Sunteți pe pagina 1din 48

CONTABILITATE FINANCIARA DE RAPORTARE CIG AN II SEM II

CONTABILITATE FINANCIARA DE RAPORTARE CIG AN II SEM II

MULTIPLE CHOICE

1. Situatia creantelor clienti ls sfarsitul anului N este: client B 5.000 lei exclusiv TVA 19%, probabilit- atea de neincasare 30% si client C 5.950 lei inclusiv TVA 19 %, probabilitatea de neincasare 70%. In anul N+ 1 probabilitatea de incasare pentru clientul B este de 80%, iar clientul C da faliment, societ- atea avand certitudinea ca nu va recupera suma. Care sunt inregistrarile anului N + 1?

a.

%

=

4111

5.950 lei

654

5.000 lei

4427

950 lei

491

=

7814

4.000 lei.

b.

%

=

4118

5.950 lei

654

5.000 lei

4427

950 lei

491

=

7814

4.760 lei

c.

%

=

4118

5.950 lei

654

5.000 lei

4427

950 lei

6814

=

491

500 lei

491

=

7814

.3.500 lei

d.

%

=

4111

5.950 lei

654

5.000 lei

4427

950 lei

6814

=

491

3.500 lei

e.

654

=

4111

5.950 lei

6814

=

491

1.500 lei.

ANS: B

 

2. Un activ reprezinta:

a. resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente prezente si de la care se asteapta sa genereze in prezent beneficii economice pentru intreprindere;

b. o resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere;

c. o resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente prezente si de la care sa asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere;

d. o resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice prezente pentru intreprindere.

ANS: B

3. Din categoria activelor circulante fac parte:

a. semifabricatele, marcile de fabrica, productia in curs de executie, marfurile;

b. marfurile, marcile de fabrica, obiectele de inventar, disponibilitatile in devize;

c. marfurile, disponibilitatile in devize, productia in curs de executie, semifabricatele;

d. marfurile, titlurile de participare, semifabricatele, produsele finite.

ANS: C

4.

.In evaluarea bunurilor procurate cu titlu oneros, costul de achizitie este egal cu:

a. pretul de cumparare + cheltuieli de transport-aprovizionare + cheltuieli de receptie si punere an functiune – taxe nerecuperabile – reducerile comerciale primite

b. pretul de cumparare + taxe nerecuperabile + cheltuieli de transport-aprovizionare + alte cheltuieli necesare pentru punerea in stare de utilitate a bunului;

c. pretul de cumparare + taxele nedeductibile + cheltuieli de receptie si punere in functiune – cheltuieli de transport

d. pretul de cumparare + taxe nedeductibile + cheltuieli de transport-aprovizionare + alte cheltuieli necesare pentru punerea in stare de utilitate a bunului;

ANS: B

5.

 

Conturile de activ:

a. incep sa functioneze prin debitare si se debiteaza cu soldul initial plus toate mic- sorarile de elemente de activ; se crediteaza cu majorarile de elemente de activ; sol- dul final este debitor;

b. incep sa functioneze prin creditare si se crediteaza cu soldul initial plus toate ma- jorarile de elemente de activ; se debiteaza cu toate micsorarile de elemente de act- iv; soldul final este debitor;

c. incep sa functioneze prin debitare si se debiteaza cu soldul initial plus toate major- arile de elemente de activ; se crediteaza cu toate micsorarile de elemente de activ; soldul final este debitor;

d. incep sa functioneze prin creditare si se crediteaza cu soldul initial plus toate mic- sorarile de elemente de activ; se debiteaza cu toate majorarile de elemente de activ; soldul final este creditor.

ANS: C

6.

Datoriile curente au termenul de exigibilitate:

a. mai mare de 12 luni

b. mai mic de 12 luni

c. mai mare de 6 luni;

d. mai mic de 6 luni.

ANS: B

7.

Din categoria activelor imobilizate fac parte:

a. cheltuieli de constituire, constructii, autoturisme, obligatiuni;

b. autoturisme, titluri de participare, obligatiuni, constructii;

c. autoturisme, constructii, titluri de plasament, utilaje;

ANS: D

8.

Una din afirmatiile de mai jos privind evaluarea la data intrarii in intreprindere nu este corecta:

a. bunurile reprezentand aport la capitalul social sunt evaluate la valoarea actuala;

b. bunurile obtinute cu titlu gratuit sunt evaluate la valoarea de utilitate;

c. bunurile primite cu titlu oneros sunt evaluate la valoarea de aport;

d. bunurile produse in intreprindere sunt evaluate la costul de productie

ANS: C

9.

Conturile de pasiv:

a. incep sa functioneze prin debitare si se debiteaza cu soldul initial plus toate mic- sorarile de elemente de pasiv; se crediteaza cu majorarile de elemente de pasiv; soldul final este debitor;

b. incep sa functioneze prin creditare si se crediteaza cu soldul initial plus toate ma- jorarile de elemente de pasiv; se debiteaza cu toate micsorarile de elemente de pas- iv; soldul final este creditor;

c. incep sa functioneze prin debitare si se debiteaza cu soldul initial plus toate major- arile de elemente de pasiv; se crediteaza cu toate micsorarile de elemente de pasiv; soldul final este creditor;

d. incep sa functioneze prin creditare si se crediteaza cu soldul initial plus toate mic- sorarile de elemente de pasiv; se debiteaza cu toate majorarile de elemente de pas- iv; soldul final este creditor.

ANS: B

10.

Contul 581 „Viramente interne” are de regula:

a. sold creditor;

b. sold debitor;

c. sold final;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: D

11.

Alegeti formula contabila corecta privind evidentierea dobanzilor datorate de firma, in suma de 1.000 lei, aferente creditelor bancare pe termen scurt:

a.

666

=

168

1.000

b.

168

=

666

1.000

c.

5198 =

666

1.000

d.

666

=

5198

1.000

ANS: D

a.

%

=

401

5.950

301

5.000

4426

950

b.

%

=

408

5.950

301

4.819

4428

1.131

c.

%

=

408

5.950

301

5.000

4428

950

d.

%

=

408

5.950

301

4.819

4426

1.131

ANS: B

13. Dispuneti de urmatoarele informatii pentru luna decembrie: total vanzari 8.000 lei (TVA in- clus), total achizitii 4.000, TVA 19%. TVA de plata din lunile octombrie si noiembrie 400 lei. Decontul de TVA se depune trimestrial. Suma de TVA de plata/recuperat catre/de la bugetul statului este:

a. TVA de plata 917,31 lei

b. TVA de recuperat 1.160 lei

c. TVA de plata 1.160 lei

d. TVA de plata 400 lei

ANS: A

14. Societatea trimite spre reconditionare la o terta persoana juridica obiecte de inventar in valoare de 1.000 lei. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:

a. 303

=

351

1.000

b. 603

=

351

1.000

c. 6583

=

303

1.000

d. 351

=

303

1.000

ANS: D

15. Se incaseaza de la clienti un avans de 5 000 lei pentru marfuri, ulterior efectuandu-se factur- area. Formula contabila privind incasarea avansului este:

a. 5121 =

401

5.000

b. 5121 =

419

5.000

c. 5121

=

409

5.000

d. 5121

=

411

5.000

ANS: B

a. 212

=

758

13.000

b. 212

=

134

13.000

c. 212

=

404

13.000

d. 758

=

212

13.000

ANS: B

17. Ce semnificatie are formula contabila?

%

=

161

6.000

461

5.000

169

1.000

a. imprumuturi acordate de firma tertilor;

b. imprumuturi obtinute de firma la valoarea de emisiune a obligatiunilor;

c. imprumuturi obtinute de firma la valoarea de rambursare a obligatiunilor;

d. (B si C)

ANS: C

18. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile?

