Sunteți pe pagina 1din 1

Barem test celula clasa a IX-a 2020

1 neted, rugos, ribozomi


bacterii; alge albastre-verzi (ciano-bacterii)…………………………………….5x0.2p

2 1-d; 2-a; 3-a; 4-a; 5-d…………………………………………………………5x0.4p


3………………………………………………………………………………..…2x1p
a) 1-c; 2-d; 3-e; 4-a; 5-b……………………………………………………..…5x0.2p
b) 1-e; 2-d; 3-a; 4-b; 5-c……………………………………………………..…5x0.2p
4 ………………………………………………………………………………..5x0.4p
0.2p daca afirmatia falsa nu e modificata
1A
2F: Ribozomii au rol in sinteza proteinelor/ Lizozomii secreta substante cu rol digestiv.
3A
4A
5F: Lizozomii au rol digestiv/ in distrugerea particulelor straine.
5 ……………………………………………………………………………………...2p
a Organite celulare caracteristice celulei eucariote:………………………...……...0.5p
*comune: reticul endoplasmatic (RE), ribozomi, dictiozomi (Aparatul Golgi), mitocondrii,
centrozomi, lizozomi
*specifice, organite care intră în alcătuirea numai anumitor tipuri de celule: miofibrile (întâlnită în
fibra musculară), neurofibrile, corpii Nissl (întâlniți în celula nervoasă), cloroplaste
b Organite ce contin enzime:……………………………………………….………..0.5p
- lizozomi: rol in digestia celulara

c muschiul are 1000 fibre; 30% sunt lungi 30%*1000=300 fibre lungi…………...….0.2p
restul fibrelor sunt scurte 1000-300=700 fibre scurte………………………………....0.1p
50 mitocondrii in fibra scurta 50*700=35000 mitocondrii in total in fibrele scurte.….0.2p
fibra lunga are nr dublu de mitocondrii 50*2=100 mitocondrii in fibra lunga………...0.2p
100 mitocondrii in fibra lunga 100*300=30000 mitocondrii in total in fibrele lungi...0.2p
nr total mitocondrii=35000+30000= 65000…………………………………………...0.1p