Sunteți pe pagina 1din 35

Lucreția Elena Neacșu

pentru clasa a II -a

caiet de lucru

NUME și PRENUME: ............................................................................

CLASA: ...........................................................................

editura ELICART
Acest auxiliar a fost avizat de Ministerul Educației Naționale,
conform Anexei la Ordinul nr. 5318 din 21.11.2019, privind
aprobarea auxiliarelor didactice din învățământul preuniversitar.

ISBN 978-606-8496-96-2

Copyright © Editura Elicart, 2020. Toate drepturile aparțin Editurii Elicart.


Conținutul acestei cărți este protejat de legea drepturilor de proprietate intelectuală.
Nicio parte din acest volum nu poate fi copiată fără acordul scris al Editurii ELICART.

Pentru COMENZI vă puteți adresa la:


telefon: 0727.304.880; 0770.508.511
0747.584.029; 0774.607.024
e-mail: editura_elicart@yahoo.com
site: www.edituraelicart.ro
EVALUARE INIȚIALĂ

1 Completează-ți „legitimația” de școlar (elev):

Desenează-te!
Numele și prenumele: ………………………………………………………………………….
Vârsta: …......... ani Culoarea ochilor: ………………………………..………….
Culoarea părului: ………………………………………………………………………………….
Elev în clasa a II-a: ………..…. la Școala Gimnazială: ………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………
Adresa:
Strada: ………………………………………..…………………. Bloc/Număr: …………………………………………..
Localitatea: ………………………………………............... Țara: ………………………………………..

2 „Harta inimii”. Completează cadranele inimii astfel:

A B
A. 2 calităţi cu care te
mândrești.

B. 2 lucruri pe care ai dori


să le schimbi la tine.
C D
C. 2 lucruri care te fac
special/specială.

D. 2 lucruri pe care ai dori


să le îmbunătățești la tine.

3 Completează enunțurile cu opiniile personale:

• Anul trecut, la orele de „Dezvoltare personală”, am vorbit despre ……………………............................


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
• Cel mai mult mi-a plăcut când am discutat …………………………………………………………………………………..
• Nu m-am simțit confortabil când …………………………………………………………………………………….……………
• Vreau să aflu mai multe despre ……………………………………………….…………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3
4 Povestește, pe scurt, câte un moment în care ai trăit fiecare dintre următoarele emoții:

BUCURIE TRISTEȚE

……………………………………… ………………………………………
…………………………………….………………………….. …………………………………….…………………………..
………………………………………………………………… …………………………………………………………………
………………………………………………………………… …………………………………………………………………
……………………………………………………………….. ………………………………………………………………..

FURIE FRICĂ

……………………………………… ………………………………………
…………………………………….………………………… …………………………………….…………………..………
………………………………………………………………… …………………………………………………………………
………………………………………………………………… …………………………………………………………………
……………………………………………………………….. ……………………………………………………….………..

5 Clasa a II-a a început, acum ești puțin mai mare și…

Scrie sau desenează ce vrei tu!

6 Completează fața care arată cum te simți acum, la


sfârșitul orei de „Dezvoltare personală”.

4
Autocunoaștere și
atitudine pozitivă față de
Eu și ceilalți sine și față de ceilalți

1 Scrrie câteva lucruri despre tine, completând spațiile de mai jos.

Cel mai mult îmi place să …………………………………………….……………………... și sunt talentat la


…………………………………………………. . Sunt mândru de mine pentru că …….……………………..……….……… ,
dar cred că ar trebui să mai lucrez la …………………………..…………………. .

2 Prezintă câteva persoane dragi ție. Realizează și „fotografiile” în stil personal.

Numele mamei mele: Numele tatălui meu:


……………………………………… …………………………………….
……………………………………… .......................................

Scrie aici despre cine vrei tu


(soră, frate, bunic, prieten etc.)
Numele ……………………………………………………………
este: …………………………………………………………………

3 Care sunt preferințele tale? Colorează ce îți place ție.

MÂNCAREA PREFERATĂ

5
Animalul de companie preferat

Culoarea preferată Colorează figura folosind


culoarea ta preferată!