231

=

722

10.000

a. obtinerea de imobilizari corporale din productia proprie;

b. primirea prin donatie de imobilizari in curs;

c. imobilizari in curs nefinalizate pana la sfarsitul exercitiului financiar;

d. imobilizari in curs puse in functiune la sfarsitul exercitiului.

ANS: C

19. In cursul lunii sunt receptionate semifabricate din productie proprie, la pret prestabilit de 8.500 lei, TVA 19%. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:

a. 348

=

711

8.500

b. 341

=

711

8.500

c. 711

=

341

8.500

d. 341

=

711

10.115

ANS: B

20. Dispuneti de urmatoarele informatii pentru luna decembrie: total vanzari 10.000 lei (TVA in- clus), total achizitii 4.000, TVA 19%. TVA de recuperat din lunile octombrie si noiembrie 400 lei. Decontul de TVA se depune trimestrial. Determinati suma de TVA de plata/recuperat catre/de la bugetul statului.

a. de plata 436,64 lei

b. de recuperat 436,64 lei

c. de plata 740 lei

d. de recuperat 740 lei

TVA

TVA

TVA

TVA

ANS: A

21.

Ca urmare a unor calamitati naturale se distrug furaje evaluate la suma de 1.000 lei. Inregis- trarea contabila este:

a. 6026

=

3026

1.000

b. 3026

=

6026

1.000

c. 671

=

3026

1.000

d. 6814

=

3026

1.000

ANS: C

22. Vanzarea unor imobilizari corporale de catre intreprindere este tratata, din punct de vedere contabil, ca o operatie:

a. extraordinara, deoarece este rara si nu poate fi controlata de intreprindere, prin de- ciziile de gestiune;

b. de natura exceptionala;

c. de natura ordinara (aferenta activitatii de exploatare), efectuata cu titlu auxiliar;

d. de natura financiara, deoarece implica o incasare.

ANS: C

23. Se dau urmatoarele elemente:

1)

imobilizari necorporale;

2)

imobilizari corporale;

3)

creante – clienti;

4)

titluri de plasament;

5)

imobilizari financiare;

6)

lichiditati.

Activele curente sunt:

a. 1+2+4+5

b. 3+4+6

c. 1+2+5

d. 3+6

ANS: B

24. Ce semnificatie are formula contabila:

456

=

%

55.000

 

1011

50.000

1041

5.000

a. aportarea capitalului socialB

b. subscriere capital social cu prima de emisiune;

c. emisiune de actiuni cu prima de emisiune;

d. retragerea unui actionar din societate.

ANS: C

25.

Se dau urmatoarele elemente:

1)

imobilizari necorporale;

2)

imobilizari corporale;

3)

creante – clienti;

4)

titluri de participare;

5)

creante imobilizate;

6)

lichiditati.

Activele imobilizate sunt:

a. 1+2+4+5

b. 3+4+6

c. 1+2+5

d. 3+6

ANS: A

26. Ce semnifica formula contabila:

101

=

117

5.000

a. majorarea resurselor proprii de finantare ale firmei;

b. majorarea profitului nerepartizat prin diminuarea surselor proprii de finantare ale firmei;

c. acoperirea pierderii contabile prin reducerea capitalului social;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: C

27. Care este formula contabila de repartizare a profitului net pentru stimularea salariatilor?

a. 129

=

424

5.000

b. 117

=

424

5.000

c. 121

=

424

5.000

d. 129

=

117

5.000

ANS: B

28. Sub raportul modului si sensului de influentare a rezultatelor perioadei prin amortizari si prov- izioane, care dintre afirmatiile urmatoare este corecta:

a. amortizarea si provizioanele nu afecteaza rezultatul perioadei;

b. amortizarea si provizioanele maresc rezultatele pozitive ale perioadei;

c. amortizarea diminueaza, iar provizioanele diminueaza sau, prin reluare, majoreaza rezultatele pozitive ale perioadei;

d. amortizarea mareste si provizioanele diminueaza rezultatele pozitive ale perioadei.

ANS: C

a. 213=758

100.000

b. 213=134

100.000

c. 213=404

100.000

d. 213=401

100.000

ANS: B

30. Ce semnificatie are formula contabila:

%

=

161

60.000

461

50.000

169

10.000

a. imprumuturi contractate de firma la valoarea de rambursare a obligatiunilor;

b. imprumuturi acordate de firma tertilor;

c. imprumuturi obtinute de firma la valoarea de emisiune a obligatiunilor;

d. emisiune de actiuni cu prima

ANS: A

31. Ce formula contabila presupune inregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar, in suma de 100.000, rezultate in urma rambursarii de catre firma a creditului pe termen lung contractat in devize?

a. 162=765

100.000

b. 665=162

100.000

c. 162=665

100.000

d. 162=1681 100.000

ANS: A

32. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

161

=

456

160.000

a. rascumpararea obligatiunilor de catre actionari sau asociati;

b. convertirea obligatiunilor in actiuni subscrise de proprietari;

c. retragerea din societate a unor proprietari;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: B

33. Care este formula contabila privind inregistrarea diferentelor nefavorabile de curs valutar afer- ent creditelor pe termen lung in devize, datorate de firma la finele exercitiului, in valoare de 20.000 lei?

a. 665 = 162 20.000

c.

16 2= 665

20.000

d.

ANS: A

665 = 5124

20.000

34. Care este formula contabila privind restituirea catre bugetul statului a sumei de 50.000 lei, reprezentand subventia guvernamentala pentru investitii neconsumata de firma?

a. 132=5121 50.000

b. 131=7584 50.000

c. 131=5121 50.000

d. 131=7583 50.000

ANS: C

35. Care este semnificatia formulei contabile:

2133

=

133

150.000

a. mijloc de transport primit cu titlu gratuit;

b. mijloc de transport gasit plus la inventar;

c. mijloc de transport donat de firma unei terte persoana;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: A

36. Completati formula contabila reprezentand amortizarea primelor privind rambursarea obligati- unilor, in suma de 20.000 lei.

a. a = 6868;

b. a = 658;

c. a = 681;

d. a = 161

ANS: A

a

=

169

20.000

37. Precizati semnificatia urmatoarei inregistrari contabile:

161

=

765

20.000

a. diferente favorabile de curs valutar obtinute din vanzarea obligatiunilor;

b. diferente favorabile de curs valutar realizate de firma, in urma rambursarii impru- mutului obligatar in devize;

c. venituri financiare realizate ca urmare a revanzarii obligatiunilor la un pret de cesi- une superior celui de achizitie;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: B

38.

Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:

131

=

7584

40.000

a. rambursarea subventiei guvernamentale pentru investitii neconsumata ;

b. majorarea veniturilor firmei cu contravaloarea subventiei pentru investitii necon- sumata ;

c. virarea la venituri pe masura consumarii subventiei guvernamentale pentru invest- itii;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: C

39. Care este formula contabila privind inregistrarea dobanzilor datorate de firma, aferente impru- muturilor si datoriilor asimilate, in suma de 50.000 lei?

a. 666=5186 50.000

b. 666=1687 50.000

c. 627=5187 50.000

d. 168=167 50.000

ANS: B

40. Vanzarea unei imobilizari corporale de catre intreprindere reprezinta:

a. o operatie extraordinara, deoarece este rara si nu poate fi controlata prin deciziile de gestiune;

b. de natura exceptionala;

c. de natura financiara;

d. de natura ordinara efectuata cu titlu auxiliar.

ANS: D

41. Se dau urmatoarele informatii in conturi (solduri finale) la sfarsitul anului N: 161-1.000 lei rambursabil pe data de 01.07. an N+1; 169 - 400 lei; 1621 - 450 lei, din care 50 lei rambursab- il pe data de 1.08. an N+1; 419 - 200 lei; 401 - 600 lei; 409 - 300 lei; 456 (sold debitor) - 60 lei. Care este suma care se va inscrie in bilant la postul „Datorii ce trebuie platite intr-o peri- oada mai mica de 1 an”.

a. 1.850 lei

b. 1.450 lei

c. 2.250 lei

d. 2.050 lei

ANS: A

42. Societatea a achizitionat si a pus in functiune la 20.XII.N o instalatie in valoare de 60.000 lei, amortizabila in 4 ani, finantata 50% din resurse proprii si 50% din subventii de la buget. In conditia aplicarii metodei de amortizare liniara, care vor fi sumele si operatiile contabile in anul N+3?

a.

6811 = 2813

15.000

131

= 6811

15.000

b. 6811 = 2813

15.000

131

= 7584

7.500

c. 6811 = 2813

7.500

131

= 7584

7.500

d. 6811 = 2813

15.000

131

= 445

15.000

ANS: B

43. Completati formula contabila privind dreptul entitatii economice de a incasa dobanzile in peri- oade viitoare:

a

=

a. a = 666;

b. a = 5186;

c. a = 5187;

d. a = 5121

ANS: C

766

15.000

44. Se acorda de unitate unui administrator un avans de trezorerie in suma de 2.000 lei. Ulterior se deconteaza din acestia 400 lei pentru transportul colectiv de personal si 500 lei pentru actiuni de protocol. Suma necheltuita se depune la casierie. Completati formula contabila privind de- contarea avansului de trezorerie:

%

=

b

2.000

624

=

400

623

=

500

a

=

1.100

a. a = 5121; b = 542;

b. a = 581; b = 5311

c. a = 5311; b = 542;

d. a = 542 ; b = 5311.

ANS: C

45. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:

5121

=

2676

5.000

a. incasarea contravalorii imobilizarilor financiare cedate;

b. scaderea din evidenta a imobilizarilor financiare cedate;

c. achitarea de garantii si cautiuni catre terti, din contul bancar;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: D

46. Preluarea de catre firma a unor bunuri concesionate, se inregistreaza in contabilitate astfel:

a. 205

=

167

100.000

b. 205

=

456

100.000

c. 167

=

205

100.000

d. 205

=

721

100.000

ANS: A

47. Se transforma 1.000 obligatiuni in 500 actiuni, in conditiile in care valoarea nominala a unei obligatiuni este de 10 lei/obligatiune, iar valoarea nominala a unei actiuni este de 15 lei/acti- une. Care este inregistrarea contabila aferenta operatiei de mai sus:

a. 10.000 161

=

1011

7.500

 

1044

2.500

b. 10.000 161

=

1012

7.500

 

1044

2.500

c. 10.000 161

=

1012

7.500

 

169

2.500

d. 10.000 161

=

1012

7.500

 

1041

2.500

ANS: B

48. Care este formula contabila pentru inregistrarea incorporarii accesoriilor cumparate si recep- tionate in valoarea instalatiilor tehnice:

a. 213

=

301

1.000

b. 213

=

302

1.000

c. 213

=

303

1.000

d. 213

=

308

1.000

ANS: B

49. S.C. “ALFA” S.A. care practica comertul cu amanuntul, achizitioneaza marfuri de la un furn- izor, conform facturii, in valoare totala (inclusiv TVA 19%) de 7.500 lei. Societatea practica un adaos comercial de 22%. Care este valoarea TVA neexigibila:

a. 1.198 lei;

b. 1.408 lei;

c. 1.461 lei;

d. 1.472 lei.

ANS: C

50. Cum se inregistreaza dobanzile anuale aferente creantelor legate da participatii?

a. 267

=

766

b. 267

=

763

c. 267

=

768

d. 261

=

768

ANS: B

51. Ce semnifica urmatoarea inregistrare contabila:

261

=

456

a. achizitionarea de titluri de participare;

b. retragerea de capital social;

c. aport la capitalul social sub forma de titluri de participare;

d. restituirea aportului la capitalul social sub forma de titluri de participare.

ANS: C

52. In cursul lunii sunt receptionate semifabricate la pret prestabilit de 88.500 lei. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:

a.

348

=

711

88.500

b.

341

=

711

88.500

c.

711

=

341

88.500

d.

341

=

371

88.500

ANS: B

53. Societatea comerciala X S.A. lanseaza la 01.07.2007 un imprumut obligatar prin emisiunea a 5.000 obligatiuni, avand o valoare nominala de 1 leu/obligatiune; pretul de emisiune este de 0,95 lei/obligatiune, iar pretul de rambursare de 1,15 lei/obligatiune. Primele de rambursare se vor amortiza liniar pe durata imprumutului. Durata imprumutului este de 5 ani, dobanda anu- ala este de 30%, plata dobanzii se face la sfarsitul fiecarui serviciu si prima transa de ram- bursare are loc la sfarsitul celui de-al treilea serviciu. Precizati care sunt inregistrarile cont- abile efectuate la 31.12.2007:

a. 666

750

= 1681

750

100

6868 = 169

100

b. 666

750

= 1681

750

750

1681 = 5121

750

c. 1.000

666

= 1681

1.000

100

6868

= 169

100

d. 1.000

666

=

1681 1.000

200

6868

=

169

200

ANS: A

54. Dispuneti de urmatoarele date: societatea comerciala X S.A. a obtinut la 30.09.2003 un credit pe termen lung de 100.000 lei la o rata a dobanzii de 20%, rambursabil in 5 ani, in transe anuale egale. Care este formula contabila corecta de inregistrare a dobanzii aferente creditului, la finele anului 2003?

