Sunteți pe pagina 1din 1

Nume, prenume____________________ Data______________

Returnează această fișă până pe data de 14.01.2021!

Mărturii despre ajutorul


primit de la Dumnezeu
I. Citește cu atenție lecția din manual, de la pagina 40.
II. Notează mai jos răspunsurile la întrebările 1 și 2 de la pagina 41.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

III. .Citește cu atenție afirmațiile de mai jos și încercuiește litera A, dacă afirmația este adevărată
și F, dacă afirmația este falsă:
1. A/F a) Domnul Iisus îi ascultă și îi sprijină pe ceicare Îi cer ajutorul în diferite situații
ale vieții.
2. A/F b) Mântuitorul Hristos nu i-a ajutat pe cei aflați în suferințe.
3. A/F c) Mântuitorul le-a poruncit să nu spună nimănui, dar ei au mărturisit că Iisus i-a
tămăduit.
4. A/F d) Slăbănogul a mărturisit tuturor ajutorul primit de la Iisus Hristos.
5. A/F e) Cei care Îl mărturisesc vor primi răsplată.

IV. Completează rebusul:

A
1  
             
2  
             
3              
4            
5                        
6                  
7            
8                  
B

S-ar putea să vă placă și