4 Bifează comportamentele:

 DE OBICEI,

tăcut tăcută

 eu sunt vorbăreț  mama mea este vorbăreață

rușinos rușinoasă

îndrăzneț îndrăzneață

tăcut tăcut

 tatăl meu este vorbăreț  ………………………… este vorbăreț


(scrie aici numele
rușinos cui vrei tu) rușinos

îndrăzneț îndrăzneț

5 Completează enunțurile cu opiniile personale:

• Ora de „Dezvoltare personală” de astăzi a fost ...........................................………………………… ,


deoarece ……………………………………………………………………….……………………………………………….……………
• Mi-a plăcut când am vorbit despre …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
• Nu m-am simțit confortabil când am vorbit despre ….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6
Autocunoaștere și
Semănăm, dar atitudine pozitivă faţă de
nu suntem la fel sine și față de ceilalți

1 Desenează familia ta!

2 Completează enunțurile:

• Culoarea ochilor mei este ………………………… , ca și culoarea ochilor …………………………………………


• Culoarea părului meu este ……………………. , ca și culoarea părului ……………………………………………
• Persoana din familia mea cu care semăn cel mai mult este ………………………………………………………
• Sunt diferit de toți membrii familiei mele prin …………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….

3 „Eu și colegii / prietenii mei” Completează enunțurile:


 ASEMĂNĂRI

• Activități care ne plac:

 ………………………………………………………………………………………………..…

 ………………………………………………………………………………..…………………

 ……………………………………………………………………………..……………………

7
• Mâncăruri care ne plac:
 …………………………………………………………………………………….………………

 ……………………………………………………………………………….……………………

 …………………………………………………………………………….………………………

 DEOSEBIRI
• Sunt deosebit de colegii / prietenii mei pentru că: (scrie cel puțin 3 deosebiri)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4 ACTIVITATE PE GRUPE: „Asemănări și deosebiri”


 Elevii vor fi împărțiți în grupe cu număr par de membri;
 În fiecare grupă elevii vor fi împărțiți în 2 subgrupe;
În fiecare grupă se va discuta:
• subgrupa 1 – despre asemănările (lucruri, activități etc.) ale membrilor (din subgrupă)
• subgrupa 2 – despre deosebirile (lucruri, activități etc.) ale membrilor (din subgrupă)
 Fiecare grupă va fi personalizată, va avea un nume, un simbol etc.;
 Se pot folosi: tabla, coli de hârtie, flipchart etc.;
 Timp de lucru: 4 – 5 minute;
 Câte 2 reprezentanți de la fiecare grupă (câte 1 de la fiecare subgrupă) vor prezenta
în fața clasei ceea ce au lucrat;
 Se va discuta la final despre produsele tuturor grupelor și se vor trage concluzii
generale pe tema abordată.

5 Alcătuiește un scurt text despre asemănările și deosebirile dintre tine și colegii tăi de
clasă.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8
Autocunoaștere și

Sunt unic! atitudine pozitivă față de


sine și față de ceilalți

1 Toți oamenii sunt unici! Completează tabelul de mai jos cu motivele pentru care te
consideri unic / unică.

Pentru că pot să… Pentru că îmi place să… Pentru că am…

2 Creează propria poveste, continuând începutul dat. Folosește și următoarele cuvinte:


unic/unică, personaj, asemănări, deosebiri, preferat, sport, activitate, mâncare, școală,
hobby.

POVESTEA MEA
de ………………………………………………...
A fost odată ca niciodată ………………..………………………………………………………..………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

9
3 Schimbă caietul cu un coleg de Lasă-l pe colegul tău să completeze la tine în caiet:
clasă. Citiți fiecare povestea celui-
lalt. Spune-i colegului tău ce ți-a Consider că ești .......…........…..
plăcut la povestea lui. Ce asemă- ……..……..………………................
nări și deosebiri există între per-
……………………………................
sonajele principale ale poveștii
voastre? …………………………………………………………………….......
Timp de lucru: 5 – 6 minute. …………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………….......

4 Continuă enunțurile:

MAMA TATA
spune despre mine …………………………………… spune despre mine ……………………………………
…………………………………………………………………. ………………………………………………………………….
spune că îmi place ……………………………………. spune că îmi place …………………………………….
…………………………………………………………………. ………………………………………………………………….

