Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

1
DATA : 
EDUCATOARE:
NIVEL  :  I  (grupa mijlocie  )
TEMA ANUALĂ DE STUDIU:   ,, Când, cum și de ce se întâmplă? ”
TEMA SĂPTĂMÂNII:  ,,  Fructe  dulci  și parfumate !”                 
FORMĂ DE REALIZARE: activitate integrată ( DŞ + ALA)
CATEGORII DE ACTIVITATE:  Activitate matematică + Jocuri și activități liber alese
TEMA ZILEI:  ,,Fructe   jucăușe  !’’
MIJLOC DE REALIZARE :  Joc didactic/  colaj / joc de construcții / joc de masă.
TIPUL DE ACTIVITATE : Fixarea și sistematizarea cunoştinţelor şi  deprinderilor însuşite.
STRATEGII  DIDACTICE:
  Metode și procedee: conversația, explicația, problematizarea, jocul, exercițiul,
demonstraţia, braistorming-ul, turul galeriei.
  Mijloace didactice :Zȃna Toamna, coș cu fructe de toamnă, mere decupate, hȃrtie
creponată, lipici, cuburi Lego, scârț colorat, jetoane, copăcel, coșulețe, recompense.
  Formă de organizare : frontal, individual, pe grupuri mici.
DURATA: 25  minute
                                     
Domenii implicate:
     Activități  liber  alese (ALA ):
                 Joc de construcţii : ,,Lădițe colorate pentru mere!”- joc de construcții
                 Joc de masă : ,,Găsește locul portivit !” –sortare de imagini
                 Artă :  ,,Mere îmbujorate!”- colaj
    Activități pe domenii experiențiale (ADE):
                 DŞ :  ,,Fructe  jucăușe !” -   joc didactic  
                            
SCOP : Verificarea și consolidarea cunoștintelor copiilor privind gruparea obiectelor după diferite
criterii și aplicarea acestora în contexte  variate.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE :

2
  Să constituie mulțimi după criterii date ( formă, mărime, culoare) realizând selecții, grupări,
ordonări;
  Să selecteze obiectele după criteriul culorii;
  Să  construiască prin suprapunere, îmbinare și alăturare coșuri colorate ( roșu, galben,
verde), în care vor așeza apoi merele, în funcție de culoarea lor;
  Să stabilească corect mărimea fructelor prin comparare ( mare, mijlociu sau mic);
  Să confecționeze prin rupere-lipire mere de diferite mărimi, grupandu-le apoi după
criteriul mărimii;
  Să sorteze imagini cu fructe de toamna;
  Să se identifice prin jetonul selectat cu  criteriul dat  de conducătorul jocului ( măr roșu,
fruct mic...etc).
 
SARCINA DIDACTICĂ:
  Recunoaşterea și denumirea corectă a mulțimilor de obiecte după criteriul formei, culorii,
mărimii; Sesizarea greșelilor făcute de conducătorul jocului și corectarea lor de către
copii, utilizând un limbaj matematic corespunzător.
ELEMENTE DE JOC:
  surpriza, aplauze, mânuirea materialului de către copii, numărători, recompensă,
închiderea și deschiderea ochilor, folosirea baghetei.
REGULILE JOCULUI:
  Copiii acționează la comandă educatoarei; așează materialul în funcție de cerință dată;
verbalizează acțiunile întreprinse; semnalizează corectitudinea răspunsurilor prin
aplauze.
 
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
“ Revista învățământului preșcolar și primar 3-4/ 2012
“Ghid metodologic- integrarea curriculară în grădiniță”- Școală Noastră Zalău 2013
- Metodică activităților instructiv-educative în grădiniță de copii, Ed. Gheorghe-Cartu Alexandru,
Craiova, 2009
- Mihaela Neagu, Georgeta Beraru, „Activităţi matematice în grădiniţă”, Ed. ASS, 1995
- Bojneag, Maria „Activitate practică- ghid metodic pentru învăţământul preşcolar”, Ed. Tehno-Art,
Petroşani, 2007

3
Ziua va începe cu jocurile și activităţile liber alese, unde  copiii descoperă centrele
de interes pregătite şi îşi aleg locul unde doresc să lucreze. Invit copiii la centrele de
activitate prin câteva versuri ale cântecului ,,Bat din palme’’.
          Sector artă : În acest sector copiii vor confecționa mere, folosind tehnică ruperii și a 
lipirii, realizând astfel mere de diferite mărimi.( Produsele acestei activități le vom folosi în
desfășurarea variantei a III-a a jocului didactic matematic.)    
         Sector Construcții : Copii vor avea sarcina de a construi cu ajutorul materialelor puse
la dispoziţie de către educatoare lădițe colorate pentru mere ( roșii, galbene și
verzi). Această activitate se va realiza în cadrul jocului didactic de la Domeniul Științe
( varianta a II-a).   
         La sectorul Joc de masă vom sorta jetoane cu fructe de toamna, pe care le vom așeza
în coșul toamnei și vom motiva alegerea acestora, activitate pe care o vom valorifica în
asigurarea retenției și transferului de la activitatea matematică, unde fiecare copil va alege
un jeton și se va identifica cu acesta( va fi un fruct roșu, un măr mic, etc)
         Tranziţie: ,, Este ora zece! ’’
         Rutine: spălatul pe mâini, toaleta, servirea micului dejun, gimnastica de înviorare.
 
