Sunteți pe pagina 1din 12

SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINIATRATIVE

FACULTATEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA

TRANSPARENTA DECIZIONALA

COORDONATOR: LECTOR UNIV. DR . VICTOR TEODOR ALISTAR


Introducere

Lucrarea de fata , are ca temei abordarea transparentei decizionale in Romania. Conform


pozitiei adoptate de Transparency International Romania , aplicarea reala a principiului
transparentei ar duce la o mai mare incredere in legi si reglementari , din moment ce ele
au fost adoptate cu consultarea celor interesati; increderea in cadrul legal va avea ca
rezultat un mai mare grad de respectare a legii , cu consecinte pozitive asupra dezvoltarii
economice si a mentinerii unor relatii de cooperare intre aparatul guvernamental si
societate1.
Transparenta este una dintre conditiile democratiei , deoarce influenteaza in mod
hotarator participarea grupurilor sociale la guvernare.
Transparenta permite oricarei persoane asupra careia produce efecte un act al unei entitati
publice sa cunoasca temeiul acesteia.La randul lor entitatile publice primesc de la
entitatile superioare feed-back constand in evaluarea amanuntita a activitatii lor2.
Originile transparentei decizionale reies din cateva principii de baza ale codului etic al
functionarului public , Constitutia Romaniei si legi elaborate pentru consolidarea
transpaentei , dupa cum urmeaza: Legea 571/2004 , Legea 544/2001 , Legea 161/2003 ,
Legea 52/2003 si Legea 144/2007. Constitutia Romaniei consfinteste conform art. 31 ,
dreptul persoanelor de a avea acces la orice informatie de interes public .
Un obiectiv principal al transparentei decizionale este acela de a obliga autoritatile
administratiei publice centrale , cat si locale sa faca publice proiectele de reglementari
inainte ca acestea sa fie adoptate.
Transparenta autoritatilor publice este un process dinamic , pe masura ce aceste legi sunt
din ce in ce mai aplicate , autoritatile administratiei publice devin din ce in ce mai
transparente , ca efect al experientei acumulate.3

1
“Transparenta decizionala in administratie publica” – Transparency International Romania , Asociata
Romana pentru Transparenta si Asociatia Pro Democratia , in cadrul proiectului “Lege si transparenta”
2
“Etica si transparenta in administratia publia” – Suport curs , lect. univ. dr. Victor Teodor Alistar
3
“Consideratii privind aplicarea principiului transparentei in administratia publica” – asist. univ. drd.
Cristina Mitrica , Universitatea din Craiova

2
Conceptul de transparenta decizionala

Conceptul de transparenta decizionala reprezinta intr-o abordare mai simplista , un set de


instrumente folosite de catre administratie pentru a se justifica in fata contribuabililor
privitor la activitatea desfasurata in serviciul acestora.
Contribuabilii , cetatenii au dreptul sa fie informati , consultati precum si sa participe la
deciziile pe care autoritatile administratiei publice locale sau centrale le iau , avand in
vedere faptul ca acestia le sustin financiar prin prisma taxelor si impozitelor ce le platesc.
Prin transparenta se urmareste facilitarea unui acces mai larg al cetatenilor la procesul
decizional si asigurarea legitimitatii.
Acest concept face referire la asigurarea accesului cetatenilor la documentele aflate in
gestiunea institutiilor si la consultarea in vederea adoptarii unor reglementari.
In fapt , transparenta face referire la accesul publicului larg la informatii de orice fel.
Rolul transparentei este acela de a preveni actiunile care ameninta integritatea publica ,
mai exact faptele de coruptie si de a evalua capacitatea administrativa.

De ce este importanta transparenta decizionala?

