Sunteți pe pagina 1din 4

I.2.1.

ÎNGRIJIRI NURSING
ALE PACIENTULUI CU LITIAZĂ RENALĂ 1

a. DATE ELEMENTARE DESPRE BOALĂ


Aspecte definitorii. Această afecţiune mai este denumită „boala pietrelor la rinichi”. In termeni
medicali, litiaza urinară înseamnă prezenţa calculilor în sistemul urinar. Calculii renali se
formează în tractul urinar, de la rinichi la vezica urinară, prin cristalizarea substanţelor eliminate
prin urină.
Manifestări clinice:
- durere difuză în funcţie de locul obstrucţiei;
- obstrucţia căilor urinare cu efecte asupra stării generale, temperaturii (creştere), similare
cistitei;
- simptome gastro-intestinale: greaţă, vărsături, diaree, disconfort abdominal din cauza inervaţiei
comune (nervul celiac);
Diagnosticul clinic se stabileşte pe baza radiografiei, a urografiei cu substanţă de contrast, a
ecografiei, a analizei calculilor eliminaţi, analize ale sângelui (electroliţi, calciu, magneziu) şi
urinei (hematurie, pH, urocultură) specifice funcţiei renale.
Tratament. Dacă sunt mici, calculii pot fi eliminaţi prin hidratare, având permanent controlul
durerii. O metodă non-invazivă este litotripţia extracorporeală (unde acustice de şoc).
Nefrostomia percutanată este introducerea unui cateter în bazinetul renal pentru drenarea
fluxului urinar. Ureteroscopia are în vedere calculii poziţionaţi pe traseul ureterelor. Intervenţia
chirurgicală se practică foarte rar şi are ca scop eliminarea directă a calculilor din rinichi sau
chiar a unui rinichi grav afectat.
Complicaţii: obstrucţia tractului urinar, infecţie cauzată de obstrucţie, afectarea funcţiei renale,
hematom cauzat de tratamentele cu undă acustică de şoc.

b. REPERE ALE PROCESULUI DE ÎNGRIJIRE (NURSING) PE ETAPE


(CDPAE: culegerea de date, diagnosticarea nursing NANDA-I, planificarea îngrijirilor,
aplicarea intervenţiilor, evaluarea îngrijirilor)

1
Acest plan de îngrijire este inclus în lucrarea „Teoria și practica nursing” (autor: Vasile Baghiu), în volumul II
(„Planuri de îngrijire asociate diagnosticelor clinice”, Cartea Medicală, 2018) și – în această versiune adăugită – în
volumul V („Nursing în medicina internă”, în pregătire la Cartea Medicală, 2020)
 Culegerea de date în vederea identificării diagnosticelor nursing NANDA-I specifice
(C)
Se obţin date privind istoricul prezenţei calculilor (inclusiv antecedente heredo-colaterale), dieta,
obiceiurile legate de hidratare şi eliminări, precum şi în legătură cu posibile sângerări. Se
evaluează durerea (localizare, iradiere) şi prezenţa simptomelor asociate (greaţă, vărsături,
diaree, distensie abdominală). Se monitorizează semnele şi simptomele de infecţie urinară (febră,
frisoane, disurie, poliurie), precum şi cele relevante pentru obstrucţia căilor urinare (urinări
frecvente în cantităţi mici, oligurie, anurie).
 Diagnosticarea nursing NANDA-I (D)

Tabel cu diagnostice nursing NANDA-I care pot fi identificate la pacienţii cu LITIAZĂ


RENALĂ şi caracteristici definitorii/ semne şi simptome specifice (Herdman & Kamitsuru,
NANDA-I, 2018-2020, Nettina, 2014; Gulannick & Myers, 2014)