           Activităţile de dezvoltare personală  cuprind salutul,  prezența, completarea
Calendarului naturii, activitatea de grup şi noutatea zilei.
        La  “Întalnirea de dimineaţă”  copiii sunt salutăți de către educatoare, iar apoi aceştia
se vor saluta unii pe alții folosind un mod de salut ales de către ei.
       Se completează prezența, și se discută Calandarul naturii, folosindu-se jetoane și
imagini reprezentative, ocazie cu care se vorbeşte  despre vreme, despre anotimpuri, despre
lunile anului.  (În ce anotimp suntem ? Cum este vremea ? Cum sunt oamenii îmbrăcați ?
-Ce zi este astăzi ? Ce zi a fost ieri ? Dar mâine ? Ce dată este ? În ce luna suntem ?  )
         În cadrul activităţii de grup  vom desfăşura un joc,, Fructe cu emoții”, unde copiii
vor descoperi imagini ale unor fructe cu diferite emoții ( tristețe, bucurie…). Copiii vor
identifica și vor mima emoția fructului, iar apoi vor preciza situații reale în care s-au simțit
așa. Toți copii vor oferi exemple.    
       Noutatea zilei – Prezint copiilor pe scurt activitățile ce urmează să le desfășuram și
menționez că ziua va fi presărată cu diferite surprize.
        Activitatea de la Domeniul Științe ( Activitatea matematică) se desfăşoară integrat,
îmbinând armonios domeniul Ştiinte cu jocurile și activitățile liber alese. Vom desfăşura 
jocul ,,Fructe jucăușe !’’, unde vom descoperi fructele trimise de Zȃna Toamna, ne vom
juca cu ele și le vom grupa după diferite criterii.

4
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂȚII
     
EVENIMENT   STRATEGII DIDACTICE  
DIDACTIC CONȚINUT ŞTIINȚIFIC Metode și Mijloace de Formă de EVALUARE
procedee ȋnvățămȃnt organizare  
      Se creează condițiile psiho-pedagogice necesare        
1. Moment desfăşurarii activităţii în bune condiţii:  
organizatoric - aerisirea sălii de grupă; aranjarea mobilierului;  
  - pregătirea materialului didactic;
       Ȋmpreună cu copiii descopăr surprizele de la Zȃna      Observarea
2. Captarea Toamna, precum și o scrisoare de la această. Conversația Scrisoarea Frontal sistematică a
atenției Voi citi scrisoarea copiilor, și ȋmpreună vom  comportamentului
descoperi coșul cu fructe, dar și sarcinile Zȃnei. copiilor
      Astăzi vom desfăşura jocul ,, Fructe jucăușe !”,        
3. Anunțarea unde noi ne vom juca cu aceste fructe, le vom sorta, șiExpunerea Frontal
temei și a le vom așeza în funcție de sarcinile Zanei. Explicația
obiectivelor Educatoarea prezintă obiectivele în termeni accesibiliConversația
copiilor.
4.Reactualiza-      Ne vom reaminti tot ce știm noi despre fructe.        
rea Copiii emit, pe rând, idei legate de fructele deConversația Frontal Evaluarea orală
cunoștințelor toamna, fără a repetă ideea colegilor. Se vor acceptăBraistorming
toate ideile emise.
       Varianta I       Observarea
5.Prezentarea   Se va citi prima sarcina. Zână vrea să vadă câte       sistematică a
conţinutului şi lucruri știu ei despre fructe. Așadar le cere să grupezeJocul     comportamentu-lui
dirijarea fructele din coș după forma lor. Exerciţiul     copiilor
învăţării Se execută jocul de probă iar apoi se trece laExplicația      
  desfăşurarea jocului de către copii.      