5 ACTIVITATE PE GRUPE: „Grădina cu flori”


● Fiecare copil își va realiza propria floare (pe o coală):
 În centru scrie numele, iar pe fiecare din cele cinci
petale ceea ce crede el că îl reprezintă cel mai mult
(trăsături fizice, preferințe, comportamente etc.) Florile
se pot colora.
 Elevii se vor ajuta reciproc în realizarea florilor;
 Vor decupa florile și le vor pune într-un coșuleț, cutiuță;
NUME
 Fiecare elev va extrage o floare și va citi numai ce scrie
pe petale, iar colegii au de recunoscut cine este elevul;
 Apoi, florile vor fi așezate/lipite astfel încât să se for-
meze o „Grădină cu flori”.

6 Completează enunțurile:

Astăzi am aflat despre mine că …............................................................................................


…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sunt unic/unică pentru că ..………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Acum, mă simt …………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10
Când, unde și cum? Igienă personală
Igienă personală

1 Ajută personajele! Ele sunt puțin derutate și nu știu ce să facă. Completează spațiile.

Când mă spăl pe mâini?

……………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

pun hainele murdare? ………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………

Unde scriu temele? ……………………………………………………………………...


…………………………………………………………………………………………….

mă joc? …………………………………………………..………………………….
……………………………………………………………………………………………

De ce mai am nevoie pentru igiena personală?

2 Unește ce se potrivește!

În fiecare dimineață, când mă trezesc, mă îmbrac în pijamale.


Seara, înainte de culcare, fac duș.
Când vin de la joacă, mă spăl pe mâini.
Înainte să plec din casă, mă spăl pe față, pe mâini, pe dinți.
După ce fac dușul de seară, mă pieptăn și îmi aranjez ținuta.

11
3 Ești sănătos pentru că ai grijă de tine, de locuința ta, de tot ce te înconjoară! Bifează
imaginile în care sunt reprezentați „aliații” tăi.

4 ACTIVITATE PE GRUPE: „Reguli de igienă”


Pentru a ne menține sănătatea trebuie să respectăm câteva reguli de igienă.
Se vor forma 5 echipe care vor avea ca sarcină să găsească cât mai
multe reguli de igienă pentru diferite situații:
● 1. igiena personală zilnică
● 2. igiena locuinței / camerei proprii
● 3. igiena sălii de clasă / școlii
● 4. igiena personală în anotimpul cald
● 5. igiena personală în anotimpul rece
Timp de lucru: 4 – 5 minute.
Câte un reprezentant din fiecare echipă va comunica clasei regulile de igienă pe care
le-au stabilit în cadrul echipelor.

5 Care este regula de igienă personală care ți se pare cel mai greu de respectat? Explică.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12
Sănătate și mișcare Igienă personală

1 Colorează și numerotează imaginile în ordinea desfășurării lor, apoi explică ce face


fiecare dintre cei doi copii.

13
2 Chestionar despre sport și mișcare. Răspunde cu DA sau NU.

 Știi să mergi pe role?

 Știi să mergi pe bicicletă?

 Știi să înoți?

 Știi să joci tenis?

 Știi să sari coarda?

 Poți să alergi cu viteză?

 Practici un sport de performanță?

 Faci mișcare în fiecare zi?

În funcție de răspunsurile pe care le-ai dat, ce fel de persoană te consideri? Bifează.


● SEDENTARĂ (nu îi place și nu face sport/mișcare)
● ACTIVĂ (îi place și face sport/mișcare)

3 O alimentație sănătoasă ajută organismul să reziste la efort fizic.

ACTIVITATE PE GRUPE: „Meniul sănătos!”


● Se vor forma 7 grupe.
● Fiecare grupă va purta numele fiecărei zi din săptămână:
grupa 1 – LUNI; grupa 2 – MARȚI; grupa 3 – MIERCURI; grupa 4 – JOI;
grupa 5 – VINERI; grupa 6 – SÂMBĂTĂ; grupa 7 – DUMINICĂ
● Fiecare echipă va realiza meniul zilei respective: mic dejun, prânz, cină.
● Meniul se realizează pe o coală de hârtie.
● Un reprezentant al fiecărei grupe va citi meniul în fața clasei.
● Se va discuta pe tema realizată, „Meniul sănătos!”

