Sunteți pe pagina 1din 1

LIT.

PIPP_2020-2021_SEMINARE
LITERATURA ROMÂNĂ ŞI LITERATURA PENTRU COPII
 SEMINARE Grupa 1: Săptămânile impare
 SEMINARE Grupa 2: Săptămânile pare

SEMINAR 2_Grupele 1-2_Săptămânile 3-4_2020


RECEPTAREA, INTERPRETAREA ŞI ÎNŢELEGEREA TEXTELOR LITERARE
EVALUARE PRELIMINARĂ A COMPETENȚEI DE LECTURĂ

PLANUL TEMEI DE SEMINAR

Citiți cu atenție poezia Copilărie de Valentina Teclici și răspundeți cerinţelor de mai jos, realizând
astfel înțelegerea și interpretarea literar ă a textului propus:

 Menţionați trei argumente care să demonstreze apartenen ţa textului la un anumit gen literar.
 Indicați cel puţin trei particularităţi de compoziţie şi de ordin structural în textul citat.
 Stabiliți tema şi motivele poeziei, cu referire la legătura dintre titlu și text.
 Indicați cel puţin trei tipuri diferite de imagini artistice identificabile în text.
 Motivați folosirea modurilor şi timpurilor verbale, pentru transmiterea anumitor tr ăiri interioare
(stări sufleteşti) și precizați care sunt acestea.
 Recunoașteți trei procedee literare (figuri de stil) diferite, men ţionând felul lor.
 Comentați mesajul literar transmis de text în ansamblul său, cu referire la atitudinea poetului fa ță
de universul liric creat.
 Propuneți un alt text pe aceeași temă din lirica româneasc ă (autor și titlu) și indica ți succint scopul
sau valorile (cognitive, afective, morale, ludice, estetice, formativ-educative etc.) pentru care a ți
utiliza textul respectiv într-o activitate la grupa de pre școlari sau la o lec ție cu elevi din ciclul
primar.

„Copilăria e un capitol Ca monedele pe-asfaltul O prinde cu dinţii,


La care viața mea lunii O înfăşoară aripă
Continuă să scrie. Și el suie și coboară-n În jurul umerilor
Gustul fructelor neștire îngenuncheaţi
Din livada bunicilor Treptele zilei Şi-mi cântă:
Se prelinge ca un curcubeu Cu buzunarele doldora „Hai la culcare, Tina,
Pe buzele cuvintelor. De idei fosforescente. Să creştem mari, ca mâine
Șoaptele sângerii ale Copilul din mine Să învăţăm noi trucuri,
cireșelor Se zbenguie inocent Să câştigăm la loteria
Și vinețiul dudelor Cu mieii şi lupii pe platoul soarelui,
Pictează cerul gurii cu- amiezii. Dacă vom juca
amintiri. Mirosul de lapte şi sânge De-a viaţa-ascunselea”.
Copilul din mine râde Umflă nările vântului. În zori simt pe obraz
Fără grija timpului Zmeul copilăriei Sărutul copilului din mine.
Și-a pâinii de mâine. Spintecă norii prezentului. Inspirat, condeiul vieţii
Clipele se rostogolesc la Mâna încordată Continuă să scrie
picioarele lui Eliberează sfoara, Capitolul numit copilărie.”
Dar copilul din mine (ValentinaTeclici, Copilărie)