vezi anexa 1) Conversația
Cîte lăbuțe are buburuza? 6
Dar albine cîte lăbuțe are? 4

Haideți să scriem de desuptul


fiecăruia numerele.
Calculul oral
Dacă calculăm în total cîte
lăbuțe vor fi? 26
Conversația
Cum se numește semnul cînd Plus Explicația
se adună?

Înseamnă că 18+8=26
Dacă ați observat de cîte ori se
repetă 6? De 3 ori Observația

Dar 4 de cîte ori se repetă?


Cum sunt termenii fiecărei din De 2 ori Conversația
aceste sume? Sunt la fel
Elevi dar noi putem termenul
6 să-l scriem mai pe scurt

Realizarea Adunăm cifra 2 de 6 ori


sensului 2+2+2+2+2+2 =6
Demonstrația
Ce-am observat elevi?
Ce sumă am obținut?
De cîte ori am adunat numărul Conversația
2? Am adunat 2 de 6 ori
Iată elevi adunarea repetată de 6 Explicația
termeni egali se numește de 6 ori
înmulțire.
Semnul la înmulțire se
înseamnă prin x
Care sunt termenii repetați?
Care este suma? Explicația
La înmulțire scriem
2x6 Termenii repetați sunt 2
Cum se citesc termenii la Suma este 6
adunare?
Elevi la operația de înmulțire
se citesc spre exemplu așa: Termen , termen, sumă
2 x 6=12
factor factor
produs
(Vezi anexa 2) Demonstrația
La tablă se afișă o serie de
exerciții elevii frontal aleg
exercițiile care sunt cu 2+2
termeni egali. Fișă
3+3
(Vezi anexa 3) Demonstrația
8+8
Pauza dinamică
Mâna este ca o floare
Și ea are cinci petale
1,2,3,4,5 Elevii realizează pauza Pauza dinamică
Închid pumnul și-l desfac dinamică.
Nu e greu deloc ce fac.(Elevii
își arată mînuțele și numără
degetele și le strîng în pumn
Lucrul asupra exercițiului nr.2
din manual de la pagina 46 la
tablă.
Elevii lucrează frontal la Exercițiul
(Vezi anexa 4)
tablă.
4x3 Cum v-om scrie prin
adunarea repetată?
3 adunat de 4 ori
3+3+3+3=12
Înseamnă că 4 înmulțit cu 3
este 12. Conversația
2x9 Ce număr îl vom aduna
de atîtea ori?
Demonstrația
2+2+2+2+2+2+2+2+2 2 îl vom aduna de 9 ori
De cîte ori ați adunat numărul
2? Explicația
Ce sumă ați obținut?
Înseamnă că 2 x de 9 ori este De 9 ori
18.
18
Elevi acum vom face exerciții
de încălzire a mâinii înainte de
scris. Elevii realizează exerciții
Exercițiul
Bate palmele ușor, de încălzire a mîinii.
Bate palmele de zor!
Unu, doi,trei!
Unu, doi, trei!

2. Eu strâng pumnii și-i desfac


Degetelor fac pe plac.
Unu-doi, unu-doi,
Toți suntem acum vioi!

3. La pian acum cântăm,


Liniște, să ascultăm:
Plic-plac, plic-plac,
Melodiile îmi plac!

Elevii deschideți caietele și


scrieți data de astăzi apoi vom
lucra asupra exercițiului 4 din
manual de la pagina 46. Elevii scriu exercițiul în
Lucrul
caiete.
În continuare vom rezolva o individual
problemă.
Citirea problemei
Pe fiecare plic sunt 2 timbre. Problematizarea
Cîte timbre sunt în total pe 3
plicuri? Lectura problemei
Ce-am aflat din această
problemă?
Care sunt cuvintele cheie?
Se scrie la tablă schema Că pe 1 plin este 2 timbre Discuția dirijată
problemei.
1 plic…………2 timbre
3 plicuri……….? timbre
Dacă un plic are 2 timbre, 3 Elevii scriu în caite schema
plicuri cîte timbre vor avea? problemei. Explicația
Ce operație se face în această Demonstrația
problemă?
Adunarea repetată.
Ce adunăm?
De cîte ori se adună numărul
2+2+2
2?
2+2+2=6 2 de 3 ori
Ce sumă am obținut prin Conversația
operația de adunare?
Cum vom scrie prin operația 6
de înmulțire exercițiul?
Cîte timbre sunt în total? Exercițiul
3x2
3x2=6 6