a. 5.000

666

=

5198

5.000

b. 5.000

666

=

1681

5.000

c. 20.000 666

=

1682

20.000

d. 5.000

666

=

1682

5.000

ANS: D

55. O societate comerciala primeste marfuri cu titlu gratuit, de la un tert, evaluate la 30.000 lei. Sa se completeze formula contabila:

 

371

=

a

30.000

a. a =

771;

b. a =

607;

c. a =

357;

d. 7582.

a =

 

ANS: D

56. S.C. “ALFA” S.A. a sacrificat pentru productie proprie, animalele cumparate de la un furn- izor, la un cost de achizitie 50.000 lei. Costul de productie al produselor obtinute in urma sac- rificarii este de 60.000 lei. Inregistrarea contabila privind obtinerea de produse in urma sacrifi- carii va fi urmatoarea:

a. 711

=

361

50.000

b. 345

=

711

60.000

c. 606

=

361

50.000

d. %

=

711

60.000

345

50.000

348

10.000

ANS: B

57. O societate comerciala care are ca obiect fabricarea de autocamioane dispune ca, din stocul de produse finite de autocamioane, sa fie retinut un autocamion pentru nevoile proprii ale intre- prinderii. Costul de productie al unui autocamion se ridica la 350.000 lei. Care sunt inregis- trarile contabile care se impun in aceasta situatie:

a. 2133

=

722

350.000

b. 2133

=

345

350.000

c. 2133

=

711

350.000

d. 711

=

345

350.000

2133

=

722

350.000

ANS: D

58. Se obtin din productie proprie la un pret prestabilit (standard), produse finite in valoare de 250.000 lei. La finele lunii, costul de productie efectiv este de 230.000 lei. Inregistrarea obtin- erii de produse finite in cursul lunii se realizeaza astfel:

a. 345

=

711

230.000

b. 348

=

711

-20.000

c. 345

=

711

250.000

d. =

%

711

250.000

345

230.000

348

20.000

ANS: C

59. Societatea comerciala constituie ajustari pentru deprecierea materiilor prime in valoare de 5.000 lei. Sa se completeze formula contabila:

 

6

=

a

5.000

 

8

1

4

a. a =

301;

b. a =

391;

c. a =

308;

d. a = 7814.

 

ANS: B

60. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

 

601

=

301

2.000

a. consum de materii prime;

b. lipsuri de materii prime, constatate la inventariere;

c. contabilizarea aprovizionarii cu materii prime, prin metoda inventarului intermit- ent;

d. toate cele de mai sus.

ANS: D

61. O societate comerciala demareaza la 01.01.N lucrarile pentru constructia unei cladiri in regie proprie. Cladirea va fi data in functiune la data de 01.10.N+1 iar cheltuielile efectuate pe par- cursul celor doua exercitii sunt:

In exercitiul N: consum de materii prime 100.000 lei, amortizarea utilajelor fo- losite pentru constructii 50.000 lei, taxe nerecuperabile 5.000 lei, taxe recuper- abile aferente cumpararilor de materii prime 20.000 lei;

In exercitiul N+1: consum de materii prime 20.000 lei, amortizarea utilajelor folosite pentru constructii 40.000 lei, salarii directe 80.000 lei, taxe nerecuper- abile 10.000 lei. Inregistrarea receptiei cladirii la data de 01.10.N+1 se face prin formula contabila:

a. 212 =

%

405.000

231

155.000

722

150.000

b. =

212

%

397.000

231

255.000

722

142.000

c. =

212

%

395.000

231

255.000

721

140.000

d. =

212

%

395.000

231

255.000

722

140.000

ANS: A

62. S.C. “ALFA” S.A. cumpara marfuri, conform facturii, la un cost de achizitie de 3.500 lei, TVA 19%. La receptie se stabileste un adaos comercial de 18%. Pretul de vanzare cu amanuntul (inclusiv TVA) va fi:

a. 4.915,7 lei ;

b. 4.795,7 lei ;

c. 4.130 lei ;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: A

63. Pretul cu amanuntul al marfurilor vandute este de 17.500 lei. Care este costul de achizitie, cunoscand: cota TVA este 19% si procentul de adaos comercial practicat este 20%?

a. 14.705 lei;

b. 14.583 lei;

c. 12.258 lei;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: C

64. Ca urmare a unor calamitati naturale se distrug furaje, evaluate la 10.000 lei. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:

a. 6026

=

3026

10.000

b. 3026

=

6026

10.000

c. 671

=

3026

10.000

d. 6814

=

3026

10.000

ANS: C

65. O societate comerciala primeste cu titlu gratuit un mijloc de transport in valoare de 50.000 lei. Cum se va inregistra intrarea in patrimoniu a acestui mijloc de transport?

a.

2133

=

133

50.000

b.

2133

=

7583

50.000

c.

2133

=

722

50.000

d.

%

=

404

59.500

2133

50.000

4426

9.500

ANS: A

66. Care este formula contabila pentru inregistrarea amortizarii concesiunilor in rate lunare, pe mai multe perioade:

a.

6811

=

2805

5.000

b.

2805

=

205

5.000

c.

167

=

2805

5.000

d.

6811

=

2813

5.000

ANS: A

67. Din activitatea de productie, sunt inregistrate deseuri in valoare de 5.000 lei. Aceste deseuri trec in categoria materialelor gospodaresti pentru a putea fi consumate in intreprindere. Com- pletati formula contabila:

3028 =

a

5.000

a. a = 346;

b. a = 703;

c. a = 354;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: A

68. Din activitatea de productie, sunt inregistrate deseuri in valoare de 5.000 lei. Aceste deseuri trec in categoria materialelor gospodaresti pentru a putea fi consumate in intreprindere. Com- pletati formula contabila:

3028 =

a

5.000

a. a = 346;

b. a = 703;

c. a = 354;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: A

69. Se achizitioneaza piese de schimb la un cost de achizitie efectiv de 7.000 lei plus TVA 19%, conform facturii. Pretul de inregistrare (prestabilit) este de 7.500 lei. Completati formula con- tabila:

%

=

401

b

3024

c

a

d

4426

1.330

a. a = 308; b = 8.925; c = 7.000; d = 500;

b. a = 308; b = 8.830; c = 7.000; d = -500;

c. a = 308; b = 8.830; c = 7.500; d = -500;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: C

70. Se constata la inventariere un plus de produse finite la pret de inregistrare de 4.000 lei. Com- pletati formula contabila:

a. a = 701;

b. a = 348;

c. a = 607;

d. a = 711.

