Sunteți pe pagina 1din 2

PLANIFICAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE IARNĂ SE VA DESFĂȘURA

ONLINE CONFORM PRECIZĂRILOR CADRELOR DIDACTICE

01.02.2021 – 21.02.2021

ELECTROMECANICĂ
ANUL IV ZI

Nr. Disciplina Cadru didactic Data Oră/Sala


Crt
Producerea, transportul și distribuția șef lucrari dr.
25.01.2021 1200-1400
energiei electrice Iorgulescu Mariana
șef lucrari dr. ing.
Calitate și fiabilitate 25.01.2021 900-1100
Săvulescu Corina
Producerea, transportul și distribuția șef lucrări dr.
15.02.2021 1000-1200
energiei electrice Iorgulescu Mariana
șef lucrări dr. ing.
Sisteme electromecanice 05.02.2021 800-1000
Stoica Constantin
conf. univ. dr. ing.
Compatibilitate electromagnetică 19.02.2021 1000-1300
Cazacu Dumitru
conf. univ. dr. ing.
Echipamente numerice 01.02.2021 1000-1200
Oproescu Mihai
șef lucrări dr. ing.
Sisteme electrice de transport 09.02.2021 800-1000
Stoica Constantin

ANUL III ZI
Nr. Disciplina Cadru didactic Data Oră/Sala
Crt
Traductoare, interfețe și achiziţii de conf. univ. dr.
27.01.2021 11:00-14:00
date Vișan Daniel-Alexandru
șef lucrări dr. ing.
Teoria sistemelor și reglaj automat 16.02.2021 16:00-18:30
Beloiu Robert-Cristian
șef lucrări dr. ing.
Acționări electrice 10.02.2021 16:00-18:00
Beloiu Robert-Cristian
prof. univ. dr. ing.
Sisteme cu microprocesoare 19.02.2021 12:00-14:00
Șerban Gheorghe
șef lucrări dr.
Maşini electrice 02.02.2021 10:00-12:00
Iorgulescu Mariana

Convertoare statice de putere prof. univ. dr. ing. Bizon Nicu 05.02.2021 10:00-12:00
ANUL II ZI
Nr. Disciplina Cadru didactic Data Oră/Sala
Crt
Metode numerice conf. univ. dr. Cazacu Dumitru 27.01.2021 12:00-14:00
lector univ. dr.
Limba engleză III 26.01.2021 08:00-10:00
Niță Elena-Clementina
lector univ. dr.
Limba franceză III 18.01.2021 12:00-14:00
Bizu Carmen-Elena

Educație fizică și sport III lector univ. Rada Larisa 29.01.2021 08:00-10:00
șef lucrări dr. ing.
Teoria câmpului electromagnetic 10.02.2021 09:00-12:00
Constantinescu Luminița-Mirela
șef lucrări dr. ing.
Electronică 15.02.2021 09:00-11:00
Răducu Marian
șef lucrări dr.
Metode și procedee tehnologice 05.02.2021 10:00-12:00
Iorgulescu Mariana

Rezistența materialelor conf. univ. dr. Rizea Vasile 01.02.2021 12:00-14:00

conf. univ. dr.


Mecanisme și organe de maşini 19.02.2021 10:00-12:00
Grigore Jan-Cristian

ANUL I ZI
Nr. Disciplina Cadru didactic Data Oră/Sala
Crt
șef lucrări. dr .ing.
Grafică asistată de calculator 25.01.2021 12:00-14:00
Iordăchescu Grigore-Adrian
lector univ. dr.
Limba engleză 26.01.2021 10:00-12:00
Niță Elena-Clementina
asistent univ. Enache Ion-
Educație fizică și sport 20.01.2021 12:00-14:00
Sebastian

Analiză matematică lector univ. Gheldiu Camelia 20.02.2021 10:00-12:00


Algebră liniară, geometrie lector univ. Macarie Vasile-
01.02.2021 12:00-14:00
analitică și diferențială 1 Marius

Fizică conf. univ. dr. Oprescu Benedict 05.02.2021 12:00-14:00


șef lucrări dr. ing.
Informatică aplicată 09.02.2021 10:00-12:00
Teodorescu Rodica-Mihaela
șef lucrări dr. ing.
Introducere în inginerie electrică 15.02.2021 10:00-13:00
Constantinescu Luminița-Mirela