Prin metoda mingea jucăușă


se adresează întrebări elevilor.
-Ce-am învățat astăzi? Mingea jucăușă
-Cum se numesc termenii la
Realizarea înmulțire? Operația de înmulțire
sensului -Cum se mai numește operația factor,factor,produs
de înmulțire. Conversația
Adunarea repetată
Pentru acasă să rezolvați
exercițiul 1, 2 din manual de
la pagina 47.

Extensia

Anexa 1
6 6 6

4 4
Anexa 2
2x3=6
Factor Factor Produs

Anexa 3
2+2 4+3
3+3 4+4
7+5 5+5
3+5 7+7
3+3
1+3
Anexa 4
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea de Stat ,,Aleco Russo” din Bălți
Facultatea de Științe ale Educației Psihologie și Arte
Specialitatea: Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară

PROIECT DIDACTIC
La Matematică

A elaborat studenta grupei PP42R


Burlac Valentina
conf. univ., dr. Zastînceanu L.

Clasa: a-III
Data: 15 aprilie
Subiectul lecției: Corpuri geometrice
Tipul lecției: de formare a capacităților de dobîndire a cunoștințelor
Subcompetențe:
4.1. Recunoașterea figurilor și a corpurilor geometrice, a elementelor acestora în modele date
şi în mediul înconjurător.
4.2. Completarea unor șiruri de forme geometrice, de rezultate ale unor măsurători, asociate
după reguli simple indicate sau identificate prin observare.
Obiective operaționale:
O1 Să însușească noțiunea de corp geometric
O2 Să distingă proprietățile corpurilor geometrice
O3 Să explice care sunt corpurile geometrice
O4 Să compare corpurile geometrice de figurile geometrice
O5 Să aplice din divers material formele corpurilor geometrice

Tehnologii/strategii didactice:
Forme de instruire: Individual, frontal, grup
Metode și procedee:Conversația, explicația, demonstrația, analiza,
exercițiul, observația, descoperirea.
Materiale didactice: manualul, imagini, fișe.

Bibliografie:
1)Curriculum național în învățământul primar, Chișinău, 2018.
2)Ursu, Ludmila, Lupu , Ilie: Manual de Matematică pentru clasa a II-a. Chișinău, 2015. 138
p.

Etapele lecției Activitatea Activitatea Metode de


Profesorului elevilor evaluare
Evocarea Momentul Elevii își pregătesc
organizatoric. materialele pentru
Asigurarea unui lecție.
climat favorabil
pentru lecție.

Astazi am găsit o
scrisoare pe care aș Explicația
vrea să v-o citesc.
Dragi elevi din clasa
a III-a, Am auzit
despre voi că vă
place geometria.
Astăzi vreau să vă
ajut să învățați
despre corpurile
geometrice. Cei care
vor reuși să ducă la
îndeplinire toate
sarcinile de lucru
pregătite de doamna
învățătoare, vor
deveni asistenții mei.