Importanta transparentei decizionale rezulta din faptul ca din totalul actelor normative
emise in Romania , majoritatea covarsitoare sunt creatia puterii executive4

4
“Etica si transparenta in administratia publia” – Suport curs , lect. univ. dr. Victor Teodor Alistar

3
De altfel , inaplicarea legilor si ordonantelor , Guvernul , ministerele si alte institutii
statale centrale sau de nivel local , dar si toate institutiile administratiei publice locale
emit continuu un flux mare de acte normative.
Lipsa consultarilor produce o instabilitate legislativa , fara a oferi siguranta necesara
cadrului legal existent in Romania.
Increderea scazuta a societatii in forta si importanta actelor normative este rezultatul
lipsei transparentei decizionale, alaturi de alte lacune ale activitatii de reglementare.
Legea nr.52/ 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica prevede
obligatia autoritatilor administratiei publice centrale si locale de a face publice proiectele
de reglementari inaite ca acestea sa fie adoptate. De aici rezulta faptul ca destinatarii
reglementarilor , persoane fizice sau juridice , au posibilitatea sa formuleze sugestii sau
recomandari privitoare la reglementarile care le-au fost prezentate in stadiul de
proiect.Autoritatile initiatoare vor analiza sugestiile formulate si vor decide asupra
necesitatii includerii in textul final al reglementarilor.
Transparenta este necesara in vederea castgarii increderii cetatenilor , fara suportul carora
institutiile politice isi pierd legitimitatea si reprezentativitate.
Politica administratiei publice atr trebui sa fie una de deschidere si transparenta , exceptie
facand doar cazurile din categoria secretelor de stat , cum ar fi cele legate de siguranta
nationala.

Participarea cetateneasca si transparenta

Legea transparentei asigura deschiderea activitatii administratiei publice centrale si


locale catre cetateni prin intermediul celor doua mecanisme importante , acela de
participare la procesul de elaborare a reglementarilor si la cel de luare a deciziilor.

4
Conceptul de participare cetateneasca se bazeaza pe necesitatea consultarii cetatenilor si
exprimarea de catre acestia a opiniilor in legatura cu deciziile care se adopta la diferite
nivele si de care ei pot fi afectati in mod direct sau indirect5.
Prin “cetateni” intelegem toti cetatenii Romaniei , in conditiile Constitutiei si a
legiicetateniei romane.Exercitarea drepturilor prevazute de legea transparente poate fi
facuta , din momentul dobandirii cetateniei , fara deosebire de rasa ,nationalitate , origine
etnica , limba , religie , sex , opinie , apartenenta politica , avere sau origine sociala6.
Intr- o comunitate normala , cetatenii ar trebui sa participe la procesul de luare a
deciziilor de interes public , se informeaza cu privire la problemele ce ii afecteaza ,
solicita autoritatilor sa adopte masurile pe care ei le considera de cuviinta si participa
efectiv la punerea in practica a acestor decizii.
Intelegerea importantei participarii cetatenilor la activitatile si deciziile administratiei
publice locale se face pornind de la ideea de baza , conform careia participarea confera
calitate guvernarii , iar o buna guvernare poate adduce investitii , afaceri profitabile sau
resurse financiare.
Luand in considerare cele mentionate , putem afirma ca aplicarea legii transparentei duce
la consens , administratia si cetatenii fiind capabili sa abordeze impreuna problemele si
oportunitatile intr-un mod creative , generandu-se beneficii pentru ambele parti , atat in
latura cetatenilor , cat si cea a institutiilor.
Astfel administratia publica va obtine in mod gratuit informatii prvitoare la sectoarele de
activitate care urmeaza sa fie afectate de reglementarile prouse.Un avantaj primordial al
acestui fapt este fara indoiala castigarea increderii opiniei publice.

5
“Participarea cetateneasca-mijloc de implicare a cetateanului in procesul decizional” - Dana Murgescu
si Catalin Dumitrica.
6
“Transparenta decizionala in administratie publica” – Transparency International Romania , Asociata
Romana pentru Transparenta si Asociatia Pro Democratia , in cadrul proiectului “Lege si transparenta”.