4 Completează enunțurile:

 Un organism sănătos are nevoie de ……………………………………………………………………………..


..............................................................................................................................................
 O alimentație corespunzătoare mă ajută ……………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................
 Mișcarea și sportul ……………………………………………………………………………………………..
.....................................................................................................................................

14
EVALUARE – Despre copii, despre mine

1 Care este povestea ta preferată? Desenează ce ți-a plăcut cel mai mult din poveste.

2 Tuturor copiilor le plac poveștile și desenele animate! Colorează personajul care îți
place cel mai mult.

Elsa Omul-păianjen Woody Doctoriţa Pluşica


Scrie:
● două asemănări între tine și personaj
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

● două deosebiri dintre tine și personaj


………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

15
3 Completează enunțurile:

Ca tuturor copiilor de vârsta mea, îmi place ……..…………………..……………………………………………………….


Îmi este foarte greu să …………………………………..……………………………………………………………………………….
Sunt foarte bun/bună la …………………………………………………………………………………………………………………

4 Suntem sănătoși pentru că avem grijă de noi, avem o alimentație corespunzătoare și


facem mișcare.

● Bifează elementele cu ajutorul cărora realizezi igiena personală.

● Creează un meniu sănătos:


MIC DEJUN

PRÂNZ

CINĂ

● Faci mișcare? Povestește ce fel de mișcare faci și când.


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CUM AI LUCRAT? Foarte Bine! Puteam
Autoevaluează-te! Bine! mai bine!

16
Trăirea și manifestarea
Trăirea emoțiilor emoțiilor, starea de bine

1 Continuă povestirea:

O zi obișnuită

Dis-de-dimineață, Irina și Vlad se prind de mânuțe și, însoțiți de mama lor, grăbesc pasul
către școală. Ajunși la școală, cei doi își iau „La revedere!” de la mama. Vlad o conduce pe
Irina până la intrarea în clasă, apoi se îndreaptă către ușa clasei a II-a, clasa sa.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 Schimbă caietul cu un coleg și citiți pe rând continuarea povestirii. Discutați despre


finalurile scrise de voi. Ce anume din povestire se aseamănă cu ceea ce se întâmplă în
viața voastră?

3 Ce emoții crezi că trăiesc copiii din imaginile următoare? Desenează fața corespunzătoare.

17
4 Descrie scurte momente din viața ta, în care ai trăit următoarele emoții:
Bucurie Teamă (frică) Tristeţe

................................................. ................................................. .................................................


................................................. ................................................. .................................................
................................................. ................................................. .................................................
................................................. ................................................. .................................................
……………………………………………… ………………..…………………………… ………………..……………………………
……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………
……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………
……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………
……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………
……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………
……………………………………… ………………………………………… ……………….………………………

5 Trăim în permanență diferite emoții. Imaginează-ți cum o emoție prinde viață și devine
personaj de poveste. Realizează o scurtă poveste în care personajul principal este o
emoție. (Exemplu: „Tristețea” sau „Frica” prinde viață și vrea să plece în vacanță.)

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

6 ACTIVITATE COLECTIVĂ: „Poveștile emoțiilor”


 Fiecare elev va numi pe rând emoția pe care a ales-o la exercițiul 5.
 Se vor nota pe tablă emoțiile lor și elevii se vor grupa după aceeași emoție (toți
elevii care au ales la exerciţiul 5 „Bucuria”, toți elevii care au ales la exercițiul 5
„Tristețea” etc.). Vor schimba caietele între ei, apoi vor citi compunerea din caietele
colegilor.
 După citirea compunerilor, „Bucuria” va invita toate emoțiile la cântec și dans –
„Dacă vesel se trăiește” (sau alt cântec).

18
Trăirea și manifestarea
Mă comport așa cum simt emoțiilor, starea de bine

1 Gândește-te la cel mai frumos moment pe care l-ai trăit. Desenează „Tabloul mo-
mentului minunat”.

2 Schimbă caietul cu colegul de bancă și povestește-i ce ai desenat în „Tabloul momen-


tului minunat”.