Mult succes!
Realizarea Cu ajutorul lui
sensului Spiderman vom
învăța să Explicația
recunoaștem și să
construim corpuri
geometrice.
Într-un coșuleț am
câte un cartonaș Demonstrația
pentru fiecare elev.
Cartonașele sunt de
culori diferite, după
cum urmează:
Roșu: grupa 1
Galben : grupa 2
Albastru : grupa 3
Verde : grupa 4
Violet : grupa 5
Fiecare elev va
extrage dintr-un
coșuleț un bilețel .
Se vor forma cinci
grupe.
Sarcina 1 Fiecare elev extrage Demonstrația
Fiecare grupă are un cite un cartonaș Explicația
carton pe care este
desenată Aplicația
desfășurarea unui
corp geometric (fișa
1 a, b, c, d, e).
Voi trebuie să Elevii realizează
decupați pe linia lucrul practice în
continuă și să pliați grupe
pe linia punctata.
Finalizați construcția
cu ajutorul benzii
adezive. Apoi, cu
ajutorul bețișoarelor
și/ sau al plastilinei
construiți același
corp geometric.

Sarcina 2
Fiecare grupă are o Analiza
fișă (Fișa 2 ) pe care Compararea
o veți completa cu Explicația
proprietățile corpului
pe care l-ați
descoperit. Trebuie
să stabiliți numărul Elevii completează
de muchii, numărul cu propprietățile
de vârfuri și numărul corpului
de fețe ale corpului
geometric construit
de voi. Veți desemna
un reprezentant care
va prezenta fișa.
Gr.1 – cub
Gr.2 – cuboid
Gr.3 – cilindru
Gr.4 – con
Gr.5 – sferă

Haideți să notăm în
caiete ceea ce am
observat până acum.
Scriem titlul:
Corpurile geometrice
Desenăm : cubul,
cuboidul, cilindrul, Elevii scriu în caiete
conul și sfera. Există
și alte corpuri din
lumea înconjurătoare
care seamănă cu
celelalte corpuri
geometrice?
Pentru fiecare corp
vom nota exemple
de corpuri care sunt
precum corpurile
geometrice. Pentru
ca toți elevii să aibă
informațiile despre
proprietățile tuturor
corpurilor învățate
astăzi, veți primi câte
o fișă pe care o veți
lipi în caiete.(Fișa 3)

Spiderman v-a lăsat


o nouă probă.
Fiecare elev va primi
o imagine. Elevii lipesc ca
support o fișă în
Exemplu: o stradă; caiet Observația
un parc Sarcina 3
(fișa 4) Identificați
cât mai multe
corpuri geometrice.

Prezint fiecare
imagine, pe rând.
După fiecare Elevii caută în
imagine prezentată, imagine corpuri
cer elevilor care au geometrice
primit acea imagine
să anunțe numărul de
corpuri identificate.
(fișa 5)
Reflecția
Spuneți 3 lucruri
care ați învățat astăzi Conversația
la lecție
2 lucruri care v-au
plăcut
1lucru care ați dori
să mai aflați. Elevii explică ceea
Pentru acasă să ce-au însușit la
realizați din carton lecție.
Extensia colorat toate
corpurile geometrice.

Fișa 1
Fișa 2
Fișa 3
Fișa 4
Fișa 5
Număr de muchii
Număr de vîrfuri
Număr de fețe
Denumirea corpului
geometric

Fișa 6
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea de Stat ,,Aleco Russo” din Bălți
Facultatea de Științe ale Educației Psihologie și Arte
Specialitatea: Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară

PROIECT DIDACTIC
La Matematică

A elaborat studenta grupei PP42R


Burlac Valentina
conf. univ., dr. Zastînceanu L.
Clasa: a-II
Data: 23 ianuarie
Subiectul lecției: Probleme de mărire cu cîteva unități
Tipul lecției: mixtă
Competența specifică:
3. Rezolvarea problemelor pe baza utilizării achizițiilor matematice, dând dovadă de gândire
critică în adoptarea unui plan pertinent de rezolvare.
4. Realizarea demersurilor explorativ-investigative pentru soluționarea/formularea unor
situații de problemă/probleme, manifestând curiozitate și creativitate în integrarea achizițiilor
matematice cu cele din alte domenii.