5
Prevederile legii transparentei

Actul normativ care prevede transparenta decizionala in administratia publica este Legea
nr. 52/2003 , publicata in Monitorul Oficial nr. 70 din 3 februarie 2003.
Articolul 1 consfinteste faptul ca aceasta lege stabileste regulile procedurale minimale
aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale in cadrul autoritatilor administratiei
publice centrale si locale , precum si al altor institutii publice care utilizeaza resurse
financiare publice , in raporturile stabilite intre ele cu cetatenii si asociatiile legal
constituite ale acestora7.
Scopul prezentei legi este acela de a spori gradul de responsabilitate al administratiei
publice fata de cetatean , ca beneficiar al decizie administrative , de a stimula participarea
activa a cetatenilor in procesul de luare a deciziilor administrative si in procesul de
elaborarea a actelor normative , precum si de a spori gradul de transparenta la nivelul
intregii administratii publice.
Legea transparentei implica o colaborare intre doi parteneri , aceia fiind administratia
publica , alaturi de destinatariireglementarilor elaborate de aceasta , in speta cetatenii , fie
organizatiile neguvernamentale sau asociatiile de afaceri8.
Prezenta lege , obliga practic autoritatile administratiei publice centrale si locale , precum
si celelalte institutii care utilizeaza resurse financiare publice , sa faca publice proiectele
de reglementari , inainte ca acestea sa fie adoptate.
Lega trasnparentei ofera beneficii ambelor tabere , atat celei a administratiei publice ,
facilitand obtinerea in mod gratuit de informatii suplimentare cu privire la sectoarele de
activitate care urmeaza sa fie afectate de reglementarile propuse ,inlaturarea problemelor
de implementare a reglementarilor datorate necunoasterii acestora de catre destinatari ,
cat si castigarea increderii opiniei publice.
Beneficiarii reglementarilor ,cetatenii , au ca avantaje luarea la cunostiinta de proiectele
de reglementari propuse de administratia publica , exprimarea punctelor de vedere cu

7
http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/52_2003.php
8
“Transparenta decizionala in administratie publica” – Transparency International Romania , Asociata
Romana pentru Transparenta si Asociatia Pro Democratia , in cadrul proiectului “Lege si transparenta

6
privire la aceste proiecte si adaptarea activitatii din timp la cerintele care urmeaza a fi
introduse.

Procesele reglementate de Legea transparentei

Autoritatile publice a caror activitate cade sub incidenta Legii transparentei adopta sau
redacteaza constant acte normative si iau decizii care influenteaza viata sau activitatea
cetatenilor9.
Actul normativ este izvorul de drept creat de organe ale autoritatii publice , care sunt
investite cu competente normative , precum Parlamentul , Guvernul sau organele
administrative locale , avand aplicabilitate generala.
Proiectele de acte administrative se clasifica in doua categorii , cea a proiectelor elaborate
in cadrul unor organe ale administratiei publice si proiectele elaborate in afara
administratiei.
Orice act administrativ adoptat de catre autoritatile administrative , cu exceptia celor
prevazute de lege intra sub incidenta Legii transparentei. Acestea sunt redactate de catre
organe ale administratiei , inainte de a fi supuse aprobarii Guvernului si inaintate catre
Parlament.
Sub incidenta legii cad ministerele , alte organe centrale ale administratiei publice in
subordinea Guvernului sau a ministerelor si serviciile publice descentralizate ale acestora.
In plan local , legea opereaza asupra consiliilor judetene si locale , pentru primari si
pentru institutiile si serviciile publice subordonate acestora.
9
“Etica si transparenta in administratia publia” – Suport curs , lect. univ. dr. Victor Teodor Alistar

