Sunteți pe pagina 1din 5

APLICAȚII CORNEA ECATERINA

1. În limba latină, sunt șase cazuri: nominativ (folosit pentru subiecte), genitiv (arată posesia),
dativ (complemente indirecte), acuzativ (complemente directe), ablativ (folosit cu câteva
prepoziții) și vocativ (folosit pentru adresare). În limba română, avem cinci cazuri, fără ablativ.
În acest context, deoarece limba latină e strălimbă, putem considera limba latină ca limbă-etalon.

2. În limba rusă există șase cazuri: Именительный ( Nominativ), Родительный (Genitiv),


Дательный (Dativ), Винительный (Acuzativ) și alte două, pe care în limba română nu le avem,
anume: Предложный și Творительный. Însă, în limba rusă, după cum putem observa, lipsește
Vocativul. În acest caz, limba-etalon va fi o altă limbă care include cazurile din limba română și
din limba rusă.

3. Lingvistul U.K. Iusupov consideră că limba–etalon poate fi limba maternă, limba studiată sau
altă limbă. Iar lingvistul rus V.P. Neroznak afirmă că limba-etalon poate fi și strălimba. Deci, nu
vom greși dacă vom considera limba-etalon limba noastră maternă și anume limba română. Ce e
necesar de menționat e că în toate limbile enumerate, există singular și plural. Deci, în acest caz,
putem considera limba nativă ca limbă-etalon.
4. În limba latină avem trei genuri: masculin, feminin și neutru, în română și rusă, de asemenea.
Franceza are genul feminin și masculin. În limba engleză, însă, categoria genului e discutabilă,
există cuvinte care indică animalele și ființele umane de un anumit gen: girl, boy, cow, bull, însă,
pentru obiecte, nu există gen. Lingvistul Robert A. Hall Jr. argumentează că anume categoria
genului e ceva natural și nu are legătură cu gramatica. În acest caz, limba-etalon va fi limba care
conține cele trei genuri: masculin, feminin și neutru.
5. În limba română avem cinci cazuri: Nominativ, Acuzativ, Dativ, Genitiv și Vocativ. În limba
rusă: Именительный ( Nominativ), Родительный (Genitiv), Дательный (Dativ),
Винительный (Acuzativ), dar și două pe care nu le avem în română: Предложный (о ком? о
чем?) și Творительный (кем? чем?). În limba engleză avem cazul Nominative, Objective
(Accusative), Dative, Genitive (Possessive), Vocative. Observăm că în limba engleză cazurile
coincid cu cele din română.

6. Limba franceză nu are predicat verbal compus, deoarece se formează cu un verb auxiliar plus
verbul la infinitiv: Je veux regarder, s-ar trdauce eu vreau să privesc. În limba română, acesta se
formează cu semiauxiliarele plus verbul la un mod personal: aș vrea să mănânc, a început să

1
APLICAȚII CORNEA ECATERINA

plouă etc. În engleză, avem astfel de construcții: I want to eat, I need to go (trebuie să plec).
Observăm că se formează, în ambele limbi, după același principiu.

7. Determinaţi, cu ajutorul dicţionarelor, echivalentele proverbelor şi ale zicătorilor româneşti în limbile


studiate:
Prietenul adevărat la nevoie se cunoaşte - through thick and thin; A friend in need
is a friend indeed;

Cine se scoală de dimineață, departe ajunge. - the early bird catches the worm;

Cine râde la urmă, râde mai bine. - he who laughs last, laughs longest;
Nu haina îl face pe om. - beauty is only skin deep;
Când pisica nu-i acasă, şoarecii joacă pe masa - while the cat's away, the mice
will play;
Ochii care nu se văd se uită - out of sight out of mind;
Vorbă multă, sărăcia omului - TALK THE HIND LEG(S) OFF A DONKEY;

Un necaz nu vine niciodată singur - misfortunes never come singly;

Nu-i frumos ce-i frumos, ci-i frumos ce-mi place mie - Beauty in the eye of the
beholder

Ce ţie nu-ţi place, altuia nu face - do unto others as you would have them do unto
you;

Când doi se ceartă, al treilea câştigă - While two dogs are fighting for a bone, a
third runs away with it;

Bate fierul cât e cald - make the most of something.


Fiecare limbă are expresiile proprii, acestea denotă esența poporului și
înțelepciunea acestuia. Un traducător trebuie să găsească echivalentul sau o expresie care
are sens asemănător în limba țintă. Aceste expresii au un înțeles conotativ, funcționează ca
niște sfaturi, care nu trebuie luate literar. Sensul aparține întregii expresii.

8. Stabiliţi echivalentele româneşti / engleze /spaniole ale maximelor latineşti:

2
APLICAȚII CORNEA ECATERINA

 Ad Kalendas Graecas - when pigs fly; când vor zbura porcii; ad calendas græcas;
 Elephantum ex musca facis – să faci din țânțar armăsar; Making a mountain out of
a molehill; Hacer de una mosca un elefante;
 Lupus in fabulis - vorbești de lup și lupul e la ușă; speak of the devil; A quien del
lobo habla, el lobo le sale;
 Non semper erunt Saturnalia - Every day is not a holiday;
 Festina lente grăbește-te încet; Make haste slowly; Apresúrate despacio;
 Quaelibet vulpes caudam suam laudat - Toot one's own horn; Fiecare pasăre cu
pana ei se laudă; Cada zorro alaba su cola;
 Corvus corvo oculum non eruit - A raven will not pick out the eye of another
raven; um corvo não arranca o olho de outro corvo; corb la corb ochi nu scoate.
9. Consultând dicţionarele, stabiliţi, în limbile cunoscute, echivalente pentru comparațiile
constituite în limba română cu termenii:
 Alb - white as a sheet; alb ca varul;
 Negru - black as a raven's feather; negru ca pana corbului;
 Albastru - clear as the sky is blue; evident;
 Dulce – sweet as honey; dulce ca mierea;
 Amar – as sour as vinegar; amar ca pelinul;
 Tare - (as) hard as a rock, tare ca piatra;
 Harnic – as busy as a bee; harnic ca o albină;
 Puternic – as strong as a bull; puternic ca un taur;
 Rece – as cold as ice; rece ca gheața.