Obiective operaționale:
O1-să utilizeze elementele de limbaj matematic;

O2- să explice părțile componente ale unei probleme;

O3-să analizeze structura unei probleme;

O4-să rezolve probleme de mărire cu cîteva unități prin diverse exerciții.

Tehnologii/strategii didactice:
Forme de instruire: Individual, frontal, grup
Metode și procedee:Conversația, explicația, demonstrația, analiza, exercițiul,
observația, descoperirea.
Materiale didactice: manualul, imagini.

Bibliografie:
1)Curriculum național în învățământul primar, Chișinău, 2018.
2)Ursu, Ludmila, Lupu , Ilie: Manual de Matematică pentru clasa a II-a. Chișinău, 2015. 138
p.

Etapele Activitatea Profesorului Activitatea elevilor Metode de


lecției evaluare
Evocarea Momentul organizatoric Chestionarea
Asigurarea unui climat Elevii își pregătesc materialele orală
favorabil pentru lecție pentru lecție.

Lecția se începe cu o
ghicitoare.
Le adun în coş pe toate,
Merele din pom s-au copt. Sunt 8

Patru mere şi cu patru Adunare


Câte sunt de tot?

În continuare se propune
niște coșulețe cu mere.

Puneți în primul coș 6 mere


iar în coșul al doilea cu 2 mai Aprecieri
multe decît în primul. verbale

Ce-ați observat?
Că în fiecare coș sunt mere.
Cîte mere sunt în total în
În total sunt 8 mere
coșuri?
Cum ați aflat? Prin operația de adunare
Ce-ați adunat? 6+2=8

Observarea
Realizarea Astăzi elevi vom învăța sistematică a
sensului probleme de mărire cu cîteva elevilor
unități.
I Citirea conștientă a
problemei
Se citește problema din carte
de către învățător.

Într-un coș sunt 5 nuci , iar


mere sunt cu 2 mai multe.
Cîte mere sunt în coș?

Lectura problemei de un elev.

II Analiza textului
problemei Despre mere și nuci
Despre ce se vorbește în Chestionarea
problemă? În coș erau 5 nuci orală
Nuștim
Cîte nuci erau în coș? Că sunt 5 nuci în coș
Cîte mere erau în coș? Cîte mere erau în coș
Ce cunoaștem în problemă?
Ce trebuie de aflat în
problemă? Nuci,mere
III Elaborarea planului Aprecieri
rezolvării problemei. verbale

Care sunt cuvintele cheie în


problemă.
Se scrie schema problemei la
tablă de învățător.

Nuci…..5
Mere…?,cu 2 mai multe

Elevi, ceea ce cunoaștem în


problemă este condiția
problemei
Nuci…..5

Ceea ce nu cunoaștem în
problemă este întrebarea
problemei
Mere…?,cu 2 mai multe Că sunt 5 nuci
Cîte mere sunt în coș

Ce cunoaștem în problemă?
Ce nu cunoaștem în
problemă? 5
Cu 2 mai multe
Cîte nuci erau în coș?
Iar mere cîte erau? Nuștim
Ce sunt mai multe mere sau
nuci? Cu 2
Cu cite mai mult? Prin operația de adunare
Cum putem afla cîte mere
sunt în coș? 5+2=7
Ce adunăm?
Răspunsul este că în coș erau 7
mere
Care este răspunsul ?

Se scrie de pe tablă
rezolvarea problemei de către
învățător.
Se propune un șir de
imaginini după care să
alcătuiască probleme.

Reflecția

Pe un ram ram sunt 2 pițigoi


iar pe al doilea ram sunt 2
privighetori cu 2 mai mult.
Cîte privighetori sunt pe ram?
Tema pe acasă
Să rezolve problema nr.2

Prin metoda interviului se


propune întrebări elevilor
-Ce-am realizat astăzi la
lecție?
-Ce-ați aflat nou?
-Ce v-a plăcut de la această
lecție?