Sunteți pe pagina 1din 8

​Ministerul Educatiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnica a Moldovei


Facultatea Calculatoare,Informatica si Microelectronica

Raport
Lucrarea de laborator nr.6
La Circuite și Dispozitive Electronice

Tema:​ S​tudierea etajelor de amplificare cu tranzistoare

A efectuat Dogaru Dinu


st.grupei RM-191

A verificat ​Valeri Verjbiţki

Chişinău – 2020
Tema: ​Studierea etajelor amplificatoare cu tranzistoare.
Scopul lucrarii: Studierea functionarii etajelor amplificatoare de tensiune de banda larga, in cuplaj RC,
echipate cu tranzistoare bipolare in conexiune EC, BC si CC fara reactie si in conexiune EC cu reactie
negativa de curent. Se ridica caracteristicile de amplitudine si de frecventa pentru toate montajele si
cazurile studiate.

Notiuni teoretice:
Mersul lucrarii:
1. Se face cunostinta cu platforma lucrarii, aparatele de masurat si sursele de alimentatie a standului.
2. Se asambleaza montajul circuitului etajului amplificator cu tranzistor bipolar in conexiune cu
emitorul comun (EC) conform schemelor.
3. Se determina rezistenta de intrare a etajului amplificator fara reactie (comutatorul SA​2​ deconectat
si cu reactie negativa in curent in serie (comutatorul SA​2 conectat). Experientele se efectueaza la
frecventa standard a semnalului f=1000 Hz.

Tabelul 1.1
Datele experimentale pentru ridicarea caracteristicii de transfer a amplificatorului EC fara reactie
U​int​,mV 0 1 5 10 20 30 40 50 75 100
300 300
U​ies​,mV - - 26 42 85 4 5,3
210 320 410

10 mV
R​G​= 1kΩ R​1​= 10,3 mV =0,97
E​G​=10,3 mV E​G​=50,4 mV
50 mV
U​int​=10 mV U​int​=50 mV R​2​= 50,4 mV =0,99

Tabelul 1.2
Datele experimentale pentru ridicarea caracteristicii de transfer a amplificatorului EC cu reactie negativa
U​int​,mV 0 10 50 100 250 500 800 1000 1500 1800 2000 2500
U​ies​,mV - 630 2900 4800 5000 5050 5100 5150 5200 5250 5300 5360

R​G​= 2,4kΩ
E​G​=10,2 mV E​G​=50,8 mV
U​int​=10 mV U​int​=50 mV

Tabelul 1.3
Datele experimentale pentru ridicarea caracteristicii de transfer ale amplificatoarele BC si CC
U​int​,mV 0 1 5 10 20 30 40 50 75 100
BC - 130 600 800 1600 2100 2500 2800 3200 3700
U​ies​,mV
CC - 600 15,6 10 18 206 36 42 66 180
R​G​= 29kΩ
E​G​=10,5 mV E​G​=50,3 mV
U​int​=10 mV U​int​=50 mV

Datele experimentale pentru ridicarea caracteristicii de frecventa ​Tabelul 1.4


Frecventa f,HZ 10 6 10 200 400 800 10​3 5K 10 5·10 2·10 5·10​5 10 2· 5·
4 4 5 6
0 0 10 10
6 6

EC U​ies​,m 24 40 50 50 50 50 50 50 60 60 60 50 18 17 1
fara V
reactie K​U 2,4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 1,8 1,7 0,1

EC U​ies​,m 24 70 100 190 350 550 580 760 800 820 600 230 120 62 2
reactie V
negativ K​U 2,4 7 10 19 35 55 58 76 80 82 60 23 12 6,2 0,2
a
BC U​ies​,m 34 64 740 800 850 850 900 900 900 850 800 700 320 170 60
V 0 0
K​U 34 64 74 80 85 85 90 90 90 85 80 70 32 17 6

CC U​ies​,m 8,7 9, 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 10 10 9
V 5
K​U 0,8 0, 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1 1 0,9
7 95
Fig.1 Caracteristicile de transfer ale amplificatoarelor EC, BC si CC

Fig.2 Caracteristicile de frecventa ale amplificatoarelor


Concluzie:

Efectuând lucarea de laborator am studiat funcționarea etajelor amplificatoare de


tensiune de bandă largă, echipate cu tranzistoare bipolare în conexiune EC, BC si CC fără
reacție și în conexiune EC cu reacție negativă de curent. Amplificatorul este un circuit
electronic ce transformă semnalul de putere mică, aplicat la intrare, într-un semnal de
ieșire cu puterea mult mai mare, având aceeași formă de variație în timp. Caracteristica de
transfer sau de amplitudine reprezintă corespondența dintre tensiunea de ieșire și cea de
intrare la o frecvență constantă, iar caracteristica de frecvență este variația cu frecvența a
modulului factorului de amplificare. Pe baza datelor măsurate am reprezentat în fig 1 și 2
caracteristicile de transfer și de frecvență a aplificatoarelor.

S-ar putea să vă placă și