Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea de Ştiinţe Economice

Departamentul „Finanţe şi Bănci”

Lucrul individual
Varianat __

Numele, Prenumele
Grupa

Disciplina Prețuri și Tarife

Chişinău – 2020
Aplicația 1
Calculaţi preţul de vînzare cu amănuntul al unei unităţi de produs şi alcătuiţi structura
acestuia, dacă se cunosc următoarele: Costul unitar de producţie – 750+5*N lei, profitul
producătorului 200 lei, Cota accizului – 70 lei pentru o unitate, Cota TVA – 20%. Adaosul
comerciantului(cu ridicata) – 10%, Adaosul unităţii de comerţ(cu amanuntul) – 12%.
Determinaţi TVA la fiecare stadiu de mişcare a bunului de la producător la consumatorul final.

Aplicația 2
Completaţi indicatorii lipsă în baza datelor prezentate mai jos:
Tabelul 1
Date privind costurile firmei B
Q FC VC TC AFC AVC ATC MC
10 800 -
20 3600 240
30 145
40 80
50 120
60 10400

Aplicația 3
Se cunosc următoarele date pentru o lună înregistrate de o entitate economică care
activează pe o piaţă cu concurenţă perfectă:
Q, unități 0 10 20 25 30 35 50 70 100
VC, mii lei 0 30 58 67,5 75 94,5 145 300 500
Costurile fixe lunare constituie 5000 lei.
Determinaţi cantitatea ce va fi produsă în condiţii de profit maxim, dacă preţul pieţei este egal
cu nr. din registru lei.

Aplicația 4
De determinat preţul de vînzare conform metodei costului total pentru produsul A şi B
fabricate de agentul economic „X”(baza de repartiţie consumul de muncă) dacă se cunosc
următoarele date:

Indicatori A B
1. AVC total, inclusiv: ? ?
1.1 consum de munca 65lei 85 lei
1.2 alte consumuri variabile 30 lei 40 lei
2. Costuri fixe total 6300 lei
3. Rentabilitatea 15%
4. Volumul producției 100+10*N unități 150+10*N unități

Aplicația 5
De determinat preţul de vînzare conform metodei costului total pentru produsul A şi B
fabricate de agentul economic „X”(baza de repartiţie volumul vînzărilor) dacă se cunosc
următoarele date:
Indicatori A B
1. AVC total, inclusiv: ? ?
1.1 consum de munca 85lei 105 lei
1.2 alte consumuri variabile 50 lei 250 lei
2. Costuri fixe total 7800 lei
3. Rentabilitatea 20%
4. Volumul vînzărilor 100+10*N unităţi 200 +10*N unităţi

Aplicația 6
Un bun de consum este importat de un agent economic şi revândut unui detailist. În
documentele vamale sunt înregistrate următoarele date: preţul extern/unit 50+5*N$ (cursul de
schimb 20.02 lei 1$), cheltuielile de transport/unit 1$, cheltuielile de asigurare/unit 0,75$,
cheltuielile de încărcare-descărcare/unit 0,25$. Regimul fiscal la frontieră cuprinde taxa vamală
20%, taxa pentru procedurile vamale 0,2%, TVA 20%. De calculat preţul de import.

Aplicația 7
Incoterms – standard de interpretare a regulilor în comerţul internaţional.
Aplicația 8
Analizați sistemului actual de preţuri al Republicii Moldova.

Aplicația 9
FUNDAMENTAREA PREŢURILOR LA PRODUSELE NOI.

Aplicația 10
Care este rolul statului în reglementarea prețurilor și tarifelor?

Notă: Varianta va coincide cu N care reprezintă numărul din registru al studentului. De ex.
unde este indicat +10*N dacă numărul din registru este 15, atunci va fi +150 la suma indicataă,
iar varinata nr. 15.