Sunteți pe pagina 1din 3

CAP.

I MEMORIU TEHNIC

I. Date generale
1. Denumirea lucrării : Realizarea lucrărilor de cadastru
general si imobiliar pentru sectorul cadastral nr. 59, din cadrul
municipiului Botoşani, judeţul Botoşani.
2. Scopul lucrării : Lucrarea se execută cu scopul
introducerii cadastrului general şi imobiliar precum şi constituirea băncii
de date urbane în municipiul Botoşani.
3.Unitatea executantă: Alexoaei Oana Gabriela
4. Localizarea lucrărilor : Sectorul cadastral nr. 59, din
cadrul municipiului Botoşani. Judeţul Botoşani.
5. Lucrări topografice – geodezice şi de cadastru
existente în zonă: Executantul lucrării de cadastru are obligaţia să-şi
procure şi să facă o documentare tehnică asupra lucrărilor topografice-
geodezice şi cadastrale existente pentru zona de lucru.
Principalele surse ale lucrărilor menţionate sunt reprezentate de
arhivele instituţionale de specialitate cum ar fi:
- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliara (O.C.P.I.)
- Servicii de Specialitate ale Primăriei şi Prefecturii;
- Institute de Proiectare şi Cercetare în domeniul Ingineriei
Civile.
Pentru zona de lucru trebuie să se cunoască şi să se procure date şi
materiale privind:
- reţeaua planimetrică;
- reţeaua altimetrică;
- materiale cartografice;
- lucrări de cadastru general sau de specialitate;

3
Informaţiile obţinute pentru reţeaua planimetrică şi altimetrică
trebuie să conţină elemente referitoare la:
- elipsoidul de referinţă;
- sistemul de proiecţie cartografic şi de referinţă pentru cote;
- inventar de coordonate şi cote pentru puncte existente în zonă,
însoţite de precizii de determinare a acestora, precum şi schiţe de reperaj
cu descrieri topografice;
- materialele cartografice care se procură şi se analizează sunt
reprezentate de planuri cadastrale, planuri topografice, schiţe cu
dispunerea punctelor de reţea planimetrice şi altimetrice.
Din lucrările de cadastru general şi de specialitate s-au analizat
registre cadastrale şi documentaţiile aferente diverselor tipuri de cadastre
din specialitate. De asemenea s-au procurat date din cartea funciară şi alte
materiale şi informaţii ce se consideră a fi utile.
6. Sistemul de proiecţie : Pentru realizarea lucrărilor de cadastru
general imobiliar pentru sectorul cadastral nr. 59 din cadrul municipiului
Botoşani, judeţul Botoşani, s-a folosit sistemul de proiecţie azimutală,
perspectivă, stereografică ,oblică, conformă , pe plan secant unic 1970,şi
sistemul de cote Marea Neagră 1975.
II. Descrierea lucrărilor care trebuie executate conform temei
proiectului
1. Etape de lucru
- Crearea reţelei de ridicare.
- Executarea lucrărilor de drumuire.
- Intocmirea planului cadastral al corpurilor de proprietate
din tema de proiect la scara 1:1 000.
- Identificarea pe teren a proprietarilor şi categoriilor de
folosinţă.

4
- Numerotarea cadastrală a corpurilor de proprietate şi a
parcelelor.
- Calculul suprafeţelor corpurilor de proprietate şi a
parcelelor componente.
- Întocmirea documentaţiei cadastrale , planurilor şi
registrelor cadastrale.
- Realizarea lucrărilor de cadastru imobiliar.
- Intocmirea devizului estimativ.
2. Metode şi programe de calcul.
In vederea realizării lucrărilor de cadastru general şi imobiliar
pentru sectorul cadastral nr. 59, din cadrul municipiului Botoşani, judeţul
Botoşani, s-au folosit ca metode de lucru următoarele: metoda drumuirii
şi metoda radierilor.
Ca programe de calcul s-au folosit : TOPOSYS, MAPSYS şi
AUTOCAD 2002.
3. Norme tehnice şi normative.
- Norme tehnice pentru întocmirea planului topografic de bază la
scările 1:2.000, 1:5.000 şi 1:10.000, Direcţia de Fond Funciar şi Cadastru,
Bucureşti, 1981;
- Norme tehnice pentru introducerea Cadastrului general.Guvernul
României, Ministerul Administraţiei Publice Bucureşti, Monitorul Oficial
al României, partea I, nr. 744/21.XI.2001;
- Norme de muncă unificate pe economie pentru lucrările
geodezice, topo- fotogrammetrice şi cartografice ( lucrări de măsurători
terestre ) O- 1982, Bucureşti, 1984.