Sunteți pe pagina 1din 8

Educație Comunitate

Pag. 46
Anexa 1

Familie  Socializare




Anexa 2
Familia este celula vieţii pe pământ, cel dintâi aşezământ între
Dumnezeu şi om, o comunitate de viaţă şi de iubire.

Familia - reprezintă factor decisiv de socializare şi


educaţie pentru copii.
Familia este un „oficiu înalt” al respectului, al demnităţii, al libertăţii
interioare.

Mediul familial oferă siguranţă, linişte, afecţiune, seninătate, care


constituie o atmosferă prielnică pentru o dezvoltare normală şi
echilibrată.

Familia este cea mai necesară „şcoală de omenie”. O zicală populară


„cei şapte ani de acasă”, marchează destinul fiecărui om.
Anexa 3
Familia nu este o democraţie.
Fiecare familie are propriul mod de
a decide cine deţine puterea şi
autoritatea în cadrul unităţii sale şi ce
drepturi, privilegii, obligaţii şi roluri
sunt desemnate fiecărui membru al
familiei.
Anexa 4
Comunitatea reprezintă un grup de oameni care
împart interese, credinţe sau norme de viaţă
comune, aparţin unei localităţi, unui raion, unei ţări.
Familia şi comunitatea au tangenţe directe: cum în
familie sunt stabilite drepturi, privilegii, obligaţii
şi roluri pentru fiecare membru al familiei, aşa în
comunitate oamenii se grupează după interese
comune, stabilesc relaţii de prietenie după
compatibilitate, determină rolul fiecăruia la nivel de
grup/colectiv.
Anexa 5

Identificaţi câte un exemplu de activitate ce ar


confirma aceste sfaturi, prezentate mai jos pentru
membrii unei familii.
– Stabilirea unor roluri clare, uşor
identificabile.
– Permiterea flexibilităţii.
– Alocarea justă a rolurilor.
– Responsabilitatea în exercitare a rolului.
Anexa 6
Completaţi acrostihul de mai jos cu cuvinte ce
determină calităţi ce se formează în familie.
F–
A–
M–
I–
L–
I–
E–
Anexa 7
Temă pentru acasă

Arborele genealogic
al familiei și al
rolurior fiecărui
membru