Sunteți pe pagina 1din 2

Barem test celula clasa a IX-a 2020

1 neted, rugos, ribozomi

bacterii; alge albastre-verzi (ciano-bacterii)…………………………………….5x0.2p

2 1-d; 2-a; 3-?; 4-a; 5-d…………………………………………………………5x0.4p

3……………………………………………………………………………….........…2x1p

a) 1-c; 2-d; 3-e; 4-a; 5-b……………………………………………………..…5x0.2p

b) 1-e; 2-d; 3-a; 4-b; 5-c……………………………………………………..…5x0.2p

4 ………………………………………………………………………………..5x0.4p

0.2p daca afirmatia falsa nu e modificata

1A 2F 3A 4A 5F

2F: Ribozomii au rol in sinteza proteinelor/ Lizozomii secreta substante cu rol digestiv.

3A

4A

5F: Lizozomii au rol digestiv/ in distrugerea particulelor straine.

5 ……………………………………………………………………………………...2p

a Organite celulare caracteristice celulei eucariote:………………………...……...0.5p

*comune: reticul endoplasmatic (RE), dictiozomi (Aparatul Golgi), mitocondrii, centrozomi, lizozomi

*specifice, organite care intră în alcătuirea numai anumitor tipuri de celule: miofibrile (întâlnită în fibra
musculară), neurofibrile, corpii Nissl (întâlniți în celula nervoasă), plastide (celula vegetala)

b Organite ce contin enzime:……………………………………………….………..0.5p

- lizozomi: rol in digestia celulara

- mitocondrii: respirația celulara

c muschiul are 1000 fibre; 30% sunt lungi 30%*1000=300 fibre lungi…………...….0.2p

restul fibrelor sunt scurte 1000-300=700 fibre scurte………………………………....0.1p

50 mitocondrii in fibra scurta 50*700=35000 mitocondrii in total in fibrele scurte.….0.2p

fibra lunga are nr dublu de mitocondrii 50*2=100 mitocondrii in fibra lunga……..0.2p

100 mitocondrii in fibra lunga 100*300=30000 mitocondrii in total in fibrele lungi...0.2p

nr total mitocondrii=35000+30000= 65000…………………………………………...0.1p