ANS: D

345

=

a

4.000

71. Societatea achizitioneaza echipament de lucru, la un cost de achizitie de 300 lei (inclusiv TVA 19%). Completati formula contabila:

%

=

a

300

b

c

4426

d

a. a = 404; b = 2131; c = 252; d = 48;

b. a = 401; b = 303; c = 243; d = 57;

c. a = 401; b = 303; c = 252; d = 48;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: C

72. Societatea comercializeaza marfuri in sistem “en gros”, evidenta contabila a marfurilor fiind tinuta cantitativ-valoric la cost de achizitie. Se vand marfuri, pret de vanzare 12.500 lei, cost de achizitie 10.000 lei. Descarcarea gestiunii se inregistreaza in contabilitate, astfel:

a.

607

=

371

10.000

b.

371

=

607

10.000

c.

707

=

371

10.000

d.

nici un raspuns nu este corect.

ANS: A

73. Entitatea economica achizitioneaza materii prime de la furnizori, pret de facturare 4.000 lei, cheltuieli de transport-aprovizionare 300 lei, TVA 19%. Sa se completeze formula contabila privind inregistrarea achizitiei de materii prime in conditiile utilizarii inventarului intermitent.

%

=

401

b

a

c

4426

d

a. a = 301 ; b = 5.117; c = 4.300; d = 817;

b. a = 301 ; b = 4.760; c = 4.000; d = 760;

c. a = 601 ; b = 5.117; c = 4.300; d = 817;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: C

74. Formula contabila de mai jos se utilizeaza pentru:

603

=

303

15.00

 

0

a. inregistrarea iesirilor din gestiunea unitatii a materialelor de natura obiectelor de inventar, urmare casarii acestora;

b. inregistrarea scaderii din gestiunea unitatii a materialelor de natura obiectelor de inventar, urmare a vanzarii lor catre terti;

c. darea in folosinta a materialelor de natura obiectelor de inventar;

d. (A, B si C).

ANS: C

75. La finele lunii, societatea evalueaza la cost de productie, sporul in greutate vie a animalelor, in valoare de 4.000 lei. Completati formula contabila:

a

=

a. a = 711; b = 361;

b. a = 361; b = 711;

c. a = 361; b = 606;

d. a = 368; b = 711.

ANS: B

b

4.000

76. Pretul de vanzare cu amanuntul al marfurilor se determina astfel:

a. PAM = cost de achizitie + adaos comercial + TVA neexigibila;

b. PAM = pret evaluare + comision + TVA neexigibila;

c. PAM = pret cu ridicata + adaos comercial;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: A

77. Contabilizarea stocurilor conform metodei inventarului permanent, presupune:

a. contabilizarea variatiei stocurilor la finele perioadei de gestiune;

b. necontabilizarea iesirilor de stocuri in cursul perioadei;

c. contabilizarea achizitiilor de stocuri drept cheltuieli cu stocurile;

d. determinarea stocului, cantitativ si valoric, in orice moment.

ANS: D

78. S.C. “ALFA” S.A. a achizitionat de la un furnizor materii prime in valoare totala (inclusiv TVA) de 30.000 lei. Inregistrarea stingerii obligatiei de plata fata de furnizor, printr-un credit bancar pe termen scurt, se realizeaza prin urmatoarea formula contabila:

a.

401 =

5121

25.210

b.

401 =

5191

30.000

c.

401 =

5411

25.210

d.

401 =

162

30.000

ANS: B

79. Societatea comerciala achizitioneaza materii prime de la un furnizor in valoare de 25.000 lei (inclusiv TVA 19%) si acestea sunt lasate in custodia furnizorului. Completati formula contab- ila:

%

a

4426

=

401

b

25.000

c

a. a = 301; b = 21.008,4; c = 3.991,6;

b. a = 351; b = 21.008,4; c = 3.991,6;

c. a = 301; b = 20.250; c = 4.750;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: B

80. Care este formula contabila pentru evidentierea cheltuielilor cu primele de asigurare pe timpul transportului, in valoare de 15.000 lei?

a. 628

=

401

15.000

b. 624

=

401

15.000

c. 613

=

401

15.000

d. 624

=

404

15.000

ANS: C

81. S.C. “ALFA” S.A. acorda la data de 01.07 un avans in valoare de 20.000 unui furnizor. La data de 25.07 se achizitioneaza marfuri in valoare totala (inclusiv TVA 19%) de 20.000 lei de la acelasi furnizor. Completati formula contabila pentru stingerea avansului fata de furnizor.

a. a = 409;

b. a = 5121;

c. a = 5311;

d. a = 542.

ANS: A

401

=

a

20.000

82. Conform extrasului de cont se incaseaza de la o terta persoana un avans de 50.000 lei, careia, ulterior i se vor factura lucrarile executate. Formula contabila va fi urmatoarea:

a. 5121

=

401

50.000

b. 5121

=

419

50.000

c. 5121

=

409

50.000

d. 5121

=

411

50.000

ANS: B

83. Se vand produse finite unui client, conform facturii, la pret de vanzare 12.000 lei, TVA 19%. Clientul subscrie un bilet la ordin. Completati formula contabila de incasare la scadenta a bile- tului la ordin si de stingere a creantei generata de acesta.

5121

=

a. a = 413; b = 14.280;

b. a = 403; b = 14.280;

c. a = 5113; b = 14.280;

d. a = 403; b = 14.280.

ANS: C

A

b

84. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

403

=

5121

5.000

a. incasarea la scadenta a biletului la ordin si stingerea creantei generata de acesta;

b. stingerea obligatiei de plata reprezentata de biletul la ordin subscris, prin plata acestuia la scadenta;

d.

nici un raspuns nu este corect.

ANS: B

85. Conform statului de plata retinerile din salariu pentru un salariat sunt: avans chenzinal - 100 lei; contributia la asigurarile sociale – 15 lei; contributia la fondul de somaj – 3 lei; contributia la asigurarile sociale de sanatate – 21 lei; impozitul pe venitul din salarii – 32 lei; rate in fa- voarea tertilor – 50 lei. Completati formula contabila pentru inregistrarea retinerilor din salariu:

421

=

%

221

 

a

100

b

15

c

3

d

21

e

32

f

50

a. a = 425; b = 4312; c = 4372; d = 4314; e = 444; f = 427;

b. a = 426; b = 431; c = 437; d = 441; e = 444; f = 427;

c. a = 125; b = 4311; c = 4371; d = 4313; e = 441; f = 4282;

d. a = 425; b = 4312; c = 4372; d = 447; e = 444; f = 4282.

ANS: A

86. La sfarsitul lunii se cunosc urmatoarele date: TVA deductibila = 8.300 lei; TVA colectata = 10.200 lei; TVA de recuperat = 5.850 lei. Precizati daca rezulta TVA de plata sau TVA de recu- perat si in ce suma:

a. TVA de plata = 1.900 lei;

b. TVA de plata = 3.950 lei;

c. TVA de recuperat = 3.950 lei;

d. TVA de recuperat = 5.850 lei.

ANS: C

87. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:

4118

=

4111

15.00

 

0

a. inregistrarea valorii bunurilor livrate catre clientii care se dovedesc rau platnici;

b. sume incasate de la clienti incerti sau in litigiu;

c. sume trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidenta a clientilor incerti;

d. reflectarea creantei privind clientii incerti si diminuarea corespunzatoare a creantei privind clientii siguri.