10. Lexic intraductibil:

Engleză:
 Serendipity – coincidențe favorabile;
 Piece of cake – ceva foarte ușor de făcut;
 Bromance – o prietenie strânsă dintre bărbați;
 Kitsch – ceva de prost-gust.

Spaniolă:
3
APLICAȚII CORNEA ECATERINA

 La Sobremesa – când , după cină, invitații mai discută;


 Duende – un sentiment puternic, asociat cu flamenco;
 Madrugar – a se trezi foarte devreme, înaintea răsăritului;
 Trasnochar – a se culca foarte târziu, a petrece noaptea în oraș;
 Estrenar – a îmbrăca ceva pentru prima dată;
 Te quiero – a ține la cineva.

Italiană:

 Ciofeca – cafea de proastă calitate;


 Pantofolaio – o persoană care stă mult în casă;
 Sprezzatura – meșteșugul de a face ceva foarte bine, dar fără a arăta că ai depus
vreun efort.

11. Gerilă– Chilly-Willy. Chilly-Willy este un numele unui pinguin dintr-un desen animat, ceea ce pentru
cititorii englezi se asociază cu frigul și gheața.

Flămânzilă – Hungry-Bungry. Hungry se traduce ,,foame”, iar bungry înseamnă o creatură care un apetit
mare. Expresia I am hungry bungry se traduce am o foame de lup.

Ochilă – Jimlet the Gimlet. Jim poate fi prenume, iar let e pentru rimă. Gimlet înseamnă cel care se uită
atent și observă fiecare detaliu.
Setilă – Thirsty Bursty. E o combinație din două cuvinte thirsty care înseamnă însetat și to burst,
modificat în bursty, care înseamnă a izbucni.
Păsări-Lăţi-Lungilă – Goosens the Nuisance. Goose înseamnă rață, iar nuisance – ceea ce cauzează
neplăceri, necaz. Când se atribuie unui om, înseamnă că acesta e o bătaie de cap.
Observăm că în traducerea numelor personajelor se folosesc doi termeni pentru a accentua
trăsătura pe care o au sau pentru a se face asocierea cu ceva cunoscut.

12. Gerilă – Frosty Freezy (frost-gheață, freeze – a îngheța); Mороз;


Flămânzilă – Voracius ( ce semnifică a mânca foarte mult); Oбжора
Ochilă – Bulky Eye (ochi foarte mare); Незрячий;
Setilă – Thirsty Eagery ( a fi însetat); Mамо́на;
Păsări-Lăţi-Lungilă – Birdy Stretchy (păsare flexibilă); Растяжка.

4
APLICAȚII CORNEA ECATERINA

13. În limba română, nepot/nepoată are sensul fiul/fiica surorii sau fratelui, dar și de fiul/fiica
copilului cuiva. În rusă, în raport cu bunicii e внук/a. În engleză – grandson sau grandaughter.
Niece/nephew e fiica/fiul fratelui sau surorii. Племянник/ племяница e în rusă.
14. Echivalența parțială apare în cazul când se traduc cuvintele polisemantice. Deoarece acestea
au mai multe sensuri, se va alege acel sens care este potrivit contextului sau echivalentul lui în
limba țintă. Expresiile frazeologice nu se traduc cuvânt cu cuvânt, ci se găsește expresia
frazeologică din limba țintă cu aceeași semnificație. De exemplu: spill the beans, dacă traducem
fiecare cuvânt va ieși: să torni boabele de fasole, dar acesta este o expresie frazeologică ce s-ar
traduce astfel a ruga pe cineva să dezvăluie secretele. It is raining cats and dogs – plouă cu
găleata, observăm că verbul rain se traduce, dar cats and dogs se înlocuiește cu lexemul găleata.
Limba engleză are o mulțime de phrasal verbs (verbe plus prepoziții sau adverbe) care au un
sens pe care traducătorul trebuie să-l cunoască. De exemplu: break up – a se despărți.
15.Falși prieteni
Engleză:
 Epic – în engleză, pe lângă sensul pe care îl cunoaștem, mai înseamnă și ceva foarte
mare sau foarte bun. Este des folosit în română cu acest sens, ceea ce este greșit, fiind o
calchiere.
 Actual – engleză - real; spaniolă – în prezent; română – în prezent
 Physician – medic; physicist – fizician;
 Horn – se traduce claxon;
 Lack – lipsă
Rusă:
 Сад- grădină
 Zvon – un sunet strident
16. Oamenii, pentru a se exprima, pe lângă cuvinte, folosesc diferite gesturi. De exemplu, în
Bulgaria, dacă dai cu capul în semn de nu înseamnă da. În Bangladesh, dacă ridici degetul mare
înseamnă că jignești persoana cu care vorbești. În SUA, 🤘 e folosit la concerte și peste tot în
lume de către rockeri. În Brazilia, Portugalia, Spania, Italia înseamnă că soția te înșală. ✌️-
semnifică pacea. Însă, în Australia, Marea Britanie, Irlanda, Noua Zeelandă e folosit pentru a
arăta nemulțumirea față de autorități.

S-ar putea să vă placă și