7
Potrivit legii , cetatenii trebuie consultati asupra tuturor proiectelor de acte normative
emise sau redactate de catre autoritatile publice , exceptie facand actele normative privind
apararea si siguranta nationala , interesele strategice si economice ale tarii , acte
normative continand valori , termene de realizare si date tehnico-economice ale unor
activitati comerciale sau financiare sau acte normative ce privesc date personale.
In cazuri exceptionale , care impun adoptarea de solutii imediate , cum ar fi situatiile de
criza , Guvernul poate emite hotarari care sa limiteze efectele dezastrului , fara a urma un
proces consultativ.
Legea transparentei face ,de asemenea , referire la sedintele publice , acestea fiind , in
fapt , toate sedintele necesare desfasurarii activitatii autoritatii publice declarate ca fiind
publice.
La aceste sedinte , cetatenii si asociatiile legal constituite nu pot participa atunci cand
sunt prezentate cazurile expres prevazute de lege , cazuri privind apararea nationala ,
interesele strategico-economice , privind date personale , etc.
Conform Art. 3 , lit. i din legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica , prin sedinta publica se intelege sedinta desfasurata in cadrul autoritatilor
administratiei publice si la care are acees orice persoana interesata10.

10
http://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/Legea%20nr_52.pdf

8
Participarea la procesele reglementate de Legea transparentei

In vederea influentarii deciziilor sau actelor normative , persoanele pot participa


individual , in calitate de cetateni , fie organizati in ceea ce legea numeste “ asociatii legal
constituite”11
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica prevede la
Art. 3 , lit. f , faptul ca o asociatie legal constituita reprezinta orice organizatie civica ,
sindicala, patronala sau orice alt grup asociativ de reprezentare civica.
Autoritatile publice au obligatia de a publica in cadrul procedurilor de elaborare a
proiectelor de acte normative , un anunt referitor la aceste actiuni pe site-ul propriu , la
sediul propriu , intr-un spatiu accesibil publicului si sa-l transmita catre mass-media
centrala sau locala, dupa caz12.
Proiectele de acte normative trebuie trimise tuturor persoanelor care au depus o cerere in
vederea obtinerii acestor informatii.
Anuntul privitor la elaborarea unui proiect de act normativ se aduce la cunostiinta
publicului cu cel putin 30 de zile inainte de supunerea catre analiza , avizare si adoptare.
Cetatenii au dreptul sa participe la procesele reglementate de Legea transparentei , fara
deosebire de rasa , nationalitate, origine etnica , limba , religie , sex , etc.
Cetatenii straini sau apatrizi , inclusive cei rezidenti in Romania pot apela la organizatiile
legal constituite pentru a putea beneficia de drepturile prevazute de lege.
In cadrul sedintelor , punctele de vedere pot fi sustinute de catre persoane , de o asociatie
fara personalitate juridical , de o persoana juridical non-profita sau de catre o coalitie.

11
“Etica si transparenta in administratia publia” – Suport curs , lect. univ. dr. Victor Teodor Alistar
12
Legea nr 52/2003 privind transparenta decizionala in admnistratia publica , Capitolul II “Proceduri
privind participarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor
normatives si la procesul de luare a deciziilor” , Sectiunea 1 “ Dispozitii privind participarea la procesul
de elaborare a actelor normative” , Art. 6 , Alin. 1

9
Participarea la sedinte publice

Legea prevede obligatia autoritatii publice de a face public anuntul cu privire la sedinta
cu cel putin trei zile inainte de desfasurarea acesteia.Anuntul se publica la sediul
autoritatii , pe site-ul acesteia , sau prin comunicare catre mass-media.
Anuntul trebuie adus la cunostiinta cetatenilor si asociatiilor legal constituite care au
prezentat anterior sugestii si propuneri , in scris , referitor la ascpectele ce vor fi discutate
in cadrul sedintei13.
Difuzarea anuntului si invitarea speciala a unor persoane la sedinta publica sunt in
sarcina responsabilului desemnat pentru relatia cu societatea civila14.
Participarea persoanelor interesate se va face in limita locurilor disponibile in sala de
sedinte .In lege regasim notiunea de “ oridine de precadere” , reprezentand persoanele
care au prioritate , conducatorul sedintei stabilind cine are mai mare interes in a participa.
Ordinea de precadere nu poate limita accesul mass-media la sedintele publice.
Autoritatile publice au un oarecare deficit in privinta lucrului cu publicul , functionarii
nefiind obisnuiti cu acest lucru , fapt care poate duce la o reactie instinctive de aparare si
refugiu.
O alta problema ar fi neintelegerea unor factori decizionali a faptului ca participarea
cetatenilor ar duce la adoptarea unor acte normative bazate pe realitate , transparente ,
inlesnind astfel relatia cu publicul