Diagnostice nursing specifice, cu denumirile Caracteristici definitorii generale


originale, codurile şi domeniile NANDA-I
cărora le aparţin
Durere: acută (NANDA-I: Acute pain, Cod Scăderea apetitului, scăderea parametrilor
fiziologici, transpiraţie, comportament
00132, Domeniul: confort)
caracteristic, facies caracteristic, lipsă de
speranţă, dilatarea pupilelor.
Afectarea eliminării urinare (NANDA-I: Disurie, urinări nocturne,incontinenţă
Impaired urinary elimination, Cod 00016, urinară, retenţie urinară, senzaţia de urinare
Domeniul: eliminare şi schimb) urgentă, senzaţie frecventă de umplere a
vezicii urinare
Infecţie (risc de) (NANDA-I: Infection (Risk for), Factori de risc: afectarea integrităţii pielii,
lipsa vaccinărilor, lipsă de cunoştinţe de
Cod 00004, Domeniul: siguranţă/ protecţie)
prevenire a expunerii la agenţii patogeni,
malnutriţie, obezitate, fumat, expunerea la
epidemii, boli cronice
[Diagnosticelor nursing din tabel li se pot adăuga şi altele în funcţie de aspectele particulare
ale cazului. Pentru detalii privind utilizarea listei NANDA-I (inclusă şi aici la capitolul Anexe)
în identificarea diagnosticelor nursing şi corelarea lor cu diagnosticele clinice, semnele şi
simptomele şi celelate date, vezi volumul III, „Procesul de îngrijire a pacientului”]

 Planificarea îngrijirilor (P) şi aplicarea intervenţiilor (A)


PES-uri, obiective (NOC) şi intervenţii (NIC) asociate fiecărui diagnostic NANDA-I
identificat

Durere acută, cauzată de inflamaţie, obstrucţie şi ca efect al deplasării calculilor


(NANDA-I: Acute pain, Cod 00132, Domeniul: confort)
Aplicarea formulei PES (exemplu): (P) durere acută, (E) cauzată de inflamaţie şi obstrucţie şi
ca efect al deplasării calculilor, (S) manifestată prin exprimarea verbală a senzaţiei, paloare,
poziţie şi facies caracteristice
Obiectiv: diminuarea durerii
Intervenţii:
- administrarea analgezicelor recomandate;
- poziţie confortabilă care să diminueze durerea;
- monitorizarea intensităţii durerii utilizând scala specifică;
- administrarea antiemeticelor recomandate pentru diminuarea senzaţiei de greaţă.

Afectarea eliminării urinare, cauzată de blocajul fluxului urinar al calculilor


(NANDA-I: Impaired urinary elimination, Cod 00016, Domeniul: eliminare şi schimb);
Aplicarea formulei PES (exemplu): (P) afectarea eliminării urinarei, (E) cauzată de blocajul
fluxului urinar produs de calculi, (S) manifestată prin eliminări urinare inadecvate
Obiectiv: menţinerea urinărilor în parametri normali
Intervenţii:
- administrarea orală sau intravenoasă a lichidelor, conform prescripţiilor (a se evita
hidratarea în exces!);
- monitorizarea eliminărilor urinare;
- încurajarea şi susţinerea pacientului în a efectua unele mişcări (mersul) pentru a facilita
deplasarea calculilor pe tractul urinar.

Risc de infecţie, în legătură cu obstrucţia cauzată de calculi şi a procedurilor


terapeutice invazive (NANDA-I: Risk for infection, Cod 00004, Domeniul: siguranţă/ protecţie);
Aplicarea formulei PES (exemplu): (P) risc de infecţie, (E) pe seama obstrucţiei cauzate de
calculi şi procedurile terapeutice invazive, (S) manifestată prin... [La diagnosticele nursing care
cuprind termenul “risc” nu pot fi consemnate semne şi simptome pentru că problema este
potenţială, nu actuală. Vezi factori de risc]
Obiectiv: controlul infecţiei
Intervenţii:
- administrarea antibioticelor conform prescripţiilor şi monitorizarea efectelor adverse;
- monitorizarea caracteristicilor urinei (culoare, densitate, miros);
- monitorizarea semnelor vitale.

Intervenţii de educaţie pentru sănătate specifice bolii


- recuperarea după intervenţia de eliminare a calculilor;
- prevenirea formării de noi calculi (dietă, stil de viaţă etc.).

 Evaluarea îngrijirilor nursing (E) – rezultate aşteptate


- exprimarea verbală a reducerii intensităţii durerii;
- eliminări urinare adecvate;
- afebrilitate;
- urină clară.