ANS: D

88. Care este semnificatia formulei contabile:

301

=

7582

15.000

a. bunuri primite cu titlul gratuit;

b. despagubiri si penalitati datorate de terti;

c. bunuri rezultate din dezmembrarea unor imobilizari;

d. materiale consumabile obtinute din productie proprie.

ANS: A

89. La finele exercitiului financiar, situatia veniturilor si cheltuielilor realizate de S.C. „ALFA” S.A. este urmatoarea: venituri totale = 500.000 lei, din care dividendele incasate de la o alta societate comerciala = 60.000 lei; cheltuielile totale = 390.000 lei, din care amenzi si penalit- ati platite = 20.000 lei, cheltuieli in avans = 30.000 lei. Determinati cuantumul impozitului pe profit (cota 16%) datorat de firma bugetului statului:

a. 16.000 lei;

b. 25.000 lei;

c. 37.500 lei;

d. 11.200 lei.

ANS: D

90. Cheltuielile cu taxele vamale datorate de firma, aferente unui import de materii prime in suma de 300 lei, se inregistreaza in contabilitate prin formula contabila:

a.

448 =

758

300

b.

635 =

446

300

c.

301 =

446

300

d.

446 =

5121

300

ANS: C

91. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

161

=

505

50.000

a. reflectarea incasarii generata de vanzarea obligatiunilor;

b. inregistrarea obligatiunilor emise si rascumparate;

c. stingerea obligatiei de plata prin plata contravalorii obligatiunilor cumparate;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: B

92. Se primeste de un client o fila cec in valoare de 20.000 lei, reprezentand contravaloarea mar- furilor livrate. Fila de cec este remisa la banca spre incasare. Formula contabila de incasare a filei de cec este:

a.

5121

=

5125

20.000

b.

5121

=

5113

20.000

c.

5121

=

5112

20.000

d.

413 =

5112

20.000

ANS: C

93. Se incaseaza in numerar contravaloarea chiriei pentru un imobil, in valoare de 2.000 lei. Com- pletati formula contabila:

a

=

b

2.000

a. a = 5121 ; b = 704;

b. a = 5311 ; b = 708;

c. a = 5311 ; b = 706;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: C

94. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:

424

=

444

20.000

a. impozit suplimentar datorat de firma pentru depasirea fondului de salarii admisibil;

b. impozit pe venitul din prime acordate salariatilor;

c. impozit pe salarii datorat de catre colaboratori;

d. impozit pe salarii virat la bugetul statului.

ANS: B

95. .Constatandu-se deprecierea continua a cursului unor actiuni proprii pe termen scurt, entitatea economica hotaraste sa vanda cu numerar actiuni de 50.000 lei cu 10% sub costul lor de achizitie. Completati formula contabila privind vanzarea actiunilor:

%

=

b

c

5311

d

a

e

a. a = 664; b = 109; c = 50.000; d = 45.000; e = 5.000;

b. a = 665; b = 109; c = 55.000; d = 50.000; e = 5.000;

c. a = 664; b = 501; c = 50.000; d = 45.000; e = 5.000;

d. a = 664; b = 508; c = 55.000; d = 50.000; e = 5.000.

ANS: A

96. Alegeti formula contabila corecta privind inregistrarea in contabilitate a facturii privind ener- gia electrica pentru consumul firmei, in suma de 10.000 lei, TVA 19%:

a. %

=

401

11.900

628

10.000

4426

1.900

b. %

=

401

11.900

605

10.000

4426

1.900

c. %

=

5121

11.900

628

10.000

4426

1.900

d. =

%

401

11.900

5121

10.000

4426

1.900

ANS: B

97. Formula contabila de mai jos se utilizeaza pentru inregistrarea in contabilitate a:

.

658

=

471

1.000

a. altor cheltuieli de exploatare datorate tertilor;

b. repartizarii sumelor achitate anticipat, in perioadele urmatoare pe cheltuieli, con- form scadentarelor;

c. altor cheltuieli de exploatare efectuate de firma in avans;

d. altor cheltuieli de exploatare rezultate din lichidarea imprumuturilor si varsaminte- lor asimilate

ANS: B

98. Care este formula contabila ce se utilizeaza in situatia in care prin vanzarea actiunilor detinute la entitatile afiliate se constata diminuarea cu 50% a ajustarilor pentru pierderea de valoare a acestora in suma de 2.000 lei:

a. 591

=

786

1.000

b. 591

=

786

2.000

c. 686

=

591

1.000

d. 686

=

591

2.000

ANS: B

99. In cursul lunii noiembrie anul N se livreaza marfuri unui client extern, pret vanzare 10.000 Euro. Cursul de schimb leu/euro la data intocmirii declaratiei vamale de export este de 3,8 lei/euro. Pana la 31 decembrie anul N creanta nu a fost incasata iar la aceasta data cursul de schimb leu/euro este de 4 lei/euro. In anul N+1 se incaseaza creanta, cursul de schimb leu/euro fiind de 4,1 lei/euro. Sa se efectueze inregistrarile contabile la 31 decembrie anul N.

a. 4111

=

765

2.000

b. 665

=

4111

2.000

c. 491

=

765

2.000

d. 4111

=

491

3.000

ANS: A

100. Care din pozitiile de venituri enumerate in continuare se include in totalitate in cifra de afaceri a intreprinderii:

a. venituri din vanzarea produselor finite, venituri din subventii de exploatare afer- ente cifrei de afaceri, venituri din lucrari si servicii prestate;

b. venituri din vanzarea marfurilor, venituri din vanzarea produselor finite, variatia stocurilor;

c. venituri din vanzarea marfurilor, variatia stocurilor, venituri din vanzarea semifab- ricatelor;

d. variatia stocurilor, venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii, venituri din productia de imobilizari.

ANS: A

101. Care din formulele de calcul ale capitalurilor proprii este corecta:

a. Capital social varsat + Rezerve + Rezultatul exercitiului + Rezultatul reportat;

b. Capital social + Rezerve + Rezultatul exercitiului + Rezultatul reportat + Subventii pentru investitii;

c. Activ bilantier – Datorii;

d. Capital social varsat + Rezerve + Rezultatul exercitiului + Rezultatul reportat + Subventii pentru investitii.

ANS: C

102. In cursul anului N, societatea inregistreaza urmatoarele operatiuni de vanzare: marfuri pret vanzare 10.000 lei, cost achizitie 3.000 lei, ajustare pentru depreciere constituita aferenta mar- furilor 1.000 si actiuni detinute la entitatile afiliate, pret vanzare 8.000 lei, cost achizitie 6.000 lei, ajustare pentru depreciere constituita aferenta actiunilor 2.000 lei. Incidenta acestor oper- atii asupra contului de profit si pierdere, genereaza:

a. rezultat din exploatare +8.000 lei, rezultat financiar +4.000 lei;

b. rezultat din exploatare +7.000 lei, rezultat financiar +2.000 lei;

c. rezultat din exploatare +10.000 lei, rezultat financiar +2.000 lei;

d. rezultat din exploatare +6.000 lei, rezultat financiar +2.000 lei.