5
  Se va folosi bagheta și o numărătoare pentru a indicăDemonstra-ția Bagheta    
  copilul care va rezolva sarcina. Conversația magică    
       ,, Bagheta ușor plutește   Coș cu fructe   Evaluarea orală
          Și la ține se oprește ’        Coșulete pentru    
  Jocul continuă pâna când toate fructele au fost sortate.  sortare Frontal Observarea
  La sfârșit se va preciza ce grupe de fructe am obținut      sistematică a
  dar și în care grupă sunt mai multe fructe.  Copiii      comportamentu-lui
  închid ochii iar educatoarea ascunde un coș. Copiii      copiilor
vor ghici ce coș lipsește.( Lipsesc perele).        
     Varianta  II      
   Se va realiza folosindu-ne de acea mulțime care are      
mai multe elemente ( merele ). Copiii vor denumi    
fructele, și vor preciza dacă sunt toate la fel. Vor    
preciza ce culori au merele din coș ( roșii, galbene și     
verzi). Zână ar vrea că ei să sorteze merele dupăJocul Coș cu mere    
culoare, și să le așeze corespunzător, merele roșii ȋnExerciţiul roșii, galbene,    
lădița roșie...etc. Dar ea este puțin tristă, deoarece nuExplicația verzi Pe grupuri Evaluarea orală
a reușit să termine de construit ladițele colorate.Demonstra-ția Scarț colorat mici  
Așadar noi o vom ajuta. Problemati- Cuburi colorate Observarea
Copiii vor fi împărțiți în trei echipe. Alături vor fizarea sistematică a
pregătite materialele (cuburi colorate, scȃț) astfel  comportamentu-lui
încât vor avea posibilitatea de a termină de construit  copiilor
cele trei lădițe.  
-          În acest moment al activității vom integra   
activitatea de la sectorul Construcții-  
După terminarea ladițelor, vom analiza corectitudinea  
și modul în care au dus la îndeplinire sarcina. Cu Turul  
ajutorul acestor lădițe copiii vor sorta fructele dupăgaleriei  
criteriul culoare, și le vor așeza corespunzător    

6
(ex. merele roșii în lădiță roșie)   Lădițele  
  Copiii închid ochii, iar educatoarea schimbă loculExplicaţia construite Evaluarea orală
unui fruct. Aceşția descoperă fructul ,,rătăcit’’, şiProblemati- de către ei  
motivează  locul greşit al acesteia  folosind negaţiazarea Mere  Observarea
logică.( ex. Acest măr  nu este galben..)   sistematică a
Copiii care rezolva corect cerințele vor fi aplaudați.   comportamentu-lui
  copiilor

6. Obţinerea        Sub formă de surpriză, la ușă găsim un copac plin       


performanţei cu mere. Spre surpriză copiilor merele sunt tocmai       Autoevaluarea
  cele pe care ei le-au realizat la sectorul artă. Explicația Copac cu mere Frontal Evaluarea orală
-          În acest moment ne vom folosi de produsele Exercițiul Coșuri de Individual
obținute la sectorul Artă- Demonstra-ția diferite mărimi (arta) Observarea
Zână a făcut o magie și le-a trimis această surprizăObservația Mere decupate sistematică a
iar copiii vor trebui să culeagă merele, precizând  comportamentu-lui
mărimea fiecăruia prin comparare (mic, mijlociu, Problemati- copiilor
mare ) și să le grupeze  apoi după acest criteriu.zarea  
Merele vor fi așezate apoi în coșuri de diferite
mărimi. Jocul continuă pȃnă cȃns sunt culese toate 
merele.

7.Asigurarea    Deoarece s-au descurcat atât de bine, și au dovedit       


retenției și a că știu multe lucruri despre  fructe, Zȃna le-a pregătit       
tansferului o altă surpriză, un nou joc, foarte interesant.

Prezint jocul: ,,Să vină, să vină..! ”


-          Aici se integrează activitatea de    la sectorul  
Joc de masă
Dintre jetoanele cu fructe pe care ei le-au sortat la Conversaţia Jetoanele Frontal Evaluarea orală
sectorul Joc de masă, și le-au   așezat în coșulJocul sortate  
7
toamnei, acum își vor alege fiecare cȃte unul. FructeleProblemati-   Observarea
vor fi diferite ca mărime sau culoare. Ei își vor asumăzarea sistematică a
rolul în joc iar la cuvintele educatoarei, de exemplu ,,Exercițiul comportamentu-lui
Să vină, să vină un fruct galben”, cei care se identifica  copiilor
vor ieși în față și vor spune: ,, Eu sunt așa!”. Jocul   
continuă până când toți copiii vor avea șansa să se 
prezinte.  
   Se reactualizează titlul jocului, precum şi sarcinile 
pe care am reuşit să le îndeplinim pe parcursul 
activităţii.
 
8.  Evaluarea     Voi face aprecieri individuale și generale asupra       
activităţii modului cum s-au comportat copiii. Se vor solicită Conversația Recompense Frontal Evaluare orală
copiilor să spună ce le-a plăcut și ce nu le-a plăcut.   
Se vor oferi recompense copiilor.    Se va interpreta 
cântecul “A venit pe dealuri toamna”.

S-ar putea să vă placă și