Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

Competenţe formate şi itemi Scor


I Dezvoltarea cunoştinţelor geografice. L
1. Subliniază răspunsul corect: 0
1. Eurasia este separată de Africa prin strâmtorile: 1
a. Bering și Bab el Mandeb b. Gibraltar și Bering c. Bab el Mandeb d. Bering și Bosfor 2
3
2. Cel mai înalt podiș din Eurasia este: 4
a. Siberiei Centrale b. Tibet c. Deccan d. Arabiei 5
3. Partea estică a Eurasiei este scăldată de Oceanul: 6
a. Pacific b. Atlantic c. Indian d. Arctic 7
4. Față de meridianul 0° Eurasia este situată în cea mai mare parte în emisfera de: 8
a. nord b. sud c. est d. vest 9
10
5. Golful Bengal scaldă țărmurile Eurasiei de :
a. nord b. sud c. est d. vest
2. Formează enunțuri corecte, prin sublinierea cuvântului potrivit:
1. Cel mai înalt vârf montan din Eurasia este Mont Blanc/Chomolungma.
2. Zona climatică din extremitatea sudică a Eurasiei este cea subecuatorială/ecuatorială.
3. Strâmtoarea ce separă două continente, două oceane, două mări și două state este Bering/Gibraltar.
4. Munții Carpați s-au format în era neozoică/mezozoică.
5. Precipitațiile atmosferice sunt repartizate uniform/neuniform pe teritoriul Eurasiei.

II Analizarea şi explicarea caractericticilor componentelor naturale şi umane. L


Stabileşte corespondenţa dintre zonele climatice din coloana A și caracteristicie climatice din coloana 0
B, scriind cifra corespunzătoare în spațiul din dreptul literelor. 1
coloana A coloana B 2
3
_______ A. Arctică 1. pe parcursul anului domină vânturile de vest.
4
5
_______B. Temperată 2. caracteristică regiunii de sud a Mesopotamiei, pen-la Arabă și Podișul Iranian. 6
_______ C. Tropicală 3. pe parcursul anului domină mase de aer arctice.

4. Temperaturile predominant negative cu precipitații puține.


5. Specific sunt cele patru anotimpuri.

6. Predomină mase de aer tropical continentale pe tot parcursul anului.

III Aplicarea cunoştinţelor geografice L


1. Calculează desfășurarea Eurasiei în grade și km, de la nord la sud, pe meridianul de 70° long. E., 0
utilizând rețeaua de grade a hărții. 1
_________________________________________________________________________________________ 2
3
_________________________________________________________________________________________
4
_________________________________________________________________________________________ 5
2. Calculează distanța în kilometri de la punctul extrem de Est la punctul extrem de Vest pe linie dreaptă, 6
utilizând scara hărții. 7
_________________________________________________________________________________________ 8
_________________________________________________________________________________________ 9
10
IV Explicarea fenomenelor şi proceselor naturale. L
Argumentează, prin două exemple, enunțul:,,Vântul este principalul factor exogen ce modelează relieful în 0
regiunile aride”. 1
_________________________________________________________________________________________ 2
_________________________________________________________________________________________ 3
_________________________________________________________________________________________ 4
_________________________________________________________________________________________ 5
_________________________________________________________________________________________ 6
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Test de evaluare sumativă la unitatea de învățare ,,Eurasia (P.F.G., relieful, clima)”

Punctajul acumulat 0-9 10-16 17-21 22-24 25-27 28-31 32

Nota 4 5 6 7 8 9 10
ClasaVII N. P. ______________________________________________