ANS: A

103. O societate comerciala rascumpara obligatiuni emise in suma de 25.000 lei, din care achita in numerar 5.000 lei, prin virament bancar 10.000 lei, iar pentru diferenta de 10.000 lei se anga- jeaza sa faca plata prin virament in termen de 45 zile. Completati formula contabila:

A

=

%

25.000

 

5311

5.000

5121

10.000

b

10.000

a. a = 505; b = 509;

b. a = 161; b = 509;

c. a = 506; b = 508;

d. a = 109; b = 509.

ANS: A

104.

Care este formula contabila ce se utilizeaza in situatia in care prin vanzarea actiunilor detinute la entitatile afiliate se constata diminuarea cu 50% a ajustarilor pentru pierderea de valoare a acestora in suma de 2.000 lei:

a. 591

=

786

1.000

b. 591

=

786

2.000

c. 686

=

591

1.000

d. 686

=

591

2.000

ANS: B

105.

In cursul lunii noiembrie anul N se livreaza marfuri unui client extern, pret vanzare 10.000 Euro. Cursul de schimb leu/euro la data intocmirii declaratiei vamale de export este de 3,8 lei/euro. Pana la 31 decembrie anul N creanta nu a fost incasata iar la aceasta data cursul de schimb leu/euro este de 4 lei/euro. In anul N+1 se incaseaza creanta, cursul de schimb leu/euro fiind de 4,1 lei/euro. Sa se efectueze inregistrarile contabile la 31 decembrie anul N.

a. 4111 = 765

2.000

b. 4111

665 =

2.000

c. 491

=

765

2.000

d. 4111

=

491

3.000

ANS: A

106.

Care este semnificatia formulei contabile:

 

6581

=

4481

2.000

 

a. despagubiri, amenzi si penalitati datorate bugetului statului;

b. despagubiri, amenzi si penalitati achitate bugetului statului;

c. pierderi din debite prescrise si insolvabile;

d. datorii si subventii acordate tertilor.

ANS: A

107.

Care este formula contabila ce reflecta inregistrarea amortizarii primelor privind ram- bursarea obligatiunilor in suma de 1.500 lei:

a. 169

=

461

1.500

b. 5121

=

169

1.500

c. 6868

=

169

1.500

d. 169

=

6868

1.500

ANS: C

108.

 

Firma inregistreaza o creanta fata de un client in suma de 25.000 lei (TVA 19% inclus). Cli- entul este declarat in stare de faliment, probabilitatea de neincasare a creantei fiind de 60%. Care sunt operatiile contabile si sumele corecte aferente lor:

a. 654

= 4111

21.008

4427

= 4111

3.992

b. 4118

= 4111

25.000

4427

= 4428

3.992

c. 4118

= 4111

21.008

4427

= 4428

3.992

6812

= 1511

17.016

d. 4118

=

4111

25.000

6814

=

491

12.605

ANS: D

109.

Se livreaza produse finite unui client, fara intocmirea facturii. Pretul de vanzare negociat este de 10.000 lei, TVA 19%. Costul efectiv al produselor finite livrate este de 8.500 lei. Care sunt inregistrarile corecte:

4111

a. =

%

11.900

701

10.000

4427

1.900

b. =

418

%

701

10.000

4427

1.900

711

= 345

10.000

418

c. =

%

11.900

701

10.000

4427

1.900

711

= 345

8.500

d. =

418

%

11.900

701

10.000

 

4428

1.900

711

=

345

8.500

ANS: D

110. Informatiile privind pozitia financiara a societatii sunt oferite de:

a. bilant;

b. contul de profit si pierdere;

c. situatia modificarilor capitalurilor proprii;

d. situatia fluxurilor de trezorerie.

ANS: A

111. Informatiile privind performanta financiara a societatii sunt oferite de:

a. bilant;

b. contul de profit si pierdere;

c. situatia modificarilor capitalurilor proprii;

d. situatia fluxurilor de trezorerie.

ANS: B

112. Din categoria reducerilor financiare fac parte:

a. rabatul;

b. scontul;

c. remiza;

d. risturnul.

ANS: B

113. Potrivit IAS 1,, prezentarea situatiilot financiare ” un set complet de situatii financiare cuprinde:

a. bilantul, contul de profit si pierdere; situatia modificarii capitalurilor propii;

b. bilantul, contul de profit si pierdere, notele explicative;

c. bilantul, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de numerar:

d. bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor propii, situa- tia fluxurilor de numerar, politici si note contabile.

ANS: D

114. Clientii sunt dubiosi cand.

a. In cazul in care creantele nu s-au incasat la timp

b. In situatia in care creantele sunt irecuperabile

c. Cand s-a deschis o actiune judecatoreascapentru recuperarecreantelor

ANS: B

115. Cheltuielile cu ajustarile privind pierderile de valoare sunt formate din:

a. Provizioane, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor

b. Provizioanele, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor, ajustarile privind sto- curile si productia in curs de executie

c. Provizioanele, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor, ajustarile privind sto- curile si productia in curs de executie, ajustarile pentru deprecierea creantelor si pierderea de valoare a costurilor de trezorerie, amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor

d. Provizioanele, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor, ajustarile privind sto- curile si productia in curs de executie, ajustarile pentru deprecierea creantelor si pierderea de valoare a costurilor de trezorerie

e. Provizioanele, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor, ajustarile privind sto- curile si productia in curs de executie, amortizarea primelor de rambursare a ob- ligatiunilor

ANS: C

116. In categoria cheltuielilor financiare intra:

a. Pierderi din creante legate de participatie, dobanzile aferente imprumuturilor si a altor datorii privind exercitiul in curs

b. Pierderi din creante legate de participatie, dobanzile aferente imprumuturilor si a altor datorii privind exercitiul in curs, pierderi din vanzarea titlurilor de plasament

c. Pierderi din creante legate de participatie, dobanzile aferente imprumuturilor si a altor datorii privind exercitiul in curs, pierderi din vanzarea titlurilor de plasament, diferentele de curs valutar, din operatiile curente si disponibilitati in devize

d. Pierderi din creante legate de participatie, dobanzile aferente imprumuturilor si a altor datorii privind exercitiul in curs, pierderi din vanzarea titlurilor de plasament, diferentele de curs valutar, din operatiile curente si disponibilitati in devize, scon- turile acordate clientilor

e. Pierderi din creante legatede participatii, pierderi din vanzarea titlurilor de plasament, diferentele nefavorabile de curs valutar, din operatiile curente si dispon- ibilitatile in devize, dobanzile curente aferente imprumuturilor primite si altor dat- orii privind exercitiul in curs, sconturile acordate clientilor, alte cheltuieli finan- ciare