 Explică-i de ce ai ales acel moment. Spune-i ce emoții ai trăit.

3 Emoțiile s-au rătăcit! Ajută-le să ajungă la persoanele care le trăiesc!

19
4 Oamenii trăiesc diferite emoții și se comportă în funcție de ce simt.
Continuă enunțurile:

● Atunci când îmi este teamă, ………………………………….…………………………………………………..


● Atunci când sunt furios, ………………………………………................…………………………………………………….
● Atunci când sunt trist, ……………………………................…………………………………………………………….......
● Atunci când sunt bucuros, ……………………………………….............………………………………………………………
● Atunci când sunt rușinat, …………………....……………………………………………………………………………………..
● Atunci când sunt fericit, …………......…………………………………………………………………………………………….

5 ACTIVITATE PE ECHIPE: Scenete pe baza imaginilor

 Se vor forma 3 echipe de câte 3, 4, 5 membri. Ceilalți elevi vor fi spectatori.


 Fiecare echipă va pune în scenă un joc de rol pornind de la câte o imagine.
 La finalul prezentărilor, spectatorii vor spune ce le-a plăcut din interpretările colegilor.
 Elevii care au interpretat scenetele vor spune pe rând cum s-au simțit în rolurile res-
pective.

6 Completează enunțurile:

● Astăzi, la ora de „Dezvoltare personală”, mi-a plăcut …………….…


………....................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

● Nu m-am simțit confortabil când ……………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

20
Trăirea și manifestarea
Lumea poveștilor emoțiilor, starea de bine

1 S-a creat dezordine în lumea poveștilor! Unește personajele care fac parte din aceeași
poveste.

2 Și personajele din lumea poveștilor trăiesc diverse emoții! Pentru fiecare emoție de
mai jos scrie câteva personaje caracteristice.

BUCURIE RUȘINE

……………………………… ………………………………
……….. ………..
……………………………… ………………………………

TRISTEȚE FURIE

……………………………… ………………………………
……….. ………..
……………………………… ………………………………

3 Schimbă caietul cu un coleg și discutați 2-3 minute despre ceea ce ați scris la exercițiul
precedent. Aveți opinii comune sau diferite?

21
4 Recunoaște povestea și aranjează imaginile în ordine.

5 JOC DE ROL: „Îmi plac poveştile!”


 Se va pune în scenă povestea de mai sus, alegându-se un grup de copii, care vor fi
actorii.
 Copiii care vor fi spectatori vor avea ca sarcină să urmărească ce emoții se citesc
pe chipurile personajelor.
 La finalul interpretării, actorii vor spune cum s-au simțit în rolul respectiv.

6 Completează enunțurile:

 După părerea mea, cea mai frumoasă poveste este ……………………………………………………..


…………………………. , deoarece ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
 Cel mai mult mi-a plăcut personajul ………………………………………………………………………...… ,
pentru că ………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

22
Trăirea și manifestarea
Iarna – emoții de sărbători emoțiilor, starea de bine

1 Citește poezia:

Iarna
de George Coșbuc
Iarna-i un vestit dulgher Iarna-i grădinar, când vrea
Că ea poate, când voiește, Pune albe flori la geamuri,
Peste râuri pod să puie, Fără frunze și cotoare,
Fără lemne, fără cuie, Fără chiar să aibă soare,
Fără nici un pic de fier; Numai cum le știe ea.
Și gătește-aşa deodată, Mie-mi plac, că sunt de gheață,
Pod întreg, dintr-o bucată. Dar când sufli, pier din față.

2 Când spui „iarnă” cum te simți? Descrie emoția / emoțiile.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 Desenează un „Tablou de iarnă”.

23
4 Iarna este anotimpul sărbătorilor. Colorează imaginile și scrie sărbătoarea la care te
gândești atunci când privești fiecare imagine.

___________________ ___________________ ___________________

5
ACTIVITATE COLECTIVĂ: „Emoţii de iarnă”

 Se vor forma 4 echipe.


 Fiecare echipă va avea de realizat, la alegere, un cântec / o poezie / o ghicitoare /
un rebus / o poveste / o scenetă / un desen / un colaj pe tema reprezentată de
imaginile de la exercițiul 4. Cea de-a patra echipă va avea tema „La săniuș”.
 Timp de lucru: 6 – 7 minute.
 Fiecare echipă va prezenta în fața clasei tema aleasă.

6 Dacă ai putea să fii o sărbătoare, ce SĂRBĂTOARE ai alege să fii? Creează o scurtă


poveste în care tu ești o SĂRBĂTOARE. Spune ce ai vrea să faci.
Eu sunt …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….......…………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7 Schimbă caietul cu un coleg și citiți-vă poveștile reciproc. Spune-i colegului tău ce ți-a
plăcut din povestea lui. Ați ales aceeași sărbătoare sau sărbători diferite?
Discutați 2 – 3 minute despre poveștile voastre.

8 Completează enunțurile:
Acum, la sfârșitul orei de „Dezvoltare personală”, mă simt ……………….……………………………..
……………………………, deoarece ……………………………………………………………………………………………
Data viitoare, la ora de „Dezvoltare personală”, mi-aș dori să vorbim despre ………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

24
Momente calde Trăirea și manifestarea
emoțiilor, starea de bine
pe vreme friguroasă

1 Citește poezia: „Brăduț drăguț” și împodobește bradul așa cum îți place!

Brăduleț, brăduț drăguț,


Ninge peste tine!
Haide, hai, în casa mea,
Unde-i cald și bine.

Pom de Anul Nou te fac,


O, ce bucurie!
Cu beteală am să te-mbrac
Și steluțe, o mie!

2 Continuă enunțurile:

• Acasă, împodobim bradul………………………………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
• Atunci când împodobim bradul, ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
• Cel mai mult, când împodobim bradul, ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3 Desenează un simbol pentru Crăciun.

25
4 Toți copiii sunt fericiți când primesc un cadou. Există copii care nu sunt la fel de
norocoși ca tine. Ai putea să faci fericit un astfel de copil dăruindu-i din jucăriile tale cu
care nu te mai joci?

Desenează aici ce jucărie / jucării ești dispus să dăruiești.

5 ACTIVITATE PE GRUPE: „Ce simt când dăruiesc?”


● Se vor forma 5 – 6 grupe.
● Elevii din fiecare grupă vor spune, pe rând, ce jucării sunt dispuși să dăruiască.
● Fiecare elev va spune ce-ar simți dacă ar renunța la jucăriile lui și cum s-ar simți
știind că va face fericit un alt copil.
● Timp de lucru: 6 – 8 minute.
● Câte un reprezentant din fiecare grupă va prezenta în fața clasei, pe scurt, ce s-a
discutat în cadrul grupei.

6 Ce cadou îți dorești să găsești sub bradul de Crăciun? (scrie sau desenează)

7 Continuă enunțul:

 În familia mea, Crăciunul ………………………………..………………………………..………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

26
Comunicarea școlară
Privesc, observ și înțeleg eficientă

1 Citește textul:

Prietenii

Erau odată patru prieteni: Agitația, Rușinea, Calmul și Nepăsarea. Ca în fiecare zi,
mergeau către școală, când, deodată, Agitația îi opri pe toți în loc:
— Vai mie! Am uitat acuarelele și pensulele de desen acasă! Hai, repede, să ne
întoarcem toți să le luăm!
Rușinea nu comentă nimic și o urmă pe Agitație. Nepăsarea își continuă drumul ca și
când nimic nu s-ar fi întâmplat.
— Stați pe loc! spuse Calmul. Eu am două pensule de desen și îți împrumut ție una.
— Stăm în aceeași bancă și am și eu acuarele, spuse Rușinea cu jumătate de gură.
— Dacă ne întoarcem, întârziem cu toții la școală și o să se sperie toată lumea, con-
tinuă Calmul.
Agitația se liniștește, o trage pe Rușine de mână, mulțumită cumva de soluția oferită
de prietenii săi și pornește zâmbind spre școală.

2 Dă viață personajelor din textul de mai sus. Desenează-le așa cum ți le imaginezi tu.

AGITAȚIA RUȘINEA

CALMUL NEPĂSAREA

27
3 Răspunde la întrebări:

 Care personaj din textul citit ți-a plăcut cel mai mult? De ce?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Care personaj nu ți-a plăcut deloc? Motivează!


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Tu semeni cu vreunul dintre personaje? Explică!


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4 Citește cu voce tare răspunsul la ultima întrebare de la exercițiul 3.

JOC „MIMĂ”
 Se vor oferi 4 elevi voluntari care vor pune în scenă textul
de la exercițiul 1.
 Sceneta va fi mimată.
 La final, elevii care au fost spectatori vor aprecia fiecare rol în parte.
 Elevii care au mimat rolurile vor spune cum s-au simțit în timp ce interpretau.

5 Pune verbele (înțeleg, observ, privesc) la locul lor:

Când comunic cu cineva, …………………………. persoana respectivă. Încerc

să fiu atent, să ………………………………..…. toate gesturile pe care le face. Cel

mai bine …….………………………… ce vrea să îmi explice dacă sunt interesat de

subiectul pe care îl discutăm.

28
Îmi place să fiu ascultat, Comunicarea
școlară eficientă
dar știu și să ascult
1 Realizează un dialog între tine și un prieten pe ce temă dorești tu.

……………..…………………………………………...… ……………..…………………………………………..….

…………………………………..…………..…………..… …………………………………..…………..…………..…

………..…………..…………..…………..…………..… ………..…………..…………..…………..……….…..…

………..…………..…………..…………..…………..… ………..…………..…………..…………..…………...…

………..…………..…………..…………..…………..… ………..…………..…………..…………..…………..…

………..…………..…………..…………..…………..… ………..…………..…………..…………..…………..…

………..…………..…………..…………..…………..… ………..…………..…………..…………..…………..…

2 Completează enunțurile:

• Atunci când vorbesc, ………………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
• Când cineva vorbește cu mine, ……………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
• Dacă observ că cineva se plictisește când eu vorbesc, ….…………..…………..…………..…………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Atunci când am o discuție cu cineva și mă plictisesc, ..…………..…………..…………..…………..…………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 Schimbă caietul cu un coleg și citiți reciproc ce ați completat la exercițiile 1 și 2.

 Discutați, pe rând, despre exercițiul 1. Gândiți-vă că sunteți partenerul de dialog.


 Discutați apoi despre exercițiul 2. Vrei să-i dai un sfat colegului tău?
 Timp de lucru: 4- 5 minute.

4 Bifează răspunsul care te caracterizează:

 Când stau de vorbă cu cineva și nu mă interesează subiectul despre care vorbim,


plec și las persoana să vorbească singură.
întrerup persoana și îi propun să vorbim despre altceva.
aștept să termine ce are de spus.

29
 Dacă vorbesc cu cineva și văd că nu este atent la discuție,
întreb dacă vrea să vorbim despre altceva.
mă supăr și plec.
continui să vorbesc.

 Dacă doi colegi vorbesc și vreau să particip și eu la discuție,


mă așez lângă ei și aștept să mă invite să particip la discuție.
mă duc la ei și îi întrerup.
încep să discut cu ei ca și când aș fi fost de la început acolo.

 Dacă stau de vorbă cu un coleg și observ că mai dorește și alt coleg să participe la discuție,
îi fac loc și îl invit la discuție.
mă prefac că nu îl văd.
las colegul cu care vorbeam și vorbesc cu el.

5 Răspunde la întrebări:

 De ce trebuie să comunicăm?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Îți place să te asculte cei cu care vorbești?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Ai răbdare să îi asculți pe cei care vorbesc cu tine?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6 Completează enunțul:

• Pentru mine, ora de „Dezvoltare personală” de astăzi a fost ….….


………………………………………………………. , deoarece ….……………………..…...
………………………………………..………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………… .

