Sunteți pe pagina 1din 1

Test de evaluare sumativă a unității de învățare ,,Africa”

Clasa VI N. P. elevului_________________________________

Nr. Competenţe formate şi itemi Scor


I Dezvoltarea cunoştinţelor geografice. L
1. Subliniază răspunsul corect: 0
1. Extremitatea sudică a Africii este: 1
2
a. Capul Blanc b. Capul Acelor c. Capul Guardafui d. Capul Verde
3
2. Africa este traversată de ecuator în partea sa: 4
Punctajul acumulat
a. sudică 0-7 8-10
b. centrală 11-14 15-16
c. nordică 17-19 d. 20-21
estică 22-23
5
3.Nota
La factorii exogeni de modelare a scoarței terestre se atribuie: 6 10
4 5
marine 6 c. erupțiile vulcanice
7
d.8 mișcările tectonice
9
a. cutremurele de pământ b. apele 7
4. Particularitate a râului dependentă de climă este: 8
a. volumul anual al apei b. direcția râului c. caracterul cursului d. căderea râului 9
5. Bazinului de scurgere a Oceanului Indian îi aparțin următoarele fluvii:
a. Nil și Congo b. Zambezi și Limpopo c. Nil și Orange d. Niger și Limpopo
2. Formează enunțuri corecte, prin sublinierea cuvântului potrivit.
1. Atlas sunt munți tineri/bătrâni.
2. Fluviul Nil în cursul inferior și cel de mijloc pierde/câștigă o cantitate mare de apă.
3. În partea nordică/sudică a continentului African sunt amplasați Munții Atlas.
4. Munții Cap sunt situați în partea nordică/sudică a continentului African.

II Utilizarea termenilor geografici L


Scrie în spațiul liber DA sau NU. 0
__________ 1 Alizeele sunt vânturi periodice ce bat de la tropice spre ecuator. 1
__________ 2. Relieful Africii este puternic modificat de factorii exogeni, în deosebi de 2
diferența de temperatură, vânt, râuri și lacuri.
III Aplicarea cunoştinţelor geografice L
Stabileşte corespondenţa dintre zonele naturale din coloana A și caracteristicile lor 0
din coloana B , scriind cifra corespunzătoare în spațiul din dreptul literelor. 1
coloana A coloana B 2
______ A. Păduri și arbuști 1. Este situate în extremitățile sudică și nordică 3
4
5
permanent verzi cu ale Africii. 6
frunze tari 2. Principala plantă de cultură este curmalul.
______ B. Deșerturi tropicale 3. Predomină arborii și arbuștii permanent verzi.

4. Vegetație foarte săracă.


5. Soluri negre-roșietice.
6. Șacalul este una din speciile caracteristice.
IV Explicarea fenomenelor și proceselor naturale L
Explică, prin două exemple, rolul climei ecuatoriale în formarea zonei naturale a pădurilor 0
ecuatoriale umede. 1
2
___________________________________________________________________________
3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________