13
“Etica si transparenta in administratia publia” – Suport curs , lect. univ. dr. Victor Teodor Alistar
14
Legea nr 52/2003 privind transparenta decizionala in admnistratia publica , Capitolul II “Proceduri
privind participarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor
normatives si la procesul de luare a deciziilor” , Sectiunea a II-a, “ Dispozitii privind participarea la
procesul de luare a deciziilor “ , Art. 7 , Alin. 2.

10
Posibile probleme in aplicarea Legii transparentei

Aplicarea reala a principiului transparentei ar duce la o mai mare incredere in legi si


reglementari , avand in vedere ca ele au fost adoptate prin consultarea celor interesati.O
incredere ridicata asupra cadrului legal va rezulta un mai mare grad de respectare a legii ,
avand urmari pozitive pentru dezvoltarea economica si mai ales mentinerea relatiilor de
cooperare intre Guvern si guvernati.
Secretizarea modului de operare a puterii de-a lungul anilor a dus la o reticenta crescuta
in privinta transparentei decizionale.
Opacitatea , de asemenea , o problema intalnita in aplicarea Legii transparentei ,
favorizeaza mica si marea coruptie. O aplicare concreta si constanta a acestei legi ar duce
la sporirea increderii cetatenilor.
Autoritatile publice sunt gorigente in deschiderea exercitiului lor catre cei pe care ii
servesc.Majoritatea functionarilor nu sunt obisnuiti cu publicul , prezenta acestuia
facandu-i sa se simta nesiguri.Un grad ridicat al transparentei , ar duce in mod automat la
o mai mare profesionalizare a functionarilor publici.
Majoritatea factorilor decizionali nu percep faptul ca participarea la adoptarea unor
decizii sau acte normative a celor interesati , s-ar oglindi in cresterea transparentei si a
relatiei dintre administratie si cetatean.

11
CONCLUZII

La baza indeplinirii unei bune administratii stau principiile transparentei , care


reglementeaza necesitatea informarii cetatenilor asupra problemelor de interes public si a
proiectelor de acte normative , consultarea acestora si a asociatiilor legal constituite
pentru elaborarea actelor normative .
Intr-o democratie sanatoasa , transparenta este o conditie esentiala in desfasurarea
activitatii functionarilor , urmarindu-se luarea deciziilor optime pentru satisfacerea
nevoilor cetatenesti si asigurarea drepturilor si intereselor legitime ale acestora.
Intr-un stat democratic , o buna guvernare are la baza consimtamantul celor guvernati.Din
aceasta rezulta faptul ca functionarii sunt obligati sa fie raspunzatori in fata cetatenilor.
Legea transparentei confera cetatenilor dreptul la informare , dreptul de a participa la
elaborarea si adoptarea de acte normative precum si posibilitatea de a actiona in justitie o
institutie sau o autoritate publica atunci cand ii este vatamat un interes sau un drept
legitim.Conform statisticilor , aceste drepturi sunt slab exploatate de catre cetateni.
Transparenta autoritatilor publice este un proces dinamic , de aceea , pe masura ce legea
va fi tot mai aplicata , autoritatile vor deveni din ce in ce mai transparente in urma
exercitiului aplicarii legii.
Adoptata in urma cu mai bine de opt ani , Legea transparentei , are destul de multe
probleme in aplicare , reflectate prin incalcarea sistematica de catre autoritatile
administratiei publice , atat la nivel local , cat si la nivel central. Guvernul se prevaleaza
tot mai des asumarea raspunderii , acesta fiind doar unul dintre exemplele concrete de
incalacare a legii.
Asadar , intr-o societate democratica se impune libertatea de exprimare , a traducerii
politicilor in fapte , a furnizarii unor informatii de buna calitate si a promovarii
dialogului.

12

S-ar putea să vă placă și