ANS: E

117. Daca se are in vedere rolul rolul cheltuielilor in analiza activitatii pe genuri de activitati, chel- tuielile dupa natura lor se pof grupa pe functiile intreprinderii. Aceata grupare contine:

a. Cheltuieli de aprovizionare, cheltuieli de fabricatie

b. Cheltuieli de aprovizionare, cheltuieli de fabricatie, chelruieli de distributie

c. Cheltuieli de aprovizionare, cheltuieli de fabricatie, cheltuieli de distributie(des- facere), cheltuieli administrative, cheltuieli financiare

ANS: C

118. Imprumuturile obligatar cuprinde urmatoarele elemente:

a. Durata, valoarea nominala

b. Durata, dobanda

c. Durata, valoarea nominala, dobanda

d. Durata, amortizarea primelor, dobanda

ANS: C

119. SC ALFA SRL a achizitionat marfuri din import pentru care se considera urmatoarele date: pretul de cumparare facturat de furnizor 4000 lei, taxe vamale achitate in vama 800 lei, TVA achitata in vama 912 lei, cheltuieli de transport intern 150 lei, cheltuieli de manipulare 50 lei, reducere comerciala acordata de furnizor 100 lei, diferenta nefavorabila de curs valutar calculata la plata furnizorului extern efectuata inainte de vanzarea marfurilor 218 lei. Costul de achizitie este:

a. 5.000

b. 4.900

c. 4.850

d. 5.912

ANS: B

120. In contul de profit si pierdere figureaza urmatoarele informatii:vanzaride marfuri 20.000 lei ; costul de cumpararea a marfurilor vandute 5.000 lei; productia imobilizata 28.000 lei;cheltu- ieli cu materii prime 5.000 lei; subventii de exploatare 6.000 lei; subventii pentru investitii virate la venituri 8.000 lei; cheltuieli cu personalul 8.500 lei; amortizari si provizioane de ex- ploatare 12.000 lei; amenzi datorate 870 lei; si platite 600 lei; cota de impozit pe profit este de 16%. Impozitul pe profit datorat este:

a. 6436,8

b. 6.480

c. 6585,6

d. 6.280

e. 6.196,8

ANS: B

121. Din balanta de verificare s-au extras urmatoarele date: clietii 8.600 lei, clienti incerti

.3.000 lei, clienti creditori 2.800 lei, conturi curente la banci sold creditor) 4.200 lei, furnizori

6.300

lei, furnizori debitori 3.500 lei, decontari cu asociatii privind capitalul (sold debitor)

1.000

lei, efecte de plata 800 lei, TVA neexigibila (sold creditor) 3.100 lei, TVA de recuperat

600.000 lei, dividende de plata 1.300 lei, impozit pe profit 380 lei, debitoti diversi 2.600 lei,

provizioane pentru deprecierea datoriilor 300 lei. Care este marimea creantelor :

a. 19.000;

b. 14.800 lei;

c.

15.500 lei;

d. 19.600 lei;

ANS: C

122. Din balanta de verificare s-au extras urmatoarele date: clietii 8.600 lei, clienti incerti .3.000 lei, clienti creditori 2.800 lei, conturi curente la banci sold creditor) 4.200 lei, furnizori 6.300 lei, furnizori debitori 3.500 lei, decontari cu asociatii privind capitalul (sold debitor) 1.000 lei, efecte de plata 800 lei, TVA neexigibila (sold creditor) 3.100 lei, TVA de recuperat 600.000 lei, dividende de plata 1.300 lei, impozit pe profit 380 lei, debitoti diversi 2.600 lei, proviz- ioane pentru deprecierea datoriilor 300 lei. Care este marimea datoriilor:

a. 18.500 lei;

b. 14.680lei;

c. 18.880lei;

d. 19.100 lei;

e. 22.380lei.

ANS: C

123. In structura activelor circulante nu se includ:

a. stocurile

b. creantele

c. investitiile financiare pe termen scurt

d. casa si conturi la banci

e. cheltuieli in avans

ANS: E

124. Ce semnifica inregistrarea contabila:

213

= 456

a. aportul la capitalul social a unui mijloc fix

b. restituirea catre asociati a unui mijloc fix

c. casarea unui mijloc fix

d. amortizarea unui mijloc fix

e. reevaluarea unui mijloc fix

ANS: A

125. Daca o societate primeste de la bugetul de stat suma de 20.000 lei drept compensatie pentru pierderile inregistrate ca urmare a efectuarii unor cheltuieli generate de evenimente ex- traordinare, aceasta va inregistra subventia de primit astfel:

a. = 7584

131

20.000 lei

b. 445

=

771

20.000 lei

c. 131

=

771

20.000 lei

d. =

5121

445

20.000 lei

e. 5121

ANS: B

=

131

20.000 lei

126. Anumite structuri ale situatiilor financiare sunt direct legate de evaluarea pozitiei financiare. Care sunt acestea?

a. active, datorii, venituri

b. active , venituri si cheltuieli

c. active, datorii, capitaluri propii

d. capitaluri propii, active, venituri

e. datorii, venituri, capitaluri propii

ANS: C

127. Bilantul este docomuntul care realizeaza descrierea pozitiei financiare a intreprinderii in ra- porturile cu mediul extern. Ecuatia utilizata pentru a evidentia pozitia financiara este:

a. capital propiu = activ - datorii

b. activ = pasiv

c. trezoreria neta = incasari - plati

d. capital propiu - pasiv = activ

e. mijloace economice = surse de finantare

ANS: A

128. Clientii sunt incerti cand.

a. In cazul in care creantele nu s-au incasat la timp

b. In situatia in care creantele sunt irecuperabile

c. Cand s-a deschis o actiune judecatoreascapentru recuperarecreantelor

d. In cazul in care creantele nu s-au incasat la termenul stabilit si exista conditii care determina lipsa de incredere in capacitatea financiara a acestor parteneri comerciali de a-si onora obligatiile asumate

ANS: D

129. Pe data de 31 decembrie N existau in casieri de 300 USD, cu ovaloare contabila in lei de 600 lei. Cursul de schimb la sfarsitul anului este de 1,9 lei/USD. Formula contabila de inregistrare a diferentelor de curs valutar la evaluarea disponibilului este:

a. 5314

=

5311

30 lei

b. 665

=

5311

30 lei

c. 5311

=

765

30 lei

d. 5311

=

5314

30 lei

ANS: B

130. O societate comerciala contracteaza un credit bancar pe termen scurt in valoare de 150.000 lei, rambursabil in 3 luni. Dobanda de 25 % pe an se achita la sfarsitul fiecarei luni . Ratele scadente se ramburseaza in sume egale. Datorita unor probleme financiare rata scadenta din luna aIII.-a si dobanda aferenta se achita la sfarsitul lunii a 4-a., cu o penalitate de 0,01% pe zi de intarziere. Inregistrarile contabile Aferente lunii a 3-a sunt:

a. 5191 =

5192

50.000 lei

b. 5191 =

5192

50.000 lei

5198 =

666

9.375 lei

c. 666 =

5198

9.375 lei

d. 5191

=

5192

50.000 lei

666

=

5198

9.375 lei

ANS: D

131. Clientii dunt litigiosi cand: