Sunteți pe pagina 1din 10

I.1.1.

ÎNGRIJIRI NURSING
ALE PACIENTULUI CU DIABET ZAHARAT 1

I.1.1.a. DATE ELEMENTARE DESPRE BOALĂ

Aspecte definitorii. Diabetul (Diabetus Mellitus) este o boală metabolică cu evoluţie cronică, transmisă
genetic sau dobândită în timpul vieţii, caracterizată prin perturbarea metabolismului glucidic, însoţită sau
urmată de perturbarea celorlalte metabolisme: lipidic, proteic, mineral.
Manifestări clinice. Simptomele clasice ale hiperglicemiei includ poliuria, polidipsia, polifagia, scăderea
în greutate, oboseală şi vedere neclară. Hiperglicemia cronică este însoţită de alterarea răspunsului
ţesuturilor la surplusul de glugoză sanguină, care se manifestă prin încetinirea procesului de vindecare şi
cicatrizare a leziunilor, infecţii dermice şi genito-urinare recurente.
Tratamentul constă în dietă care să satisfacă cerinţele de dezvoltare şi susţinere metabolică ale
organismului şi necesitatea menţinerii greutăţii, exerciţii zilnice după un program stabilit, medicaţie
specifică (orală şi injectabilă) pentru pacienţii cu DM2 care nu reuşesc ţinerea sub control a glicemiei numai
cu dietă şi exerciţii şi insulionoterapie, esenţială pentru pacienţii cu DM1 care au nevoie să compenseze
producerea insuficientă a insulinei.
Complicaţiile acute:
- hipoglicemia, care apare ca efect al dezechilibrului dintre alimentaţie, activitate şi
tratamentul insulinic şi medicamentos; poate duce la pierderea conştienţei;

- cetoacidoza, o urgenţă medicală, apare în principal în DM1 în perioadele deficienţelor severe


de insulină şi se manifestă, în fazele avansate, prin respiraţie Kussmaul (profundă) cu miros
de fructe, hipotensiune şi puls slab, stupoare şi comă;

- sindrom hiperosmolar diabetic este o creştere foarte mare a glicemiei şi afectează în principal
pacienţii cu DM2, cauzând o deshidratare severă;

1
Planul este inclus în volumul II (“Planuri de îngrijire associate diagnosticelor clinice”) din lucrarea “Teoria și
practica nursing”, autor: Vasile Baghiu, Editura Cartea Medicală, 2018
Complicaţiile cronice (apar în principal la pacienţii cu DM1, aproximativ după zece ani de la
diagnosticare):
- afecţiuni macrovasculare: cerebrovasculare, coronariene, ale circulaţiei periferice;

- afecţiuni microvasculare: retinopatie, nefropatie;

- afecţiuni neuronale periferice (cauze ale necrozelor care duc la amputaţii);

- afecţini neuronale autonome (afecţiuni ale nervilor gastro-intestinali, diaree, disfuncţii


sexuale, hipotensiune ortostatică, hipoglicemie „neanunţată”.

I.1.1.b. REPERE ALE PROCESULUI DE ÎNGRIJIRE (NURSING) PE ETAPE

(CDPAE: culegerea de date, diagnosticarea nursing NANDA-I, planificarea îngrijirilor,


aplicarea intervenţiilor, evaluarea îngrijirilor)

 Culegerea de date în vederea identificării diagnosticelor nursing NANDA-I specifice


(C)
Se obţin date privind istoricul îmbolnăvirilor, antecedentele heredo-colaterale (]n special cu
privire la diabet) şi dacă pacientul are simptome precum poliuria, polidipsia, polifagia. Este
important de ştiut cât timp a trecut de la stabilirea diagnosticului iniţial de diabet. Se face
evaluarea generală a stării de sănătate, pentru observarea semnelor şi simptomelor diabetului şi a
prezenţei complicaţiilor, dacă există pierderi sau creşteri recente în greutate, oboseală accentuată,
anxietate, leziuni dermice, infecţii, deshidratare, semne ale afectării procesului de cicatrizare,
schimbări ale vederii, gingivite, parodontoze, hipotensiune ortostatică, extremităţi reci, diaree,
constipaţii, urinări nocturne, afectarea sexualităţii, amorţirea extremităţilor. Toate acestea pot fi
mai mult sau mai puţin vizibile, în funcţie de caz.
 Diagnosticarea nursing NANDA-I (D)

Tabel cu diagnostice nursing NANDA-I care pot fi identificate la pacienţii cu DIABET


ZAHARAT şi caracteristici definitorii/ semne şi simptome specifice (Herdman & Kamitsuru,
NANDA-I, 2018-2020, Nettina, 2014; Gulannick & Myers, 2014)

Diagnostice nursing specifice, cu denumirile Caracteristici definitorii generale


originale, codurile şi domeniile NANDA-I
cărora le aparţin
Risc de supraponderalitate (NANDA-I: Risk Factori de risc: activitate zilnică mai mică
for overweight, Cod: 00234, Domeniul: decât cea recomandată pentru gen şi vîrstă,
nutriţie) consum excesiv de dulciuri, comportament
alimentar dezorganizat, consum de alcool în
exces, frică legată de lipsa de alimente,
consum frecvent de snacks-uri, frecventarea
restaurantelor şi a tonetelor de fast-food,
lipsă de cunoştinţe privind conţinutul caloric
al alimentelor, porţii de mâncare mai mari
decât cele obişnuite, comportament sedentar,
afectarea somnului, preferinţa pentru
alimente solide, IMC apropiat de 25 kg/m2,
părinţi obezi, obezitate în copilărie
Supraponderalitate (NANDA-I: Overweight, IMC>25 Kg/m2
Codul: 00233, Domeniul: nutriţie)

Obezitate (NANDA-I: Obesity, Cod 00232, IMC>30 Kg/m2


Domeniul: nutriţie)
Anxietate (NANDA-I: Anxiety, Cod: 00146; Comportamental (hipervigilenţă, insomnie,
evitarea contactului vizual, nelinişte).
Domeniul: adaptare/ toleranţă la stres)
Afectiv (frică, lipsă de speranţă, nervozitate,
iritabilitate).
Fiziologic (rigiditate facială, transpiraţie,
tremur al mâinilor).
Vegetativ simpatic (anorexie, tahipnee,
tahicardie, hipertensiune arterială,
palpitaţii).
Vegetativ parasimpatic (dureri abdominale,
bradipnee, bradicardie, greaţă, urinări
frecvente).
Cognitiv (afectarea atenţiei, afectarea
concentrării, confuzie, scăderea capacităţii
de a învăţa, scăderea capacităţii de a rezolva
probleme, tendinţa de învinovăţi pe alţii).
Risc de instabilitate a nivelului glicemiei Factori de risc: activitate zilnică mai mică
decât cea recomandată pentru gen şi vîrstă,
(NANDA-I: Risk for Unstable Blood Glucose
negarea diagnosticului de diabet, stres în
Level, Cod 00179; Domeniul: nutriţie) exces, creştererapidă în greutate, scădere
rapidă în greutate, monitorizare inadecvată a
glicemiei, ineficienţă a medicaţiei,
management ineficient al bolii, aport
alimentar ineficient, lipsă de cunoştinţe
privind boala, lipsă de cunoştinţe privind
factorii de risc externi, lipsa de cooperare
privind planul de tratament şi de îngrijiri
Intoleranţă la activitate (NANDA-I: Activity Creşterea tensiunii arteriale şi a frecvenţei
pulsului chiar la eforturi mici, modificări
intolerance, Cod 00092, Domeniul: activitate/
ECG, dispnee, oboseală
odihnă)
Lipsă de cunoştinţe privind tratamentul Nerespectarea recomandărilor, necooperarea
la efectuarea unor investigaţii sau proceduri,
specific (NANDA-I: Deficient knowledge, Cod
comportament neadecvat, cunoştinţe puţine
00126, Domeniul: percepţie/ cunoaştere)

Risc de afectare a integrităţii pielii (NANDA- Factori de risc: agenţi chimici, umiditate,
hipertermie, hipotermie, secreţii, dezechilibru
I: Risc for impaired skin integrity, Cod 00047,
al volumului fluidelor, nutriţie inadecvată,
Domeniul: siguranţă/ protecţie) compresie în zonele proeminenţelor osoase,
vârsta înaintată

Afectarea capacităţii de adaptare la situaţia Scăderea interesului pentru activităţi,


depresie, sentimente de vinovăţie, afectarea
de boală (NANDA-I: Impaired resilience, Cod
stării de sănătate, strategii inefeiciente de a
00210, Domeniul: adaptare/ toleranţă la stres) face faţă situaţiei de boală, integrare
ineficientă, sentimentul pierderii controlului,
stimă de sine scăzută, sentimente de ruşine,
izolare socială
[Diagnosticelor nursing din tabel li se pot adăuga şi altele în funcţie de aspectele particulare
ale cazului. Pentru detalii privind utilizarea listei NANDA-I (inclusă şi aici la capitolul Anexe)
în identificarea diagnosticelor nursing şi corelarea lor cu diagnosticele clinice, semnele şi
simptomele şi celelate date, vezi volumul III, capitolul „Procesul de îngrijire a pacientului”.
Diagnosticele nursing supraponderalitate şi obezitate au înlocuit în lista NANDA-I din ediţia
2020 diagnosticul dezechilibru nutriţional în exces.]

 Planificarea îngrijirilor (P) şi aplicarea intervenţiilor (A)

PES-uri, obiective (NOC) şi intervenţii (NIC) asociate fiecărui diagnostic NANDA-I


identificat

Obezitate/ Supraponderalitate (risc de) (NANDA-I: Obezitate: 00232, Obesity;


Spraponderalitate: 00233: Overweight; Risc de supraponderalitate: 00234, Risk for overweight;
Domeniul: nutriţie), din cauza scăderii activităţii şi a ingestiei de alimente peste necesităţile
metabolice

Aplicarea formulei PES (exemplu): (P) supraponderalitate, (E) cauzată de scăderea activităţii
fizice şi aport alimentar în exces, (S) manifestată prin creştere în greutate
Obiectiv: restabilirea echilibrului nutriţional
Intervenţii (autonome sau de colaborare) [evaluative/ de monitorizare/ terapeutice/ de
educaţie pentru sănătate, în funcţie de caz]:
- analiza orarului şi conţinutului meselor pacientului;
- sfătuirea pacientului în legătură cu importanţa individualizării regimului alimentar în funcţie de
greutate;
- reducerea carbohidraţilor poate fi benefică unor pacienţi; totuşi, diversificarea alimentaţiei
trebuie mereu avută în vedere;
- discutarea cu pacientul a planului de scădere în greutate; o scădere de 10% pentru un interval
de mai multe luni poate reduce nivelul glicemiei şi al altor parametri metabolici;
- explicarea importanţei exerciţiilor în menţinerea/ reducerea greutăţii şi a necesităţii unui stil de
viaţă sănătos pentru toată viaţa.

Frică/ Anxietate (NANDA-I: Fear, Anxiety, Coduri 00148, 00146; Domeniul: adaptare/
toleranţă la stres), din cauza tratamentului injectabil

Aplicarea formulei PES (exemplu): (P) frică şi anxietate, (E) cauzată de necesitatea auto-
administrării tratamentului injectabil, (S) manifestată prin exprimarea temerilor
Obiectiv: auto-controlul fricii şi al anxietăţii în legătură cu tratamentul
Intervenţii (autonome sau de colaborare) [evaluative/ de monitorizare/ terapeutice/ de
educaţie pentru sănătate, în funcţie de caz]:
- susţinerea pacientului în diminuarea fricii de injecţii prin încurajarea exprimării temerilor şi
anxietăţii sale;
- demonstrarea şi explicarea tehnicii de auto-administrare a insulinei pe cale injectabilă, prin
metoda „pas cu pas”;
- revizuirea dozelor şi orarului injecţiilor în funcţie de alimentaţie, activitate şi odihnă;

Risc de instabilitate a nivelului glicemiei (NANDA-I: Risk for Unstable Blood Glucose
Level, Cod 00179; Domeniul: nutriţie), din cauza efectelor insulinei şi a dezechilibrului dintre
ingestia alimentară şi activitate
Aplicarea formulei PES (exemplu): (P) risc de instabilitate a nivelului glicemiei, (E) pe seama
efectelor insulinei, (S) manifestat prin... [La diagnosticele nursing care cuprind termenul “risc”
nu pot fi consemnate semne şi simptome pentru că problema este potenţială, nu actuală.]
Obiectiv: prevenirea rănirilor (accidentelor) cauzate de hipoglicemie
Intervenţii (autonome sau de colaborare) [evaluative/ de monitorizare/ terapeutice/ de
educaţie pentru sănătate, în funcţie de caz]:
- monitorizarea îndeaproape a glicemiei pentru detectarea la timp a hipoglicemiei;
- instruirea pacientului în legătură cu importanţa preciziei în pregătirea insulinei şi a orarului
meselor pentru a evita hipoglicemia;
- urmărirea semnelor relevante pentru hipoglicemie:
a) adrenergice (simptome incipiente): transpiraţie, tremur, paloare, tahicardie, palpitaţii;
b) neurologice (simptome acute): cefalee, confuzie, iritabilitate, bâlbâială, necoordonarea
mişcărilor;
- tratarea promptă a hipoglicemiei utilizând 15 g/ 15 minute de carbohidraţi repede asimilabili:
a) adminsitrarea a trei tablete de glucoză sau a unei jumătăţi de cană de suc îndulcit, sau a patru
cubuleţe de zahăr, sau a patru bomboane;
b) se aşteaptă 15 minute;
c) se repetă testul glicemiei;
d) dacă este sub 70 mg/dl se repetă administrarea de dulciuri;
e) dacă este peste 70 mg/dl şi au trecut mai mult de trei ore de la ultima doză de insulină, nu mai
este nevoie de suplimentarea tratamentului;
f) dacă este peste 70 mg/dl şi au trecut mai puţin de trei ore de la ultima doză de insulină, este
nevoie de un supliment alimentar de 75 – 100 de calorii;
- sfătuirea pacientului să aibă la îndemână mereu suplimente alimentare repede asimilabile
pentru căderile glicemice;
- gustările dintre mese şi cele dinaintea unor exerciţii fizice trebuie încurajate pentru a preveni
hipoglicemia;

Intoleranţă la activitate (NANDA-I: Activity intolerance, Cod 00092, Domeniul:


activitate/ odihnă), din cauza lipsei controlului nivelului glicemic
Aplicarea formulei PES (exemplu): (P) intoleranţă la activitate, (E) cauzată de lipsa
controlului glicemiei şi teama de scădere glicemică rapidă, (S) manifestată prin reducerea
activităţii fizice
Obiectiv: îmbunătăţirea toleranţei la activitate
Intervenţii (autonome sau de colaborare) [evaluative/ de monitorizare/ terapeutice/ de
educaţie pentru sănătate, în funcţie de caz]:
- instruirea pacientului în a-şi urmări glicemia înainte şi după exerciţii mai intense;
- instruirea pacientului în planificarea exerciţiilor după un orar fix, zilnic;
- instruirea pacientul în a fi atent la faptul că după exerciţii mai intense ar putea fi necesar un mai mare aport
alimentar, seara, pentru evitarea hipogligemiei nocturne;
- instruirea pacientului să evite exerciţiile când nivelul glicemiei depăşeşte 250 mg şi există cetone în urină;
- instruirea pacientului în a-şi injecta insulina în zona abdominală când braţele şi picioarele au fost solicitate
la exerciţii.

Lipsă de cunoştinţe privind boala şi tratamentul specific (NANDA-I: Deficient


knowledge, Cod 00126, Domeniul: percepţie/ cunoaştere)

Aplicarea formulei PES (exemplu): (P) lipsă de cunoştinţe privind boala şi tratamentul
specific, (E) cauzată de caracterul de noutate al diagnosticului, (S) manifestată prin interes din
partea pacientului (adresează întrebări)
Obiectiv: cunoaşterea de către pacient a bolii şi a medicaţiei
Intervenţii (autonome sau de colaborare) [evaluative/ de monitorizare/ terapeutice/ de
educaţie pentru sănătate, în funcţie de caz]:
- identificarea barierelor în învăţare (afectarea văzului, auzului, nivel scăzut de instruire, mediu neprielnic);
- încurajarea participării active a pacientului şi a familiei în procesul de instruire;
- educaţie pentru sănătate privind efectele medicaţiei;
- identificarea barierelor financiare în obţinerea medicaţiei anti-diabetice şi căutarea unor posibile resurse.

Risc de afectare a integrităţii pielii (NANDA-I: Risc for impaired skin integrity, Cod
00047, Domeniul: siguranţă/ protecţie), din cauza scăderii senzitivităţii şi a nivelului circulaţiei
periferice
Aplicarea formulei PES (exemplu): (P) risc de afectare a integrităţii pielii, (E) cauzat de
scăderea senzitivităţii şi a circulaţiei periferice, (S) manifestată prin... [La diagnosticele
nursing care cuprind termenul “risc” nu pot fi consemnate semne şi simptome pentru că
problema este potenţială, nu actuală.]
Obiectiv: menţinerea integrităţii pielii
Intervenţii (autonome sau de colaborare) [evaluative/ de monitorizare/ terapeutice/ de
educaţie pentru sănătate, în funcţie de caz]:
- evaluarea stării suprafeţei dermice şi a circulaţiei la membrele inferioare (temperatură,
existenţa unor leziuni sau zone eritematoase, puls, reflexe);
- intervenţii de menţinere a integrităţii pielii (masaj, utilizarea de creme, evitarea soluţiilor
care usucă pielea cum ar fi alcoolul);
- instruirea pacientului privind îngrijirile specifice ale membrelor inferioare: băi calde
(niciodată fierbinţi), masaj cu creme absorbante (lanolină), utilizarea unor pantofi care nu
comprimă nicio zonă a piciorului), evitarea rănirilor;