30
EVALUARE – Despre copii, despre mine

1 Recunoaște emoțiile personajelor! Desenează fața și scrie emoția în casetă.

2 Pentru fiecare emoție descrie pe scurt un moment în care ai trăit-o:

BUCURIE RUȘINE
……………………………………………………… ………………………………………………………
……………………………………………………… ………………………………………………………
……………………………………………………… ………………………………………………………
……………………………………………………… ………………………………………………………

TRISTEȚE FURIE
……………………………………………………… ………………………………………………………
……………………………………………………… ………………………………………………………
……………………………………………………… ………………………………………………………
……………………………………………………… ………………………………………………………

31
3 Completează spațiile cu exemple de activități, oameni sau locuri care te fac să te simți:

relaxat, calm stresat, încordat

interesat, curios plictisit

fericit, încântat furios, nervos

4 Te întâlnești cu personajul de desene animate preferat. Poartă un scurt dialog cu acesta!

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...…………………………………………………...…………………...………………
…...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…
………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………
………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………
...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………...……
……………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………..

5 Bifează regulile de comunicare eficientă cu care ești de acord:

Comunicarea este eficientă dacă asculți cu atenție când ceilalți vorbesc cu tine.
Când cineva vorbește cu tine și nu te interesează subiectul discuției, te întorci cu spatele.
Când cineva vorbește cu tine, aștepți să termine ce are de spus, fără să îl întrerupi.
Dacă cineva nu te ascultă când vorbești, nu asculți nici tu când celălalt vorbește.

6 Scrie și tu o regulă pentru o comunicare eficientă!


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CUM AI LUCRAT? Foarte Bine! Puteam


Autoevaluează-te! Bine! mai bine!

32
Interacțiuni simple cu
Nu sunt singur! ființe și obiecte familiare

1 Povestește în câteva rânduri ziua ta de ieri.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2 Schimbă caietul cu un coleg și citiți-vă poveștile reciproc. Răspundeți, pe rând, la


întrebările:
 În ce moment al zilei ai fost singur / singură?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Cât timp ai petrecut singur / singură?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3 Alcătuiește o listă cu persoanele care îți sunt dragi.

1. …………................................................ 5. …………................................................

2. …………................................................ 6. …………................................................

3. …………................................................ 7. …………................................................

4. …………................................................ 8. …………................................................

33
Interacțiuni simple cu
Familie, rude și cunoștințe ființe și obiecte familiare

1 Desenează câteva rude din familia ta (veri, unchi sau mătuși) pe care le simpatizezi.
Scrie numele lor.

2 Completează spațiile punctate cu numele unor membri din familia ta, în funcție de situație:

 Acasă, îmi petrec cel mai mult timp cu ………...........………… și cu ....................................... .


 Atunci când nu mă simt bine, ………….............................…. are grijă de mine.
 La efectuarea temelor, de cele mai multe ori, mă ajută ……………………… și,
uneori, și …………………………………………………………. .
 Îmi place s-o ajut / să-l ajut pe
.................................... , atunci când face curățenie.
 Când am timp liber, mă uit la televizor împreună
cu ................................ și cu ............................ .
 Cel mai mult îmi place să mă joc cu
................................. sau cu ................................. .

34
3 Realizează o listă cu rudele tale și spune ceva despre fiecare.

Exemplu: Bunica mea, Maria, este o persoană blândă, care mă ajută să-mi fac temele.

• Sora mea, ............................ , este ……..…..............……………………………………………


………..............…………………………………………………………………………….............................

• Fratele meu, ............................. , este …..…………………………………………………………


………..............…………………………………………………………………………….............................

• Mătușa mea, .................................... , este ………………………………….……………………


………..............…………………………………………………………………………….............................

• Unchiul meu, ............................., este ………………………………..…………………………...


………..............…………………………………………………………………………….............................

• Bunicul meu, ................................. , este ……………………………………………….............


………..............…………………………………………………………………………….............................

• Bunica mea, ............................... , este …………………………….……………………………….


………..............…………………………………………………………………………….............................

4 Numește două persoane care nu sunt rude cu tine, dar pe care le simpatizezi. Spune ce
îți place la ele.

• ………………………………………… îmi place, pentru că …………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• ………………………………………… îmi place, pentru că …………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5 Completează enunțurile:

 Am o familie ….………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Rudele mele ……………………………………………………………………………………………………………………………
 Cunoștințele și prietenii familiei mele …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

35