Afectarea capacităţii de adaptare la situaţia de boală (NANDA-I: Impaired resilience,


Cod 00210, Domeniul: adaptare/ toleranţă la stres), din cauza cronicizării bolii şi complexităţii
tratamentului auto-administrat

Aplicarea formulei PES (exemplu): (P) afectarea rezilienţei, (E) cauzată de noutatea
diagnosticului şi perspectiva cronicizării şi a schimbării stilului de viaţă, (S) manifestată prin
lipsă de cooperare, indiferenţă
Obiectiv: îmbunătăţirea strategiilor de adaptare la boală
Intervenţii (autonome sau de colaborare) [evaluative/ de monitorizare/ terapeutice/ de
educaţie pentru sănătate, în funcţie de caz]:
- discutarea cu pacientul a efectelor bolii asupra stilului de viaţă, a vieţii de familie, a
situaţiei financiare, a profesiei;
- explorarea unor strategii eficiente pe care pacientul le-a folosit în trecut în situaţii
asemănătoare;
- încurajarea participării familiei în auto-managementul dietei şi tratamentului pentru
creştere încrederii;
- instruirea familiei asupra necesităţii suportului emoţional;
- identificarea unor grupuri de sprijin în comunitate;
- consultarea unor specialişti (psihoterapeuţi, psihologi).

GHIDUL STANDARD DE ÎNGRIJIRI


AL BOLNAVULUI CU DIABET (Nettina, 2014)

- analiza nivelului de cunoştinţe al pacientului privind boala şi a capacităţilor de a se îngriji


singur;
- analiza gradului de cooperare al pacientului la dietă, tratament, proceduri şi programul de
exerciţii;
- monitorizarea semnelor hiperglicemice: poliuria, polidipsia, polifagia, pierderea în greutate,
oboseală, vedere înceţoşată;
- observarea oricăror semne de neuropatie periferică, boală vasculară periferică sau orice
leziune a picioarelor sau a extremităţilor;
- monitorizarea tendinţelor glicemiei şi ale altor valori ale analizelor de laborator;
- asigurarea dozelor potrivite de insulină la timp şi în funcţie de masă şi exerciţii;
- asigurarea că pacientul are suficiente cunoştinţe despre dietă, exerciţii şi tratament;
- raportarea promptă a oricărui semn de infecţie la nivelul pielii sau ţesuturilor moi;
- intervenţie imediată în la orice semn de hipoglicemie care nu răspunde la doza obişnuită de
glucoză;
- intervenţie imediată la orice semn de cetoacidoză (greaţă şi vărsături, respiraţie Kussmaul,
hipotensiune şi alterarea gradului de conştienţă) sau de sindrom hiperglicemic (greaţă şi
vărsături, hipotermia, slăbire musculară, stupoare, comă).

Intervenţii de educaţie pentru sănătate specifice bolii


- revizuirea progreselor raportate la obiective cu fiecare vizită medicală; implicarea în
stabilirea orarului tratamentului şi a programului terapeutic îl motivează pe pacient;
- educarea pacientului în respectarea unui orar al meselor;
- educarea pacientului în privinţa auto-administrării medicaţiei (injecţii cu insulină sau
hipoglicemiante orale) pentru scăderea glicemiei;
- educarea pacientului cu hipoglicemie în legătură cu cea mai potrivită intervenţie de
creştere a glucozei în sânge: ingestia alimentelor conţinând carbohidraţi sau glucoză
repede absorbabilă;
- educarea pacientului pentru echilibrarea activităţii fizice şi a ingestiei alimentare şi a
legăturilor dintre acestea şi nivelul glicemic.

 Evaluarea îngrijirilor nursing (E) – rezultate aşteptate

- menţinerea greutăţii în limite normale;


- demonstrarea abilităţii de efectuare a injecţiei cu insulină;
- hipoglicemia identificată şi tratată corect;
- exerciţii zilnice;
- demonstrarea cunoştinţelor privind auto-administrarea medicamentelor hipoglicemiante
orale;
- nicio leziune la nivelul pielii;
- îmbunătăţirea capacităţii de adaptare la boală.

S-ar putea să vă placă și